Usuwanie konta użytkownika z organizacji

Ta strona jest przeznaczona dla administratorów G Suite, którzy zarządzają kontami użytkowników w firmie, szkole lub innej grupie, a także dla administratorów Cloud Identity. Aby usunąć swoje osobiste konto Google, zapoznaj się z tą stroną.

Gdy użytkownik odejdzie z organizacji, możesz usunąć jego konto. Jeśli jesteś administratorem G Suite, przed usunięciem konta możesz przejrzeć dane użytkownika i przenieść ich własność na innego użytkownika, na przykład menedżera. Możesz też skonfigurować automatyczną odpowiedź na wypadek, gdyby ktoś wysłał e-maila na ten adres, i przekazać pocztę do innej osoby w organizacji.

Uwaga: tylko pliki należące do użytkownika można przenieść na innego użytkownika, który staje się wtedy ich nowym właścicielem. Usunięcie konta nie ma wpływu na żadne widoczne dla odchodzącego użytkownika pliki, które nie są jego własnością.

Przed usunięciem konta użytkownika można przenieść następujące typy danych:

 • pliki z Dysku i Dokumentów,
 • dane Kalendarza,
 • konta marki.

Jeśli chcesz po prostu zmienić nazwę użytkownika członka zespołu, nie musisz usuwać jego konta. Możesz utworzyć dla niego alias (pseudonim), który może być używany jako adres e-mail. Dowiedz się, jak zmienić nazwę użytkownika.

Ważne: usunięcie konta nie obejmuje przeniesienia poczty e-mail. Aby przenieść e-maile użytkownika na inne konto, użyj usługi migracji danych, zanim usuniesz konto. Jeśli usuniesz konto użytkownika przed przeniesieniem jego poczty na inne konto, wszystkie e-maile zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać.  

Alternatywne opcje przechowywania plików

Zamiast zapisywania plików na koncie użytkownika zalecamy przechowywanie ich na dyskach współdzielonych. Wszystkie pliki na dysku współdzielonym są wspólną własnością użytkowników. Oznacza to, że nawet jeśli jeden użytkownik odejdzie, inni użytkownicy dysku współdzielonego zachowają dostęp do plików. Dzięki temu pliki nie są usuwane w przypadku usunięcia konta użytkownika, który był ich właścicielem. Dowiedz się więcej o dyskach współdzielonych oraz o tym, jak przenieść treści na dysk współdzielony.

Masz konto w konflikcie? Nie usuwaj konta użytkownika, aby rozwiązać problem z kontem będącym w konflikcie. Jeśli ten użytkownik aktywnie korzysta z poczty e-mail, kalendarza i innych usług G Suite, utraci dane i dostęp do usług po usunięciu jego konta. Zobacz, jak rozwiązać problem z kontem będącym w konflikcie.

Zanim usuniesz konto użytkownika

Co dzieje się z usuniętym kontem i danymi użytkownika?
Ostrzeżenie: gdy usuniesz konto użytkownika, zostaną usunięte te dane:
 • Dane G Suite – wszystkie typy plików, dane Gmaila i kalendarza (oprócz kalendarzy udostępnianych).
 • Strony witryn – oprócz stron utworzonych przez użytkownika w klasycznej wersji Witryn.
 • Google Vault – wszystkie dane Vault użytkownika.
 • Google Play – konto dewelopera w Google Play należące do użytkownika.
 • Zasoby konta marki – wszystkie zasoby należące wyłącznie do jednego użytkownika, takie jak kanały YouTube. 
 • Filmy w YouTube i inne treści związane z usługami innymi niż podstawowe – treści z usług użytkownika innych niż podstawowe, takie jak filmy w YouTube czy blogi w Bloggerze.
 • Cloud Identity – wszystkie dane tego użytkownika.

Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

 • Dostęp do G Suite – użytkownik traci dostęp do wszystkich usług G Suite w organizacji, między innymi do Gmaila i plików na Dysku Google.
 • Pliki i kalendarze wszystkie utworzone przez użytkownika wydarzenia pozostaną w kalendarzach zaproszonych osób. Dane G Suite użytkownika, w tym pliki wszystkich typów oraz dane Gmaila i kalendarza (oprócz udostępnionych kalendarzy), są usuwane po 30 dniach. Własność niektórych danych możesz przenieść na innego użytkownika. Tylko pliki z Dysku należące do użytkownika można przenieść na innego użytkownika, który staje się wtedy ich nowym właścicielem.
 • Strony witryn – strony utworzone przez użytkownika w nowej wersji Witryn są usuwane. Natomiast strony utworzone przez użytkownika w klasycznej wersji Witryn pozostają nienaruszone. Jako administrator możesz je usuwać.
 • Grupy dyskusyjne – użytkownik zostaje usunięty ze wszystkich grup. Same grupy nie są jednak usuwane, nawet jeśli dany użytkownik był ich jedynym członkiem.
 • Google Vault – wszystkie dane Vault użytkownika są usuwane po 30 dniach bez względu na ustawienia przechowywania i zastosowane blokady. Dane, które są w stanie usunięcia przez ponad 30 dni, mogą zostać natychmiast trwale usunięte. 
 • Google Play – należące do użytkownika konto dewelopera w Google Play jest usuwane. Niektóre aplikacje możesz przenieść na inne konto programisty, ale nie aplikacje oferujące płatne usługi.
 • Google Cloud Platform (GCP) – użytkownik nie ma dostępu do zasobów GCP, gdy jego konto zostanie usunięte. Przypisane do użytkownika zasady zarządzania tożsamościami i dostępem pozostają aktywne dla odpowiednich zasobów przez maksymalnie 30 dni, po czym zostają usunięte. Jeśli użytkownik nie należy do żadnej organizacji GCP, jego projekty zostają osierocone. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł z wytycznymi dotyczącymi zawieszania projektów.
 • Classroom – jeśli usuniesz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, nauczyciel lub uczeń utracą dostęp do Classroom i Dysku.

  Zanim usuniesz konto nauczyciela, sprawdź, czy jego zajęcia są nadal aktywne. Jeśli są, możesz przenieść te zajęcia na konta innych nauczycieli. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przenoszenie własności zajęć.

 • Konto marki – jeśli organizacja używa konta marki, wszystkie zasoby należące tylko do tego użytkownika, na przykład kanały YouTube, są natychmiast usuwane. Jeśli istnieją inni właściciele, zasoby są przenoszone na ich konta G Suite.
 • Usługi spoza zestawu podstawowego – treści użytkownika znajdujące się w usługach spoza zestawu podstawowego (takich jak YouTube czy Blogger) są natychmiast usuwane.
 • Cloud Identity – gdy usuniesz konto użytkownika Cloud Identity, administratorzy utracą możliwość zarządzania nim i uzyskiwania dostępu do jego danych w konsoli administracyjnej Google. Wszystkie dane tego użytkownika zostaną usunięte. Dodatkowo użytkownicy Cloud Identity, którzy korzystają z usług G Suite, utracą do nich dostęp.

Informacje na temat eksportowania danych lub przenoszenia ich własności znajdziesz w pomocy dostępnej w danej usłudze.

Zanim usuniesz konto użytkownika

Konfigurowanie automatycznej odpowiedzi i przekazywanie e-maili z adresu e-mail

Jeśli użytkownik opuści organizację, możesz skonfigurować przekazywanie e-maili, aby zapewnić ciągłość komunikacji. Skonfiguruj też automatyczną odpowiedź, aby przekierować użytkowników do nowego kontaktu.

Na przykład w wierszu tematu możesz wpisać: „Adres jest nieaktualny, ale otrzymaliśmy Twojego e-maila”. W treści e-maila możesz też poinformować daną osobę, że ten adres nie jest już używany lub że ktoś wkrótce się z nią skontaktuje.

W tym celu zresetuj hasło użytkownika. Następnie zaloguj się na jego konto i włącz automatyczne przekazywanie wiadomości oraz skonfiguruj automatyczną odpowiedź z informacją o nieobecności w biurze z poziomu skrzynki odbiorczej Gmaila.

Przenoszenie i eksportowanie plików lub ważnych danych

 • Możesz przenieść własność plików lub wyeksportować dane użytkownika. Jeśli jesteś superadministratorem, podczas procesu usuwania konta możesz przenieść dane z Dysku i Dokumentów oraz konta marki (jeśli istnieją).
 • Jeśli nauczyciel opuszcza szkołę, a jego zajęcia w Classroom są nadal aktywne, możesz przenieść je na konta innych nauczycieli. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Przenoszenie własności zajęć.

Przenoszenie plików na dysk współdzielony

Możesz przenieść pliki na dysk współdzielony, gdzie będą wspólną własnością wszystkich jego użytkowników. Oznacza to, że jeśli jeden użytkownik odejdzie, inni użytkownicy dysku współdzielonego będą nadal mieli dostęp do plików. Dzięki temu pliki nie są usuwane w przypadku usunięcia konta użytkownika, który był ich właścicielem. 

Dowiedz się więcej o dyskach współdzielonych oraz o tym, jak przenieść treści na dysk współdzielony.

Przenoszenie udostępnionych kalendarzy

Podstawowy kalendarz użytkownika jest usuwany po 20 dniach. Udostępnione kalendarze nie są usuwane. Aby przenieść własność udostępnionego kalendarza, przyznaj innemu użytkownikowi uprawnienia do wprowadzania zmian i zarządzania udostępnianiem w tym kalendarzu.

Sprawdzanie, czy masz firmowe konto e-mail w G Suite

Jeśli w zarejestrowanej usłudze firmowej poczty e-mail możesz zarządzać osobistym i służbowym adresem e-mail przy użyciu tej samej skrzynki odbiorczej Google, oznacza to, że masz kupioną firmową pocztę e-mail obsługiwaną w G Suite. Więcej informacji

Ostrzeżenie: zanim usuniesz konto osoby, która zarejestrowała firmowe konto e-mail w G Suite przy użyciu osobistego konta Gmail, weź pod uwagę dwie ważne kwestie:

 • Użytkownik, którego konto usuwasz, utraci też dostęp do konta osobistego.
 • Utracisz możliwość zarządzania domeną kupioną na potrzeby firmowej poczty e-mail w Google Domains. Aby zachować dostęp, przenieś domenę na inne konto Google Domains.

Zachowywanie danych konta marki

Jeśli użytkownik jest jedynym właścicielem zasobów na koncie marki organizacji, rozważ wybranie nowego właściciela, zanim usuniesz konto użytkownika. Jeśli tego nie zrobisz, wszystkie zasoby na koncie marki zostaną natychmiast usunięte, gdy usuniesz konto jedynego właściciela.

Inne sposoby eksportowania danych

Zanim usuniesz konto użytkownika, rozważ inne metody pobierania danych.

Ponowne wykorzystywanie licencji na G Suite przypisanej do usuniętego konta użytkownika

Aby ponownie wykorzystać licencję na G Suite użytkownika, musisz poczekać, aż jego konto zostanie całkowicie usunięte z G Suite. Proces usuwania konta może potrwać kilka godzin.

Usuwanie konta użytkownika

Ważne: zanim zaczniesz, przenieś własność plików lub wyeksportuj z konta użytkownika dane, które chcesz zachować. Podczas procesu usuwania konta możesz przenieść dane z Dysku i Dokumentów oraz konta marki. Jeśli jesteś superadministratorem, możesz przenieść własność plików podczas procesu usuwania konta opisanego poniżej. 

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. (Opcjonalnie) Aby usunąć jedno konto użytkownika, wykonaj następujące czynności:

  • Na liście Użytkownicy znajdź użytkownika.
  • Najedź kursorem na konto użytkownika, które chcesz usunąć, i kliknij Więcej a potem Usuń. Tę opcję znajdziesz też w lewym górnym rogu strony konta użytkownika w menu Więcej.
 4. (Opcjonalnie) Aby usunąć wiele kont użytkowników, wykonaj te czynności:

  • Na liście Użytkownicy zaznacz pole wyboru obok każdego konta użytkownika, które chcesz usunąć.
  • U góry strony kliknij Usuń wybrane konta użytkowników.

   Wskazówka: jeśli wszyscy użytkownicy należą do tej samej jednostki organizacyjnej, wybierz ją z prawej strony, aby łatwiej ich znaleźć. Możesz kliknąć Otwórz w lewym górnym rogu, aby zobaczyć drzewo organizacji. Jeśli użytkownicy należą do różnych organizacji, po lewej wybierz Użytkownicy ze wszystkich jednostek organizacyjnych.

 5. Jeśli jesteś administratorem delegowanym (nie superadministratorem), zaznacz pola wyboru, aby potwierdzić, że rozumiesz wpływ usunięcia konta.
 6. (Opcjonalnie – tylko dla superadministratorów) Aby przenieść własność treści użytkownika:
  • Zaznacz odpowiednie pola.
   Ważne
   • Tylko pliki z Dysku należące do użytkownika można przenieść na innego użytkownika, który staje się wtedy ich nowym właścicielem. 
   • Treści, których własność nie zostanie przeniesiona na innego użytkownika, zostaną usunięte przez Google. Pliki na Dysku Google są usuwane po 20 dniach. Zasoby konta marki są usuwane natychmiast, jeśli użytkownik jest ich jedynym właścicielem.
   • Przenoszona treść obejmuje pliki każdego typu, a nie tylko pliki Dokumentów, Arkuszy czy Prezentacji Google.
  • W polu Przenieś na konto wyszukaj konto użytkownika, wpisując kilka pierwszych znaków jego nazwy lub adresu e-mail. Gdy zobaczysz odpowiednie konto, wybierz je.
 7. Kliknij Usuń użytkownika lub Usuń użytkowników.
 8. W razie potrzeby usuń konto użytkownika z listy kontaktów Gmaila.

Po przeniesieniu danych i usunięciu konta wyślemy e-maila do kontaktów skonfigurowanych w sekcji Profil firmy a potem Profil a potem Informacje kontaktowe.

Przywracanie usuniętego konta użytkownika

W ciągu 20 dni możesz przywrócić usunięte konto. Po tym okresie usuniętych kont nie można przywrócić.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?