Skicka e-post från en skrivare, skanner eller app

Konfigurera en enhet eller app för att skicka e-post med hjälp av G Suites inställningar.

Den här artikeln gäller G Suite-administratörer. Om du inte är administratör och försöker skicka ett e-postmeddelande från en enhet eller app ber du G Suite-administratören om hjälp.

Du kan konfigurera så att du kan skicka e-post från en lokal skrivare, skanner, fax eller app via G Suite med:

 • G Suites SMTP-relätjänst (rekommenderas)
 • Gmails SMTP-server
 • Gmails begränsade SMTP-server

Öppna alla  |  Stäng alla

Steg 1: Välj konfigureringsalternativ

Beroende på vad som stöds av enheten eller appen kan du välja ett av följande konfigurationsalternativ.

G Suites SMTP-relätjänst

Använd SMTP-relätjänsten för att skicka e-post från din organisation genom autentisering med IP-adresser. Du kan skicka meddelanden till vem som helst inom eller utanför organisationen. Det här alternativet är det säkraste.

Krav

Sändningsgränser

En G Suite-användare kan vidarebefordra meddelanden till upp till 10 000 mottagare per dag. 

Läs mer i Sändningsgränser för SMTPs relätjänst.
Skräppostfilter Misstänkta e-postmeddelanden kan filtreras eller avvisas.
SMTP-tjänstens fullständigt kvalificerade domän smtp-relay.gmail.com
Konfigurationsalternativ
 • Port 25, 465 eller 587

 • SSL- (Secure Socket Layer)/TLS-protokoll (Transport Layer Security).

 • Dynamiska IP-adresser är tillåtna, men en statisk IP-adress kan krävas på grund av autentiseringskrav.

Läs mer i Översikt över SSL-anslutningar
Autentiseringskrav

Statisk IP-adress eller en giltig inloggning för G Suite-användare.

Obs! Din fullständiga e-postadress för G Suite (du@dindomän.com) och ditt lösenord krävs för autentisering vid vidarebefordran via port 587 och 465.
Krav för Gmails SMTP-server

Du kan skicka e-post till vem som helst inom eller utanför organisationen. För det här alternativet krävs autentisering med ditt Gmail- eller G Suite-konto och lösenord.

Krav

Sändningsgränser

2 000 meddelanden per dag. 

Läs mer i Sändningsgränser för e-post
Skräppostfilter Misstänkta e-postmeddelanden kan filtreras eller avvisas.
SMTP-tjänstens fullständigt kvalificerade domän smtp.gmail.com
Konfigurationsalternativ
 • Port 465 (SSL krävs)

 • Port 587 (TLS krävs)

 • Dynamiska IP-adresser tillåts

Läs mer i Översikt över SSL-anslutningar
Autentiseringskrav Din fullständiga e-postadress för Gmail eller G Suite (du@dindomän.com) krävs för autentisering.
Krav för Gmails begränsade SMTP-server

Gör att du bara kan skicka meddelanden till Gmail- eller G Suite-användare. För det här alternativet krävs ingen autentisering.

Krav

Sändningsgränser Gränser per användare gäller. Det här alternativet begränsar sändning av meddelanden till enbart Gmail- eller G Suite-användare.
Skräppostfilter Misstänkta e-postmeddelanden kan filtreras eller avvisas.
SMTP-tjänstens fullständigt kvalificerade domän aspmx.l.google.com
Konfigurationsalternativ
 • Port 25

 • TLS krävs inte

 • Dynamiska IP-adresser tillåts

 • Det går bara att skicka till användare med Gmail eller G Suite

Autentiseringskrav Inget

Steg 2: Konfigurera enheten eller appen för att skicka e-post

G Suites support kan inte hjälpa till med konfigurationsinställningar. Om du behöver hjälp med konfigurationen läser du dokumentationen om enheten eller appen.

Om du vill konfigurera enheten eller appen för att skicka e-post med Gmail-servrar följer du stegen för det alternativ du valde i steg 1.

Konfigurera G Suites SMTP-relä på administratörskonsolen
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail följt av Avancerade inställningar på startsidan för administratörskonsolen.

  Tips! Om du vill se Avancerade inställningar rullar du längst ned på Gmail-sidan.

 3. Bredvid SMTP-relätjänst klickar du på Konfigurera.
 4. Konfigurera SMTP-relätjänsten.
  Läs mer i SMTP-relä – dirigera utgående meddelanden som inte kommer från Gmail via Google
 5. Anslut till smtp-relay.gmail.com på enheten eller i appen på port 25, 465 eller 587.
Använda Gmails SMTP-server

Om du ansluter med SSL (Secure Sockets Layer) eller TLS (Transport Layer Security) kan du skicka e-post till vem som helst om du använder smtp.gmail.com som din server.

Innan du börjar (rekommenderas): Om du använder tvåstegsverifiering och enheten eller appen inte godkänner verifieringskoder ställer du in applösenord för önskat konto. Mer information finns i Logga in med applösenord.

 1. Ange smtp.gmail.com som serveradress.
 2. I fältet Port anger du något av följande nummer:
  • Om du använder SSL anger du 465.
  • Om du använder TLS anger du 587.
 3. För autentisering anger du din fullständiga G Suite- eller Gmail-adress (du@dindomän.com ) och ditt lösenord. Logga in på kontot innan du använder det med enheten eller appen.
Använda den begränsade Gmails SMTP-servern

Om enheten eller appen inte har stöd för SSL kan du endast skicka e-post till Gmail- eller G Suite-användare. Du måste använda den begränsade SMTP-servern aspmx.l.google.com.

 1. Anslut till den begränsade SMTP-servern på enheten eller appen:
  1. Ange aspmx.l.google.com som serveradress.
  2. Ange 25 i fältet Port.
  3. Lägg till IP-adressen för enheten eller appen i vitlistan för e-post i Googles administratörskonsol. Mer information finns i Tillåta IP-adresser i Gmail.
  4. Ställ in en SPF-post för domänen med IP-adressen för enheten eller appen så att mottagarna inte avvisar e-post som skickas från den.

   Om din enhet skickar från 123.45.67.89 lägger du till denna adress i SPF-posten utan att ta bort e-postservrarna för G Suite från posten:

   v=spf1 ip4:123.45.67.89 include:_spf.google.com ~all.

   Mer information finns i Bidra till att förhindra e-postförfalskning med SPF-poster.

   Tips! Testa din SPF-posten genom att använda G Suite Toolbox.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?