Sök efter meddelanden med sökning i e-postloggar

Så här hittar du meddelanden som skickas från en organisation med e-postloggsökning. Fler riktlinjer finns i översikten för sökningar i e-postloggar. Du ska exempelvis vänta en timme på att meddelandet visas, välja ett lämpligt datumintervall och ange enbart en avsändare eller mottagare.

Det är enbart avancerade administratörer som har åtkomst till sökning i e-postloggar. Funktionen för e-postloggsökning är inte tillgänglig för den kostnadsfria Google Apps-utgåvan och Google Apps for Nonprofits. Återförsäljare har inte åtkomst till sökning i e-postloggar för en vidaresåld domän när de ansluter till administratörskonsolen via återförsäljarkonsolen. Ämnesraden visas inte för kunder med Google Apps for Government.

Så här använder du sökning i e-postloggar:

 1. Logga in på Googles administratörskonsol.  Du måste logga in som avancerad administratör.
   
 2. Klicka på Rapporter.
   
 3. Klicka på E-postlogg.
   
 4. Välj ett datumintervall på rullgardinsmenyn eller ange ett intervall med hjälp av kalendern. Tidszonen visas bredvid datumvalet. Tiderna som visas representerar tidszonen för datorn som används för inloggning på administratörskonsolen.

  Om du vill visa alla meddelanden som skickats och tagits emot under ett valt datumintervall kan du hoppa över nästa steg och påbörja sökningen.
   
 5. Ange sökkriterier i ett eller flera av följande fält:
   
  • Avsändare – avsändarens e-postadress, antingen fullständig adress eller en delmatchning
  • Mottagare – mottagarens e-postadress, antingen fullständig adress eller en delmatchning
  • Meddelande-id – den unika meddelandeidentifierare som finns i meddelanderubriken. Exempel:
   CAMrEYLjgm15=0+tp4JpwMV5J=JnR=qjQekfna3ZCZMwjwH-x9w@mail.gmail.com
   Anvisningar om hur du hittar meddelandehuvuden för olika e-postleverantörer finns i Meddelanderubriker.

  •  
  •  
  •  
  •  
 6. Klicka på Sök. En räknare som indikerar hur lång tid sökningen tar visas.

  Meddelanden som matchar dina sökparametrar returneras i en lista på den här sidan.


   
  Du kan också klicka på Exportera alla och exportera sökresultaten till en .csv-fil. När du klickar på den här knappen skapas en ny sökning och därför kan det ta lite tid innan filen kan öppnas. Du kan sedan spara filen lokalt och visa resultaten i valfritt kalkylarksprogram.
   
  Du kan visa maximalt 10 000 resultat för varje .csv-export (om du når denna gräns begränsar du sökningens omfång). Många resultat kan visas för ett visst e-postmeddelande eftersom loggresultaten visar en post för varje meddelandemottagare.
 7. Använd kolumnrubrikerna och värdena i dem för att hitta det meddelande du söker.

  Exempelvis visar kolumnen Status slutlig status för varje meddelande, medan kolumnen Riktning visar om meddelandet skickats, tagits emot eller båda delarna.
   
 8. Använd pilarna uppe till höger på loggsökningssidan för att navigera i listan.
   
 9. Klicka på ett ämne eller meddelande-ID när du vill visa information om meddelandet. En beskrivning av informationen som visas finns i Visa meddelandeinformation med sökning i e-postloggar.