Om Google Grupper

This article is for G Suite administrators. To manage your own groups, visit the Google Groups help.

Det finns två Google Grupper-tjänster i G Suite: Google Groups for Business och Google Grupper. Med dessa två tjänster kan du styra vad användare i organisationen kan göra på groups.google.com

The Google Groups interface

I den här artikeln:


Öppna alla  |  Stäng alla


Om de två tjänsterna

Groups for Business (bastjänst)

Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

Groups for Business är enbastjänst i G Suite. Som administratör kontrollerar du organisationens inställningar för den här tjänsten på administratörskonsolen. Vad organisationen kan göra i Google Grupper-gränssnittet (groups.google.com) beror på om den här tjänsten är eller AV.

Groups for Business turned on

Om Groups for Business är PÅ:

 • Du kan använda Google Grupper-gränssnittet
  groups.google.com/a/<mydomain>.com/forum
 • Du kan skapa grupper med avancerade funktioner eller låta användare skapa egna grupper. Avancerade funktioner är webbforum, gemensamma inkorgar och inställningar för medlemshantering.
 • Som administratör kan du också skapa och hantera grupper på administratörskonsolen, Directory API eller Google Cloud Directory Sync.
 • Användare i organisationen kan kanske öppna gränssnittet för konsumentgrupper groups.google.com/forum från sina organisationskonton. Åtkomsten beror på om tilläggstjänsten för Google Grupper är AV eller .
Groups for Business turned off

Om Groups for Business är AV:

 • Organisationen har inte åtkomst till Google Grupper-gränssnittet, groups.google.com/a/<mydomain>.com/forum.
 • Du kan inte använda webbforum eller gemensamma inkorgar i organisationen eftersom de kräver Google Grupper-gränssnittet.
 • Personer som inte är administratörer kan inte skapa egna grupper i organisationen. 
 • Som administratör kan du fortfarande skapa och hantera grupper på administratörskonsolen, Directory API eller Google Cloud Directory Sync.
 • Användare i organisationen kan kanske öppna gränssnittet för konsumentgrupper groups.google.com/forum från sina organisationskonton. Åtkomsten beror på om tilläggstjänsten för Google Grupper är AV eller .

Relaterade ämnen

Google Grupper (tilläggstjänst på Google)
Groups logo

Google Grupper är en tilläggstjänst på Google. Den här tjänsten styr om användarna i organisationen kan öppna gränssnittet för konsumentgrupper grupper.google.com/forum från sina organisationskonton. Som standard är tilläggstjänsten Grupper , men du kan stänga AV den vid behov.

Obs! Användare kan alltid få åtkomst till konsumentgrupper från konton utanför organisationen.

Relaterade ämnen

Det här kan du göra med grupper 

Använd grupper för att samarbeta

Med grupper kan du:

Mailing list groups
Web forum groups
 • Skapa grupper som är webbforum — var värd för diskussioner eller dela idéer och dokument med grupper online. Om du vill använda webbforum i organisationen måste du aktivera Groups for Business.
Collaborative inbox groups
 • Konfigurera grupper som är gemensamma inkorgar – tilldela och spåra begäranden eller supportärenden från gruppmedlemmar, kolleger eller kunder. Om du vill använda gemensamma inkorgar i organisationen måste du aktivera Groups for Business.
Så här använder administratörer grupper

I följande tabell visas vad du kan göra med Grupper som G Suite-gruppadministratör.

Uppgift Beskrivning
Hantera alla dina grupper Du kan hantera alla organisationens grupper på administratörskonsolen och Directory API. Läs om hur du hanterar grupper.
Skapa grupper som inkluderar alla användare i organisationen Använd de här grupperna för att skicka e-postmeddelanden till hela organisationen. Läs om hur du skapar organisationsomfattande grupper.
Välj delningsinställningar Bestäm vem som kan visa eller gå med i grupper och kontrollera om användarna kan skapa egna grupper i organisationen. Läs om inställningar för delning av Groups for Business.
Använd en grupp för att slå på eller konfigurera G Suite-tjänster Om du vill aktivera en tjänst, till exempel Drive, för användare i olika organisationsenheter, skapar du en grupp för dessa användare. Slå sedan på tjänsten för gruppen. Läs om hur du aktiverar tjänster med hjälp av en grupp.
Migrera eller synkronisera e-postlistor från LDAP-servern Om du har en LDAP-server för organisationen kan du migrera eller synkronisera data på den servern med Google Grupper.Läs om hur du migrerar e-postlistor.

Relaterade ämnen

Om Groups for Business är PÅ

Översikt
Groups for Business turned on

Om Groups for Business är PÅ kan du:

 • Använda gränssnittet för Google Grupper, 
  groups.google.com/a/<mydomain>.com/forum
 • Skapa grupper med avancerade funktioner eller låta användarna skapa egna grupper. Avancerade funktioner är webbforum, gemensamma inkorgar och inställningar för medlemshantering. Som administratör kan du också skapa grupper på administratörskonsolen när Groups for Business är .
Skapa e-postlistor, forum och gemensamma inkorgar
Mailing list groups

E-postlistor

Grupper kan ställas in som e-postlistor. E-postlistor är användbara för avdelningar, projektgrupper, skolklasser, kontor och grupper som värnar om särskilda intressen. Med gruppens e-postadress kan du:

 • Skicka e-post till alla gruppmedlemmar
 • Bjuda in gruppmedlemmar till möten
 • Dela innehåll med gruppmedlemmar, däribland dokument, webbplatser, videor och kalendrar

Läs om hur du skapar e-postlistor.

Web forum groups

Webbforum

Webforum är interaktiva diskussionsgrupper online. Gruppmedlemmar kan visa och publicera ämnen i Google Grupper och via e-post.

Läs om hur du skapar webbforum.

Q&A forum groups

Frågeforum

Frågeforum liknar webbforum men de har fokus på att hitta svar på frågor. Med hjälp av fråge- och svarsforum kan du:

 • ställa in en standardfrågemall som användare fyller i när de skapar ämnen
 • markera ett svar på en fråga som det bästa svaret

Läs om hur du skapar fråge- och svarsforum.

Collaborative inbox groups

Gemensamma inkorgar

Gemensamma inkorgar är diskussionsgrupper online där medlemmar kan:

 • Välja ett ämne de anmäler sig frivilligt att lösa
 • Tilldela ett ämne till en annan gruppmedlem
 • Markera ett ämne som dubblett
 • Markera ett ämne som löst

Läs om hur du skapar gemensamma inkorgar.

Låt användarna skapa och hantera egna grupper

Som gruppadministratör väljer du vem som kan skapa grupper i organisationen. Du kanske vill begränsa skapandet av grupper till administratörer eller låta användare skapa och hantera sina egna grupper. Du styr även om personer utanför organisationen kan delta i dina grupper. Du väljer dessa alternativ i delningsinställningarna för Groups for Business på administratörskonsolen. Läs om inställningar för delning av Groups for Business.

Tilldela roller och behörigheter till medlemmar

Du kan tilldela gruppmedlemmar roller för att styra vad de kan och inte kan göra i Google Grupper. Standardrollerna är medlem, ansvarig och ägare. Läs mer om grupproller.

Söka efter, filtrera och tagga innehåll

Du kan använda sökoperatorer för att söka efter innehåll i Google Grupper och spara vanliga sökfrågor för framtida bruk. Du kan även ordna ämnen genom att tagga dem och filtrera ämnen efter deras taggar. Du kan filtrera en grupps ämnen efter datum, lösningsstatus, innehavare och andra alternativ. Läs mer om att tagga innehåll.

Arkivera konversationer

Du kan slå på arkivering för att låta medlemmar visa ämnen i webbforum. Om arkivering är kan medlemmarna bara visa ämnen via e-post.Läs om hur du slår på eller stänger av arkivering.

Använda grupper för att aktivera eller konfigurera G Suite-tjänster

Grupper som har skapats via administratörskonsolen, Directory API eller Google Cloud Directory Sync kan användas för att:

 • Turn on G Suite services for group members—You can turn on G Suite services, such as Drive, for a group of users rather than an entire organizational unit. Learn about access groups.
 • Configure G Suite services for group members—Apply settings for G Suite services, such as Hangouts Meet, to a group of users rather than an entire organizational unit. Learn about configuring services using a group.

Note: Groups created in the Google Groups interface, groups.google.com/a/<mydomain>.com/forum, can't be used to turn on or configure G Suite services.

Om Groups for Business är AV

Översikt
Groups for Business turned off

Om Groups for Business är AV:

 • Google Grupper-gränssnittet, groups.google.com/a/<mydomain>.com/forum är inte tillgängligt för din organisation.
 • Du kan fortfarande skapa och hantera grupper via administratörskonsolen, Directory API eller Google Cloud Directory Sync.Du kan dock inte använda grupper som webbforum eller gemensamma inkorgar och användare kan inte skapa sina egna grupper i organisationen.

 

Skapa grupper för kommunikation och samarbete
Använda grupper för att aktivera eller konfigurera G Suite-tjänster
 • Turn on G Suite services for group members—You can turn on G Suite services, such as Drive, for a group of users rather than an entire organizational unit. Learn about access groups.
 • Configure G Suite services for group members—Apply settings for G Suite services, such as Hangouts Meet, to a group of users rather than an entire organizational unit. Learn about configuring services using a group.

Note: Groups created in the Google Groups interface, groups.google.com/a/<mydomain>.com/forum, can't be used to turn on or configure G Suite services.

Grupper-gränssnitt

Administratörskonsol och grupper.google.com

Följande tabell beskriver användargränssnitten för Google Grupper.

Gränssnitt Används av Beskrivning

Grupplistan på administratörskonsolen:

Apparand thenGrupper

G Suite-administratörer Visar alla grupper i organisationen. Du kan skapa, visa och hantera dina grupper via grupplistan. Oavsett tjänstinställningar för Google Grupper kan du alltid visa listan Grupper på administratörskonsolen.

Grupper som har lagts till via Google Cloud Directory Sync visas på den här listan, men är skrivskyddade. De kan inte ändras via administratörskonsolen.

Groups for Business-inställningar på administratörskonsolen:

Apparand thenG Suiteand thenGroups for Business

G Suite-administratörer

Kontrollerar inställningarna för groups.google.com/a/
<mindomän>.com/forum
.

Som gruppadministratör styr du avancerade funktioner genom att slå AV eller Groups for Business.

Ytterligare tjänstinställningar för Google Grupper på administratörskonsolen:

Apparand thenYtterligare tjänster från Googleand thenGoogle Grupper

 

G Suite-administratörer

Styr åtkomsten till grupper utanför organisationen från konton inom organisationen på grupper.google.com/forum.

Som standard är tilläggstjänsten för Google Grupper , men du kan stänga AV den vid behov.

Grupper i organisationen:

groups.google.com/a/
<mindomän>/forum

G Suite-administratörer och användare

Ger åtkomst till organisationens e-postlistor, gemensamma inkorgar, webbforum och frågeforum.

Detta gränssnitt är endast tillgängligt om organisationen har aktiverat Groups for Business.

Grupper utanför organisationen (konsumentgrupper):

groups.google.com/forum

Alla på webben

Ger åtkomst till konsumentgrupper. Det här gränssnittet är endast tillgängligt för konton i organisationen om tilläggstjänsten för Google Grupper är .

Som standard är tilläggstjänsten för Google Grupper , men du kan stänga AV den vid behov.

Användare kan alltid få åtkomst till detta gränssnitt från konton utanför organisationen.

Här skapar du grupper

I följande tabell visas de typer av grupper du kan skapa, var du skapar dem och om de kräver Groups for Business.

Gränssnitt där du skapar grupper i organisationen Typer av grupper som du kan skapa i gränssnittet
Åtkomst- och konfigurationsgrupper Grupper i form av e-postlistor Gemensamma inkorgar och diskussionsforum (internt och externt)
AdministratörskonsolStartand thenGrupper Ja Ja Ja. När du har skapat dessa grupper på administratörskonsolen måste du välja grupptypen i gränssnittet för Google Grupper,
groups.google.com/a/<mindomän>.se/forum. Detta gränssnitt är endast tillgängligt om Groups for Business är .
Ja Ja Ja. Om du ska få åtkomst till dessa grupper i groups.google.com/a/<mindomän>.com/forum måste Groups for Business vara .
groups.google.com/a/
<mindomän>.com/forum

(enbart tillgängligt om Groups for Business är PÅ)
Nej Ja Ja

Delningsinställningar 

Som administratör kan du styra dessa delningsinställningar för enskilda grupper i organisationen:

 • Vem som kan visa eller gå med i en grupp
 • Vem som kan publicera meddelanden i en grupp
 • Om personer utanför organisationen kan visa eller gå med i en grupp

Om Groups for Business är kan du välja delningsinställningar för hela organisationen. Läs mer om delningsinställningar.

Dessutom kan du aktivera innehållsmoderering, hantera medlemsroller och ställa in gruppbehörigheter. Läs mer om innehållsmoderering och medlemsroller.

Gränser för gruppmeddelanden

Google har begränsningar för meddelandeaktivitet, gruppstorlek, inbjudningar och medlemskap. Om du når en av gränserna begränsas din aktivitet tillfälligt. Läs mer om policyer och gränser.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?