Spåra meddelandeleverans med e-postloggsökning

Den här funktionen kräver G Suite Enterprise, Business, Basic eller G Suite Enterprise for Education. Jämför versioner

Spåra e-postmeddelanden som har skickats och tagits emot av användare på din domän under de senaste 30 dagarna med hjälp av sökning i e-postloggar. Du kan spåra alla e-postmeddelanden och söka efter en specifik e-postadress eller ett specifikt meddelande-id.

Efter en sökning kan du hämta resultaten till en CSV-fil eller öppna dem i Google Kalkylark för att enkelt visa dem. CSV- och kalkylarksdatan omfattar leveranssteg och status för alla meddelanden som returneras i sökningen.

Sövkerktyget för e-postlogg är inte tillgängligt för återförsäljare när de öppnar en vidaresåld domänadministratörskonsol via återförsäljarkonsolen.​

Söka efter meddelanden

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Rapporter följt av Granskning följt av E-postloggsökning på startsidan för administratörskonsolen.

  Om du vill se Rapporter på startsidan måste du kanske klicka på Fler kontroller längst ned. 

 3. Välj ett datumintervall på rullgardinsmenyn eller ange ett intervall med hjälp av kalendern. Intervallet är begränsat till de senaste 30 dagarna.

  Obs! Om du vill söka efter meddelanden som är äldre än 30 dagar måste du inkludera Mottagare och Meddelande-id, de enda tillgängliga sökfälten. Du kan inte få åtkomst till historiken över meddelandeleverans, enbart information om meddelanden efter leverans.

 4. (Valfritt) Om du anger ett datumintervall och även vill ange ett tidsintervall anger du en annan start- och sluttid för datumintervallet. Tiderna som visas representerar tidszonen för datorn som används för inloggning på administratörskonsolen och körning av rapporterna.
 5. (Valfritt) Ange sökkriterier i något av följande fält:
  • Avsändare eller Mottagare – när du söker efter mottagare anger du hela eller en del av mottagarens e-postadress. När du söker efter avsändare anger du hela eller en del av avsändarens retursökväg. (Du kan hitta en avsändares retursökväg i meddelandehuvudet för ett e-postmeddelande från denna avsändare.) Om du söker efter en exakt träff anger du den fullständiga e-postadressen mellan citationstecken, till exempel "johan@xyz.com".

   Obs! När du söker efter ett e-postmeddelande som har skickats till en e-postadress för grupp söker du på meddelandets id. Om du söker med gruppadressen som mottagare visas inte leveransen till enskilda gruppmedlemmar.

  • Avsändarens IP eller Mottagarens IP – ange avsändarens eller mottagarens IP-adress. Kontrollera att det är den exakta IP-adressen. Annars misslyckas Begäran.

   Obs! När du söker efter avsändarens IP kan sökresultaten innehålla meddelanden som visar en utgående IP-adress för Google istället för den förväntade offentliga utgående IP-adressen för domänen. Detta beror på att meddelanden som skrivits i Gmails webbgränssnitt delas ut till Gmails servrar för leverans och därmed visar Googles utgående IP-adress som avsändande IP-adress.

  • Ämne – (ej tillgängligt för alla konton) Ange en e-postadress eller en del av en ämnesrad. Ämnesraden i ett e-postmeddelande måste innehålla den exakta text (skiftlägeskänsligt) som du anger för meddelandet för att returneras.
  • Meddelande-id – ange det unika meddelande-id som finns i meddelanderubriken. Om du även anger ett datum- eller tidsintervall är det viktigt att tänka på att ett meddelande-id åsidosätter datum- och tidsintervallet och returnerar ett meddelande utanför intervallet.

   Se Meddelanderubriker för anvisningar om hur du hittar meddelande-id för olika e-postleverantörer. 

 6. Klicka på Sök. Sökresultaten visas vanligtvis inom några minuter, men i vissa fall är väntetiden upp till en timme.
  • Sökresultaten är begränsade till 1 000 meddelanden.
  • Använd pilarna överst och nederst i meddelandelistan när du vill byta sida och visa resultat från flera sidor.
  • Klicka på ett ämne eller meddelande-id när du vill visa information om meddelandet, till exempel leveranssökväg och status. Visa information från sökning i e-postloggar.

Hämta sökresultat

Ladda ned dina sökresultat som en CSV-fil eller exportera dem till Google Kalkylark genom att klicka på Ladda ned Ladda ned högst upp på sidan.

 • Hämta visas enbart om resultaten innehåller data som kan exporteras.
 • En hämtad fil för ett stort antal sökresultat kan ta längre tid att skapa.
 • I CSV-filen och kalkylarket visas leveransstegen för varje meddelande i sökresultaten. CSV-filen och kalkylarket har därför många fler rader med data än det faktiska antalet sökresultat.
 • Datan i CSV-filen och kalkylarket är begränsad till 1 000 meddelanden (samma som för sökresultaten).
 • Detaljer för meddelande efter leverans är inte tillgängliga i CSV-filen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?