หลีกเลี่ยงขีดจำกัดการใช้ปฏิทิน

Google กําหนดขีดจํากัดในการใช้เพื่อปกป้องผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ และองค์กรที่ใช้ Google ปฏิทินจากพฤติกรรมการละเมิด หากผู้ใช้ในองค์กรดําเนินการหลายครั้งเกินไป ผู้ใช้จะถูกตั้งขีดจำกัด ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะดําเนินการดังกล่าวซ้ําไม่ได้เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง 

ในการกําหนดขีดจํากัดเหล่านี้ เรามีเป้าหมายที่จะรองรับกิจกรรมทั่วไปของผู้ใช้ปฏิทิน เมื่อผ่านไปแล้ว 60 วันหลังจากที่คุณแปลงบัญชีฟรีเป็นบัญชีแบบชําระเงิน เพดานขีดจํากัดการใช้งานปฏิทินอาจสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนกิจกรรมได้

กรณีที่จํานวนกิจกรรมถูกกรรมถูกจำกัดให้น้อยลง

เราจะไม่เผยแพร่ตัวเลขขีดจํากัดที่แน่ชัดเมื่อมีการบังคับใช้ขีดจำกัดที่เข้มงวดกว่าเดิม เพื่อปกป้องผู้ใช้จากสแปม เพดานขีดจํากัดของบัญชีการสมัครใช้บริการจะสูงกว่าขีดจํากัดต่อไปนี้มาก

  • การสมัครใช้บริการแบบชําระเงินสูงสุด 60 วันหลังจากถึงเกณฑ์การชําระเงิน
  • บัญชีทดลองใช้
  • ผู้ใช้ G Suite รุ่นเดิมที่ใช้งานฟรี
  • ลูกค้าของ Google เพื่อการกุศล

หากถึงขีดจํากัดแล้ว… 

คุณจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ 

  • เชิญคนเข้าร่วมกิจกรรมได้น้อยลง
  • ลองอีกครั้งในภายหลัง
  • สิ้นสุดการทดลองใช้และเปลี่ยนไปใช้บัญชีแบบชําระเงิน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อตั้งค่าการเรียกเก็บเงินของ Google Workspace

เปลี่ยนขีดจํากัดของช่วงทดลองใช้เป็นขีดจํากัดของบัญชีการสมัครใช้บริการ

ขีดจํากัดการใช้งานของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติหลังจากที่แปลงเป็นบัญชีแบบชําระเงิน โปรดทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลําดับ

  1. ซื้อโดเมน
  2. ชำระเงินอย่างน้อยเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับ USD 100 หรือมากกว่าราคาโดเมนของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อชำระเงินด้วยตนเองหรือชำระเงินล่วงหน้า
  3. รอ 60 วัน

จากนั้น เพดานขีดจํากัดของคุณก็อาจจะเพิ่มขึ้น

ทําตามหลักเกณฑ์การใช้งานสําหรับบัญชีแบบชําระเงิน

หลังจากซื้อโดเมนและมีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์ 100 USD และถึงเกณฑ์ 60 วัน ขีดจำกัดที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้

ขีดจำกัด เวลาที่ขีดจํากัดจะเข้าสู่สภาวะปกติ
หากผู้ใช้สร้างกิจกรรมมากกว่า 100,000 รายการในช่วงเวลาสั้นๆ ความสามารถในการสร้างกิจกรรมจํานวนมากจะลดลง นอกจากนี้ ยังอาจแก้ไขกิจกรรมไม่ได้เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง อาจใช้เวลาหลายเดือน
อย่าสร้างปฏิทินมากกว่า 60 รายการในช่วงเวลาสั้นๆ อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง
ปฏิทินจะจํากัดจํานวนคําเชิญที่ผู้ใช้จะส่งหาผู้เข้าร่วมภายนอกได้ เพื่อป้องกันการส่งสแปม หากผู้ใช้ส่งคําเชิญ10,000 รายการให้บุคคลภายนอกโดเมนหลักหรือรองในช่วงเวลาสั้นๆ ระบบจะควบคุมความสามารถในการส่งคําเชิญภายนอกของผู้ใช้ บุคคลดังกล่าวอาจส่งคําเชิญไปยังบุคคลภายนอกองค์กรไม่ได้เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง อาจใช้เวลาหลายวัน

ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลประมาณ 2,000 รายการถึงผู้เข้าร่วมภายนอกโดยใช้ฟีเจอร์ส่งอีเมลถึงผู้เข้าร่วม เพื่อป้องกันการส่งสแปม

การใช้ฟีเจอร์นี้กับผู้ใช้ในโดเมนหลักหรือโดเมนรองจะไม่นับรวมในขีดจํากัดนี้
ภายใน 24 ชั่วโมง
อย่าแชร์ปฏิทินกับผู้ใช้จํานวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ (แชร์ 750 ครั้ง) อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก