Problemen met trage prestaties in Gmail oplossen

Geavanceerde tests voor beheerders

Als beheerder kunt u deze geavanceerde stappen voor probleemoplossing gebruiken om de verbindingen van uw gebruikers te testen wanneer ze u vertellen dat Gmail langzaam is. 

Voordat u begint

U kunt uw gebruikers vragen een aantal stappen voor probleemoplossing zelf uit te voeren door eerst deze factoren te bepalen:

Geavanceerde tests uitvoeren

Als u nog steeds niet kunt vinden wat het probleem is, kunt u de volgende tests en analyses uitvoeren.

 Stap 1. Een pingtest uitvoeren op de e-mailservers van Google

Tijdens een pingtest wordt berekend hoeveel tijd het gemiddeld kost voordat een kort bericht naar de server en terug is gestuurd.

1. Voer een pingtest uit.

Doe het volgende in Windows:

 1. Open een opdrachtprompt.
 2. Klik op Start and then Uitvoeren.
 3. Typ cmd en druk op Enter.
 4. Voer in de opdrachtprompt ping -n 10 mail.google.com in en druk op Enter:

Doe het volgende in Mac OS X en Linux:

 1. Open een terminal. 
 2. Voer in de opdrachtprompt ping -c 10 mail.google.com in en druk op Enter.

2. Bekijk de resultaten van de pingtest op de e-mailserver van Google.

 1. Controleer of er pakketverlies optreedt. Onder aan het pingresultaat ziet u 'X% packet loss'. Over het algemeen betekent elke hoeveelheid pakketverlies dat er een probleem is op de route tussen u en de Gmail-server.

 2. Controleer of er lange rondzendtijden zijn.. Onder aan het pingresultaat ziet u 'round-trip min/avg...'. De gemiddelde rondzendtijd mag niet meer zijn dan 0,05 seconden (50 milliseconden). Duurt het rondzenden langer dan 500 ms, dan duidt dat op problemen met het netwerk die moeten worden opgelost. Ga verder met de traceroute-test.

Stap 2. Voer een traceroute-test uit op de e-mailservers van Google

Voer een traceroute-test uit op de e-mailservers van Google als de rondzendtijd van de pingtest meer dan 50 ms bedraagt of als er pakketverlies optreedt. Deze test geeft de route weer die door pakketten wordt gevolgd en helpt te identificeren welke netwerkrouters vertraging ondervinden.

1. Voer een traceroute-test uit.

Doe het volgende in Windows:

 1. Open een opdrachtprompt.
 2. Klik op Start and then Uitvoeren.
 3. Typ cmd en druk op Enter.
 4. Voer in de opdrachtprompt tracert mail.google.com in en druk op Enter:

Doe het volgende in Mac OS X en Linux:

 1. Open een terminal. 
 2. Voer in de opdrachtprompt traceroute mail.google.com in en druk op Enter:

2. Bekijk de resultaten van de traceroute-test op de e-mailserver van Google.

Zoek naar kringlopen, lange hops en onderbrekingen van de verbinding.

 1. Controleer of er lange rondzendtijden zijn. Bekijk elke regel en controleer of er geen regels zijn met een langere rondzendtijd dan drie seconden (3000 ms). Dit is een voorbeeldresultaat met overmatige wachttijden:

  11  ppp-151-164-39-20.rcsntx.swbell.net (151.164.39.20) 9100.287 ms  8100.077 ms  9100.065 ms
   
 2. Voer de opdracht 'traceroute' een paar keer uit om te controleren of het probleem met de desbetreffende hop of host aanhoudt.
   
 3. Controleer of er een grote hoeveelheid hops is.

  Behalve in het geval van een probleem met netwerkrouting mag een pad tussen een client en een eindserver niet meer dan 20 tot 25 hops bevatten.
   
 4. Als de traceroute-test een output heeft van meer dan 20 tot 25 hops, moet u de test opnieuw uitvoeren om het gedrag te bevestigen.
   
 5. Controleer of er in uw lokale netwerkomgeving problemen zijn die kunnen leiden tot te veel hops.
   
 6. Ga verder met de DNS-pingtest.

Stap 3. Voer een pingtest uit op uw interne DNS-server

Google bepaalt de locaties van gebruikers door te kijken waar de bijbehorende DNS-aanvragen vandaan komen en verzendt deze vervolgens naar de dichtstbijzijnde Google-servers. Op die manier worden optimale prestaties gewaarborgd. Als de gebruikers een naamserver in een andere geografische locatie gebruiken, worden de aanvragen door Google waarschijnlijk naar verre servers gestuurd. Door de lokale DNS-server te pingen, kunt u nagaan hoe ver u van de server verwijderd bent.

1. Voer een pingtest uit.

Doe het volgende in Windows:
 1. Open een opdrachtprompt.
 2. Klik op Start and then Uitvoeren.
 3. Typ cmd en druk op Enter.
 4. Voer in de opdrachtprompt ipconfig /all in en druk op Enter.

 5. Zoek in de resultaten van de verbindingsgegevens naar de sectie DNS-servers en bekijk het IP-adres van de DNS-server die wordt gebruikt.
 6. Voer een pingtest uit zoals u heeft gedaan voor de e-mailservers van Google, maar vervang mail.google.com door het numerieke IP-adres van de nameserver.

Doe het volgende in Mac OS X en Linux:

 1. Open een terminal. 
 2. Voer in de opdrachtprompt cat /etc/resolv.conf in en druk op Enter.
 3. Kijk naar het eerste IP-adres dat wordt weergegeven als een nameserver.
 4. Voer een pingtest uit zoals u heeft gedaan voor de e-mailservers van Google, maar vervang mail.google.com door het numerieke IP-adres van de nameserver.

2. Bekijk de resultaten van de pingtest op de DNS-server.

Het mag niet meer dan 10 tot 30 ms duren om de lokale DNS-server te pingen. In de meeste netwerken is de waarde lager dan 2 ms. Als het resultaat hoger is, wordt gebruikersverkeer mogelijk door een Virtual Private Network (VPN) of ander intern bedrijfsnetwerk naar een andere stad gerouteerd. In dat geval kan Gmail traag reageren. We raden u aan contact op te nemen met uw netwerkbeheerder om te kijken hoe de wachttijd voor de DNS kan worden beperkt. Hiervoor moet u wellicht wijzigingen aanbrengen op netwerkniveau. Soms is de oplossing echter eenvoudiger, zoals het configureren van de gebruikersapparaten zodat deze verschillende DNS-servers gebruiken.

Heeft u verdere ondersteuning nodig?

Neem contact op met Ondersteuning voor Google Cloud.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen