Google Gruplar hakkında

Bu makale G Suite yöneticileri içindir. Kendi gruplarınızı yönetmek için Google Grupları yardım sayfasına göz atın.

G Suite'te 2 Google Gruplar hizmeti vardır: Google Gruplar İşletme Sürümü ve Google Gruplar. Bu 2 hizmet, kuruluşunuzdaki kullanıcıların groups.google.com sitesinde neler yapabileceğini kontrol etmenize olanak tanır. 

The Google Groups interface

Bu makalede ele alınan konular


Tümünü aç  |   Tümünü kapat


2 hizmet hakkında

Gruplar İşletme Sürümü (temel hizmet)

G Suite'in eski ücretsiz sürümüne sahipseniz, bu özellikten yararlanmak için G Suite Basic'e geçin. 

Gruplar İşletme Sürümü, bir G Suite temel hizmetidir. Yönetici olarak, kuruluşunuzun bu hizmete ilişkin ayarlarını Yönetici konsolu'ndan kontrol edersiniz. Kuruluşunuzun Google Gruplar arayüzünde (groups.google.com) neler yapabileceği bu hizmetin AÇIK mı yoksa KAPALI mı olduğunda bağlıdır.

Groups for Business turned on

Gruplar İşletme Sürümü AÇIK ise:

 • Google Gruplar arayüzünü 
  (groups.google.com/a/<alanim>.com/forum) kullanabilirsiniz. 
 • Gelişmiş özelliklere sahip gruplar oluşturabilir veya kullanıcıların kendi gruplarını oluşturmasına izin verebilirsiniz. Gelişmiş özellikler arasında web forumları, ortak çalışma gelen kutuları ve üye yönetimi ayarları bulunur.
 • Yönetici olarak, Yönetici konsolu, Directory API veya Google Cloud Directory Sync'te de grup oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.
 • Kuruluşunuzdaki kullanıcıların, kuruluş hesaplarından tüketici grupları arayüzüne (groups.google.com/forum) gitmesi mümkün olabilir. Erişim, Google Gruplar ek hizmetinin KAPALI mı yoksa AÇIK mı olduğuna bağlıdır.
Groups for Business turned off

Gruplar İşletme Sürümü KAPALI ise:

 • Kuruluşunuzun, Google Gruplar arayüzüne (groups.google.com/a/<alanim>.com/forum) erişimi yoktur.
 • Google Gruplar arayüzünün kullanılmasını gerektirdikleri için kuruluşunuzda web forumlarını veya ortak çalışma gelen kutularını kullanamazsınız.
 • Yönetici olmayan kişiler kuruluşunuzda kendi gruplarını oluşturamaz.
 • Yönetici olarak, Yönetici konsolu, Directory API veya Google Cloud Directory Sync'te yine grup oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.
 • Kuruluşunuzdaki kullanıcıların, kuruluş hesaplarından tüketici grupları arayüzüne (groups.google.com/forum) gitmesi mümkün olabilir. Erişim, Google Gruplar ek hizmetinin KAPALI mı yoksa AÇIK mı olduğuna bağlıdır.

İlgili konular

Google Gruplar (ek Google hizmeti)
Groups logo

Google Gruplar, ek bir Google hizmetidir. Bu hizmet, kuruluşunuzdaki kullanıcıların, kuruluş hesaplarından tüketici grupları arayüzüne (groups.google.com/forum) gidip gidemeyeceğini kontrol eder. Varsayılan olarak, Gruplar ek hizmeti AÇIK'tır ancak gerekirse KAPALI hale getirebilirsiniz.

Not: Kullanıcılar her zaman kuruluşunuz dışından hesaplarla ilişkili tüketici gruplarına erişebilir.

İlgili konular

Gruplarla yapabilecekleriniz

Ortaklaşa çalışmak için grupları kullanma

Grupları kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Mailing list groups
Web forum groups
 • Web forumları olan gruplar oluşturma - Gruplarla online olarak tartışmalara ev sahipliği yapabilir veya fikir ve dokümanlar paylaşabilirsiniz. Web forumlarını kullanmak için kuruluşunuzda Gruplar İşletme Sürümü'nü etkinleştirmeniz gerekir.
Collaborative inbox groups
 • Ortak çalışma gelen kutuları olan gruplar oluşturma - Grup üyeleri, iş arkadaşları veya müşterilerden gelen istekleri ya da destek kayıtlarını atayabilir ve izleyebilirsiniz. Ortak çalışma gelen kutularını kullanmak için kuruluşunuzda Gruplar İşletme Sürümü'nü etkinleştirmeniz gerekir.
Yöneticilerin grupları kullanma şekli

Aşağıdaki tabloda, Gruplar'da G Suite Gruplar yöneticisi olarak neler yapabileceğiniz gösterilmektedir.

Görev Açıklama
Tüm gruplarınızı yönetme Kuruluşunuzun tüm gruplarını Yönetici konsolu'nda ve Directory API'de yönetebilirsiniz. Grupları nasıl yöneteceğinizi öğrenin.
Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıları içeren gruplar oluşturma Kuruluş genelinde e-posta duyuruları göndermek için bu grupları kullanın. Kuruluş genelinde gruplar oluşturma hakkında bilgi edinin.
Paylaşım ayarlarını seçme Kimlerin grupları görüntüleyebileceğine veya gruplara katılabileceğine karar verebilir, kullanıcıların kuruluşunuzda kendi gruplarını oluşturup oluşturamayacağını kontrol edebilirsiniz. Gruplar İşletme Sürümü paylaşım ayarları hakkında bilgi
G Suite hizmetlerini etkinleştirmek veya yapılandırmak için grup kullanma Farklı kuruluş birimlerindeki kullanıcılar için Drive gibi bir hizmeti etkinleştirmek üzere ilgili kullanıcıların bulunduğu bir grup oluşturun. Ardından, grubun hizmetini etkinleştirin. Grup kullanarak hizmetleri etkinleştirme hakkında bilgi
LDAP sunucunuzdaki posta listelerini taşıma veya senkronize etme Kuruluşunuzda bir LDAP sunucusu varsa bu sunucudaki verileri Google Gruplar ile taşıyabilir veya senkronize edebilirsiniz.Posta listelerini taşıma hakkında bilgi

İlgili konular

Gruplar İşletme Sürümü AÇIK ise

Genel bakış
Groups for Business turned on

Gruplar İşletme Sürümü AÇIK ise:

 • Google Gruplar arayüzünü 
  (groups.google.com/a/<alanim>.com/forum) kullanabilirsiniz. 
 • Gelişmiş özelliklere sahip gruplar oluşturabilir veya kullanıcıların kendi gruplarını oluşturmasına izin verebilirsiniz. Gelişmiş özellikler arasında web forumları, ortak çalışma gelen kutuları ve üye yönetimi ayarları bulunur. Yönetici olarak, Gruplar İşletme Sürümü AÇIK durumdayken Yönetici konsolu'nda da grup oluşturabilirsiniz.
E-posta listeleri, forumlar ve ortak çalışma gelen kutuları oluşturma
Mailing list groups

E-posta listeleri

Gruplar, posta listeleri olarak da bilinen e-posta listeleri olarak oluşturulabilir. E-posta listesi grupları; departmanlar, proje ekipleri, sınıflar, ofis konumları ve özel ilgi alanı grupları için kullanışlıdır. Grubun e-posta adresini kullanarak şu işlemleri yapabilirsiniz:

 • Tüm grup üyelerine e-posta gönderme
 • Grup üyelerini toplantılara davet etme
 • Dokümanlar, siteler, videolar ve takvimler de dahil olmak üzere grup üyeleriyle içerik paylaşma

E-posta listelerinin nasıl oluşturulacağını öğrenin.

Web forum groups

Web forumları

Web forumları, etkileşimli online tartışma gruplarıdır. Grup üyeleri Google Gruplar'daki ve e-postalardaki konuları görüntüleyebilir ve yayınlayabilir.

Web forumlarını nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Q&A forum groups

Soru-Cevap forumları

Soru-Cevap forumları web forumlarına benzer, ancak sorulara yanıt bulmaya odaklıdır. Soru-Cevap forumlarını kullanarak şu işlemleri yapabilirsiniz:

 • Kullanıcıların konu oluştururken doldurduğu varsayılan bir soru şablonu oluşturma
 • Bir soruya verilen yanıtı en iyi yanıt olarak işaretleme

Soru-Cevap forumlarının nasıl oluşturulacağını öğrenin.

Collaborative inbox groups

Ortak çalışma gelen kutuları

Ortak çalışma gelen kutuları, üyelerin şu işlemleri yapmasına olanak tanıyan online tartışma gruplarıdır:

 • Çözmek istedikleri bir konuyu seçme
 • Başka bir grup üyesine konu atama
 • Bir konuyu yinelenen olarak işaretleme
 • Bir konuyu çözümlenmiş olarak işaretleme

Ortak çalışma gelen kutularını nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Kullanıcıların kendi gruplarını oluşturmalarına ve yönetmelerine izin verme

Gruplar yöneticisi olarak, kuruluşunuzda kimlerin grup oluşturabileceğine siz karar verirsiniz. Grup oluşturmayı yöneticilerle kısıtlamak veya kullanıcıların kendi gruplarını oluşturmasına ve yönetmesine izin vermek isteyebilirsiniz. Ayrıca, kuruluşunuz dışından kişilerin gruplarınıza katılıp katılmayacağını da yönetebilirsiniz. Bu seçenekleri, Yönetici konsolu'ndaki Gruplar İşletme Sürümü paylaşım ayarlarında belirlersiniz. Gruplar İşletme Sürümü paylaşım ayarları hakkında bilgi

Üyelere roller ve izinler atama

Grup üyelerinin Google Gruplar'da neleri yapıp neleri yapamayacaklarını kontrol etmek için roller atayabilirsiniz. Varsayılan roller arasında üye, yönetici ve sahip bulunur. Grup rolleri hakkında bilgi

İçerik arama, filtreleme ve etiketleme

Google Gruplar'nda içerik aramak için arama operatörlerini kullanabilir ve genel arama sorgularını ileride kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Ayrıca, konuları etiketleyerek organize edebilir ve etiketlerine göre filtreleyebilirsiniz. Dilerseniz grubun konularını tarihe, çözüm durumuna, atanan kişiye ve diğer seçeneklere göre filtreleyebilirsiniz. İçeriği nasıl etiketleyeceğinizi öğrenin.

Görüşmeleri arşivleme

Üyelerin online forumlarda konuları görüntülemesine izin vermek için arşivlemeyi etkinleştirebilirsiniz. Arşivleme kapalıysa üyeler yalnızca e-postalardaki konuları görüntüleyebilir.Arşivlemeyi açma veya kapatma hakkında bilgi edinin.

G Suite hizmetlerini etkinleştirmek veya yapılandırmak için grupları kullanma

Yönetici konsolu, Directory API veya Google Cloud Directory Sync'te oluşturulan gruplar şu amaçlarla kullanılabilir:

Not: Google Gruplar arayüzünde (groups.google.com/a/<alanim>.com/forum) oluşturulan gruplar, G Suite hizmetlerini etkinleştirmek veya yapılandırmak için kullanılamaz.

Gruplar İşletme Sürümü KAPALI ise

Genel bakış
Groups for Business turned off

Gruplar İşletme Sürümü KAPALI ise:

 • Google Gruplar arayüzü (groups.google.com/a/<alanim>.com/forum) kuruluşunuzda kullanılamaz.
 • Yine de Yönetici konsolu, Directory API veya Google Cloud Directory Sync'te grup oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.Ancak grupları web forumları veya ortak çalışma gelen kutuları olarak kullanamazsınız ve kullanıcılar kuruluşunuzda kendi gruplarını oluşturamaz.

 

İletişim ve ortak çalışma için gruplar oluşturma
G Suite hizmetlerini etkinleştirmek veya yapılandırmak için grupları kullanma

Not: Google Gruplar arayüzünde (groups.google.com/a/<alanim>.com/forum) oluşturulan gruplar, G Suite hizmetlerini etkinleştirmek veya yapılandırmak için kullanılamaz.

Grup arayüzleri

Yönetici konsolu ve groups.google.com

Aşağıdaki tabloda Google Gruplar için kullanıcı arayüzleri açıklanmaktadır.

Arayüz Kullanan Açıklama

Yönetici konsolu'ndaki Gruplar listesi:

Uygulamalarand thenGruplar

G Suite yöneticileri Kuruluşunuzdaki tüm grupları gösterir. Gruplarınızı, Gruplar listesi aracılığıyla oluşturabilir, görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Google Gruplar hizmeti ayarlarından bağımsız olarak, Gruplar listesini istediğiniz zaman Yönetici konsolu'ndan görüntüleyebilirsiniz.

Google Cloud Directory Sync aracılığıyla eklenen gruplar bu listede görünür, ancak salt okunurdur ve Yönetici konsolu üzerinden değiştirilemez.

Yönetici konsolu'ndaki Gruplar İşletme Sürümü ayarları:

Uygulamalarand thenG Suiteand thenGruplar İşletme Sürümü

G Suite yöneticileri

groups.google.com/a/
<alanim>.com/forum
ayarlarını kontrol eder.

Bir Gruplar yöneticisi olarak, gelişmiş özellikleri Gruplar İşletme Sürümü'nü KAPALI veya AÇIK hale getirerek kontrol edebilirsiniz.

Yönetici konsolu'ndaki Google Gruplar ek hizmet ayarları:

Uygulamalarand thenEk Google hizmetleriand thenGoogle Gruplar

 

G Suite yöneticileri

groups.google.com/forum sitesinde kuruluşunuzdaki hesaplardan kuruluşunuz dışından gruplara erişimi kontrol eder.

Varsayılan olarak, Google Gruplar ek hizmeti AÇIK'tır, ancak gerekirse KAPALI hale getirebilirsiniz.

Kuruluşunuzdaki gruplar:

groups.google.com/a/
<alanim>/forum

G Suite yöneticileri ve kullanıcıları

Kuruluşunuzun e-posta listelerine, ortak çalışma gelen kutularına, web forumlarına ve Soru-Cevap forum gruplarına erişim sağlar.

Bu arayüze yalnızca kuruluşunuzda Gruplar İşletme Sürümü AÇIK ise erişilebilir.

Kuruluşunuz dışından gruplar (tüketici grupları):

groups.google.com/forum

Web'deki herkes

Tüketici gruplarına erişim sağlar. Kuruluşunuzdaki hesaplar bu arayüze yalnızca Google Gruplar ek hizmeti AÇIK ise erişebilir.

Varsayılan olarak, Google Gruplar ek hizmeti AÇIK'tır, ancak gerekirse KAPALI hale getirebilirsiniz.

Kullanıcılar bu arayüze kuruluşunuz dışından hesaplardan her zaman erişebilir.

Grup oluşturduğunuz yer

Aşağıdaki tabloda, oluşturabileceğiniz grup türleri, bunları oluşturduğunuz yerler ve Gruplar İşletme Sürümü'nün gerekip gerekmediği gösterilmektedir.

Kuruluşunuzda grup oluşturduğunuz arayüz Arayüzde oluşturabileceğiniz grup türleri
Erişim ve yapılandırma grupları Yalnızca posta listesi grupları Ortak çalışma gelen kutuları ve tartışma forumları (dahili ve harici)
Yönetici konsoluAna Sayfaand thenGruplar Evet Evet Evet. Ancak, bu grupları Yönetici konsolu'nda oluşturduktan sonra, Google Gruplar arayüzünde
(groups.google.com/a/<alanim>.com/forum) grup türünü seçmeniz gerekir. Bu arayüz yalnızca Gruplar İşletme Sürümü AÇIK ise kullanılabilir.
Evet Evet Evet. Ancak, bu gruplara erişmek için groups.google.com/a/<alanim>.com/forum sayfasında Gruplar İşletme Sürümü AÇIK olmalıdır.
groups.google.com/a/
<alanim>.com/forum

(yalnızca Gruplar İşletme Sürümü AÇIK ise kullanılabilir)
Hayır Evet Evet

Paylaşım ayarları 

Yönetici olarak, kuruluşunuzdaki her bir grup için şu paylaşım ayarlarını kontrol edebilirsiniz:

 • Kimlerin grupları görüntüleyebileceği veya gruplara katılabileceği
 • Kimlerin gruplara ileti gönderebileceği
 • Kuruluşunuz dışından kullanıcıların grupları görüntüleyip görüntüleyemeyeceği ve gruplara katılıp katılamayacağı

Gruplar İşletme Sürümü AÇIK ise kuruluşunuzun tamamı için paylaşım ayarlarını seçebilirsiniz. Paylaşım ayarları hakkında bilgi

Ayrıca, içerik moderasyonunu etkinleştirebilir, üye rollerini yönetebilir ve grup izinlerini ayarlayabilirsiniz. İçerik moderasyonu ve üye rolleri hakkında bilgi edinin.

Grup mesajlarıyla ilgili sınırlar

Google'da ileti etkinliği, grup boyutu, davetiye ve üyelik sınırlamaları vardır. Bu sınırlamalardan birine ulaştığınızda etkinliğiniz geçici olarak kısıtlanır. Politikalar ve sınırlar hakkında bilgi

İlgili konular

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?