Ge en användare en extra e-postaliasadress (försäljning@)

Nu ska vi se till att du är på rätt plats. De här stegen är till för administratörer som hanterar Gmail-konton för ett företag, en skola eller en annan grupp. Om du vill använda e-postalias med ett personligt konto på gmail.com följer du de här stegen istället.

Som administratör kan du ge en användare en alternativ adress för att ta emot e-post, utöver användarens primära adress. Gör detta genom att lägga till ett e-postalias på användarens konto i Googles administratörskonsol.

Exempel: Om bill@solarmora.com vill ha en säljadress för korrespondens med kunder, ger du honom e-postaliaset försäljning@solarmora.com. E-post som skickas till någon av adresserna visas i Gmail-inkorgen och han kan skicka e-post via båda adresserna. 

Ge användarna e-postalias utan extra kostnad.

Viktigt! Alias är inte privata och är i vissa fall synliga för andra användare. Om en mottagare till exempel söker efter meddelanden från bill@solarmora.com i Gmail kan sökresultaten även innehålla meddelanden från hans alias, sales@solarmora.com.

Se fler alternativ: Byta namn på en användare eller ändra en användares e-postadress

Lägga till ett e-postalias för en användare

Du kan lägga till upp till 30 alias för varje användare utan extra kostnad.

Tips! Testa snabblänken (om sådan finns). Högst upp på startsidan för administratörskonsolen klickar du på Skapa en alternativ e-postadress, söker efter användaren, klickar på Fortsätt och går sedan till steg 5 nedan.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Leta reda på användaren i listan Användare. Läs Söka efter ett användarkonto om du behöver hjälp.
 4. Klicka på användarens namn för att öppna kontosidan.
 5. Klicka på Användarinformation följt av Alternativa e-postadresser (e-postalias)
 6. Klicka på Alternativ e-postadress och ange ett alternativt användarnamn (den del av adressen som visas före @-tecknet).

  Obs! Du kan inte skapa ett alias som är tilldelat till någon annan, varken som primär adress eller alias.

 7. (Valfritt) Om flera domäner har lagts till på administratörskonsolen är fältet till höger om @-tecknet en meny som visar tillgängliga domäner. Välj en domän för aliasadressen.

  Obs! Domäner som har lagts till i ett domänalias visas inte i den här listan. Ett domänalias gäller för alla i ditt konto och kan inte anpassas för en enskild användare.

 8. Klicka på Spara.
 9. (Valfritt) Om du vill återgå till användarens kontosida klickar du på uppåtpilen "" högst upp till höger.

Inom ett dygn (och ofta tidigare) börjar användaren att ta emot e-post som skickas till denna adress.

Skicka e-post från ett e-postalias

När du skapar ett e-postalias kan användaren ta emot e-post på denna adress. Om användaren vill skicka e-post med aliasadressen i Från-fältet, måste de ange en anpassad Från-adress i Gmail. De måste även göra detta för att ta emot meddelanden som de skickar till sitt eget e-postalias.

Dela de här stegen med användarna: Skicka e-post från en annan adress eller ett alias.

Ta bort en användares e-postalias

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Leta reda på användaren i listan Användare. Läs Söka efter ett användarkonto om du behöver hjälp.
 4. Klicka på användarens namn för att öppna kontosidan.
 5. Klicka på Användarinformation följt av Alternativa e-postadresser (e-postalias)
 6. Klicka på Ta bort Cancel till höger om aliaset som ska tas bort.

  Obs! Om alternativet Ta bort saknas för ett alias lades det till automatiskt som ett domänalias. Detta ger alla användare ett alias på samma domän. Det går inte att ta bort detta alias enbart för en användare. I stället måste du ta bort domänaliaset.

 7. Klicka på Spara.
 8. (Valfritt) Om du vill återgå till användarens kontosida klickar du på uppåtpilen "" högst upp till höger.

Det kan ta upp till ett dygn innan aliaset har tagits bort.

Används bara för e-post

Ett e-postalias kan endast användas till att skicka och ta emot e-post. De måste använda sin primära adress för att logga in på kontot, synkronisera med en mobil enhet eller dela Google Dokument och Sites.

Relaterade ämnen

Lägg till ett domänalias om du vill ge alla på kontot ett e-postalias på en annan domän som du äger. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt