Currents is no longer available as of July 5, 2023. This content will be removed by December 31, 2023. Learn more.

Włączanie i wyłączanie Currents dla użytkowników

Jeśli masz wersję Essentials, przejdź na wersję Enterprise, aby uzyskać dostęp do tej usługi.

Użytkownicy, którzy mają dostęp do usługi Currents, mogą używać jej do współpracy w firmie lub szkole oraz za jej pomocą udostępniać materiały poza domenę.

Jako administrator możesz określić, którzy użytkownicy w Twojej organizacji mogą korzystać z Currents na swoich zarządzanych kontach. W zależności od używanej wersji usługa Currents może być włączona lub wyłączona dla nowych klientów Google Workspace. Administratorzy mogą jednak włączać i wyłączać ją dla użytkowników w domenie, jednostce organizacyjnej lub grupie.Aby móc korzystać z Currents, użytkownik musi mieć ważną licencję na Google Workspace.

Zanim zmienisz ustawienia, uważnie przeczytaj podane poniżej informacje.

Przed wyłączeniem Currents

Jeśli usługa Currents została wyłączona na koncie użytkownika lub nie ma on już przypisanej ważnej licencji na Google Workspace:

 • Użytkownik ten nie będzie mógł tworzyć nowych treści w Currents i utraci dostęp do treści innych użytkowników w Currents. Dotyczy to też treści, które są dostępne tylko w organizacji. Gdy z powrotem włączysz Currents i użytkownik będzie miał ważną licencję na Google Workspace, wszystkie materiały będą normalnie dostępne. Użytkownik odzyska też możliwość tworzenia nowych postów. Dotyczy to też postów publicznych, ograniczonych do Twojej domeny i udostępnionych prywatnie.

 • Dotychczasowe treści tego użytkownika w Currents pozostaną widoczne dla innych użytkowników Google Workspace, którzy mają do nich dostęp.Dotyczy to wszystkich publicznych treści w Currents utworzonych przez tego użytkownika.

 • Ten użytkownik może nadal otwierać i usuwać swoje treści w Currents za pomocą Historii aktywności.

 • Aby trwale usunąć wszystkie widoczne dane użytkownika, ten użytkownik lub administrator musi usunąć odpowiedni profil Currents. Na stronie zmiany wersji użytkownicy mogą sprawdzić, które dane zostaną usunięte, a które zachowane w przypadku usunięcia profilu Currents.Administratorzy mogą usuwać profile Currents nawet wtedy, gdy ta usługa jest wyłączona.

Przed włączeniem Currents

Zanim włączysz Currents w swojej organizacji, przeczytaj poniższe informacje, aby poznać wymagania usługi i wpływ tej zmiany.

Sprawdzanie, czy usługa Currents nie jest już włączona

Usługa Currents jest automatycznie włączana w nowych domenach Google Workspace.

Aby sprawdzić, czy usługa Currents jest włączona w domenie:

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz menu ""a potem"" Aplikacjea potemGoogle Workspacea potemCurrents.
 3. Stan jest wyświetlany w obszarze Stan usługi:
  • Włączone dla wszystkich
  • Wyłączone dla wszystkich
  • Włączone dla niektórych organizacji

Usługa Currents może być włączona, jeśli wszystkie z opisanych poniżej warunków zostały spełnione w chwili jej udostępnienia:

Włączanie Currents dla poszczególnych użytkowników
 • Aby włączyć Currents dla wybranych grup użytkowników, umieść ich konta w jednostce organizacyjnej lub dodaj ich do grupy dostępu
 • Aby włączyć Currents tylko dla użytkowników w niektórych subdomenach, umieść konta z danej domeny w oddzielnej jednostce organizacyjnej. Następnie włącz Currents tylko w tej jednostce. Więcej informacji znajdziesz w artykułach Dodawanie domen lub aliasów domen i Dodawanie jednostki organizacyjnej.
 • Aby włączyć Currents dla użytkowników we wszystkich subdomenach w domenie Google Workspace, włącz Currents w domenie lub jednostce organizacyjnej najwyższego poziomu.

Użytkownicy muszą mieć profil Currents

Aby móc korzystać z Currents, użytkownicy muszą mieć profil w tej usłudze.

Użytkownicy muszą spełniać wymagania dotyczące wieku

Aby dołączyć do Currents, użytkownicy muszą spełniać wymagania dotyczące wieku. Jeśli osoba, która nie spełnia wymagań wiekowych, spróbuje utworzyć profil Currents, całe jej konto – wraz z Gmailem i innymi usługami – zostanie zawieszone. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących wieku.
Nie włączaj Currents dla użytkowników, którzy nie spełniają wymagań dotyczących wieku.Włącz Currents tylko w tych jednostkach organizacyjnych, w których wszyscy użytkownicy spełniają te wymagania. Jeśli użytkownik niespełniający wymagań dotyczących wieku spróbuje zarejestrować się w Currents, jego całe konto Google Workspace – wraz z Gmailem i innymi usługami – zostanie wyłączone.

Wymagania prawne

Twoja organizacja ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich przepisów, które mogą być związane z udostępnianiem Currents użytkownikom. Obejmuje to między innymi amerykańską ustawę o prawach rodzinnych do edukacji i prywatności (Family Educational Rights and Privacy Act) z 1974 roku i ustawę o ochronie dzieci w internecie (Children’s Internet Protection Act).

Włączanie i wyłączanie Currents

Wyłączanie Currents w konsoli administracyjnej
 1. Zapoznaj się z uwagami do rozważenia przed wyłączeniem Currents i przekaż użytkownikom informacje o nadchodzących zmianach.
  1. Poinformuj użytkowników, jakie dane w Currents zostaną usunięte, a jakie pozostaną dostępne.
  2. W razie potrzeby poproś użytkowników o usunięcie profili Currents (lub usuń je za nich).
 2. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 3. W konsoli administracyjnej otwórz menu ""a potem"" Aplikacjea potemGoogle Workspacea potemCurrents.
 4. Kliknij Stan usługi i wybierz Wyłączone dla wszystkich, aby wyłączyć tę usługę na wszystkich kontach użytkowników.
 5. Kliknij Zapisz.

Zmiany mogą zacząć obowiązywać w ciągu 24 godzin, ale zwykle dzieje się to znacznie szybciej. Więcej informacji

Włączanie Currents w konsoli administracyjnej

Zanim zaczniesz: aby włączyć lub wyłączyć usługę dla określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej (w celu kontrolowania dostępu w danym dziale) lub grupy dostępu (do kontrolowania dostępu użytkowników w różnych działach).

 1. Zapoznaj się z uwagami do rozważenia przed włączeniem Currents.
 2. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 3. W konsoli administracyjnej otwórz menu ""a potem"" Aplikacjea potemGoogle Workspacea potemCurrents.
 4. Kliknij Stan usługi.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Jeśli chcesz włączyć Currents, zaznacz pole, aby zaakceptować warunki korzystania z tej usługi. Następnie kliknij Włącz Currents.
 9. Włącz też wszystkie wymagane usługi.
 10. Pomóż użytkownikom rozpocząć korzystanie z Currents.

Zmiany mogą zacząć obowiązywać w ciągu 24 godzin, ale zwykle dzieje się to znacznie szybciej. Więcej informacji

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73010