Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

  Weryfikacja dwuetapowa

  Wymuszanie zasad

  2-Step Verification screenshot

   

   

   

   

   

   

   

  Przed wymuszeniem weryfikacji dwuetapowej upewnij się, że wszyscy użytkownicy i administratorzy są zarejestrowani w tej usłudze. Użytkowników, którzy nie są jeszcze w niej zarejestrowani, możesz umieścić w grupach wyjątków, dzięki czemu będą mieli oni dostęp do swoich kont G Suite po włączeniu wymuszania. 

  Gdy po włączeniu wymuszania weryfikacji dwuetapowej utworzysz nowe konta użytkowników, musisz umieścić je w grupie wyjątków, aby te osoby miały dostęp do swoich kont G Suite i mogły zarejestrować się w tej usłudze.

  Wykonaj opisane tu czynności, aby wymusić stosowanie weryfikacji dwuetapowej:

  1. Jeśli zamierzasz włączyć wymuszanie weryfikacji dwuetapowej dla wszystkich użytkowników w domenie lub w istniejącej jednostce organizacyjnej, możesz pominąć ten krok. Jeśli musisz skonfigurować inne ustawienie weryfikacji dwuetapowej dla wybranej grupy użytkowników w organizacji, utwórz grupę zarządzaną przez administratora zawierającą wszystkich takich użytkowników. Szczegółowe instrukcje tworzenia grup niestandardowych zawiera artykuł Korzystanie z grup wyjątków.
  2. W panelu kliknij Raporty i wybierz Zabezpieczenia. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy, dla których chcesz wymusić weryfikację dwuetapową, zarejestrowali się w tej usłudze. Wskazuje to tekst „Zarejestrowany” w kolumnie Rejestracja w systemie weryfikacji dwuetapowej.
  3. W panelu kliknij Zabezpieczenia > Ustawienia podstawowe > Wymuszaj weryfikację dwuetapową użytkowników
  4. Wybierz organizację, w której chcesz włączyć obowiązek stosowania weryfikacji dwuetapowej. Następnie wybierz Włącz wymuszanie. W ciągu 24–48 godzin od włączenia wymuszania weryfikacja dwuetapowa stanie się obowiązkowa. 
  5. Aby zastosować ustawienia weryfikacji dwuetapowej z jednostki nadrzędnej w jej organizacji podrzędnej, kliknij przycisk Użyj ustawień dziedziczonych, który jest widoczny przy prawej krawędzi okna wyświetlanego po najechaniu kursorem na panel Uwierzytelnianie.
  6. Aby wyłączyć grupę użytkowników, zaznacz nazwę grupy (utworzonej w kroku 1) w prawej części strony, wyświetlając wybraną organizację w jej lewej części, i kliknij Wyłącz wymuszanie. Spowoduje to zastosowanie weryfikacji dwuetapowej do wszystkich użytkowników z wybranej organizacji oprócz użytkowników w grupie wyłączenia.
  7. Zapisz zmiany.

   Wszyscy użytkownicy w wybranej organizacji muszą teraz podać drugi kod z urządzenia mobilnego.

  Wymuszanie weryfikacji dwuetapowej ​przy użyciu kluczy bezpieczeństwa

  Jako administrator możesz ustawić klucze bezpieczeństwa jako jedyną dopuszczalną metodę weryfikacji dwuetapowej, tym samym zwiększając skuteczność tego zabezpieczenia. 

  1. W panelu konsoli administracyjnej otwórz Zabezpieczenia a następnie Ustawienia podstawowe.

   W celu wyświetlenia opcji Zabezpieczenia w panelu konieczne może być kliknięcie Więcej opcji u dołu strony.

  2. Kliknij Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń.
   W sekcji Uwierzytelnianie w obszarze Wybierz dozwolone metody weryfikacji dwuetapowej pojawią się dwa nowe ustawienia:
  3. Wybierz drugie czynniki weryfikacji, które chcesz włączyć w domenie:
   Wszystkie opcje
   Tylko klucz bezpieczeństwa
  4. Zapisz zmiany.

   Uwaga: funkcja wymuszania stosowania Kluczy bezpieczeństwa Google jest dostępna tylko w G Suite Enterprise.
  Czy ten artykuł był pomocny?
  Jak możemy ją poprawić?
  Logowanie się na konto

  Aby uzyskać pomoc do swojego konta, zaloguj się przy użyciu adresu e-mail konta G Suite lub dowiedz się, jak zacząć korzystać z G Suite.