Tilldela en användare administratörsroller

Du kan tilldela en annan användare en administratörsroll för ditt G Suite-konto, så att du kan få hjälp att hantera uppgifter på Google Administratörskonsol. På så sätt har ditt team någon som kan utföra vanliga åtgärder som att återställa lösenord och köra rapporter när du är upptagen eller på semester.

När en användare med en administratörsroll loggar in på sitt Google-konto visas administratörskonsolen.

Typer av roller som du kan tilldela

Du bestämmer hur mycket åtkomst du vill ge den andra administratören genom att tilldela dem roller. G Suite har färdiga roller som ger behörighet att utföra vanliga uppgifter i företaget. Du kan även tilldela anpassade roller med olika åtkomstnivåer. Det går att tilldela användare flera roller och ge dem samtliga behörigheter för de rollerna.

Du kan se en lista med alla administratörsroller och behörigheter som har tilldelats en användare i G Suite eller Cloud Identity för organisationen.

Åtkomst till administratörskonsolen begränsas av rollen

På administratörskonsolen kan administratörer bara visa den information och utföra de uppgifter som behörigheterna som är kopplade till deras roller tillåter. Låt säga att du tilldelar den färdiga användarhanteringsrollen till någon. Då kan personen bara se och ändra den specifik profilen och andra inställningar för andra användare som inte är administratörer. Läs Definitioner av administratörsbehörigheter om du vill se vad varje behörighet tillåter.

Tilldela olika roller till användare

Du måste vara inloggad som avancerad administratör för den här uppgiften.

Tilldela roller till en användare
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Leta reda på användaren i listan Användare. Läs Söka efter ett användarkonto om du behöver hjälp.
 4. Klicka på användarens namn för att öppna kontosidan.
 5. Klicka på Roller och behörigheter för administratörer.


  Pekar på länken Administrativa roller

 6. Gör något av följande:
  • Tilldela en färdig roll eller en anpassad roll som skapats tidigare genom att klicka på reglaget På för rollen.

   Om du inte ser reglagen klickar du någonstans under Roller för att visa dem:

   Här registrerar du administrativa roller

   Tips! Du kan söka efter roller genom att ange de första tecknen i namnet i rutan Sök på rollnamn.

  • Skapa en ny roll för användaren genom att klicka på Skapa anpassad roll.

   Mer information finns i Skapa anpassade administratörsroller.

 7. (Valfritt) Om du vill välja vilka enheter som rollen ska tillämpas på klickar du på Alla organisationsenheter under Rollens omfattning.

  Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du har tilldelat en anpassad roll som du kan begränsa användarhanteringsbehörigheter till organisationsenheter för.

 8. Klicka på Spara.

  Tips! I avsnittet Behörigheter nedan kan du se alla användarens behörigheter från alla administratörsroller som de har tilldelats.

 9. (Valfritt) Om du vill återgå till användarens kontosida klickar du på uppåtpilen uppåtpil högst upp till höger.

 

Tilldela roller till flera användare
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Administratörsroller på startsidan för administratörskonsolen.

  Om du vill se administratörsroller måste du kanske klicka på Fler kontroller längst ned. 

 3. Till vänster väljer du vilken roll du vill tilldela.

  Här listas användare som för närvarande har tilldelats denna roll.

 4. (Valfritt) Klicka på Behörigheter om du vill se rollens behörigheter.
 5. Klicka på Tilldela administratörer.
 6. Skriv användarnamnet.

  Tips! Börja skriva och välj från listan över matchande användare.

 7. Klicka Tilldela mer om du vill tilldela rollen till flera användare.
 8. (Valfritt) Om du vill välja vilka organisationsenheter som rollen ska tillämpas på klickar du på listan Adminrättigheter på. Välj sedan de organisationer som ska hanteras av administratören. Vad är det här?

  Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du har tilldelat en anpassad roll som du kan begränsa användarhanteringsbehörigheter till organisationsenheter för.

 9. Klicka på Bekräfta tilldelning.
Tilldela roller för användarhantering

När du tilldelar en roll som ger behörighet att utföra åtgärder på användare kan du tillåta att administratören endast kan utföra dessa åtgärder i specifika organisationsenheter. Till exempel kan du ge en administratör behörighet att enbart lägga till eller ta bort användare i säljavdelningen. 

Så här begränsar du behörigheten att hantera användare till en eller flera organisationsenheter:

 1. Tilldela en roll till en användare genom att följa stegen ovan.
 2. Välj en roll som kan utföra valfria åtgärder för användare.
 3. Klicka på Tilldela administratörer.
 4. Visa organisationsträdet genom att klicka på listan Administratörsrättigheter på:.

  Listan Adminrättigheter på är endast tillgänglig om rollen ger minst en behörighet att hantera användare. Annars visas Alla organisationer i fältet.

 5. Välj den organisation du vill att administratören ska hantera.

  Administratören kan också hantera underorganisationer som ärver den här inställningen.

 6. Klicka på Bekräfta tilldelning.

Användarna får normalt nya behörigheter inom några minuter. Ibland kan det dock ta upp till 24 timmar. När de loggar in på sitt konto kommer de till startsidan för administratörskonsolen. Där visas vilka åtgärder de har behörighet att utföra.

Nästa steg: Låt administratörerna lägga till återställningsalternativ i sina administratörskonton.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?