การกู้คืนสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบของบัญชี Google Workspace หรือ Cloud Identity ขององค์กร แต่คุณลืมรหัสผ่านหรือคุณเป็นผู้ใช้ที่ติดต่อผู้ดูแลระบบไม่ได้ วิธีเข้าถึงบัญชีมีดังนี้

กู้คืนสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบโดยใช้การกู้คืนอัตโนมัติ

หากคุณลืมรหัสผ่านหรือชื่อผู้ใช้ ให้เลือกตัวเลือกด้านล่าง โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลสําหรับการกู้คืนของบัญชีผู้ดูแลระบบไว้ หากไม่แน่ใจ ให้เริ่มจากตัวเลือกที่ 1

ตัวเลือกที่ 1: หากคุณตั้งค่าอีเมลหรือโทรศัพท์สำหรับการกู้คืน

ลืมรหัสผ่าน

 1. ไปที่ https://accounts.google.com/signin/recovery และป้อนอีเมลที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกถัดไปจากนั้นลองใช้วิธีอื่น

  หากคุณตั้งอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนเอาไว้แล้ว Google จะส่งรหัสยืนยันให้คุณ ทำตามวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่าน หรือคุณอาจได้รับข้อความให้ป้อนอีเมลเพื่อให้ทีมสนับสนุนติดต่อคุณในภายหลัง

ลืมอีเมลที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้

 1. ไปที่ https://accounts.google.com/signin/recovery
 2. คลิกลืมอีเมลไหม
 3. ป้อนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์สําหรับการกู้คืน แล้วคลิกถัดไป
 4. ป้อนชื่อและนามสกุลที่ใช้กับบัญชี

  หากคุณตั้งอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนเอาไว้แล้ว Google จะส่งรหัสยืนยันให้คุณ ทำตามวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่าน

สาเหตุที่อาจทำให้คุณไม่มีตัวเลือกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืน

ตัวเลือกที่ 2: หากคุณไม่ได้ตั้งค่าอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์สําหรับการกู้คืน

หากไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกการกู้คืนไว้ วิซาร์ดการกู้คืนจะขอให้ยืนยันโดเมน ตัวเลือกนี้จะทํางานได้ดีที่สุดเมื่อคุณคุ้นเคยกับการจัดการโดเมน

 1. ไปที่ https://accounts.google.com/signin/recovery และป้อนอีเมลที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกถัดไปจากนั้น ลองวิธีอื่นจนกว่าจะถึงหน้าจอนี้

  ""

 3. ทําตามวิธีการเพื่อเพิ่มระเบียน CNAME ลงในการตั้งค่า DNS ของโดเมน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อกู้คืนรหัสผ่าน Google Workspace ด้วยระเบียน CNAME
  หากผู้ให้บริการโฮสติ้งเป็นคนละบริษัทกับผู้รับจดทะเบียนโดเมน โปรดอย่าลืมแก้ไขระเบียน CNAME ให้ตรงกับผู้ให้บริการโฮสติ้ง
 4. หลังจากเพิ่มระเบียน CNAME แล้ว ให้รอสักครู่ก่อนคลิกถัดไป เวลาที่รอนี้จะช่วยให้ Google ค้นหาระเบียนใหม่พบและอนุญาตให้คุณรีเซ็ตรหัสผ่านได้ทันที
 5. กลับไปที่วิซาร์ดการกู้คืน แล้วคลิกถัดไป หาก Google พบระเบียน CNAME ใหม่ ระบบจะแสดงหน้าจอสร้างรหัสผ่าน
 6. สร้างรหัสผ่านใหม่และลงชื่อเข้าใช้บัญชี

  หากไม่พบระเบียน CNAME ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 7. ป้อนอีเมลที่เราจะติดต่อคุณได้ แล้วคลิกถัดไป อย่าป้อนอีเมลของบัญชีที่ถูกล็อกไว้ Google จะส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลที่คุณให้ไว้
 8. ป้อนรหัสยืนยันที่ได้รับ แล้วคลิกถัดไป หลังจากที่ Google ยืนยันระเบียน CNAME ใหม่แล้ว คุณจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน
 9. ใช้ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านและลงชื่อเข้าใช้บัญชี
 10. ตอบคําถามเกี่ยวกับบัญชี Google Workspace ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้องเพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชีของคุณ หากตอบคำถามไม่ได้ โปรดไปที่หัวข้อเคล็ดลับในการกู้คืนบัญชีให้สําเร็จ

  หากระบบไม่พบ CNAME ภายใน 48 ชั่วโมง คุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบว่าการกู้คืนรหัสผ่านไม่สำเร็จ

หากคุณยังคงรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ดูแลระบบไม่ได้

 • ขอให้ผู้ดูแลระบบรายอื่นในองค์กรที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบขั้นสูงช่วยรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google
 • หากซื้อบริการของ Google จากตัวแทนจําหน่าย Google โปรดดูที่หัวข้อ ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Google
 • วิซาร์ดการกู้คืนอาจมีตัวเลือกให้เริ่มขั้นตอนการกู้คืนที่มีฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือ หากเป็นเช่นนั้น ให้คลิกติดต่อฝ่ายสนับสนุน แล้วทําตามขั้นตอนด้านล่าง

กู้คืนสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบโดยใช้การกู้คืนที่มีฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือ

หากคุณกู้คืนบัญชีผู้ดูแลระบบผ่านขั้นตอนการกู้คืนด้วยตนเองแบบอัตโนมัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นไม่ได้ คุณสามารถใช้การกู้คืนที่มีฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือได้ โดยคุณจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของชื่อโดเมนและข้อมูลภายในโดเมน

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้น

ใช้การกู้คืนที่มีฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือ

 1. หลังจากทําตามขั้นตอนการกู้คืนแบบอัตโนมัติแล้ว ให้คลิกติดต่อฝ่ายสนับสนุนในหน้าจอนี้

  ""

  ระบบจะนําคุณไปยังกล่องเครื่องมือของผู้ดูแลระบบ Apps

 2. ป้อนอีเมลที่เราจะติดต่อคุณได้ แล้วคลิกต่อไป อย่าป้อนอีเมลของบัญชีที่ถูกล็อกไว้ Google จะสร้างหมายเลขอ้างอิงการสนับสนุนและส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้

  ""

 3. ทําตามวิธีการเพื่อช่วยให้เรายืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมน คุณจะต้องเพิ่มระเบียน CNAME หรือระเบียน TXT ไปยังระเบียน DNS ที่โฮสต์ของโดเมน หากไม่แน่ใจว่าโฮสต์ของโดเมนคือใคร โปรดไปที่หัวข้อระบุโฮสต์ของโดเมน
 4. หลังจากเพิ่มระเบียน CNAME หรือ TXT แล้ว ให้คลิกตรวจสอบอีกครั้ง
  ระเบียน DNS อาจใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมงในการเผยแพร่ คุณตรวจสอบได้ว่าระเบียน DNS ได้รับการเผยแพร่แล้วหรือไม่โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
  • https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/#CNAME/reference number.domain
  • https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/#TXT/domain
 5. หลังจากอัปเดตระเบียน DNS เรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปที่แบบฟอร์มเพื่อดําเนินการตามคําขอของคุณ
 6. เลือกขอรีเซ็ตรหัสผ่าน (แนะนํา) แล้วคลิกส่งคําขอ

หลังจากส่งคําขอแล้ว ทีมสนับสนุนจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งขั้นตอนถัดไป ในบางกรณี คุณอาจต้องทําการยืนยันเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องเท่านั้น

หากคุณเป็นผู้ใช้และไม่สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้

หากพบปัญหาในการติดต่อผู้ดูแลระบบของบัญชี Google Workspace หรือ Cloud Identity บัญชีผู้ใช้ของคุณจะมีสิทธิ์ได้รับการโปรโมตให้เป็นบทบาทผู้ดูแลระบบขั้นสูงที่มีหลักฐานการเป็นเจ้าของโดเมน

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google (หากไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เมื่อเร็วๆ นี้) เฉพาะบัญชีที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่สามารถเป็นผู้ดูแลระบบได้ หากลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ คุณจะต้องกู้คืนบัญชี Google
 2. ไปที่ https://toolbox.googleapps.com/apps/recovery/form แล้วป้อนชื่อโดเมนที่ใช้สําหรับบัญชีของคุณ
  ชื่อโดเมนคือชื่อที่ไม่ซ้ำกันซึ่งปรากฏหลังเครื่องหมาย @ ในอีเมล ตัวอย่างเช่น หากที่อยู่อีเมลของคุณคือ alice@solarmora.com ชื่อโดเมนคือ solarmora.com

  ""

 3. คลิกดูตัวเลือกการกู้คืน
 4. เลือกฉันเป็นผู้ใช้และไม่สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ แล้วคลิกต่อไป
 5. ยืนยันรายละเอียด แล้วคลิกต่อไป
  Google จะสร้างหมายเลขอ้างอิงการสนับสนุนและส่งไปยังอีเมลของคุณ
 6. ทําตามวิธีการเพื่อช่วยให้เรายืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมน คุณจะต้องเพิ่มระเบียน CNAME หรือระเบียน TXT ไปยังระเบียน DNS ที่โฮสต์ของโดเมน หากไม่แน่ใจว่าโฮสต์ของโดเมนคือใคร โปรดไปที่หัวข้อระบุโฮสต์ของโดเมน
 7. หลังจากเพิ่มระเบียน CNAME หรือ TXT แล้ว ให้คลิกตรวจสอบอีกครั้ง
  ระเบียน DNS อาจใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมงในการเผยแพร่ คุณตรวจสอบได้ว่าระเบียน DNS ได้รับการเผยแพร่แล้วหรือไม่โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
  • https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/#CNAME/reference number.domain
  • https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/#TXT/domain
 8. หลังจากอัปเดตระเบียน DNS เรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปที่แบบฟอร์มเพื่อดําเนินการตามคําขอของคุณ
 9. เลือกขอการโปรโมตผู้ใช้ (แนะนํา) แล้วคลิกส่งคําขอ
 10. Google จะติดต่อผู้ดูแลระบบที่มีอยู่
  • หากผู้ดูแลระบบไม่ได้ทำงานอยู่และไม่ตอบสนอง Google จะโปรโมตบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  • หรือคุณจะให้ Google ให้ข้อมูลติดต่อของคุณแก่ผู้ดูแลระบบคนปัจจุบันก็ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
73010
false
false