ข้อมูลเกี่ยวกับ Google Groups

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ หากต้องการจัดการกลุ่มของคุณเอง ให้ดูที่หัวข้อความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Groups

Google Groups ประกอบด้วยบริการ 2 อย่างที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ ดังนี้ 

การตั้งค่าของบริการทั้งสองนี้จะควบคุมว่าผู้ใช้ในองค์กรทำอะไรได้บ้างใน Google Groups groups.google.com

อินเทอร์เฟซฝั่งผู้ใช้ของบริการทั้งสองอย่างมีชื่อเรียกง่ายๆ ว่า Google Groups

หมายเหตุ: Groups โฉมใหม่มาพร้อมการควบคุมแบบใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับGroups แบบใหม่

บทความนี้ประกอบด้วย

New Google Groups home page


เปิดทั้งหมด|ปิดทั้งหมด

เกี่ยวกับบริการ Groups 2 อย่าง

Groups for Business (บริการหลักของ Google Workspace)

Google Groups for Business เป็นบริการหลักของ Google Workspace ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณเป็นผู้ควบคุมการตั้งค่าขององค์กรสำหรับบริการนี้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google โดยการตั้งค่า Groups for Business และประเภทใบอนุญาต Google Workspace จะกำหนดสิ่งที่องค์กรทำได้ในอินเทอร์เฟซของ Google Groups (groups.google.com)

Groups for Business turned on

สิ่งที่ทำได้เมื่อเปิดใช้ Groups for Business และมีใบอนุญาต Google Workspace มีดังนี้

 • คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ในอินเทอร์เฟซของ Google Groups groups.google.com
  • สร้างและลบกลุ่ม
  • จัดการสมาชิกกลุ่มและบทบาท
  • จัดการสิทธิ์ในกลุ่ม
  • ดูและแก้ไขการตั้งค่ากลุ่ม
 • คุณจะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างและจัดการกลุ่มของตนเองได้
 • ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณยังสร้างและจัดการกลุ่มในคอนโซลผู้ดูแลระบบ, Directory API หรือ Google Cloud Directory Sync ได้ด้วย
 • ผู้ใช้ในองค์กรอาจดูกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปจากบัญชีขององค์กรที่ตนเองมีได้ สิทธิ์เข้าถึงจะขึ้นอยู่กับว่าบริการเพิ่มเติมของ Google Groups ปิดหรือเปิดอยู่

หาก Groups for Business เปิดอยู่และคุณมีใบอนุญาต G Suite Basic ขึ้นไป

 • คุณสามารถเก็บข้อความกลุ่มไว้ในประวัติการสนทนา กลั่นกรองข้อความกลุ่ม และโพสต์ข้อความไปยัง Google Groups ได้ อัปเกรดเป็น G Suite Basic
Groups for Business turned off

หาก Groups for Business ปิดอยู่

 • องค์กรจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอินเทอร์เฟซของ Google Groups groups.google.com
 • คุณไม่สามารถใช้กล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กร เนื่องจากต้องใช้อินเทอร์เฟซของ Google Groups
 • ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบจะสร้างกลุ่มของตนเองในองค์กรไม่ได้ 
 • ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณยังสร้างและจัดการกลุ่มรายชื่ออีเมลในคอนโซลผู้ดูแลระบบ, Directory API หรือ Google Cloud Directory Sync ได้ด้วย
 • ผู้ใช้ในองค์กรอาจดูกลุ่มภายนอกจากบัญชีขององค์กรที่ตนเองมีได้ สิทธิ์เข้าถึงจะขึ้นอยู่กับว่าบริการเพิ่มเติมของ Google Groups ปิดหรือเปิดอยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Google Groups (บริการเพิ่มเติมของ Google)
Groups logo

Google Groups คือบริการเพิ่มเติมของ Google

บริการนี้ควบคุมว่าผู้ใช้จะเข้าถึงกลุ่มภายนอกจากบัญชีขององค์กรของผู้ใช้ใน Google Groups (groups.google.com) ได้หรือไม่ โดยกลุ่มภายนอกคือกลุ่มนอกองค์กร รวมถึงกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปด้วย บริการเพิ่มเติมของ Groups จะเปิดโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณจะปิดได้หากจำเป็น

 • เปิด - ผู้ใช้ในองค์กรจะเข้าถึงกลุ่มภายนอกได้จากบัญชีขององค์กรของตน

 • ปิด - ผู้ใช้ในองค์กรจะเข้าถึงกลุ่มขององค์กรได้ก็ต่อเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีขององค์กรของตนเท่านั้น

หมายเหตุ: ผู้ใช้จะเข้าถึงกลุ่มภายนอกจากบัญชีนอกองค์กรได้เสมอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ผู้ดูแลระบบทำได้ด้วย Groups

กำหนดว่าใครสร้างกลุ่มได้บ้าง

หาก Groups for Business เปิดอยู่ คุณจะตั้งค่าตัวเลือกการแชร์ให้กับทั้งองค์กรได้ ดังนี้

 • องค์กรเท่านั้น - อนุญาตให้ทุกคนในองค์กรสร้างและจัดการกลุ่มได้
 • สาธารณะ - อนุญาตให้ทุกคนบนเว็บเข้าร่วมกลุ่มขององค์กรได้
 • ผู้ดูแลระบบเท่านั้น - ล็อกกลุ่มเพื่อให้ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สร้างกลุ่มได้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการแชร์

นอกจากนี้ คุณยังเปิดการกลั่นกรองเนื้อหา จัดการบทบาทของสมาชิก และตั้งค่าสิทธิ์ของกลุ่มได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกลั่นกรองเนื้อหาและบทบาทของสมาชิก

ใช้กลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน

คุณใช้กลุ่มเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

Mailing list groups
Collaborative inbox groups
 • ตั้งค่ากลุ่มที่เป็นกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน - ติดตามและมอบหมายผู้ดูแลคำขอหรือตั๋วสนับสนุนจากสมาชิกในกลุ่ม เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า หากต้องการใช้กล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กร คุณต้องเปิด Groups for Business
ใช้กลุ่มเพื่อเปิดหรือกำหนดค่าบริการ

ตารางต่อไปนี้แสดงสิ่งที่คุณทำได้ด้วย Groups ในฐานะผู้ดูแลระบบ Groups

งาน คำอธิบาย
จัดการกลุ่มทั้งหมด คุณจะจัดการกลุ่มทั้งหมดขององค์กรได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบและ Directory API ดูวิธีจัดการกลุ่ม
สร้างกลุ่มที่มีผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กร ใช้กลุ่มเหล่านี้เพื่อส่งประกาศทางอีเมลทั่วทั้งองค์กร ดูวิธีสร้างกลุ่มทั้งองค์กร
เลือกการตั้งค่าการแชร์ กำหนดผู้ที่จะดูหรือเข้าร่วมกลุ่มและควบคุมว่าผู้ใช้จะสร้างกลุ่มของตนเองในองค์กรได้หรือไม่ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์ของ Groups for Business
ใช้กลุ่มเพื่อเปิดหรือกําหนดค่าบริการของ Google Workspace หากต้องการเปิดบริการสำหรับผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรต่างๆ เช่น ไดรฟ์ ให้สร้างกลุ่มสำหรับผู้ใช้เหล่านั้น จากนั้นเปิดบริการสำหรับกลุ่ม ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบริการด้วยกลุ่ม
ย้ายข้อมูลหรือซิงค์รายชื่ออีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ LDAP หากมีเซิร์ฟเวอร์ LDAP สำหรับองค์กร คุณจะย้ายข้อมูลหรือซิงค์ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์นั้นกับ Google Groups ได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลรายชื่ออีเมล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งที่คุณสร้างกลุ่มมีความสำคัญ

กลุ่มที่สร้างในคอนโซลผู้ดูแลระบบ, Directory API และ Google Cloud Directory Sync จะใช้เป็นกลุ่มประเภทใดก็ได้

กลุ่มที่สร้างใน Google Groups (groups.google.com) จะใช้เป็นกลุ่มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้เท่านั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทกลุ่มที่คุณสร้างได้ ตำแหน่งที่สร้าง และกำหนดให้ต้องใช้ Groups for Business หรือไม่

อินเทอร์เฟซที่คุณสร้างกลุ่มในองค์กร กลุ่มการเข้าถึงและการกำหนดค่า กลุ่มเฉพาะรายชื่ออีเมล กล่องจดหมายสําหรับการทํางานร่วมกัน (ภายในและภายนอก)
คอนโซลผู้ดูแลระบบ: หน้าแรกจากนั้นกลุ่ม ใช่ ได้ ได้ แต่หลังจากที่สร้างกลุ่มเหล่านี้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบแล้ว คุณจะต้องเลือกประเภทกลุ่มใน Google Groups (groups.google.com) โดยจะใช้อินเทอร์เฟซนั้นได้เฉพาะเมื่อเปิด Groups for Business เท่านั้น
ใช่ ได้ ได้ แต่หากต้องการใช้ฟีเจอร์ใน Google Groups (groups.google.com) คุณต้องเปิด Groups for Business
Google Groups groups.google.com ไม่ได้ ได้ ได้ สำหรับกลุ่มภายในองค์กร คุณต้องเปิด Groups for Business
กลุ่มในคอนโซล Google Cloud Platform ไม่ ไม่ ได้ สำหรับกลุ่มภายในองค์กร คุณต้องเปิด Groups for Business
การไปที่ส่วนต่างๆ ของอินเทอร์เฟซ Groups

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับ Google Groups

อินเทอร์เฟซ ใช้โดย คำอธิบาย

รายการ Groups ในคอนโซลผู้ดูแลระบบมีดังนี้

แอปจากนั้นGroups

ผู้ดูแลระบบ แสดงกลุ่มทั้งหมดในองค์กร คุณจะสร้าง ดู และจัดการกลุ่มผ่านทางรายการ Groups ได้ และไม่ว่าจะตั้งค่าบริการของ Google Groups ไว้อย่างไร คุณจะดูรายการ Groups ในคอนโซลผู้ดูแลระบบได้เสมอ แต่จะดูหรือส่งข้อความไปให้กลุ่มจากคอนโซลผู้ดูแลระบบไม่ได้

กลุ่มที่เพิ่มผ่าน Google Cloud Directory Sync จะปรากฏในรายการนี้ แต่เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และจะเปลี่ยนแปลงผ่านทางคอนโซลผู้ดูแลระบบไม่ได้

การตั้งค่า Groups for Business ในคอนโซลผู้ดูแลระบบมีดังนี้

แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGroups for Business

ผู้ดูแลระบบ

ควบคุมการตั้งค่ากลุ่มขององค์กรในอินเทอร์เฟซ Google Groups groups.google.com

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะควบคุมฟีเจอร์ขั้นสูงได้โดยเปิดหรือปิด Groups for Business

การตั้งค่าบริการเพิ่มเติมของ Google Groups ในคอนโซลผู้ดูแลระบบมีดังนี้

แอปจากนั้นบริการเพิ่มเติมของ Googleจากนั้นGoogle Groups

 

ผู้ดูแลระบบ

ควบคุมการเข้าถึงกลุ่มนอกองค์กรจากบัญชีที่อยู่ภายในองค์กรของคุณ ถ้าบริการเพิ่มเติมปิดอยู่ ผู้ใช้จะเข้าถึงกลุ่มภายนอกไม่ได้ขณะที่เข้าสู่ระบบบัญชีขององค์กร

บริการเพิ่มเติมของ Google Groups จะเปิดโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดบริการได้หากจำเป็น

Google Groups groups.google.com

ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ และทุกคนในเว็บ

ให้สิทธิ์เข้าถึงกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเปิดเผยกลุ่มจะขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้

 • การตั้งค่า Groups for Business และบริการเพิ่มเติมของ Google Groups ขององค์กร 
 • การตั้งค่าการเปิดเผยของแต่ละกลุ่ม
 • บัญชีของผู้ใช้ ผู้ใช้จะเข้าถึงกลุ่มภายนอกโดยใช้บัญชีที่อยู่ภายนอกองค์กรได้เสมอ 

หาก Groups for Business เปิดอยู่

ภาพรวม
Groups for Business turned on

หาก Groups for Business เปิดอยู่และคุณมีใบอนุญาต G Suite Basic ขึ้นไป คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ใช้อินเทอร์เฟซของ Google Groups ได้ ซึ่งคือ groups.google.com
 • สร้างกลุ่มด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงหรือให้ผู้ใช้สร้างกลุ่มของตนเอง
 • ใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง รวมถึงกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันและการตั้งค่าการจัดการสมาชิก

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะสร้างกลุ่มในคอนโซลผู้ดูแลระบบได้เมื่อ Groups for Business เปิดอยู่

สร้างรายชื่ออีเมลและกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน
Mailing list groups

รายชื่ออีเมล

คุณตั้งค่าให้ Groups เป็นรายชื่ออีเมลได้ กลุ่มรายชื่ออีเมลมีประโยชน์สำหรับหน่วยงาน ทีมโครงการ ชั้นเรียน สาขาสำนักงาน และกลุ่มความสนใจเฉพาะ โดยคุณจะใช้อีเมลของกลุ่มทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ส่งอีเมลถึงสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
 • เชิญสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุม
 • แชร์เนื้อหากับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งได้แก่ เอกสาร เว็บไซต์ วิดีโอ และปฏิทิน

ดูวิธีสร้างรายชื่ออีเมล

Collaborative inbox groups

กล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน

กล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันคือกลุ่มสนทนาออนไลน์ที่ให้สมาชิกทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูแลการสนทนาที่ตนอาสาแก้ไขปัญหา
 • มอบหมายการสนทนาให้สมาชิกคนอื่นในกลุ่ม
 • ทำเครื่องหมายการสนทนาว่าซ้ำกัน
 • ทำเครื่องหมายการสนทนาว่าเสร็จสมบูรณ์


ดูวิธีการสร้างกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน

ให้ผู้ใช้สร้างและจัดการกลุ่มของตนเอง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะกำหนดได้ว่าผู้ใดสร้างกลุ่มในองค์กรได้บ้าง คุณอาจต้องการจำกัดการสร้างกลุ่มให้กับผู้ดูแลระบบหรือให้ผู้ใช้สร้างและจัดการกลุ่มของตนเอง นอกจากนี้ คุณยังกำหนดได้ว่าจะให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วมในกลุ่มได้หรือไม่ คุณเลือกตัวเลือกเหล่านี้ได้ในการตั้งค่าการแชร์ของ Groups for Business ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์ของ Groups for Business

กำหนดบทบาทและสิทธิ์ให้กับสมาชิก

คุณสามารถกำหนดบทบาทให้กับสมาชิกในกลุ่มเพื่อควบคุมสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ใน Groups บทบาทเริ่มต้นประกอบด้วยสมาชิก ผู้จัดการ และเจ้าของ ดูข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่ม

ค้นหา กรอง และติดป้ายกำกับเนื้อหา

คุณสามารถใช้โอเปอเรเตอร์การค้นหาเพื่อค้นหาเนื้อหาใน Groups และบันทึกคำค้นหาทั่วไปสำหรับการใช้งานในอนาคตได้ นอกจากนี้คุณยังจัดระเบียบการสนทนาได้ด้วยการติดป้ายกำกับและกรองการสนทนาตามป้ายกำกับ หรือกรองการสนทนาของกลุ่มตามวันที่ สถานะการแก้ไขปัญหา ผู้ได้รับมอบหมาย และตัวเลือกอื่นๆ ดูวิธีติดป้ายกำกับเนื้อหา

บันทึกประวัติการสนทนา

คุณสามารถเปิดประวัติการสนทนาเพื่อให้สมาชิกดูการสนทนาออนไลน์ได้ หากปิดประวัติการสนทนา สมาชิกจะดูการสนทนาได้เฉพาะในอีเมลเท่านั้น ดูวิธีเปิดหรือปิดประวัติการสนทนา

ใช้กลุ่มเพื่อเปิดหรือกําหนดค่าบริการของ Google Workspace

กลุ่มที่สร้างในคอนโซลผู้ดูแลระบบ, Directory API หรือ Google Cloud Directory Sync จะใช้เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เปิดบริการของ Google Workspace ให้กับสมาชิกเป็นกลุ่ม - คุณสามารถเปิดบริการต่างๆ ของ Google Workspace เช่น Google ไดรฟ์ให้ผู้ใช้กลุ่มหนึ่งแทนที่จะเปิดให้ทั้งหน่วยขององค์กรได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มการเข้าถึง
 • กำหนดค่าบริการ Google Workspace ให้กับสมาชิกเป็นกลุ่ม - ใช้การตั้งค่าสำหรับบริการต่างๆ ของ Google Workspace เช่น Google Meet กับกลุ่มผู้ใช้แทนที่จะใช้กับทั้งหน่วยขององค์กร ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าบริการโดยใช้กลุ่ม

หมายเหตุ: คุณจะเปิดบริการได้โดยใช้กลุ่มที่สร้างในคอนโซลผู้ดูแลระบบหรือ Admin SDK เท่านั้น ส่วนกลุ่มที่สร้างใน Google Groups (groups.google.com) จะใช้เปิดหรือกำหนดค่าบริการของ Google Workspace ไม่ได้

หาก Groups for Business ปิดอยู่

ภาพรวม
Groups for Business turned off

หาก Groups for Business ปิดอยู่

 • อินเทอร์เฟซ Google Groups groups.google.com ไม่พร้อมใช้งานในองค์กรของคุณ
 • คุณยังคงสร้างและจัดการกลุ่มได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ, Directory API หรือ Google Cloud Directory Sync แต่จะใช้กลุ่มเป็นกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันไม่ได้และผู้ใช้ก็จะสร้างกลุ่มของตนเองในองค์กรไม่ได้เช่นกัน

 

สร้างกลุ่มเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
ใช้กลุ่มเพื่อเปิดหรือกําหนดค่าบริการของ Google Workspace
 • เปิดบริการของ Google Workspace ให้กับสมาชิกเป็นกลุ่ม - คุณสามารถเปิดบริการต่างๆ ของ Google Workspace เช่น Google ไดรฟ์ให้ผู้ใช้กลุ่มหนึ่งแทนที่จะเปิดให้ทั้งหน่วยขององค์กรได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มการเข้าถึง
 • กำหนดค่าบริการ Google Workspace ให้กับสมาชิกเป็นกลุ่ม - ใช้การตั้งค่าสำหรับบริการต่างๆ ของ Google Workspace เช่น Google Meet กับกลุ่มผู้ใช้แทนที่จะใช้กับทั้งหน่วยขององค์กร ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าบริการโดยใช้กลุ่ม

หมายเหตุ: คุณจะเปิดบริการได้โดยใช้กลุ่มที่สร้างในคอนโซลผู้ดูแลระบบหรือ Admin SDK เท่านั้น ส่วนกลุ่มที่สร้างใน Google Groups (groups.google.com) จะใช้เปิดหรือกำหนดค่าบริการของ Google Workspace ไม่ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว