Konfigurowanie GSMMO przez administratora

G Suite Migration for Microsoft Outlook

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów G Suite. Informacje o rozpoczynaniu korzystania z GSMMO znajdziesz na stronie pomocy dla użytkowników GSMMO.

Aby użytkownicy organizacji mogli importować dane poczty e-mail, kalendarzy i kontaktów z kont Microsoft Exchange lub plików PST, możesz skonfigurować dla nich G Suite Migration for Microsoft® Outlook® (GSMMO).

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Omówienie i wymagania systemowe

Omówienie

Dzięki GSMMO użytkownicy mogą przenosić swoje dane kalendarza, kontaktów i poczty e-mail z Microsoft Exchange lub lokalnych plików PST na konto G Suite. Administratorzy mogą także używać wersji tego narzędzia uruchamianej w wierszu poleceń, aby przenosić dane w imieniu poszczególnych użytkowników.

Uwaga: w przypadku każdego użytkownika przenoszone są tylko kontakty osobiste. Aby użytkownicy mieli dostęp do globalnej listy adresów, włącznie z kontaktami udostępnionymi, administrator musi najpierw przenieść te dane przy użyciu innego narzędzia, takiego jak Google Cloud Directory Sync (GCDS).

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego i Outlooka na komputerach klienckich

Uwaga: platformy Windows® XP i Server 2003 nie są już aktywnie obsługiwane przez firmę Microsoft®, więc 31 grudnia 2018 r zakończyliśmy ich obsługę. Więcej informacji

Każdy komputer kliencki, na którym jest uruchamiane narzędzie do migracji, musi spełniać poniższe minimalne wymagania konfiguracyjne.

Wymagania związane z systemem operacyjnym

 • Windows Vista (32- i 64-bitowy)
 • Windows 7 (32- i 64-bitowy)
 • Windows 8 (32- i 64-bitowy)
 • Windows 10 (32- i 64-bitowy)

Niezależnie od używanej wersji systemu Windows zalecamy zainstalowanie najnowszych poprawek.

Uwaga: narzędzie GSMMO nie działa na komputerach Apple® Mac®. Aby zsynchronizować konto Google z Outlookiem na Maca, zapoznaj się z dokumentacją firmy Microsoft.

Wymagania związane z Outlookiem

 • Microsoft Outlook 2003 z dodatkiem SP3
 • Microsoft Outlook 2007 z dodatkiem SP2 (lub z dodatkiem SP1 i odpowiednią poprawką)
 • Microsoft Outlook 2010 (32- i 64-bitowy)
 • Microsoft Outlook 2013 (32- i 64-bitowy)
 • Microsoft Outlook 2016 (32- i 64-bitowy)
 • Microsoft Outlook 2019 (32- i 64-bitowy)

Uwaga: firma Microsoft nie wspiera już programu Microsoft Outlook 2003 ani Microsoft Outlook 2007. Zalecamy uaktualnienie go do wspieranej wersji.

Konfigurowanie i instalowanie GSMMO

Krok 1. Utwórz konta użytkowników w G Suite

Aby użytkownicy mogli przenosić dane, musisz utworzyć dla nich konta G Suite. Więcej informacji

Każdy użytkownik, w tym administrator G Suite, musi zalogować się w G Suite co najmniej raz, aby zaakceptować Warunki korzystania z usług Google.

Oprócz tworzenia kont użytkowników w G Suite możesz też:

 • tworzyć dla użytkowników pseudonimy odpowiadające ich aliasom na serwerze Exchange,
 • tworzyć grupy odpowiadające listom adresowym na serwerze Exchange,
 • dodawać aliasy domen.
Krok 2. (Opcjonalnie) Przenieś swoje kontakty udostępnione

Zanim użytkownicy przeprowadzą migrację swoich danych, możesz przenieść swoje kontakty udostępnione do G Suite, aby użytkownicy mieli od razu dostęp do pełnej listy adresów.

Informacje na temat przenoszenia kontaktów znajdziesz tutaj:

Krok 3. Zainstaluj G Suite Migration for Microsoft Outlook

Po sprawdzeniu, czy komputery klienckie spełniają wymagania systemowe, utworzeniu kont użytkowników w G Suite i opcjonalnym przeniesieniu kontaktów udostępnionych możesz zainstalować GSMMO na poszczególnych komputerach klienckich.

Instalację możesz przeprowadzić na dwa sposoby.

Opcja 1. Przekaż plik MSI użytkownikom

W tym celu pobierz plik MSI ze strony pobierania GSMMO. Koniecznie wybierz prawidłową wersję (32- lub 64-bitową) Outlooka użytkowników.

Następnie możesz przekazać użytkownikom plik MSI przy użyciu oprogramowania, którego używasz do wdrażania i zabezpieczania aplikacji w organizacji.

Użytkownicy powinni zainstalować plik, postępując zgodnie z tymi instrukcjami.

Opcja 2. Użytkownicy samodzielnie pobierają i instalują GSMMO

Użytkownicy mogą pobrać plik EXE ze strony pobierania GSMMO.

Następnie użytkownicy powinni zainstalować plik, postępując zgodnie z tymi instrukcjami.

Lokalizacja instalacji

Domyślna lokalizacja na każdym komputerze klienckim to C:\Program Files\Google\Google Apps Migration.

Importowanie danych

Przeprowadzanie migracji

Uruchom tylko jedno wystąpienie tego narzędzia na każdym komputerze klienckim i tylko jedno wystąpienie dla każdego użytkownika.

Szczegółowe informacje o używaniu tego narzędzia do przeprowadzania migracji znajdziesz na stronie pomocy dla użytkowników GSMMO.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?