Unikanie przekroczenia limitów korzystania z Kalendarza

Aby chronić użytkowników i domeny przed nieodpowiednimi zachowaniami, Google określa limity korzystania z Kalendarza.

Te limity są większe niż typowa aktywność użytkowników Kalendarza, więc większość osób ich nie przekroczy. Jeśli jednak przekroczysz te limity, Kalendarz Google przez kilka godzin może być dostępny tylko do odczytu. Gdy kalendarz jest tylko do odczytu, nadal możesz wyświetlać wydarzenia, ale nie możesz ich tworzyć ani edytować.

Uwaga: wydarzenia w Kalendarzu są przechowywane przez nieokreślony czas, dopóki użytkownik ich nie usunie.

Błędy związane z limitami korzystania

Gdy przekroczysz limity korzystania z Kalendarza, możesz zobaczyć takie komunikaty:

 • Nie można zapisać wydarzenia – to oznacza osiągnięcie limitu liczby edytowanych wydarzeń.

 • Przekroczono limity korzystania z Kalendarza – to jest wynik wywołania interfejsu API.

 • Wystąpił problem z zapisaniem Twoich zmian. Spróbuj ponownie za kilka minut – po tym komunikacie podawane są informacje opisujące przekroczony limit.

Unikanie przekraczania limitów

Aby uniknąć przekroczenia limitów w Kalendarzu, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami. 

Niezalecane postępowanie Limit 

Tworzenie zbyt wielu wydarzeń

 • Jeśli w krótkim okresie utworzysz w Kalendarzu więcej niż 100 000 wydarzeń, możesz na kilka godzin utracić możliwość jego edytowania.
 • Pełne odnowienie tego limitu może zająć kilka miesięcy.
100 000 wydarzeń*

Tworzenie zbyt wielu kalendarzy

 • Jeśli w krótkim okresie utworzysz więcej niż 60 nowych kalendarzy, Kalendarz może przejść w tryb „tylko do odczytu”.
 • Pełne odnowienie tego limitu może zająć kilka godzin.
60 kalendarzy*

Wysyłanie zbyt wielu zaproszeń do gości zewnętrznych

 • Aby zapobiec spamowaniu, Kalendarz Google ogranicza liczbę zaproszeń, które możesz wysłać do gości zewnętrznych. Jeśli w krótkim okresie wyślesz 10 000 zaproszeń, Kalendarz może przejść w tryb „tylko do odczytu”.
 • Zaproszenia wysyłane do użytkowników Google Workspace w Twojej domenie podstawowej lub dodatkowej nie mają wpływu na ten limit. Użytkowników z Twojej domeny, którzy są w systemach innych niż Google Workspace, uznaje się za zewnętrznych.
 • Pełne odnowienie tego limitu może zająć kilka dni.
10 000 zaproszeń*

Wysyłanie zbyt wielu e-maili do gości za pomocą wydarzeń Kalendarza

 • Aby zapobiec spamowaniu, Kalendarz Google ogranicza liczbę e-maili, które możesz wysłać do gości zewnętrznych za pomocą funkcji „Wyślij e-maila do gości”.
 • Używanie funkcji „Wyślij e-maila do gości” w przypadku użytkowników Google Workspace w Twojej domenie podstawowej lub dodatkowej nie ma wpływu na ten limit.
 •  Ten limit odnawia się stopniowo w ciągu 24 godzin.
~2000 e-maili*

Udostępnianie kalendarzy zbyt wielu użytkownikom

 • Jeśli w krótkim okresie udostępnisz kalendarze wielu użytkownikom, możesz stracić na kilka godzin możliwość udostępniania kalendarzy.
 • Pełne odnowienie tego limitu może zająć kilka godzin.
750 udostępnień*

* Ta liczba jest prawdziwa tylko wtedy, gdy limity są w pełni odnowione. Jeśli często wykonujesz działania opisane w tej tabeli, rzeczywiste limity korzystania mogą być inne.

Dodatkowe limity korzystania na kontach bezpłatnych i próbnych

W przypadku wycofanej, bezpłatnej wersji G Suite i wersji próbnej Google Workspace limity na kontach są niższe niż te opisane powyżej.

Niektóre limity użycia Kalendarza zostaną automatycznie zwiększone, gdy łączna płatność za Twoją domenę wyniesie co najmniej 100 USD (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), a od osiągnięcia tego progu płatności minie co najmniej 60 dni. Jeśli domena została kupiona od Google, kwota wymagana do zwiększenia limitów to 100 USD plus koszt domeny.

Ważne: limity korzystania z Kalendarza nie są zwiększane w okresie próbnym. Aby je zwiększyć, zakończ okres próbny i rozpocznij korzystanie z abonamentu na swoim koncie.

Aby zakończyć okres próbny i przejść na płatny abonament, zapoznaj się z artykułem Konfigurowanie rozliczeń Google Workspace. Aby dokonać płatności ręcznej, zobacz Dokonywanie płatności ręcznej i wpłacanie należności przed terminem.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem