Sök efter meddelanden med sökning i e-postloggar

I den här artikeln beskrivs hur du hittar meddelanden som skickas till eller från en organisation med funktionen sökning i e-postloggar. Fler riktlinjer finns i översikten för sökning i e-postloggar. Du bör vänta en timme på att meddelandet visas, välja ett lämpligt datumintervall och ange enbart en avsändare eller mottagare.

Obs! Det är enbart avancerade administratörer som kan göra en e-postloggsökning. Funktionen är inte tillgänglig för den kostnadsfria utgåvan av Google Apps eller för Google Apps för ideella organisationer. Återförsäljarna har inte heller tillgång till funktionen för e-postloggsökningar för en vidaresåld domän när de öppnar administratörskonsolen för den via återförsäljarkonsolen. Ämnesraden är inte synlig för kunder med Google Apps for Government eller kunder som har tillämpade platsbegränsningar för data.

Så här använder du sökning i e-postloggar:

 1. Logga in på Googles administratörskonsol. Du måste logga in som huvudadministratör.
   
 2. Klicka på Rapporter.
   
 3. Klicka på Granskning > Sökning i e-postloggar.
   
 4. Välj ett datumintervall på rullgardinsmenyn eller ange ett intervall med hjälp av kalendern.

  Om du vill visa alla meddelanden som skickats och tagits emot under ett valt datumintervall hoppar du till steg 7.

 5. Om du anger ett datumintervall och även vill ange ett tidsintervall, klickar du på tiden som visas och anger en annan start- och sluttid för meddelandeintervallet du vill söka inom.
  Obs! Tidszonen visas bredvid datumvalet. Tiderna som visas representerar tidszonen för datorn som används för inloggning på administratörskonsolen.
 6. Ange sökkriterier i ett eller flera av följande fält:
  • Avsändare ange avsändarens e-postadress, antingen hela adressen eller en delmatchning. 
  • Mottagare ange mottagarens e-postadress, antingen hela adressen eller en delmatchning.
  • Avsändarens IP ange avsändarens IP-adress.
  • Mottagarens IP ange mottagarens IP-adress.
  • Meddelande-id ange det unika meddelande-id:t som finns i meddelanderubriken, som: CAMrEYLjgm15=0+tp4JpwMV5J=JnR=qjQekfna3ZCZMwjwH-x9w@mail.gmail.com

   Se Meddelanderubriker för anvisningar om hur du hittar meddelanderubriker för olika e-postleverantörer.

 7. Klicka på Sök. En räknare som indikerar hur lång tid sökningen tar visas. Det kan ta upp till en timme att logga ett meddelande.

  En lista med meddelanden som matchar sökparametrarna visas.

  Email log search results

  Obs: Om sökningen returnerar mer än 10 000 resultat visas en varning. Vissa meddelanden kanske endast visar meddelande-ID, med N/A i de andra fälten. Vill du se detaljer för ett av dessa meddelanden klickar du på meddelandet-ID i listan. Detta gör att det visas i sökfältet för meddelande-ID och du kan sedan köra en sökning på just detta meddelande.
 8. Utför någon av följande åtgärder på listan med sökresultat:
  • Klicka på pilarna i det övre högra hörnet och navigera genom sidorna i listan.
  • Klicka på ett ämne (eller meddelande-id) när du vill visa information om meddelandet. En beskrivning av informationen som visas finns i Visa meddelandeinformation med sökning i e-postloggar.
  • Om du vill exportera eller hämta dina sökresultat klickar du på Download-export icon i det övre högra hörnet av skärmen och klickar sedan antingen på Exportera till Google Kalkylark eller Hämta som CSV-fil.

   Knappen visas bara om sökresultaten returnerar data som kan exporteras. Om du väljer något av de här alternativen skapas en ny sökning. Därför kan det ta lite tid innan filen kan öppnas. Om du hämtar sökresultaten kan du visa dem i en kalkylarksredigerare som du väljer.

   Export or download

   Obs: Du kan visa högst 10 000 resultat för varje export av .csv (om du når denna gräns, begränsa omfattningen av din sökning). Många resultat kan visas för ett visst e-postmeddelande eftersom loggresultaten visar en post för varje meddelandemottagare.