Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Google Apps heet nu G Suite. Dezelfde service, nieuwe naam. Meer informatie over de naamswijziging.

Berichten vinden met 'Zoeken in e-maillogboeken'

Met 'Zoeken in e-maillogboeken' kunt u zoeken naar verzonden en ontvangen berichten. U kunt uw zoekopdracht verfijnen door specifieke zoekcriteria te selecteren, zoals e-mailadres, IP-adres of koptekst met bericht-ID. Als u bijvoorbeeld zoekt op het e-mailadres van de ontvanger, ziet u alleen bezorgingsgebeurtenissen verbonden aan die gebruiker, niet aan iedereen in het e-mailgesprek.

Selecteer voor de beste zoekresultaten het kleinste datum- en tijdsbereik en voer slechts één afzender of ontvanger in.

Opmerking: U moet wellicht een uur wachten voordat de zoekresultaten worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van de tool.

Alleen beschikbaar voor G Suite Business en G Suite. De tool is niet beschikbaar voor resellers als die met de resellerconsole de beheerdersconsole van een doorverkocht domein openen.

Berichten zoeken

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Klik op Rapporten.
 3. Klik aan de linkerkant op Controle en vervolgens Zoeken in e-maillogboeken.
 4. Selecteer een datumbereik in het dropdown-menu of stel het datumbereik vast met de kalender. Het bereik is beperkt tot de afgelopen 30 dagen.
 5. (Optioneel) Als u een datumbereik heeft gespecificeerd en u wilt ook een tijdsbereik specificeren, voert u een andere start- en eindtijd in voor het datumbereik. De vermelde tijden staan in de tijdzone van de computer waarmee u bij de beheerdersconsole bent ingelogd en waarop u de rapporten weergeeft.
 6. (Optioneel) Voer in een of meer van de volgende velden zoekcriteria in:
  • Afzender en Ontvanger: voer het hele e-mailadres of een deel ervan in van de afzender of de ontvanger.
  • IP-adres afzender en IP-adres ontvanger: voer het IP-adres in van de afzender of de ontvanger. Controleer of dit het juiste IP-adres is, anders mislukt de zoekopdracht.
  • Bericht-ID: voer de unieke bericht-ID in die in de koptekst van het bericht staat. Als u zowel een bericht-ID invoert als een tijdsbereik specificeert (zoals beschreven in stap 5) overschrijft de zoekopdracht het tijdsbereik en worden resultaten van alle dagen van de bericht-ID weergegeven.

   Zie Berichtkoppen voor instructies voor het vinden van berichtkoppen van verschillende e-mailproviders.

 7. Klik op Zoeken. Het kan enkele minuten duren voordat de zoekopdracht is uitgevoerd.

  Opmerking: De zoekopdracht geeft de eerste 1000 berichten weer die voldoen aan de criteria.

Volgende stappen

In de lijst met zoekresultaten kunt u het volgende doen:

 • Gebruik de pijlen boven aan de lijst om door de pagina's met resultaten te bladeren.
 • Download uw zoekresultaten of exporteer deze naar Google Spreadsheets door bovenaan op Downloaden Downloaden te klikken. U ziet Downloaden alleen als de zoekopdracht exporteerbare gegevens oplevert. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan het even duren voordat het bestand kan worden geopend. Als u de resultaten downloadt als CSV-bestand, kunt u de spreadsheeteditor kiezen die u wilt gebruiken.
 • Klik op een onderwerp of bericht-ID om de berichtdetails te bekijken. Meer informatie over Resultaten van 'Zoeken in e-maillogboeken' bekijken.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw G Suite-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met G Suite.