Synkroniseringsgränser

Är du utelåst från kontot? G Suite-administratörer kan kontrollera användarlistan i Googles administratörskonsol och hitta information om vilka gränser du överskridit och när åtkomsten kommer att återställas. I vissa fall kan du återställa Gmail-avstängningen.

G Suite begränsar mängden bandbredd för synkronisering av konton. Om du överskrider dessa gränser genom synkronisering kan du ett konto tillfälligt stängas av. Se bandbreddsgränser för konton.   
Bandbreddsgränsen för synkronisering kan nås med någon av dessa klienter:
Åtgärderna för kunder och tjänster som använder IMAP, som BlackBerry® Internet Service (BIS), Mozilla Thunderbird och Apple® Mail räknas inte inte i gränsen för synkronisering av bandbredd. Det finns separata bandbreddsgränser för klienter och tjänster som använder IMAP.
Ändamål

Migreringar eller massåtgärder med synkroniseringsklienter

 • Undvik stora kopiera/klistra in- eller dra/släpp-åtgärder i din e-postklient.
 • Om du migrerar använder du migreringsalternativ som stöds och undviker att använda dra och släpp eller kopiera och klistra in i G Suite Sync för Microsoft Outlook för att ladda upp meddelanden. Testa att använda den integrerade importfunktionen i G Suite Sync. (Det här alternativet är viktigt om du överskrider gränsen för uppladdning av bandbredd via synkronisering.)
 • Undvik manuell omsynkronisering av klienten, särskilt när du använder G Suite Sync. Det kan medföra att hela postlådan hämtas i onödan igen, istället för att enbart de senaste ändringarna synkroniseras.
 • För G Suite Sync testar du att minska storleken på din lokala postlåda.

Kontinuerliga försök

Vissa e-postklienter kan testa misslyckade åtgärder upprepade gånger tills de förbrukat kontots bandbreddstillägg. Försäkra dig om de inte försöka utföra några väntande åtgärder på nytt genom att försöka återskapa profilen eller synkroniseringsrelationen på alla synkroniseringsklienter. Om du har överskridit bandbreddsgränsen för uppladdning via synkronisering testar du följande steg:
 • Sök efter meddelanden som kan ha fastnat i utkorgen i någon av synkroniseringsklienterna. Meddelanden som avvisats i Gmail på grund av blockerade bilagor eller bilagans storlek kan finnas kvar i utkorgen och uppladdningen av dem misslyckas upprepade gånger, vilket gör att bandbredd förbrukas kontinuerligt.
 • Vissa nätverksproblem kan förhindra att klienter laddar upp meddelanden och uppmana dem att försöka upprepade gånger. Kontrollera att nätverksanslutningen är stabil, till exempel genom att växla mellan mobiladata och Wi-Fi.
 • Utkast med bilagor kan förbruka stora mängder bandbredd eftersom de uppdateras när utkastet sparas. Undvik onödiga och överflödiga utkast. 
Rekommendationer

Hantera synkroniseringsklienter

Om du har flera klienter hämtas varje meddelande flera gånger, vilket ökar bandbreddsförbrukningen exponentiellt. Så här hanterar du dina synkroniseringsklienter:

 • Ta bort eller inaktivera oanvända synkroniseringsklienter och stäng klienter när de inte används.
 • Ändringar som görs på en klient eller i webbgränssnittet synkroniseras med alla klienter. Undvik därför att göra stora ändringar om du har flera synkroniseringsklienter. Eller minska antalet klienter som används.

Sök efter oönskade synkroniseringsklienter

Ibland kan en användare eller administratör skapa en synkroniseringsklient och sluta använda den utan att inaktivera den. Testa någon av följande metoder för att kontrollera synkroniseringsklienter:

 • Om så är fallet navigerar du till auktoriseringssidan för Google-konton och återkallar oönskade objekt under Anslutna webbplatser, appar och tjänster och Applikationsspecifika lösenord.

 • Ändra G Suite-lösenordet så att alla synkroniseringsklienter som konfigurerats med detta lösenord kan inte komma åt konto längre. Aktivera sedan önskade klienter en efter en, med några timmars mellanrum, så att felaktiga klienter kan identifieras

Använd en alternativ metod

Som en lösning medan synkroniseringen är låst kan du använda webbgränssnittet eller IMAP medan du undersöker synkroniseringsproblem. Du kan också göra detta permanent för att minimera synkroniseringsanvändningen.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?