Usuwanie konta użytkownika z organizacji

Ta strona jest przeznaczona dla administratorów G Suite, którzy zarządzają kontami użytkowników w firmie, szkole lub innej grupie, a także dla administratorów Cloud Identity. Jeśli chcesz usunąć swoje osobiste konto Google, przejdź tutaj.

Gdy użytkownik odejdzie z organizacji, możesz usunąć jego konto. Jako administrator możesz przenieść należące do niego pliki i dane. Usunięcie konta nie ma wpływu na pliki, które nie należą do użytkownika usuwanego konta. Materiały, których nie przeniesiesz na konto innego użytkownika, zostaną usunięte.

Jeśli usuniesz konto użytkownika

Jeśli usuniesz konto użytkownika, nie będzie on mógł uzyskać dostępu do żadnych usług G Suite w organizacji i zostaną usunięte następujące dane:

 • Dane G Suite – wszystkie typy plików oraz dane Gmaila i kalendarzy (oprócz udostępnionych kalendarzy).
 • Strony z Witryn – oprócz stron utworzonych przez użytkownika w klasycznej wersji Witryn. Jako administrator możesz usuwać strony z klasycznej wersji Witryn. Zobacz Edytowanie klasycznych witryn w domenie.
 • Google Vault – wszystkie dane Vault użytkownika są usuwane po 30 dniach bez względu na ustawienia przechowywania i zastosowane blokady. Dane, które usunięto, można przywrócić przez maksymalnie 20 dni od wykonania tego działania. Natychmiast po usunięciu danych można je usunąć trwale. Zobacz Najczęstsze pytania na temat Google Vault.
 • Google Play – konto dewelopera w Google Play należące do użytkownika. Niektóre aplikacje możesz przenieść na inne konto dewelopera. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Przenoszenie aplikacji na inne konto dewelopera.
 • Google Cloud Platform (GCP) – użytkownik nie może uzyskać dostępu do zasobów GCP. Powiązania zasad zarządzania tożsamościami i dostępem użytkownika pozostają w powiązanych zasobach przez maksymalnie 30 dni. Jeśli użytkownik nie należy do żadnej organizacji GCP, jego projekty zostają osierocone. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Suspended vs Orphaned Projects (Projekty zawieszone a projekty osierocone).
 • Zasoby konta marki – wszystkie zasoby należące wyłącznie do jednego użytkownika, takie jak kanały YouTube. Jeśli istnieją inni właściciele, zasoby są przenoszone na ich konta G Suite. Jeśli użytkownik jest jedynym właścicielem, przed usunięciem jego konta warto wybrać nowego właściciela. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Zarządzanie kontem marki.
 • Filmy w YouTube i inne treści związane z usługami innymi niż podstawowe – treści z usług użytkownika innych niż podstawowe, takie jak filmy w YouTube lub blogi w Bloggerze.
 • Cloud Identity – wszystkie dane tego użytkownika.
 • Classroom – jeśli usuniesz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, nauczyciel lub uczeń utracą dostęp do Classroom i Dysku.
 • Grupy dyskusyjne Google – użytkownik utraci dostęp do usługi, ale utworzone przez niego grupy nie zostaną usunięte, nawet jeśli był ich jedynym członkiem.

Więcej informacji o eksportowaniu danych użytkownika lub przenoszeniu ich własności w wyżej wymienionych usługach znajdziesz w sekcji Zanim usuniesz konto użytkownika (poniżej). Aby ponownie wykorzystać licencję na G Suite użytkownika, musisz poczekać, aż jego konto zostanie całkowicie usunięte z G Suite. Proces usuwania konta może potrwać od kilku do 24 godzin.

Zanim usuniesz konto użytkownika

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Sprawdzanie, czy na pewno chcesz usunąć konto
 • Przeczytaj sekcję Jeśli usuniesz konto użytkownika (powyżej).
 • Jeśli próbujesz rozwiązać problem dotyczący konta będącego w konflikcie, nie usuwaj w tym celu tego konta. Jeśli jego użytkownik aktywnie korzysta z poczty e-mail, kalendarza i innych usług G Suite, po usunięciu utraciłby dane i dostęp do tych usług. Zamiast tego zobacz Informacje o kontach w konflikcie.
 • Jeśli chcesz zmienić nazwę użytkownika członka zespołu, nie musisz usuwać jego konta. Możesz utworzyć dla niego alias (pseudonim). Następnie może on używać adresu e-mail wykorzystującego tę nazwę. Zobacz Zmienianie nazwy użytkownika.
Przenoszenie poczty e-mail użytkownika

Jeśli chcesz przenieść e-maile użytkownika na inne konto, zrób to, zanim usuniesz jego konto. Jeśli tego nie zrobisz, wszystkie e-maile użytkownika zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Używanie usługi migracji danych do przenoszenia poczty e-mail między kontami G Suite.

Przenoszenie ważnych plików i danych

Możesz przenieść tylko te pliki i dane, których właścicielem jest użytkownik usuwanego konta. Osoba, na której konto je przeniesiesz, stanie się ich nowym właścicielem. Usunięcie konta nie ma wpływu na pliki, które nie należą do użytkownika usuwanego konta. Materiały, których nie przeniesiesz na konto innego użytkownika, zostaną usunięte. Pliki z Dysku Google są usuwane po 20 dniach.

Opcje przenoszenia danych:

Przenoszenie udostępnionych kalendarzy

Podstawowy kalendarz użytkownika jest usuwany po 20 dniach. Udostępnione kalendarze nie są usuwane. Aby przenieść własność udostępnionego kalendarza, przyznaj innemu użytkownikowi uprawnienia do wprowadzania zmian i zarządzania udostępnianiem w tym kalendarzu. Zobacz Udostępnianie kalendarza wybranej osobie.

Konfigurowanie automatycznej odpowiedzi i przekazywanie e-maili z adresu e-mail
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google i wykonaj czynności opisane w artykule Resetowanie hasła użytkownika.
 2. Zaloguj się jako ten użytkownik.
 3. W Gmailu przekazuj dalej jego wiadomości. Zobacz Automatyczne przekazywanie wiadomości z Gmaila na inne konto.
 4. Skonfiguruj automatyczną odpowiedź. Zobacz Włączanie i wyłączanie wiadomości o nieobecności.

Na przykład w wierszu tematu możesz wpisać „Adres jest nieaktualny, ale otrzymaliśmy Twojego e-maila i przekazaliśmy go do nowego kontaktu”.

Sprawdzanie, czy masz firmowe konto e-mail w G Suite

Zobacz Czy masz zarejestrowane firmowe konto e-mail w G Suite?.

Ostrzeżenie: jeśli usuniesz konto użytkownika, który zarejestrował firmowe konto e-mail w G Suite przy użyciu osobistego konta Gmail, dostęp usuniętego konta do konta osobistego zostanie zablokowany. Jeśli ten użytkownik kupił domenę konta w Google Domains, nie możesz już nią zarządzać. Aby zachować dostęp, przenieś domenę na inne konto Google Domains.

Przenoszenie własności zajęć

Jeśli usuwasz nauczyciela w Classroom, możesz przenieść jego zajęcia na konta innych nauczycieli. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Przenoszenie własności zajęć.

Usuwanie konta użytkownika

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. (Opcjonalnie) Aby usunąć jedno konto użytkownika:
  1. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Znajdowanie konta użytkownika.
  2. Wskaż użytkownika, którego konto chcesz usunąć, i kliknij Więcej a potem Usuń użytkownika.
 4. (Opcjonalnie) Aby usunąć wiele kont użytkowników:
  1. Na liście Użytkownicy zaznacz pole obok każdego użytkownika, którego konto chcesz usunąć.
  2. U góry strony kliknij Więcej a potem Usuń wybrane konta użytkowników.

   Wskazówka: jeśli wszyscy użytkownicy należą do tej samej jednostki organizacyjnej, wybierz ją z lewej strony, by łatwiej znaleźć tych użytkowników.

 5. Jeśli jesteś administratorem delegowanym (nie superadministratorem), zaznacz pola, by potwierdzić, że rozumiesz skutki usunięcia konta.
 6. (Opcjonalnie – tylko dla superadministratorów) Aby przenieść własność treści użytkownika:
  1. Zaznacz pola obok odpowiednich opcji.
  2. W polu Przenieś na konto wpisz kilka pierwszych znaków nazwy lub adresu e-mail użytkownika, na którego konto chcesz przenieść pliki. Gdy zobaczysz odpowiednie konto, wybierz je.
 7. Kliknij Usuń konto użytkownika lub Usuń konta użytkowników.

Po przeniesieniu danych i usunięciu konta wyślemy e-maila do kontaktów skonfigurowanych w sekcji Profil firmy a potem Profil a potem Informacje kontaktowe.

Przywracanie usuniętego konta użytkownika

Usunięte konto możesz przywrócić w ciągu 20 dni. Zobacz Przywracanie niedawno usuniętego konta użytkownika.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?