Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Google Apps heter nu G Suite. Samma tjänst, nytt namn. Mer om namnändringen.

Sök efter meddelanden i e-postloggar

Du kan söka efter skickade och mottagna meddelanden med funktionen Sök i e-postlogg. Du kan anpassa din sökning med specifika kriterier, inklusive e-post- eller IP-adress eller meddelanderubrik-id. Om du till exempel söker efter mottagarens e-postadress ser du bara leveranshändelserna som är kopplade till denna användare, inte alla i tråden.

För de bästa sökresultaten ska du välja det mest restriktiva datum- och tidsintervallet och enbart ange en avsändare eller mottagare.

Obs! Du kan behöva vänta upp till en timme för att sökresultaten ska visas.

Läs mer om att använda verktyget.

Enbart tillgängligt för G Suite Business och G Suite. Verktyget är inte tillgängligt för återförsäljare när de öppnar en vidaresåld domänadministratörskonsol via återförsäljarkonsolen.​

Söka efter meddelanden

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Klicka på Rapporter.
 3. Till vänster klickar du på Granska och sedan Sök i e-postlogg.
 4. Välj ett datumintervall på rullgardinsmenyn eller ange ett intervall med hjälp av kalendern. Intervallet är begränsat till de senaste 30 dagarna.
 5. (Valfritt) Om du anger ett datumintervall och även vill ange ett tidsintervall anger du en annan start- och sluttid för datumintervallet. Tiderna som visas representerar tidszonen för datorn som används för inloggning på administratörskonsolen och körning av rapporterna.
 6. (Valfritt) Ange sökkriterier i något av följande fält:
  • Avsändare och Mottagareange avsändarens eller mottagarens hela e-postadress eller en del av den.
  • Avsändarens IP och Mottagarens IP ange avsändarens eller mottagarens IP-adress. Kontrollera att det är den exakta IP-adressen. Annars misslyckas Begäran.
  • Meddelande-id ange det unika meddelande-id som finns i meddelanderubriken. Om du anger ett meddelande-id och anger ett tidsintervall (som beskrivs i steg 5), åsidosätter sökningen tidsintervallet och returnerar resultat för alla dagar för meddelande-id:t.

   Se Meddelanderubriker för anvisningar om hur du hittar meddelanderubriker för olika e-postleverantörer.

 7. Klicka på Sök. Det kan ta ett par minuter att köra frågan.

  Obs! Sökningen returnerar de första 1 000 meddelanden som matchar kriterierna.

Nästa steg

I listan med sökresultat kan du:

 • Använda pilarna överst i listan för att navigera på sidorna med resultat.
 • Hämta dina sökresultat eller exportera dem till Google Kalkylark genom att klicka på Hämta Ladda ned högst upp. Hämta visas enbart om resultaten innehåller data som kan exporteras. Beroende på datamängden kan det ta en stund innan du kan öppna filen. Om du hämtar resultaten som en CSV-fil kan du välja det kalkylprogram du vill använda.
 • Klicka på ett ämne eller meddelande-id när du vill visa information om meddelandet. Läs mer om att visa e-postloggar med resultatinformation.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på kontot

Få kontospecifik hjälp genom att logga in med e-postadressen för ditt G Suite-konto eller läs om hur du kommer igång med G Suite.