Blokowanie dostępu do usługi Google na utraconym urządzeniu

Jeśli użytkownik zgubi urządzenie, możesz zablokować nieautoryzowany dostęp do swojego konta.

Kiedy urządzenie jest zagrożone

Nieupoważniona osoba może uzyskać dostęp do danych usługi Google na zgubionym lub skradzionym urządzeniu, jeśli:

 • urządzenie ma aktywne połączenie z zarządzanym kontem Google użytkownika (na przykład konta G Suite lub Cloud Identity);
 • na urządzeniu są zapisane pliki cookie, które umożliwiają nawiązanie połączenia bez podawania nazwy użytkownika i hasła;
 • użytkownik zainstalował na urządzeniu usługę innej firmy i przyznał jej dostęp do swoich danych Google.

Resetowanie plików cookie logowania użytkownika

W tej sekcji opisaliśmy, jak wylogować użytkownika ze wszystkich aktywnych sesji HTTP i zresetować jego pliki cookie logowania. W wyniku tej operacji użytkownik będzie musiał wpisać swoje dane logowania, aby uzyskać dostęp do konta. 

Uwaga: jeśli zawiesisz konto użytkownika, nie musisz resetować jego plików cookie. Są one resetowane podczas zawieszania konta.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z artykułu Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Kliknij Zabezpieczenia, aby otworzyć ustawienia.
 6. Kliknij Pliki cookie używane do logowania a potem Resetuj.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. (Opcjonalnie) Aby powrócić na stronę konta użytkownika, w prawym górnym rogu kliknij strzałkę w górę strzałka w górę.

Wylogowanie użytkownika z bieżących sesji HTTP Gmaila może potrwać do godziny. Czas wylogowania z innych aplikacji może się różnić.

Czyszczenie pamięci urządzenia mobilnego

Jeśli urządzenie mobilne jest administrowane za pomocą Zarządzania urządzeniami mobilnymi w Google i ma włączoną synchronizację, możesz zdalnie usunąć dane z tego urządzenia. Możesz usunąć wszystkie dane lub tylko dane usługi Google. Bez względu na to dane Google użytkownika pozostaną dostępne z poziomu przeglądarki internetowej i innych autoryzowanych urządzeń mobilnych.

Unieważnianie autoryzowanego dostępu

Użytkownicy mogą zezwalać usługom innych firm na dostęp do zarządzanego konta Google. Użytkownik może na przykład zainstalować aplikację do tworzenia wykresów, która wymaga dostępu do plików z Dysku Google, aby tworzyć diagramy i schematy. Gdy aplikacja zostanie zainstalowana, poprosi o dostęp do danych usługi Google użytkownika.

W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia możesz unieważnić te uprawnienia dostępu, aby aplikacja nie mogła już korzystać z tych danych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń użytkownika i anulowanie uprawnień dostępu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?