Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Siden du har forespurt, er for tiden ikke tilgjengelig på språket ditt. Du kan velge et annet språk nederst på siden. Eventuelt kan du bruke den innebygde oversettelsesfunksjonen i Google Chrome til å oversette en hvilken som helst nettside til det språket du foretrekker.

Add or remove an email alias address

Every Google Apps user has a primary address for signing in to their account and receiving mail (if they're using Gmail). If a user wants another address for receiving mail, you can give them an email alias. For example, if bill@solarmora.com wants to also receive email sent to sales@solarmora.com, create the alias sales@solarmora.com. Mail sent to either address then appears in Bill's Gmail inbox.

Important: It may take up to 24 hours for the alias to become available. You can add up to 30 email aliases for each user.

Use email aliases in Google Apps

What is an email alias?

An email alias is an alternate address that points to a user's existing Gmail account. Mail sent to the user's primary address (the one you created for their Google Apps account) and any email aliases you add, all appear in the user's same Gmail inbox.

How you add an email alias depends on whether you want to customize the first or last part of a user's address:

 • For a single user—Add an email alias following the instructions below to give a single user an email alias in the same domain as their primary address. For example, you can give bill@example.com the email alias sales@example.com. In this case, you customize the first part of the address.
 • For every user—Alternately give every user in your primary domain an alternate address at another domain by adding a domain alias to your account. This can give bill@example.com the alias address bill@alias.com, customizing the last part of Bill's address.

Note: You can’t customize the first part of a domain alias address. In the example above, bill@alias.com can’t have the address sales@alias.com.

Add an email alias
 1. Sign in to the Google Admin console.
 2. Go to the user's account page.
 3. On the user's account page, click Account.
 4. In the Aliases section, click Add an alias.
 5. In the Add an alias text box, enter the user name. (This name is the portion of the user's email address that appears before the @ sign.)

  Note: As with any other email address, you can't reuse an alias that's already been assigned to someone else, either as a primary address or alias.

 6. If multiple domains have been added to your account, the field to the right of the @ sign is a menu listing available domains. Select a domain for the alias address.
 7. Click Save Changes. It may take up to 24 hours for the alias to become available.
Remove an email alias
 1. Sign in to the Google Admin console.
 2. Go to the user's account page.
 3. On the user's account page, click Account.
 4. In the Aliases section, click Remove next to the alias you want to remove.
 5. Click Save changes. It can take up to 24 hours for the alias to be removed.

Note: While you can remove an individual user's email alias, you can’t remove domain aliases from individual user accounts. You must instead remove the domain alias from your Google account.

Sending mail from an alias

Creating an email alias allows the user to receive email at the email alias address. To send mail using the alias address so the address appears in the message's From field, the user must set up a custom From address in Gmail. For instructions, see Send mail from a different address or alias.

Note: Messages you send to your own email alias aren't listed in your inbox, unless you set up the alias as a sending address.

Used only for email

You can't sign in to a Google for Work or Education account with an email alias. Instead, sign in with your primary address. You also use the primary address for calendar invitations, to sync with a mobile device, and to share Google Docs and Sites.

Related topics

Adding an email alias, as described here, gives a single user another address in the same domain as their primary address. To give everyone in your domain an alias at another domain, add a domain alias to your account.

Was this article helpful?
Sign in to your account

Get account-specific help by signing in with your Apps for Work account email address, or learn how to get started with Apps for Work.