Ställ in grupper för teamet

Som administratör kan du styra hur ditt team använder grupper.

Turn on Groups for Business

1. Bestäm hur Google Grupper ska användas i din organisation
Välj om du bara vill skapa grupper i administratörskonsolen eller om användarna ska kunna skapa egna grupper i Google Groups for Business. För det sistnämnda alternativet måste du aktivera Groups for Business – såvida inte du konfigurerar ditt Google Cloud-konto så att det automatiskt aktiverar nya tjänster. Läs om att aktivera eller inaktivera Groups for Business.

2. Ange delningsalternativ för Google Groups for Business
Om du har aktiverat Groups for Business anger du delningsalternativ för att ange hur tjänsten Groups används. Ange alternativ som vem som kan använda tjänsten, vem som kan skapa grupper och om användarna kan lägga till externa medlemmar.

3. Anpassa webbadressen för tjänsten Grupper
Om du har aktiverat Groups for Business kan du göra det lättare för användarna att hitta katalogen Grupper genom att ändra webbadressen till något som är lätt att komma ihåg. Exempelvis kan användare få åtkomst till katalogen Grupper på groups.din-domän.com istället för på den längre standardadressen groups.google.com/a/din-domän.com.

4. Migrera e-postlistor från LDAP-servrar
Om du har e-postlistor på en LDAP-server kan du migrera dem till Google Grupper med hjälp av Google Cloud Directory Sync (GCDS). Med hjälp av det här verktyget kan du skapa grupper för e-postlistorna på din LDAP-server. GCDS synkroniserar enbart grupper och medlemskap för dem, inte gruppinnehåll eller inställningar. Läs mer om GCDS.

5. Skapa grupper
Skapa grupper för organisationen, till exempel e-postlistor, webbforum och frågeforum. Om du har aktiverat Groups for Business kan du skapa grupper som är gemensamma inkorgar. Dessa grupper kan vara användbara för teknisk support eller kundtjänstteam.

Support your users

6. Ge användarna stöd
Om du har aktiverat Groups for Business ska du berätta för användarna om tjänsten. Vi tillhandahåller en e-postmall som du kan använda för att informera dina användare om Google Grupper.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?