E-mail verifiëren met DKIM

DNS-records updaten voor een subdomein

Als u e-mail vanaf een subdomein verzendt, kunt u wellicht geen TXT-record voor dat subdomein toevoegen. Als u gebruik wilt maken van DKIM-verificatie, kunt u de benodigde TXT-record aan het hoofddomein toevoegen.

Als u bij uw domeinregistreerder DNS-records voor het subdomein kunt maken, maakt u de TXT-record voor het subdomein op dezelfde manier als voor andere domeinen. Volg onderstaande instructies alleen als u de TXT-record in het hoofddomein maakt.

Wanneer u een domeinsleutel voor een domein maakt, wordt de naam van de TXT-record die u moet maken, weergegeven in de Google-beheerdersconsole. De naam heeft de indeling selector._domeinsleutel, waarbij selector de selectorprefix voor de sleutel is (standaard google). Wanneer u de TXT-record wilt gebruiken voor e-mail die vanuit een subdomein is verzonden, voegt u een punt en de naam van het subdomein toe aan het einde van de recordnaam.

Stel dat u een TXT-record toevoegt aan het domein mijndomein.com om e-mail afkomstig van het subdomein mail.mijndomein.com te verifiëren. De recordnaam zou dan google._domeinsleutel.mail zijn.

Ga als volgt te werk om de TXT-record toe te voegen aan de DNS-records voor het hoofddomein:

 1. Genereer de domeinsleutel voor het subdomein in de Google-beheerdersconsole.

  De naam en de waarde voor de vereiste TXT-record worden weergegeven in de beheerdersconsole.

 2. Log in bij de beheerdersconsole van uw domeinprovider.
 3. Ga naar de pagina waarop u de DNS-records voor het hoofddomein kunt bijwerken.
 4. Maak een TXT-record met de naam en de waarde uit de Google beheerdersconsole.

  Verschillende domeinregistreerders gebruiken verschillende namen voor de velden die zijn gekoppeld aan een TXT-record. Bij GoDaddy heten de velden bijvoorbeeld TXT Name en TXT Value, terwijl Name.com dezelfde velden Record Host en Record Answer noemt. Voer, ongeacht welke provider u gebruikt, de tekst bij Naam DNS TXT-record in het eerste veld in en de tekst bij Waarde in het tweede veld.

  Als uw domeinprovider de 2048-bits lengte van de domeinsleutel ondersteunt, maar de grootte van de TXT-recordwaarde beperkt tot 255 tekens, kan de DKIM-sleutel niet als één enkele tekst worden ingevoerd in de DNS-records. Splits de sleutel in dat geval in meerdere tekenreeksen tussen aanhalingstekens en voer ze samen in het waardeveld van de TXT-record in. U kunt de DKIM-sleutel bijvoorbeeld als volgt in twee records splitsen:

  "k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAraC3pqvqTkAfXhUn7Kn3JUNMwDkZ65ftwXH58anno/bElnTDAd/idk8kWpslrQIMsvVKAe+mvmBEnpXzJL+0LgTNVTQctUujyilWvcONRd/z37I34y6WUIbFn4ytkzkdoVmeTt32f5LxegfYP4P/"

  "w7QGN1mOcnE2Qd5SKIZv3Ia1p9d6uCaVGI8brE/7zM5c/zMthVPE2WZKA28+QomQDH7ludLGhXGxpc7kZZCoB5lQiP0o07Ful33fcED73BS9Bt1SNhnrs5v7oq1pIab0LEtHsFHAZmGJDjybPA7OWWaV3L814r/JfU2NK1eNu9xYJwA8YW7WosL45CSkyp4QeQIDAQAB"

 5. Voeg een punt (.) en de naam van het subdomein toe aan het eind van de recordnaam.

  Als u bijvoorbeeld e-mail wilt verifiëren die afkomstig is uit het subdomein mail.mijndomein.com, is de recordnaam google._domeinsleutel.mail.

 6. Sla uw wijzigingen op.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?