Vanliga frågor om flera domäner

För G Suite och Cloud Identity

Grundläggande om domäner

Vad är stöd för flera domäner?

Om du äger flera domäner kan du lägga till dem på G Suite- eller Cloud Identity-kontot. Beroende på hur du lägger till domänen kan användarna ha en identitet på en eller flera domäner. De kan dela Google-tjänster. Och du hanterar dem från samma Google-administratörskonsol. Kom igång genom att läsa Lägga till fler domäner.

Vad är ett domänalias?

Den äldre, kostnadsfria utgåvan av G Suite har stöd för domänalias men inte för sekundära domäner.

Ett domänalias är ett domännamn som kan användas som ett alternativt namn för en annan domän.  När de läggs till i ett G Suite-konto kan domänalias ge användarna en e-postadress på en annan domän. Du kan även använda ett domänalias för att konfigurera dubbel e-postleverans om du till exempel vill testa Gmail mot ditt äldre e-postprogram.

Liksom med alla andra domäner du använder med Google-tjänster måste du äga domännamnet och verifiera äganderätten.

Vad är en godkänd domän?

En godkänd domän är en extern domän som du kan lägga till i administratörskonsolen för att tillåta användarna att dela filer med användare på den betrodda domänen. Användarna kan också ta emot filer från användare på den betrodda domänen.

Mer information finns i Godkänna betrodda domäner för G Suite.

Vad är skillnaden mellan att lägga till en domän kontra ett domänalias?

Om du vill ge alla dina användare en alternativ e-postadress på en annan domän lägger du till domänen som ett domänalias. Om du lägger till domänen solarmora.com som ett alias till exempel.com ger bob@exempel.com ytterligare en e-postadress på bob@solarmora.com. Läs mer om att lägga till ett domänalias

Om domänen du lägger till har en egen användaruppsättning lägger du till den som en separat domän. Användarna kan ha e-postadresser och konton på sina respektive domäner. De kan även samarbeta internt med hjälp av dina Google-tjänster. Läs mer om att lägga till en separat domän

Finns det något samband mellan flera domäner och organisationsenheter som används för hantering av användarpolicyer?

Domäner och organisationsenheter är oberoende sätt att organisera användarna på. Du lägger till användare på en domän för att ge dem en gemensam e-postadress och ett gemensamt kontonamn. Du lägger till dem i organisationsenheter för att ge dem tillgång till olika funktioner och tjänster. En organisationsenhet kan innehålla användare från olika domäner och vice versa. Du kan till exempel ha en marknadsföringsenhet som innehåller användare från två domäner. Läs mer om organisationsenheter.

Så fungerar det

Hur lägger jag till domäner i mitt G Suite- eller Cloud Identity-konto?

När du registrerar dig anger du ett domännamn som blir den primära domän som är kopplad till din G Suite eller Cloud Identity. Därefter kan du lägga till de andra domänerna med hjälp av Google Administratörskonsol. Du lägger till domänen som en separat domän eller som ett domänalias. I båda fallen måste du äga domännamnet och verifiera äganderätten. Anvisningar finns i Lägg till en domän eller ett domänalias.

Obs! Det finns ett fåtal begränsningar med icke-primära domäner och därför rekommenderar vi att du väljer din primära domän med omsorg.

Hur många domäner kan jag lägga till?

Du kan lägga till upp till 600 domäner på organisationens G Suite- eller Cloud Identity Premium-konto. Det omfattar följande:

  • En primärdomän (med upp till 20 domänalias) – din primära domän är det domännamn du anger när du registrerar dig. Du kan lägga till upp till 20 andra domäner till denna domän som domänalias. Med domänalias kan användare skicka e-post via en e-postadress på en annan domän. Till exempel kanske du har två produkter med olika domäner. Med ett domänalias för dessa domäner går det skicka e-post via en adress från båda domänerna.
  • 599 icke-primära (separata) domäner – Om organisationen äger flera domäner, och varje domän har en egen grupp användare, kan du lägga till varje domän separat. Användarna får en e-postadress och ett Google-konto på respektive domän. Och oavsett vilken domän de har kan de fortfarande samarbeta internt med alla användare via dina Google-tjänster.
Kan vi använda flera domäner med enkel inloggning (SSO)?

Ja. Förutsatt att systemet för enkel inloggning är konfigurerat för identifiering av användaren med e-postadressen fungerar det problemfritt för Google-konton med flera domäner. (Läs mer om SSO.)

Går det att slå samman domäner på flera Google-konton till ett konto?

Inte för närvarande. I stället rekommenderar vi att du väljer kontot med den domän du vill använda som din primära domän. Ta sedan bort domäner från dina andra konton och lägg till dem på det här kontot. Mer information finns i Slå samman domäner från separata konton.

Kan jag byta ett domänalias med min primära domän?

Inte direkt. Du måste ta bort domänaliaset från ditt konto och sedan lägga till samma domän igen som en ny sekundär domän. Du kan sedan byta den sekundära domänen mot din primära domän. Mer information finns i Ändra primär domän.

Kan jag konfigurera tjänsten på olika sätt för mina domäner?

På Googles administratörskonsol finns inte separata inställningar för var och en av dina domäner. Men du kan göra separata inställningar för en domäns användare genom att placera användarna i en egen organisationsenhet och sedan tillämpa inställningar på denna enhet. Mer information finns i Om användar- och enhetspolicyer.

Går det att ändra namnet på den primära domänen?

Du kan ändra namnet på din primära domän genom att byta den mot en av dina sekundära domäner med hjälp av Customers API. Om du vill använda en domän som du nyss förvärvat måste den först läggas till i kontot som en sekundär domän.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?