เพิ่มหรือนำอีเมลแทนออก

ในฐานะผู้ดูแลระบบ G Suite คุณให้ที่อยู่อีเมลอื่นกับผู้ใช้ในองค์กรเพื่อใช้รับอีเมลได้ โดยเพิ่มอีเมลแทนลงในบัญชีของผู้ใช้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบ Google 

สาเหตุที่ควรใช้อีเมลแทน ลองดูตัวอย่างนี้ หาก bill@solarmora.com ต้องการโพสต์ที่อยู่ฝ่ายขายบนเว็บไซต์ของบริษัท คุณอาจกำหนดอีเมลแทน sales@solarmora.com ให้เขาใช้แทนได้  จากนั้นอีเมลที่ส่งถึงที่อยู่ดังกล่าวจะปรากฏในกล่องจดหมาย Gmail ของ Bill

เพิ่มอีเมลแทนให้กับผู้ใช้ G Suite

คุณเพิ่มอีเมลแทนได้สูงสุด 30 รายการสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ ผู้ใช้
 3. ค้นหาผู้ใช้ในรายการผู้ใช้ โปรดดูค้นหาบัญชีผู้ใช้หากต้องการความช่วยเหลือ
 4. คลิกชื่อผู้ใช้เพื่อเปิดหน้าบัญชี
 5. คลิกข้อมูลผู้ใช้ แล้ว อีเมลแทน 
 6. คลิกชื่อแทนและป้อนชื่อผู้ใช้อื่น (ส่วนของที่อยู่จะปรากฏก่อนเครื่องหมาย @)

  หมายเหตุ: คุณสร้างชื่อแทนที่คนอื่นใช้อยู่แล้วไม่ได้ ไม่ว่าจะใช้เป็นที่อยู่หลักหรือชื่อแทนก็ตาม

 7. (ไม่บังคับ) หากมีการเพิ่มหลายโดเมนลงในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ช่องทางขวาของเครื่องหมาย @ จะแสดงเมนูโดเมนที่ใช้ได้ ให้เลือกโดเมนสำหรับที่อยู่ของชื่อแทน

  หมายเหตุ: โดเมนที่เพิ่มเป็นชื่อแทนโดเมนจะไม่อยู่ในรายการนี้ ทั้งนี้ ชื่อแทนโดเมนจะใช้กับทุกคนในบัญชีของคุณและปรับให้ใช้เฉพาะกับผู้ใช้รายบุคคลไม่ได้

 8. คลิกบันทึก
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการกลับไปที่หน้าบัญชีของผู้ใช้ ให้คลิกลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น ทางด้านขวาบน

ผู้ใช้จะเริ่มได้รับอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่นี้ภายใน 24 ชั่วโมง (แต่โดยมากจะเร็วกว่านั้น)

ส่งอีเมลจากอีเมลแทน

การสร้างอีเมลแทนทำให้ผู้ใช้ได้รับอีเมลจากที่อยู่นั้น หากต้องการส่งอีเมลด้วยที่อยู่อีเมลแทนในช่อง "จาก" ผู้ใช้ต้องตั้งค่าที่อยู่ "จาก" แบบกำหนดเองใน Gmail และต้องดำเนินการแบบเดียวกันเพื่อรับข้อความที่ตนส่งไปยังอีเมลแทนของตัวเอง

โปรดแชร์ขั้นตอนการส่งอีเมลจากที่อยู่หรืออีเมลแทนอื่นกับผู้ใช้

นำอีเมลแทนของผู้ใช้ออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ ผู้ใช้
 3. ค้นหาผู้ใช้ในรายการผู้ใช้ โปรดดูค้นหาบัญชีผู้ใช้หากต้องการความช่วยเหลือ
 4. คลิกชื่อผู้ใช้เพื่อเปิดหน้าบัญชี
 5. คลิกข้อมูลผู้ใช้ แล้ว อีเมลแทน 
 6. คลิกนำออก Cancel ที่ด้านขวาของชื่อแทนที่คุณต้องการนำออก

  หมายเหตุ: ชื่อแทนที่ไม่มีตัวเลือกการนำออกถูกเพิ่มเป็นชื่อแทนโดเมนโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทั้งหมดมีชื่อแทนในโดเมนเดียวกันนี้ ทั้งนี้คุณลบชื่อแทนสำหรับผู้ใช้เพียงรายเดียวได้ แต่ให้นำชื่อแทนโดเมนออกแทน

 7. คลิกบันทึก
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการกลับไปที่หน้าบัญชีของผู้ใช้ ให้คลิกลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น ทางด้านขวาบน

การนำชื่อแทนออกอาจต้องใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมง

ใช้กับอีเมลเท่านั้น

ผู้ใช้ใช้อีเมลแทนเพื่อรับและส่งอีเมลได้เท่านั้น ผู้ใช้ต้องใช้ที่อยู่หลักของตนเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี ซิงค์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือแชร์ Google เอกสารและ Sites

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มชื่อแทนโดเมนเพื่อกำหนดอีเมลแทนจากโดเมนอื่นที่คุณเป็นเจ้าของให้กับทุกคนในบัญชีของคุณ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร