Vanliga frågor om flera domäner

För G Suite och Cloud Identity

Grundläggande om domäner

Vad innebär flera domäner?

Om du äger flera domäner kan du lägga till dem på G Suite- eller Cloud Identity-kontot. Beroende på hur du lägger till domänen kan användarna ha en e-postadress eller ett användarkonto på en eller flera domäner. Läs mer om flera domäner

Vad är ett domänalias?

Ett domänalias är ett domännamn som kan användas som ett alternativt namn för en annan domän. I G Suite kan domänalias ge användarna en e-postadress på en annan domän

Liksom med alla andra domäner du använder med Google-tjänster måste du äga domännamnet och verifiera äganderätten.

Läs mer om att lägga till ett domänalias.

Den äldre, kostnadsfria utgåvan av G Suite har stöd för domänalias men inte för sekundära domäner.

Vad är skillnaden mellan en sekundär domän och ett domänalias?

Om du vill ge alla dina användare en alternativ e-postadress på en annan domän lägger du till domänen som ett domänalias. Om du lägger till domänen solarmora.com som ett alias till exempel.com ger bob@exempel.com ytterligare en e-postadress på bob@solarmora.com

Om domänen du lägger till har en egen uppsättning användare lägger du till den som en sekundär domän. Användarna kan ha e-postadresser och konton på domänen.

Läs mer om att lägga till domäner och .

Finns det något samband mellan flera domäner och organisationsenheter som används för hantering av användarpolicyer?

Domäner och organisationsenheter är bara två olika sätt att organisera användarna: Du lägger till användare på en domän för att ge dem en e-postadress och ett användarkonto. Du lägger till dem i organisationsenheter för att ge dem tillgång till olika funktioner och tjänster.

En organisationsenhet kan innehålla användare från olika domäner. Du kan till exempel ha en marknadsföringsenhet som innehåller användare från två domäner. Läs mer om organisationsenheter och .

Kan jag lägga till ett domänalias på en sekundär domän? 

Du kan använda G Suite Admin SDK (kräver viss programmering) för att lägga till domänalias på sekundära domäner. 

Så fungerar det

Går det att ändra namnet på den primära domänen?

Ja, beroende på vilken typ av G Suite-konto du har. Följ de här stegen om du vill ändra din primära domän

Hur lägger jag till domäner i mitt G Suite- eller Cloud Identity-konto?

När du registrerar dig anger du ett domännamn som blir den primära domän som är kopplad till din G Suite eller Cloud Identity. Därefter kan du lägga till de andra domänerna med hjälp av Google Administratörskonsol. Du lägger till domänen som en sekundärdomän eller ett domänalias. I båda fallen måste du äga domännamnet och verifiera äganderätten. Anvisningar finns i Lägg till flera domäner.

Hur många domäner kan jag lägga till?

Du kan ha upp till 600 domäner till organisationens G Suite- eller Cloud Identity Premium-konto. Det omfattar följande:

  • En primärdomän (med upp till 20 domänalias) – din primära domän är det domännamn du anger när du registrerar dig. Du kan lägga till upp till 20 andra domäner till denna domän som domänalias. Med domänalias kan användare skicka e-post via en e-postadress på en annan domän. Till exempel kanske du har två produkter med olika domäner. Med ett domänalias för dessa domäner går det skicka e-post via en adress från båda domänerna.
  • 599 sekundära domäner - om organisationen äger mer än en domän, var och en med sin egen uppsättning användare, kan du lägga till varje domän som en separat domän. Användarna får en e-postadress och ett Google-konto på respektive domän. Och oavsett vilken domän de har kan de fortfarande samarbeta internt med alla användare via dina Google-tjänster.
Går det att använda flera domäner med G Suite for Education?

Rekommendationer om hur du konfigurerar och hanterar flera domäner finns i implementeringsguiden för G Suite for Education:

Kan vi använda flera domäner med enkel inloggning (SSO)?

Ja. Förutsatt att systemet för enkel inloggning är konfigurerat för identifiering av användaren med e-postadressen fungerar det problemfritt för Google-konton med flera domäner. (Läs mer om SSO.)

Går det att slå samman domäner på flera Google-konton till ett konto?

Inte i nuläget. I stället rekommenderar vi att du väljer kontot med den domän du vill använda som din primära domän. Ta sedan bort domäner från dina andra konton och lägg till dem på det här kontot. Mer information finns i Slå samman domäner från separata konton.

Kan jag byta ett domänalias mot min primära domän?

Inte direkt. Du måste ta bort domänaliaset från ditt konto och sedan lägga till samma domän igen som en ny sekundär domän. Du kan sedan byta den sekundära domänen mot din primära domän. Mer information finns i Ändra primär domän.

Kan jag konfigurera tjänsten på olika sätt för mina domäner?

På Googles administratörskonsol finns inte separata inställningar för var och en av dina domäner. Men du kan göra separata inställningar placera användarna i en egen organisationsenhet och sedan tillämpa inställningar på denna enhet. Mer information finns i Om användar- och enhetspolicyer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?