Ålderskrav för Google+

Dina användare måste uppfylla ålderskraven för att använda Google+. Om en användare som försöker registrera sig för Google+ anger ett födelsedatum som indikerar att han eller hon inte uppfyller ålderskravet för Google+ inaktiveras användarens hela G Suite-konto, inklusive Gmail och andra tjänster. Användaren kan inte logga in på sitt G Suite-konto.

Om användaren angett ett felaktigt födelsedatum har administratören 30 dagar på sig att bekräfta att användaren gjort fel och skicka rätt födelsedatum. Efter den här perioden tas användarens avstängda konto bort permanent.

Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

Om du inte har tillgång till administratörsfunktionen (eller om användarna vill göra detta själva) läser du Vanliga frågor och svar om ålderskrav för Google-kontot om du vill veta hur användare över minimiåldern kan korrigera sitt födelsedatum. Observera att användare under 17 bara kan ändra sin ålder med hjälp av en förälder eller vårdnadshavare om de är över minimiåldern och att de bara kan göra det inom 30 dagar innan deras konto raderas.

Så här ändrar du en användares ålder och återställer ett avstängt konto:

  1. Verifiera användarens korrekta födelsedag för att se om användaren gjort fel. Om så är fallet fortsätter du med de här stegen.
  2. Logga inGoogles administratörskonsol.
  3. Hitta användarens konto och öppna det.
  4. Klicka på Uppdatera användarens födelsedatum i varningsmeddelandet om avstängning som visas högst upp.
  5. Ange användarens korrekta födelsedatum och markera rutan för att verifiera det nya datumet.
  6. Klicka på Skicka.

    Kontoavstängningen tas bort och användarens åtkomst till G Suite-tjänsterna återställs.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?