Skicka e-post från en skrivare, skanner eller app

Konfigurera en enhet eller app för att skicka e-post med hjälp av G Suites inställningar.

Du kan konfigurera så att du kan skicka e-post från en lokal skrivare, skanner, fax eller app via G Suite. Beroende på vad du behöver kan du välja bland följande alternativ:

 • G Suites SMTP-relätjänst – skicka e-post från din organisation genom autentisering med IP-adresser. Du kan skicka meddelanden till vem som helst inom eller utanför din domän.
 • Gmails SMTP-server – skicka e-post till vem som helst på eller utanför din domän. För det här alternativet krävs autentisering med ditt Gmail- eller G Suite-konto och lösenord. 
 • Gmails begränsade SMTP-server – Skicka meddelanden till endast Gmail- eller G Suite-användare. För det här alternativet krävs ingen autentisering.

Obs! Vårt supportteam kan inte hjälpa dig med konfigurationsinställningar. Om du vill ha mer information om att konfigurera en enhet eller app för att skicka SMTP-meddelanden läser du respektive dokumentation.

Steg 1: Välj konfigureringsalternativ

I följande lista visas konfigurationsalternativen utifrån vad som stöds på enheten eller i appen. Du konfigurerar de här alternativen på enheten eller i appen.

G Suites SMTP-relä (rekommenderas) Gmails SMTP-server Gmails begränsade SMTP-server
Sändningsgränser
En registrerad G Suite-användare kan inte vidarebefordra meddelanden till fler än 10 000 mottagare per dygn. Information om fullständiga SMTP-relägränser finns i Sändningsgränser för SMTP förmedlingstjänsten. 2 000 meddelanden per dag Läs mer i Sändningsgränser i Gmail . Mottagandegränser per användare gäller. Det här alternativet begränsar sändning av meddelanden enbart till användare med Gmail eller G Suite.
Skräppostfilter

Misstänkta e-postmeddelanden kan filtreras bort eller avvisas.

SMTP-tjänstens fullständigt kvalificerade domän
smtp-relay.gmail.com smtp.gmail.com aspmx.l.google.com
Konfigurationsalternativ
 • Alternativ: Port 25, 465 eller 587
 • SSL- (Secure Socket Layer)/TLS-protokoll (Transport Layer Security).
 • Dynamiska IP-adresser är tillåtna, men en statisk IP-adress kan krävas på grund av autentiseringskrav.
 • Port 465 (SSL krävs)
 • Port 587 (TLS krävs)
 • Dynamiska IP-adresser tillåts
 • Port 25
 • TLS krävs inte
 • Dynamiska IP-adresser tillåts 
 • E-post kan bara skickas till användare med Gmail eller G Suite.
Autentiseringskrav
Antingen en statisk IP-adress eller en giltig användarinloggning på G Suite

Obs: Din fullständiga e-postadress och ditt lösenord för G Suite krävs för autentisering vid vidarebefordran via portarna 587 och 465.
Din fullständiga e-postadress i Gmail eller G Suite krävs för autentisering. Ingen

Steg 2: Skicka e-post från en enhet eller app

Om du vill skicka e-post från en enhet eller app via Gmail-servrar följer du anvisningarna för alternativet som du har valt.

Konfigurera G Suites SMTP-relä på administratörskonsolen (rekommenderas)

Så här använder du G Suites SMTP-relä (det säkraste konfigurationsalternativet som rekommenderas):

 1. Lägg till nätverkets IP-intervall i SMTP-relätjänsten.
 2. Konfigurera enheten så att det ansluter till smtp-relay.gmail.com via port 25, 465 eller 587.
 3. Mer information om hur du använder den här inställningen finns i Inställningen SMTP-relätjänst.

Använda Gmails SMTP-server

Om du ansluter med hjälp av SSL eller TLS kan du skicka e-post till vem som helst med smtp.gmail.com

Obs! Innan du startar konfigurationen rekommenderar vi att du konfigurerar App-lösenord för det önskade kontot. Läs mer i Logga in med applösenord och Hantera en användares säkerhetsinställningar

 1. Anslut till smtp.gmail.com via port 465 om du använder SSL. (Anslut via port 587 om du använder TLS.)
 2. Logga in med användarnamn och lösenord för Google för att autentisera och ansluta med SSL eller TLS.
 3. Kontrollera att användarnamnet har godkänts i CAPTCHA-verifieringstestet som visas när du loggar in för första gången.

Använda den begränsade Gmails SMTP-servern

Om enheten eller appen inte har stöd för SSL kan du endast skicka e-post till Gmail- eller G Suite-användare.

Använd den begränsade SMTP-servern aspmx.l.google.com.

 1. Anslut till aspmx.l.google.com via port 25.
 2. Konfigurera en SPF-post för domänen med IP-adressen för enheten eller applikationen för att säkerställa att mottagarna inte avvisar e-post som skickas från den.
 3. Lägg till den här IP-adressen i listan över tillåtna e-postadresser på Google Administratörskonsol.

  Ett exempel: Om den sändande enheten skickar från 123.45.67.89 lägger du till denna adress i SPF-posten utan att ta bort G Suites e-postservrar från posten v=spf1 ip4:123.45.67.89 include:_spf.google.com ~all.
Tips! Du kan testa SPF-posten med hjälp av det här sökverktyget för DNS (Domain Name System).

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?