Konfigurowanie GSMMO przez administratora

Ta strona jest przeznaczona dla administratorów, którzy planują wdrożyć G Suite Migration for Microsoft® Outlook (GSMMO) na komputerach użytkowników. Aby zainstalować i używać GSMMO na swoim komputerze, zobacz artykuły pomocy dla użytkowników GSMMO.

Omówienie

GSMMO pozwala użytkownikom łatwo przenosić własne dane kalendarza, kontaktów i poczty e-mail z Microsoft Exchange lub lokalnych plików PST na konto G Suite. Administratorzy mogą skorzystać z wersji narzędzia uruchamianej z wiersza polecenia, aby przeprowadzić migrację danych w imieniu użytkowników.

Uwaga: w przypadku każdego użytkownika migrowane są tylko kontakty osobiste. Aby globalna lista adresów, włącznie z kontaktami udostępnionymi, była dostępna dla użytkowników, administrator musi najpierw przenieść te dane przy użyciu innego narzędzia, takiego jak Google Cloud Directory Sync.

Wymagania związane z systemem Windows na komputerach klienckich

Każdy komputer użytkownika, na którym jest uruchamiane narzędzie do migracji, musi spełniać następujące minimalne wymagania konfiguracyjne:

 • Microsoft Windows®:
  Windows Vista (32-bitowy) z dodatkiem SP1 
  Windows Vista (64-bitowy) z dodatkiem SP1 
  Windows 7 i Windows 8 (32- i 64-bitowy)
  Windows 10 (32- i 64-bitowy)

Niezależnie od używanej wersji systemu Windows zalecamy zainstalowanie najnowszych poprawek.

 • Microsoft Outlook 2003 z dodatkiem SP3 
  Microsoft Outlook 2007 z dodatkiem SP2 (lub z dodatkiem SP1 i tą poprawką
  Microsoft Outlook 2010 (32- i 64-bitowy)
  Microsoft Outlook 2013 (32- i 64-bitowy)
  Microsoft Outlook 2016 (32- i 64-bitowy)
Tworzenie kont użytkowników w G Suite

Aby użytkownicy mogli przenosić dane, musisz utworzyć dla nich konta G Suite. Więcej informacji znajdziesz w temacie o tworzeniu kont użytkowników. Każdy użytkownik (w tym każdy administrator G Suite) musi zalogować się w G Suite co najmniej raz, aby zaakceptować Warunki korzystania z usług Google.

Oprócz tworzenia kont użytkowników w G Suite możesz też:

 • tworzyć dla użytkowników pseudonimy odpowiadające ich aliasom na serwerze Exchange,
 • tworzyć grupy odpowiadające listom adresowym na serwerze Exchange,
 • dodawać aliasy domen.
(Opcjonalnie) Przenoszenie kontaktów udostępnionych

Zanim użytkownicy przeprowadzą migrację swoich danych, przenieś swoje kontakty udostępnione do G Suite, aby użytkownicy mieli od razu dostęp do Twojej pełnej listy adresów.

Informacje na temat przenoszenia kontaktów znajdziesz tutaj:

Instalowanie G Suite Migration for Microsoft Outlook

Gdy skonfigurujesz G Suite, potwierdzisz spełnienie wymagań związanych z systemem Windows na każdym komputerze klienckim, utworzysz konta G Suite dla użytkowników i przeniesiesz kontakty udostępnione, zainstaluj G Suite Migration for Microsoft Outlook na komputerze każdego użytkownika.

Instalację możesz przeprowadzić na dwa sposoby:

 • Roześlij plik .msi do użytkowników i pozwól im użyć opcji Uruchom programy anonsowane w Panelu sterowania systemu Windows. Pobierz plik .msi poniżej (upewnij się, że wybierasz plik odpowiedni do wersji Outlooka Twoich użytkowników). Informacje na temat wdrażania pliku .msi znajdziesz w dokumentacji systemu Windows.

  Pobierz plik GoogleAppsClientMigration.msi:
 • Pozwól użytkownikom samodzielnie pobrać odpowiednie narzędzie ze strony pobierania GSMMO i przeprowadzić instalację.

Aby uruchomić instalatora:

Kliknij dwukrotnie OutlookMigrationSetup.exe, a następnie kliknij Uruchom.

Narzędzie zostanie zainstalowane w następującej lokalizacji:
C:\Program Files\Google\Google Apps Migration\ClientMigration.exe.

Przeprowadzanie migracji

Uruchom tylko jedną instancję narzędzia na każdym komputerze i tylko jedną instancję dla każdego użytkownika.

Szczegółowe informacje o używaniu tego narzędzia do przeprowadzania migracji znajdziesz w Centrum pomocy GSMMO.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?