Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Bài viết này dành cho những người quản lý các thiết bị hoặc dịch vụ của Google cho một công ty, trường học hoặc nhóm. Nếu bạn đang dùng tài khoản cá nhân (@gmail.com), hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp về Tài khoản Google.

Nếu đang dùng tài khoản quản trị viên (hoặc tài khoản quản trị), thì bạn có thể đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. Bảng điều khiển dành cho quản trị viên là nơi quản trị viên quản lý các dịch vụ của Google dành cho những người trong một tổ chức. 

Sign in now (requires an admin account)

  1. In any web browser, go to admin.google.com.
  2. Starting from the sign-in page, enter the email address and password for your admin account (it does not end in @gmail.com). If you forgot your password, see Reset your administrator password.

    An admin account has privileges to manage services for other people in your organization. The Admin console is only available when you're signed in to an admin account. If you don't have access to an admin account, get help from someone else who does. For details, see Who is my administrator?.

    If you see a list of Google Accounts on the sign-in page, be sure to choose your admin account (it does not end in @gmail.com).

Lưu ý: Bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản trên cùng một máy tính mà không cần đăng nhập mỗi lần chuyển đổi. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng một lúc.

Yêu cầu trợ giúp khi đăng nhập

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy xem bài viết Đặt lại mật khẩu quản trị viên.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi đăng nhập, hãy xem bài viết Không thể đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Câu hỏi

Mở tất cả  |  Đóng tất cả

Tại sao tôi phải đăng nhập hai lần?
Nếu công ty bạn đang sử dụng dịch vụ đăng nhập một lần (SSO) bằng Tài khoản Google, thì việc bạn đăng nhập vào tài khoản của mình từ admin.google.com sẽ chuyển bạn đến trang đăng nhập thứ hai. Trên trang này, bạn sẽ đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và các chương trình hoặc dịch vụ khác mà công ty bạn đã thiết lập đồng thời với dịch vụ SSO. Chỉ cần nhập tên và mật khẩu đăng nhập mà quản trị viên cấp cho bạn.
Tôi có thể sử dụng trình quản lý mật khẩu của Chrome để nhớ tên người dùng và mật khẩu Tài khoản Google của mình không?
Với Trình duyệt Chrome, bạn có thể quản lý mật khẩu của mình trên các trang web để Chrome tự động hoàn thành các trường đăng nhập khi bạn truy cập vào những trang web này. Quy trình đăng nhập 2 bước dành cho tất cả Tài khoản Google không ảnh hưởng đến hoạt động của trình quản lý mật khẩu. 
Tại sao đôi khi tôi cần đăng nhập lại trong khi sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên?
Bạn phải đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên sau mỗi giờ sử dụng để giữ an toàn cho các dịch vụ của Google trong tổ chức bạn.
Nếu tôi là quản trị viên thì việc bật dịch vụ đăng nhập một lần (SSO) sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động đăng nhập?
Nếu là quản trị viên cấp cao và đăng nhập vào admin.google.com bằng địa chỉ quản trị viên đầy đủ (name@example.com) và mật khẩu của mình, thì bạn sẽ được chuyển đến Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Google không chuyển hướng bạn tới máy chủ SSO.
Nếu không phải là quản trị viên cấp cao và đăng nhập vào admin.google.com, thì bạn sẽ được chuyển hướng tới trang đăng nhập sử dụng dịch vụ SSO.
Tôi là một đại lý. Tôi có thể truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của khách hàng không?
Đại lý có thể truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của khách hàng bằng cách làm như sau:
  1. Truy cập vào admin.google.com/customer_domain.
  2. Đăng nhập bằng tên và mật khẩu tài khoản của chính đại lý hoặc sử dụng tài khoản quản trị viên ở miền của khách hàng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73010
false