Przyznawanie użytkownikowi dodatkowego adresu z aliasem (sprzedaz@)

Upewnijmy się, że jesteś we właściwym miejscu. Te instrukcje są przeznaczone dla administratorów, którzy zarządzają kontami Gmail w firmie, szkole lub innej grupie. Aby używać aliasów e-mail na osobistym koncie gmail.com, wykonaj te czynności.

Jako administrator możesz przyznać użytkownikowi dodatkowy adres do odbierania poczty (oprócz podstawowego adresu użytkownika).Aby to zrobić, w konsoli administracyjnej Google dodaj alias e-mail do konta użytkownika.

Przykład: jeśli użytkownik bartek@produktysolarne.com chce mieć też adres działu sprzedaży do korespondencji z klientami, utwórz dla niego alias e-mail sprzedaz@produktysolarne.com. W skrzynce odbiorczej Bartka w Gmailu będą się wtedy pojawiały wiadomości kierowane na oba adresy, a on będzie mógł wysyłać e-maile z dowolnego z tych adresów.

Przypisz użytkownikom aliasy e-mail – bez dodatkowych kosztów.

Ważne: aliasy nie są prywatne, a w niektórych przypadkach są widoczne dla innych użytkowników. Jeśli na przykład odbiorca wyszukuje w Gmailu wiadomości z adresu bill@produktysolarne.com, wyniki wyszukiwania mogą również zawierać wiadomości z aliasu sprzedaz@produktysolarne.com.

Zobacz więcej opcji: Zmienianie nazwy użytkownika lub adresu e-mail katalogu

Dodawanie aliasu e-mail użytkownika

Dla każdego użytkownika możesz utworzyć do 30 aliasów – bez dodatkowych kosztów.

Wskazówka: użyj szybkiego linku (jeśli jest dostępny). U góry strony głównej konsoli administracyjnej kliknij Utwórz dodatkowy adres e-mail, wyszukaj użytkownika, kliknij Dalej, a następnie przejdź do kroku 5 poniżej.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zobacz Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Kliknij Informacje o użytkowniku a potem Dodatkowe adresy e-mail (aliasy e-mail).
 6. Kliknij Dodatkowy adres e-mail i wpisz alternatywną nazwę użytkownika (część adresu widoczną przed znakiem @).

  Uwaga: nie możesz utworzyć aliasu, jeśli taki sam został już przypisany innej osobie (jako adres główny lub alias).

 7. (Opcjonalnie) Jeśli w konsoli administracyjnej masz dodanych wiele domen, pole po prawej stronie znaku @ zawiera menu z dostępnymi domenami. Wybierz domenę dla aliasu.

  Uwaga: domeny dodane jako alias domeny nie są widoczne na tej liście. Alias domeny jest dostępny dla wszystkich użytkowników na koncie i nie można go dostosować dla jednego użytkownika.

 8. Kliknij Zapisz.
 9. (Opcjonalnie) Aby powrócić na stronę konta użytkownika, w prawym górnym rogu kliknij strzałkę w górę "".

W ciągu 24 godzin (często szybciej) użytkownik zacznie otrzymywać e-maile wysyłane na nowy adres.

Wysyłanie wiadomości z aliasu e-mail

Gdy utworzysz alias e-mail dla użytkownika, będzie on otrzymywał e-maile wysłane na ten adres. Jeśli użytkownik chce wysyłać pocztę z adresu aliasu, musi skonfigurować niestandardowy adres Od w Gmailu. Musi też to zrobić, aby otrzymywać wiadomości, które wyśle na własny alias e-mail.

Udostępnij użytkownikom te instrukcje: Wysyłanie e-maili z innego adresu lub aliasu.

Usuwanie aliasu e-mail użytkownika

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zobacz Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Kliknij Informacje o użytkowniku a potem Dodatkowy adres e-mail (alias e-mail).
 6. Na prawo od aliasu, który chcesz usunąć, kliknij Usuń Cancel.

  Uwaga: alias, przy którym nie ma opcji Usuń, został dodany automatycznie razem z aliasem domeny. Wszyscy użytkownicy mają alias w tej domenie. Nie możesz usunąć takiego aliasu domeny z kont wybranych użytkowników. Możesz tylko usunąć cały alias domeny.

 7. Kliknij Zapisz.
 8. (Opcjonalnie) Aby powrócić na stronę konta użytkownika, w prawym górnym rogu kliknij strzałkę w górę "".

Usunięcie aliasu może potrwać do 24 godzin.

Alias służy tylko do obsługi poczty e-mail

Aliasów e-mail można używać tylko do wysyłania i odbierania e-maili. Aby logować się na konto, synchronizować dane na urządzeniu mobilnym i udostępniać pliki w Dokumentach lub Witrynach Google, użytkownicy muszą korzystać z głównego adresu e-mail.

Powiązany artykuł

Dodaj alias domeny, aby dla każdego użytkownika na koncie utworzyć alias e-mail w innej swojej domenie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem