TXT-postvärden

När du lägger till en TXT-post i domänens DNS-inställningar anger du olika värden beroende på vad TXT-posten ska användas till. Nedan är de värden som ska användas vid konfigurering av TXT-poster för olika användningsområden med Googles tjänster.

Du anger dessa värden hos domänvärden, inte på Google Administratörskonsol. Observera även att vissa värdar använder olika etiketter för namn- och värdefälten. 

Obs! TTL-värdet (Time to Live) är antalet sekunder innan ändringar av TXT-posten träder i kraft. Värdet är 3600 för alla TXT-poster. Läs mer

Användningsområde Namn/värd/alias Posttyp Värde/svar/destination
Domänverifiering Tomt eller @ TXT Din unika säkerhetstoken för Google, som finns i verifieringsinstruktionerna på Googles administratörskonsol.

Denna token är en sträng med 68 tecken som börjar med google-site-verification=, följt av ytterligare 43 tecken.

Exempel: google-site-verification=
rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ
Verifiering av underdomän Namnet på din underdomän.
Med underdomänen under.domän.se anger du t.ex. ”under” som värd.
TXT Din unika säkerhetstoken för Google, som finns i verifieringsinstruktionerna på administratörskonsolen.

Denna token är en sträng med 68 tecken som börjar med google-site-verification=, följt av ytterligare 43 tecken.

Exempel: google-site-verification=
rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ
SPF-post Tomt eller @ TXT "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"

för att autentisera Googles e-postservrar.
Om du vill auktorisera ytterligare en e-postserver lägger du till serverns IP-adress före argumentet ~all med formatet ip4:adress eller ip6:adress. (Mer information om SPF-formatet finns i Bidra till att förhindra identitetsförfalskning i e-post med SPF-poster.)
DKIM-signering Text från fältet DNS-värdnamn (TXT-postens namn) på Google Administratörskonsol TXT Text från fältet TXT-postvärde på administratörskonsolen.
DMARC-autentisering _dmarc TXT "v=DMARC1; p=quarantine\; pct=100\; rua=mailto:postmaster@din_domän.se"

Om du vill låta tredjepartsmottagare övervaka eller avvisa alla meddelanden, eller sätta dem i karantän, som utger sig för att vara från "din_domän.se" och som inte klarar DMARC-kontrollerna. Byt ut din_domän.se mot ditt eget domännamn. Varje dag skickas sammanställda rapporter till postmaster@din_domän.se (du måste ange en giltig e-postadress för att få rapporter för din domän).
TLS-rapportering _smtp._tls TXT TXT-postnamn: I det första fältet under DNS-värdnamn anger du följande:
_smtp._tls.domän.se

TXT-postvärde: I det andra fältet anger du:
v=TLSRPTv1; rua=mailto:tlsrpt@domän.se

rua: E-postadressen som du skapade för att få rapporter. Om du vill få rapporter till flera e-postmeddelanden avgränsar du dem med kommatecken:
v=TLSRPTv1; rua=mailto:tlsrpt@domän.se,mailto:mts-sts@domän.se

Obs! Syntaxen för rapportleverans via HTTPS beskrivs i Rapportera med HTTPS (RFC 8460)
MTA-STS-rapportering _mta-sts TXT TXT-postnamn: I det första fältet under DNS-värdnamn anger du följande:
_mta-sts.domän.se

TXT-postvärde: I det andra fältet anger du:
v=STSv1; id=20190425085700

id: Måste vara 1–32 alfanumeriska tecken. Id:t signalerar till externa servrar att din domän stöder MTA-STS.

Du måste uppdatera id:t till ett nytt unikt värde varje gång du ändrar din MTA-STS-policy.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?