Lägg till eller ta bort ett e-postalias

Som G Suite-administratör kan du ge en användare i organisationen en alternativ adress för att ta emot e-post utan extra kostnad. Gör detta genom att lägga till ett e-postalias på användarens konto i Googles administratörskonsol.

Varför använda ett alias? Om bill@solarmora.com vill ha en säljadress som ska publiceras på företagets webbplats, ger du honom e-postaliaset sales@solarmora.com. E-post som skickas till någon av dessa adresser visas i Bills inkorg i Gmail och han kan skicka e-post med båda adresserna. 

Lägg till ett e-postalias för en G Suite-användare

Du kan lägga till upp till 30 alias för varje användare.

Viktigt! G Suite-användarnas gamla alias är inte privata och kan i vissa fall vara synliga för andra användare. Läs mer om att byta namn på en användare eller ändra en användares e-postadress.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Leta reda på användaren i listan Användare. Läs Söka efter ett användarkonto om du behöver hjälp.
 4. Klicka på användarens namn för att öppna kontosidan.
 5. Klicka på Användarinformation följt av E-postalias
 6. Klicka på Alias och ange ett alternativt användarnamn (den del av adressen som visas före @-tecknet).

  Obs! Du kan inte skapa ett alias som är tilldelat till någon annan, varken som primär adress eller alias.

 7. (Valfritt) Om flera domäner har lagts till på administratörskonsolen är fältet till höger om @-tecknet en meny som visar tillgängliga domäner. Välj en domän för aliasadressen.

  Obs! Domäner som har lagts till i ett domänalias visas inte i den här listan. Ett domänalias gäller för alla i ditt konto och kan inte anpassas för en enskild användare.

 8. Klicka på Spara.
 9. (Valfritt) Om du vill återgå till användarens kontosida klickar du på uppåtpilen uppåtpil högst upp till höger.

Inom ett dygn (och ofta tidigare) börjar användaren att ta emot e-post som skickas till denna adress.

Skicka e-post från ett alias

När du skapar ett e-postalias kan användaren ta emot e-post på denna adress. Om användaren vill skicka e-post med aliasadressen i Från-fältet, måste de ange en anpassad Från-adress i Gmail. De måste även göra detta för att ta emot meddelanden som de skickar till sitt eget e-postalias.

Dela de här stegen med användarna: Skicka e-post från en annan adress eller ett alias.

Ta bort en användares e-postalias

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Leta reda på användaren i listan Användare. Läs Söka efter ett användarkonto om du behöver hjälp.
 4. Klicka på användarens namn för att öppna kontosidan.
 5. Klicka på Användarinformation följt av E-postalias
 6. Klicka på Ta bort Cancel till höger om aliaset som ska tas bort.

  Obs! Om alternativet Ta bort saknas för ett alias lades det till automatiskt som ett domänalias. Detta ger alla användare ett alias på samma domän. Det går inte att ta bort detta alias enbart för en användare. I stället måste du ta bort domänaliaset.

 7. Klicka på Spara.
 8. (Valfritt) Om du vill återgå till användarens kontosida klickar du på uppåtpilen uppåtpil högst upp till höger.

Det kan ta upp till ett dygn innan aliaset har tagits bort.

Används bara för e-post

Ett e-postalias kan endast användas till att skicka och ta emot e-post. De måste använda sin primära adress för att logga in på kontot, synkronisera med en mobil enhet eller dela Google Dokument och Sites.

Relaterade ämnen

Lägg till ett domänalias om du vill ge alla på kontot ett e-postalias på en annan domän som du äger. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?