Lägga till en grupp i en annan grupp

Du måste aktivera Google Groups for Business om du vill använda den här funktionen.

Som administratör kan du behöva lägga till en uppsättning medlemmar i flera befintliga grupper. Du kan spara tid genom att skapa en underordnad grupp och lägga till den i befintliga grupper, istället för att lägga varje enskild medlem individuellt i varje grupp.

De befintliga grupperna kallas överordnade grupper. De grupper du lägger till kallas kapslade grupper eller underordnade grupper

En fördel med att använda kapslade grupper är att meddelanden som du publicerar i den överordnade gruppen också publiceras i de underordnade grupperna, under förutsättning att den underordnade gruppens publiceringsbehörigheter tillåter det. Om du har flera överordnade grupper som innehåller samma underordnad grupp kan du även lägga till eller ta bort medlemmar från de överordnade grupperna genom att redigera den underordnade gruppen.

Så här fungerar kapslade gruppbehörigheter

Följande regler gäller för kapslade grupper, även kallade underordnade grupper: 

 • Medlemmar i underordnade grupper är inte direkta medlemmar i överordnade grupper – eftersom medlemmar i underordnade grupper inte tillhör överordnade grupper, kan de inte lämna den överordnade gruppen eller ändra inställningar för medlemskap i den överordnade gruppen.
 • Medlemmar i underordnade grupper ärver vissa behörigheter från överordnade grupper – om ett Google-dokument delas med en överordnad grupp kan även medlemmar i underordnade grupper få åtkomst till dokumentet. Om medlemmar i en överordnad grupp kan moderna metadata för gruppen kan även medlemmar i den underordnade gruppen mäta metadata. 
 • Medlemmar i underordnade grupper kan göra inlägg i den överordnade gruppen – om den överordnade gruppen tillåter alla medlemmar i gruppen att göra inlägg kan medlemmarna i den underordnade gruppen även göra inlägg i den överordnade gruppen.
 • Underordnade grupper kan ta emot meddelanden som skickats till överordnade grupper – om du vill att underordnade gruppmedlemmar ska ta emot meddelanden som publiceras i den överordnade gruppen ställer du in behörigheten Inlägg för den underordnade gruppen på Alla organisationsmedlemmar. I annat fall kan underordnade gruppmedlemmar inte ta emot meddelanden som skickats till den överordnade gruppen.

Lägga till en grupp i en annan grupp

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Grupper på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se grupper.

 3. I listan Grupper pekar du på den grupp som ska vara överordnad.
 4. Klicka på Lägg till medlemmar på den överordnade gruppens rad.
 5. Ange namnet på den grupp du vill lägga till i den överordnade gruppen. Obs! Använd kommatecken för att avgränsa flera gruppnamn.
 6. Klicka på Lägg till i grupp.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?