Vanliga frågor om flera domäner

För G Suite och Cloud Identity

Grundläggande om domäner

Vad innebär flera domäner?

Om du äger flera domäner kan du lägga till dem på G Suite- eller Cloud Identity-kontot. Beroende på hur du lägger till domänen kan användarna ha en e-postadress eller ett användarkonto på en eller flera domäner. Läs mer om flera domäner

Vad är ett domänalias?

Den äldre, kostnadsfria utgåvan av G Suite har stöd för domänalias men inte för sekundära domäner.

Ett domänalias är ett domännamn som kan användas som ett alternativt namn för en annan domän. I G Suite kan domänalias ge användarna en e-postadress på en annan domän. Du kan även använda ett domänalias för att konfigurera dubbel e-postleverans om du till exempel vill testa Gmail med ditt nuvarande e-postprogram.

Liksom med alla andra domäner du använder med Google-tjänster måste du äga domännamnet och verifiera äganderätten.

Läs mer om att lägga till ett domänalias.

Vad är skillnaden mellan att lägga till en ytterligare domän och ett domänalias?

Om du vill ge alla dina användare en alternativ e-postadress på en annan domän lägger du till domänen som ett domänalias. Om du lägger till domänen solarmora.com som ett alias till exempel.com ger bob@exempel.com ytterligare en e-postadress på bob@solarmora.com

Om domänen du lägger till har en egen användaruppsättning lägger du till den som en ytterligare domän. Användarna kan ha e-postadresser och konton på sina respektive domäner. De kan även samarbeta internt med hjälp av dina Google-tjänster.

Läs mer om att lägga till domäner och begränsningar med flera domäner.

Finns det något samband mellan flera domäner och organisationsenheter som används för hantering av användarpolicyer?

Domäner och organisationsenheter är bara två olika sätt att organisera användarna: Du lägger till användare på en domän för att ge dem en e-postadress och ett användarkonto. Du lägger till dem i organisationsenheter för att ge dem tillgång till olika funktioner och tjänster.

En organisationsenhet kan innehålla användare från olika domäner. Du kan till exempel ha en marknadsföringsenhet som innehåller användare från två domäner. Läs mer om organisationsenheter och begränsningar med flera domäner.

Vad är en godkänd domän?

En godkänd domän är en extern domän som du kan lägga till i administratörskonsolen för att tillåta användarna att dela filer med användare på den betrodda domänen. Användarna kan också ta emot filer från användare på den betrodda domänen.

Läs mer i Godkänna betrodda domäner för G Suite.

Så fungerar det

Går det att ändra namnet på den primära domänen?

Ja. Följ de här stegen om du vill ändra din primära domän

Hur lägger jag till domäner i mitt G Suite- eller Cloud Identity-konto?

När du registrerar dig anger du ett domännamn som blir den primära domän som är kopplad till din G Suite eller Cloud Identity. Därefter kan du lägga till de andra domänerna med hjälp av Google Administratörskonsol. Du lägger till domänen som ytterligare (eller sekundärdomän eller som ett domänalias. I båda fallen måste du äga domännamnet och verifiera äganderätten. Anvisningar finns i Lägg till en domän eller ett domänalias.

Obs! Vi rekommenderar att du granskar begränsningarna med flera domäner.

Hur många domäner kan jag lägga till?

Du kan lägga till upp till 600 domäner på organisationens G Suite- eller Cloud Identity Premium-konto. Det omfattar följande:

  • En primärdomän (med upp till 20 domänalias) – din primära domän är det domännamn du anger när du registrerar dig. Du kan lägga till upp till 20 andra domäner till denna domän som domänalias. Med domänalias kan användare skicka e-post via en e-postadress på en annan domän. Till exempel kanske du har två produkter med olika domäner. Med ett domänalias för dessa domäner går det skicka e-post via en adress från båda domänerna.
  • 599 icke-primära (separata) domäner – Om organisationen äger flera domäner, och varje domän har en egen grupp användare, kan du lägga till varje domän separat. Användarna får en e-postadress och ett Google-konto på respektive domän. Och oavsett vilken domän de har kan de fortfarande samarbeta internt med alla användare via dina Google-tjänster.
Kan vi använda flera domäner med enkel inloggning (SSO)?

Ja. Förutsatt att systemet för enkel inloggning är konfigurerat för identifiering av användaren med e-postadressen fungerar det problemfritt för Google-konton med flera domäner. (Läs mer om SSO.)

Går det att slå samman domäner på flera Google-konton till ett konto?

Inte i nuläget. I stället rekommenderar vi att du väljer kontot med den domän du vill använda som din primära domän. Ta sedan bort domäner från dina andra konton och lägg till dem på det här kontot. Mer information finns i Slå samman domäner från separata konton.

Kan jag byta ett domänalias med min primära domän?

Inte direkt. Du måste ta bort domänaliaset från ditt konto och sedan lägga till samma domän igen som en ny sekundär domän. Du kan sedan byta den sekundära domänen mot din primära domän. Mer information finns i Ändra primär domän.

Kan jag konfigurera tjänsten på olika sätt för mina domäner?

På Googles administratörskonsol finns inte separata inställningar för var och en av dina domäner. Men du kan göra separata inställningar placera användarna i en egen organisationsenhet och sedan tillämpa inställningar på denna enhet. Mer information finns i Om användar- och enhetspolicyer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?