การตั้งค่าผู้ดูแลระบบสำหรับ GSMMO

หน้านี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบที่วางแผนจะใช้งาน G Suite Migration for Microsoft® Outlook (GSMMO) สำหรับผู้ใช้ หากต้องการติดตั้ง GSMMO ด้วยตนเองและเริ่มใช้งาน คุณควรดูที่ความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ GSMMO

ภาพรวม

ผู้ใช้แต่ละคนจะใช้ GSMMO ในการย้ายข้อมูลปฏิทิน รายชื่อติดต่อ และข้อมูลอีเมลของตนจาก Microsoft Exchange หรือจากไฟล์ PST ในระบบไปที่บัญชี G Suite ได้ ผู้ดูแลระบบจะใช้เครื่องมือแบบบรรทัดคำสั่งเพื่อย้ายข้อมูลแทนผู้ใช้แต่ละคนได้

หมายเหตุ: ระบบจะย้ายเฉพาะรายชื่อติดต่อส่วนบุคคลเท่านั้นสำหรับผู้ใช้แต่ละราย หากต้องการให้ผู้ใช้สามารถใช้รายการสมุดที่อยู่ร่วม รวมถึงรายชื่อติดต่อที่แชร์ ผู้ดูแลระบบจะต้องย้ายข้อมูลก่อนด้วยเครื่องมือเช่น Google Cloud Directory Sync

ความต้องการของระบบ Windows สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องของผู้ใช้ที่เรียกใช้เครื่องมือการย้ายข้อมูลจะต้องมีการกำหนดค่าขั้นต่ำดังต่อไปนี้

 • Microsoft Windows® ได้แก่
  Windows Vista (32 บิต) SP1 
  Windows Vista (64 บิต) SP1 
  Windows 7 และ 8 (32 และ 64 บิต)
  Windows 10 (32 และ 64 บิต)

ไม่ว่าคุณจะใช้ Windows เวอร์ชันใดอยู่ เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรดเป็นแพตช์ล่าสุดสำหรับเวอร์ชันนั้น

 • Microsoft Outlook 2003 SP3 
  Microsoft Outlook 2007 SP2 (หรือ SP1 พร้อมการแก้ไขด่วน
  Microsoft Outlook 2010 (32 และ 64 บิต)
  Microsoft Outlook 2013 (32 และ 64 บิต)
  Microsoft Outlook 2016 (32 และ 64 บิต)
การจัดสรรผู้ใช้ใน G Suite

ก่อนที่ผู้ใช้จะย้ายข้อมูลได้ คุณต้องจัดสรรบัญชีให้กับผู้ใช้ใน G Suite โปรดดูรายละเอียดที่สร้างผู้ใช้ใหม่ ผู้ใช้แต่ละราย รวมถึงผู้ดูแลระบบ G Suite จะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี G Suite ของตนอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

นอกจากการจัดสรรบัญชีผู้ใช้ใน G Suite คุณยังดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • สร้างชื่อเล่นสำหรับผู้ใช้ที่ตรงกับชื่อแทนที่มีใน Exchange Server
 • สร้างกลุ่มที่ตรงกับรายชื่ออีเมลใน Exchange Server ของคุณ
 • เพิ่มชื่อแทนโดเมน
(ไม่บังคับ) ย้ายรายชื่อติดต่อที่แชร์ของคุณ

ก่อนที่ผู้ใช้จะย้ายข้อมูล คุณจะย้ายรายชื่อติดต่อที่แชร์ไปยัง G Suite ได้ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงรายการที่อยู่แบบเต็มได้ทันที

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายรายชื่อติดต่อ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้

ติดตั้ง G Suite Migration for Microsoft Outlook

หลังจากที่คุณกำหนดค่า G Suite แล้ว โปรดยืนยันความต้องการของระบบ Windows ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์แต่ละเครื่อง จัดสรรผู้ใช้ใน G Suite และย้ายข้อมูลรายชื่อติดต่อที่แชร์ ขั้นถัดไปก็คือการติดตั้ง G Suite Migration for Microsoft Outlook ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

คุณมีตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง 2 ตัวเลือกดังนี้

 • พุชไฟล์ .msi ให้กับผู้ใช้ แล้วให้พวกเขาใช้ตัวเลือกเรียกใช้โปรแกรมโฆษณาในแผงควบคุมของ Windows ดาวน์โหลดไฟล์ .msi ที่ด้านล่าง (โปรดตรวจสอบว่าเลือกเวอร์ชันที่ถูกต้องตามเวอร์ชัน Outlook ของผู้ใช้) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานไฟล์ .msi โปรดอ่านเอกสารประกอบของ Windows

  ดาวน์โหลด GoogleAppsClientMigration.msi ดังนี้
 • ให้ผู้ใช้รับเครื่องมือจากหน้าดาวน์โหลด GSMMO และดำเนินการติดตั้งด้วยตนเอง

หากต้องการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง ให้ทำดังนี้

ดับเบิลคลิก OutlookMigrationSetup.exe แล้วคลิกเรียกใช้

ระบบจะติดตั้งเครื่องมือในตำแหน่งต่อไปนี้
C:\Program Files\Google\Google Apps Migration\ClientMigration.exe

ดำเนินการย้ายข้อมูล

เรียกใช้เครื่องมือในคอมพิวเตอร์เครื่องละอินสแตนซ์เดียว และเรียกใช้ให้กับผู้ใช้รายละอินสแตนซ์เดียวเท่านั้น

โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อย้ายข้อมูลที่ศูนย์ช่วยเหลือ GSMMO

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร