Panele Postmaster Tools

Na stronie głównej narzędzi Postmaster Tools znajduje się lista wszystkich dodanych przez Ciebie domen razem z datami dodania i stanem weryfikacji każdej z domen. Aby dowiedzieć się więcej o stanie weryfikacji domeny, kliknij podpowiedź w kolumnie Status. Użyj 3 menu u góry okna Postmaster Tools, aby wybrać te opcje:

 • Domain (Domena): wybierz dowolną zweryfikowaną domenę. Niezweryfikowane domeny nie są wyświetlane w menu.
 • Dashboard type (Typ panelu): wybierz dowolny z paneli narzędzi Postmaster Tools.
 • Time range (Zakres czasowy): wybierz zakres czasowy danych w panelu. Możesz wybrać ostatnie 7, 30, 60, 90 lub 120 dni.

Aby skonfigurować narzędzia Postmaster Tools po raz pierwszy, zapoznaj się z artykułem Monitorowanie poczty wychodzącej przy użyciu narzędzi Postmaster Tools.

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko

Omówienie paneli narzędzi Postmaster Tools

Tabela poniżej zawiera krótki opis każdego panelu. Z krótkiego opisu możesz przejść do szczegółowych informacji o panelu.

Panel Opis
Stan zgodności W panelu stanu zgodności wyświetlają się informacje o tym, czy spełniasz wymagania dotyczące nadawców e-maili opisane we wskazówkach dla nadawców e-maili.
Wskaźnik spamu W panelu wskaźnika spamu wyświetla się odsetek wiadomości, które odbiorcy ręcznie oznaczyli w Gmailu jako spam.
Reputacja adresu IP W panelu reputacji adresu IP wyświetla się ocena jakości adresów IP, których używasz do wysyłania e-maili.
Reputacja domeny W panelu reputacji domeny wyświetla się ocena jakości domen, których używasz do wysyłania e-maili.
Pętla informacji zwrotnych

W panelu pętli informacji zwrotnych wyświetlają się wiadomości, które odbiorcy oznaczyli jako spam, uporządkowane według kampanii e-mailowej.

Uwierzytelnianie

W panelu uwierzytelniania wyświetla się odsetek e-maili, które przeszły uwierzytelnianie SPF, DKIM i DMARC.

Szyfrowanie

W panelu szyfrowania wyświetla się odsetek e-maili wysłanych przez szyfrowane połączenie SSL lub TLS.

Błędy dostarczania

W panelu błędów dostarczania wyświetla się odsetek wszystkich uwierzytelnionych wiadomości (SPF lub DKIM), które zostały odrzucone lub spowodowały tymczasowy błąd, w porównaniu ze wszystkimi uwierzytelnionymi wiadomościami.

Stan zgodności

Panel stanu zgodności jest dostępny dla wszystkich nadawców e-maili, w tym nadawców wiadomości zbiorczych, którzy wysyłają wiadomości na osobiste konta Gmail. Nadawca wiadomości zbiorczych to każdy nadawca, który w ciągu 24 godzin wysyła na konta Gmail około 5000 wiadomości.

Korzystając z panelu stanu zgodności, możesz sprawdzić, czy wychodząca poczta e-mail spełnia wymagania opisane we wskazówkach dla nadawców e-maili.

Pamiętaj, że:

 • Dane w panelu dotyczą tylko wiadomości wysyłanych na osobiste konta Gmail.
 • Dane w panelu używane do określania stanu zgodności nie są danymi w czasie rzeczywistym. Zmiany wymagań dotyczących zgodności nie są od razu odzwierciedlane w panelu. Dane w panelu są zwykle aktualizowane w ciągu 24 godzin, ale może to potrwać dłużej.
 • Dane w panelu stanu zgodności mają zastosowanie tylko do domen podstawowych, a nie do subdomen. Panel określa zgodność na podstawie danych z subdomen, ale wyświetla stan tylko dla domen podstawowych. Jeśli na przykład do narzędzi Postmaster Tools dodasz subdomenę mail.solarmora.com, w panelu stanu zgodności będą wyświetlane dane dla całej domeny solarmora.com.
 • To protect the privacy of Gmail users, the dashboard might not include all data on days when outgoing email volume is low. This can impact what you see in the dashboard.

Panel stanu zgodności zawiera informacje dotyczące zgodności z naszymi wskazówkami dla nadawców e-maili. Niektóre wymagania dotyczą tylko nadawców wiadomości zbiorczych:

Stan zgodności dostępny dla wszystkich nadawców

 • Uwierzytelnianie SPF i DKIM
 • Rekordy DNS
 • Formatowanie wiadomości
 • Szyfrowanie
 • Wskaźnik spamu zgłaszanego przez użytkowników

Stan zgodności dostępny tylko dla nadawców wiadomości zbiorczych

 • Uwierzytelnianie DMARC
 • Anulowanie subskrypcji jednym kliknięciem
 • Uwzględnianie rezygnacji z subskrypcji

Każdy wymóg w panelu może mieć 2 stany:

 • Compliant (Zgodny): Twój system poczty e-mail jest prawidłowo skonfigurowany i spełnia wymagania, a Twoje wiadomości są zgodne z wymogami opisanymi we wskazówkach dla nadawców e-maili. Nie musisz nic robić. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij etykietkę panelu obok nazwy wymogu.
 • Needs work (Wymaga działania): zaktualizuj swój system poczty e-mail, aby spełnić ten wymóg, i sprawdź, czy wiadomości wychodzące są zgodne z wymaganiami opisanymi we wskazówkach dla nadawców e-maili. Kolumna stanu zawiera informacje o działaniach, jakie należy podjąć, aby spełnić wymagania. Gdy rozwiążesz problemy i spełnisz wymagania, może minąć co najmniej 7 dni, zanim zmiany pojawią się w panelu.

Rozwiązywanie problemów ze stanem zgodności

Problem Możliwe przyczyny Zalecane działania
Informacje zostały zaktualizowane na podstawie informacji w panelu stanu zgodności, ale stan mojej domeny nie uległ zmianie i nadal wyświetla się komunikat Needs work (Wymaga działania). Panel stanu zgodności używa średniej kroczącej danych zebranych z kilku dni, dlatego stan domeny może nie zaktualizować się od razu. Aby zobaczyć aktualne informacje, sprawdź panel stanu zgodności po 7 dniach.
Informacje o domenie w panelu stanu zgodności są niezgodne z informacjami o tej samej domenie w innych panelach narzędzi Postmaster Tools.

Panel stanu zgodności używa średniej kroczącej danych zebranych z kilku dni, dlatego stan domeny może nie zaktualizować się od razu.

Panel stanu zgodności do obliczania zgodności używa nieco innych zbiorów danych, dlatego informacje w panelach mogą się nieznacznie różnić.

Panel stanu zgodności wyświetla informacje o zgodności tylko w przypadku domen podstawowych. Jednak do określania zgodności domeny podstawowej używane są dane zarówno z domeny podstawowej, jak i z subdomen. Jeśli na przykład do narzędzi Postmaster Tools dodasz subdomenę mail.solarmora.com, w panelu stanu zgodności będą wyświetlane dane dla całej domeny podstawowej solarmora.com.

Aby zobaczyć aktualne informacje, sprawdź panel stanu zgodności po 7 dniach.

Aby uzyskać informacje o subdomenach, sprawdź panele narzędzi Postmaster Tools inne niż panel stanu zgodności.

Wskaźnik spamu i pętla informacji zwrotnych

Wskaźnik spamu to odsetek Twoich wiadomości, które zostały dostarczone do skrzynek odbiorczych odbiorców, a następnie oznaczone przez adresata jako spam. Wiadomości wysłane do spamu, a następnie oznaczone przez odbiorców jako niebędące spamem, są wliczane do wiadomości dostarczonych bezpośrednio do skrzynki odbiorczej. Narzędzia Postmaster Tools wyświetlają wskaźnik spamu w wiadomościach uwierzytelnionych za pomocą DKIM, które zostały wysłane na konta Gmail.

Jeśli Gmail automatycznie wysyła dużą liczbę Twoich wiadomości do spamu, wskaźnik widoczny w panelu może wydawać się niski, ponieważ odbiorcy otrzymują mniej Twoich wiadomości w skrzynce odbiorczej.

Pulpit pętli informacji zwrotnych

Pętla informacji zwrotnych to mechanizm, dzięki któremu wiesz, kiedy wiadomości z kampanii e-mailowej są oznaczane przez odbiorców jako spam. Aby otrzymywać informacje w pętli informacji zwrotnych o kampaniach e-mailowych, najpierw skonfiguruj pętlę informacji zwrotnych w Gmailu.

Panel pętli informacji zwrotnych wyświetla wskaźnik spamu dla wiadomości z określonej kampanii e-mailowej, która ma identyfikator pętli informacji zwrotnych. Identyfikator określa kampanię e-mailową powiązaną z wiadomością.

 • Average FBL spam rate (Średni wskaźnik spamu w ramach pętli): średni dzienny wskaźnik spamu dla wszystkich kampanii zidentyfikowany przez pętlę informacji zwrotnych na przestrzeni czasu. Aby wyświetlić wskaźniki spamu w konkretnej kampanii e-mailowej, kliknij punkt danych na wykresie.
 • Identifier volume (Liczba identyfikatorów): liczba unikalnych identyfikatorów kampanii dziennie, które zostały zidentyfikowane przez pętlę informacji zwrotnych na przestrzeni czasu.

Rozwiązywanie problemów ze wskaźnikami spamu

Zalecamy utrzymywanie wskaźników spamu na jak najniższym poziomie, jednak bardzo niski wskaźnik spamu może mieć wpływ na dokładność danych.

To protect the privacy of Gmail users, the dashboard might not include all data on days when outgoing email volume is low. This can impact what you see in the dashboard.

Problem Możliwe przyczyny Zalecane działania
Wysoki wskaźnik spamu w moich wiadomościach wychodzących. Odbiorcy wiadomości zgłaszają je jako spam po dostarczeniu ich do skrzynki odbiorczej.

Im dłużej zezwalasz na wysoki wskaźnik spamu, tym większe prawdopodobieństwo, że Twoje przyszłe wiadomości będą trafiać do spamu. Aby ograniczyć ilość spamu, postępuj zgodnie z tymi zaleceniami:

Przestrzegaj wskazówek i wymagań zawartych we wskazówkach dla nadawców e-maili. 

Unikaj wysyłania wiadomości, które przyczyniają się do złej reputacji, i zaczekaj, aż domena lub adres IP wysyłające wiadomości odzyskają reputację. 

Follow these best practices for sending email:

 • Send email only to recipients who want to get messages from you.
 • Make sure recipients opt in to get messages from you.
 • Confirm each recipient's email address before subscribing them.
 • Periodically send messages to confirm that recipients want to stay subscribed.
 • Consider unsubscribing recipients who don’t open or read your messages.
 • Make it easy to unsubscribe.
 • Use the feedback ID to identify the types of message that are most often marked as spam by recipients.

Po podjęciu kroków mających na celu zminimalizowanie spamu poczekaj do 7 dni, aż wskaźnik spamu osiągnie normalny poziom zgodny z wymaganiami.

Wskaźnik spamu jest bardzo niski w porównaniu z informacjami widocznymi w narzędziach Postmaster Tools.

W tym panelu wyświetlany jest wskaźnik spamu zgłaszanego przez użytkowników. Gmail automatycznie wysyła do spamu dużą liczbę wiadomości. Współczynnik klikalności w panelu jest niski, ponieważ odbiorcy otrzymują mniej Twoich wiadomości w skrzynce odbiorczej.
Wysoki wskaźnik spamu nagle spadł do wartości 0. Z powodu wysokiego wskaźnika spamu wiele wiadomości jest automatycznie kierowanych do spamu, a odbiorcy nie zgłaszają żadnych wiadomości ze skrzynki odbiorczej jako spam.
Brakuje wskaźnika spamu, mimo że historyczny wskaźnik spamu był wysoki. Z powodu wysokiego wskaźnika spamu wiele wiadomości jest automatycznie kierowanych do spamu, a odbiorcy nie zgłaszają żadnych wiadomości ze skrzynki odbiorczej jako spam.
Wskaźnik spamu jest wysoki, ale reputacja domeny lub adresu IP jest wysoka. Wiadomości dostarczane do skrzynki odbiorczej są zgłaszane przez odbiorców jako spam. Reputacja adresu IP lub domeny może zacząć się pogarszać.
Wskaźnik spamu jest niski, ale reputacja domeny lub adresu IP jest niska.

W tym panelu wyświetlany jest wskaźnik spamu zgłaszanego przez użytkowników. Gmail automatycznie wysyła do spamu dużą liczbę wiadomości, ale niewielu odbiorców zgłasza je jako nie spam.

Twoja domena lub adres IP wysyłające odzyskują reputację, a potencjalny spam w skrzynce odbiorczej nie jest zgłaszany przez odbiorców jako spam.

Wskaźnik spamu nie jest zgodny z raportami na temat spamu pochodzącymi od zewnętrznych nadawców. Zewnętrzni nadawcy nie używają tych samych danych co w Gmail do określania spamu. Gmail określa również spam na podstawie innych czynników, takich jak liczba aktywnych użytkowników czy podejrzane zachowania związane z pocztą e-mail. Z tego powodu raporty na temat spamu pochodzące od zewnętrznych nadawców różnią się zwykle od danych widocznych w tym panelu. Korzystaj z raportów zarówno od Google, jak i od zewnętrznych nadawców, aby łatwiej identyfikować i rozwiązywać problemy związane z wysyłaniem.
Liczba identyfikatorów pętli informacji zwrotnych jest mniejsza niż liczba, którą faktycznie wysyłasz.

Jest niewiele raportów na temat spamu dla konkretnego identyfikatora pętli informacji zwrotnych lub nie ma ich wcale. Aby dane wyświetlały się w tym panelu, wymagana jest minimalna liczba raportów na temat spamu dla identyfikatora pętli informacji zwrotnych.

Identyfikator pętli informacji zwrotnych obejmuje za mało wiadomości do zaangażowanych użytkowników.

Jeśli nie widzisz konkretnego identyfikatora pętli informacji zwrotnych, być może kampania wysyła bardzo mało spamu lub nie wysyła go wcale. Jeśli jednak wskaźnik spamu jest wysoki, rozważ użycie mniejszej liczby unikalnych identyfikatorów pętli informacji zwrotnych.
Reputacja adresu IP i reputacja domeny

Reputacja to ocena jakości domen i adresów IP używanych do wysyłania e-maili. Jest ona określana na podstawie sposobu wysyłania wiadomości z domeny lub adresu IP. Dostawcy usług internetowych i poczty e-mail monitorują reputację nadawców. Nadawcy powinni dbać o dobrą reputację, aby mieć pewność, że wiadomości będą dostarczane zgodnie z oczekiwaniami. Wiadomości od nadawców o wysokiej reputacji są częściej dostarczane do skrzynki odbiorczej Gmaila, a nie do folderu Spam.

Narzędzia Postmaster Tools wyświetlają reputację domen i adresów IP, które wysyłają na konta Gmail wiadomości uwierzytelnione za pomocą DKIM. Jeśli adres IP nadawcy nie używa DKIM, reputacja jest wyświetlana w przypadku domen i adresów IP, które wysyłają na konta Gmail wiadomości uwierzytelnione za pomocą SPF.

Aby domena była widoczna w panelu reputacji domeny, podczas uwierzytelniania DKIM i SPF należy użyć dokładnej domeny.

Poniżej znajdziesz oceny reputacji wyświetlane w panelach reputacji adresu IP i reputacji domeny. Wiadomości ze spamem obejmują wiadomości automatycznie oznaczone przez Gmaila jako spam oraz e-maile oznaczone jako spam przez odbiorców.

Rozwiązywanie problemów z niską reputacją

To protect the privacy of Gmail users, the dashboard might not include all data on days when outgoing email volume is low. This can impact what you see in the dashboard.

Ocena reputacji Typowe przyczyny Zalecane działania
Zła Regularne wysyłanie dużych ilości spamu w przeszłości. E-maile z tego adresu są prawie zawsze oznaczane jako spam lub odrzucane przez serwer odbierający.

Aby poprawić ocenę reputacji, unikaj wysyłania spamu, złośliwego oprogramowania, wiadomości z podejrzanych domen oraz wiadomości, które nie są uwierzytelnione za pomocą SPF lub DKIM.

Postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w sekcji Rozwiązywanie problemów ze wskaźnikami spamu w tym artykule.
Niska Regularne wysyłanie znacznych ilości spamu w przeszłości. E-maile z tego adresu mogą być oznaczane jako spam.
Średnia Wysyłanie wiarygodnych e-maili w przeszłości, ale sporadycznie wysyła spam. Większość e-maili z tego adresu zostanie dostarczona. Wyjątkiem będzie znaczny wzrost poziomu spamu.
Wysoka Bardzo niskie wskaźniki spamu w przeszłości. Zgodność ze wskazówkami Gmaila dla nadawców. E-maile z tego adresu są rzadko oznaczane w Gmailu jako spam.

 

Uwierzytelnianie

W panelu uwierzytelniania wyświetla się odsetek e-maili, które przeszły weryfikację SPF, DKIM i DMARC. Panel zawiera dane dotyczące wiadomości z Twoją domeną w nagłówku „Od:”. Jeśli metody DKIM i DMARC są prawidłowo skonfigurowane, wskaźnik sukcesu nadawcy wynosi zwykle 95% lub więcej. W przypadku SPF wskaźniki sukcesu są zwykle niższe i często wynikają z liczby wiadomości wysyłanych przez inne podmioty.

 • DKIM success rate (Wskaźnik sukcesu DKIM): odsetek wiadomości z domeny uwierzytelniającej, które przeszły weryfikację DKIM i pasują do nagłówka „Od:”.
 • SPF success rate (Wskaźnik sukcesu SPF): odsetek wiadomości z domeny uwierzytelniającej, które przeszły weryfikację z użyciem SPF i pasują do nagłówka „Od:”. Nie uwzględnia wiadomości sfałszowanych.
 • DMARC success rate (Wskaźnik sukcesu DMARC): odsetek wiadomości z domeny uwierzytelniającej, które pomyślnie zidentyfikowały zasady DMARC i zostały pozytywnie zweryfikowane przez SPF lub DKIM. Więcej informacji o dopasowaniu DMARC.

Rozwiązywanie problemów z niskim wskaźnikiem uwierzytelniania

Pamiętaj, że nie możesz kontrolować tych zachowań, które wpływają na powodzenie uwierzytelniania:

 • jak odbiorcy przekazują wiadomości dalej,
 • jak listy adresowe postępują z wiadomościami,
 • co złośliwi użytkownicy robią z wiadomościami.

Ogólne sprawdzone metody zwiększania liczby uwierzytelnień zakończonych sukcesem:

 • Skonfiguruj DKIM, SPF i DMARC.
 • Korzystaj z usług zaufanego i stabilnego dostawcy DNS.
 • Zweryfikuj rekordy DNS.
 • Wymagaj, aby wszystkie usługi wysyłania wiadomości innych firm używały DKIM w Twojej domenie. Utwórz unikalny klucz DKIM i konfigurację dla każdej usługi innej firmy, której używasz do wysyłania e-maili.

To protect the privacy of Gmail users, the dashboard might not include all data on days when outgoing email volume is low. This can impact what you see in the dashboard.

Metoda uwierzytelniania Możliwe przyczyny niskiego wskaźnika sukcesu Zalecane działania
DKIM Podczas sprawdzania konfiguracji DKIM wystąpił błąd DNS. Może to być spowodowane nieprawidłowo sformatowanym rekordem TXT DNS DKIM lub tymczasowym błędem DNS.

Sprawdź, czy rekord TXT DKIM jest poprawnie sformatowany i zawiera prawidłowy klucz DKIM.

Sprawdź później wskaźnik sukcesu, aby upewnić się, że błędy DNS zostały rozwiązane.

Odbiorcy automatycznie przekazują dalej Twoje wiadomości. Jeśli nie pojawiają się błędy, prawdopodobnie występują na serwerze przekazującym. Jeśli to możliwe, skontaktuj się z dostawcą usługi, która przekazuje Twoje wiadomości.
Nieuczciwy podmiot próbuje ponownie odtworzyć stare wiadomości lub podszyć się pod nie i występują błędy dostarczania po jego stronie. Jest to tzw. atak DKIM replay.

Rozważ dodanie terminu ważności do konfiguracji DKIM, aby zmniejszyć ryzyko ataku hakerów.

Skonfiguruj uwierzytelnianie za pomocą SPF w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

SPF Podczas sprawdzania konfiguracji SPF wystąpił błąd DNS. Może to być spowodowane nieprawidłowo sformatowanym rekordem TXT DNS SPF lub tymczasowym błędem DNS.

Sprawdź, czy rekord TXT SPF jest poprawnie sformatowany i uwzględnia wszystkie domeny i adresy IP, które wysyłają pocztę e-mail z Twojej domeny.

Sprawdź później wskaźnik sukcesu, aby upewnić się, że błędy DNS zostały rozwiązane.

Zewnętrzny nadawca lub serwer przekazujący powinien uwierzytelnić SPF za pomocą własnych informacji (domeny lub adresu IP), a nie danych pierwotnego nadawcy:

 • Wiadomości podpisane za pomocą DKIM i przekazane dalej bez wprowadzania zmian (np. za pomocą list adresowych lub automatycznego przekazywania dalej) są często uwierzytelniane przy użyciu SPF domeny przekazującej i mogą nie pasować do nagłówka „Od:”.
 • Wiadomości wysyłane przez zewnętrznego nadawcę powinny być uwierzytelnione za pomocą SPF przez tego dostawcę. Może to spowodować, że nie przejdą sprawdzania zgodności z SPF.
Jeśli korzystasz z usługi innej firmy do wysyłania e-maili, sprawdź, czy używa ona własnej domeny do wysyłania wiadomości i czy dla tej domeny skonfigurowano SPF.
Ktoś może próbować podszyć się pod Twoją domenę. Jeśli wysyła wiadomości z domen lub adresów IP, których nie ma w rekordzie SPF Twojej domeny, uwierzytelnianie wiadomości się nie powiedzie. Możesz skonfigurować uwierzytelnianie DMARC przy użyciu zasad umieszczania w kwarantannie lub odrzucania, ale może to zwiększyć ryzyko dodania do kwarantanny lub odrzucenia wiarygodnych wiadomości.
DMARC Podczas sprawdzania konfiguracji DMARC wystąpił błąd DNS. Może to być spowodowane nieprawidłowo sformatowanym rekordem TXT DNS DMARC lub tymczasowym błędem DNS.

Sprawdź, czy rekord TXT DMARC jest poprawnie sformatowany.

Sprawdź później wskaźnik sukcesu, aby upewnić się, że błędy DNS zostały rozwiązane.

  Ktoś próbuje ponownie odtworzyć stare wiadomości lub podszyć się pod nie Możesz skonfigurować uwierzytelnianie DMARC przy użyciu zasad umieszczania w kwarantannie lub odrzucania, ale może to zwiększyć ryzyko dodania do kwarantanny lub odrzucenia wiarygodnych wiadomości.
  Jeśli wiadomość nie przejdzie uwierzytelniania zarówno SPF ani DKIM, uwierzytelnianie DMARC również zakończy się niepowodzeniem. Jeśli na przykład zewnętrzny nadawca zmodyfikuje wiadomości bez aktualizowania nagłówka „Od:”, uwierzytelnianie za pomocą SPF i DKIM oraz przy użyciu DMARC się nie powiedzie.

Upewnij się, że wiadomości przechodzą uwierzytelnianie SPF i DKIM.

Jeśli jesteś w trakcie włączania DKIM w domenie, zalecamy użycie zasad DMARC z wartością pct=0 i zapoznanie się z dziennymi raportami DMARC, aby łatwiej zidentyfikować źródło nieuwierzytelnionych wiadomości.

  E-maile częściowo uwierzytelnione, ale niezgodne z nagłówkiem „Od:”, są wysyłane do spamu. Jeśli liczba e-maili jest duża, częstotliwość wysyłania wiadomości może zostać ograniczona. DMARC przepuszcza lub odrzuca wiadomość na podstawie tego, jak bardzo jej nagłówek „Od” pasuje do domeny wysyłającej wskazywanej za pomocą SPF lub DKIM. Jest to określane jako dopasowanie.

Jeśli rekord DMARC jest skonfigurowany pod kątem ścisłego dopasowania, rozważ zmianę dopasowania na łagodne, które zwykle zapewnia wystarczającą ochronę przed podszywaniem się pod inne osoby. Takie dopasowanie może sprawić, że wiadomości z powiązanych subdomen lub inne wiarygodne wiadomości będą odrzucane lub wysyłane do spamu. Dowiedz się więcej o dopasowaniu.

 

Szyfrowanie

W panelu szyfrowania wyświetla się odsetek zaszyfrowanych wiadomości, które zostały uwierzytelnione.

TLS inbound (Przychodzące przez TLS): odsetek wiadomości przychodzących, które zostały wysłane do Gmaila przez bezpieczne połączenie TLS, w porównaniu z łączną liczbą wiadomości odebranych z domeny.

TLS outbound (Wychodzące przez TLS): odsetek wiadomości wychodzących, które zostały wysłane do Gmaila przez bezpieczne połączenie TLS, w porównaniu z łączną liczbą wiadomości odebranych z domeny.

Rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem

To protect the privacy of Gmail users, the dashboard might not include all data on days when outgoing email volume is low. This can impact what you see in the dashboard.

Problem Możliwe przyczyny Zalecane działania
Używam protokołu TLS do wysyłania wszystkich e-maili, ale panel pokazuje wartość procentową poniżej 100.

Adresaci automatycznie przekazują wiadomości dalej, a serwer przekazywania nie używa TLS.

Nieuczciwy podmiot próbuje ponownie odtworzyć stare wiadomości lub podszyć się pod nie i występują błędy dostarczania po jego stronie. Jest to tzw. atak DKIM replay.

Sprawdź logi TLS, aby zidentyfikować źródło błędów.

Używaj uwierzytelniania DKIM, aby zwiększyć szansę na dostarczenie wiadomości.

Używam protokołu TLS do wysyłania wszystkich e-maili, ale w panelu widoczna jest wartość 0 procent.

Być może masz konfigurację TLS, w której używane są nieprawidłowe, wygasłe lub unieważnione certyfikaty.

Być może używasz starszej wersji protokołu TLS, która nie jest tak bezpieczna jak późniejsze wersje.

Upewnij się, że Twój system poczty e-mail obsługuje najnowsze wersje TLS na potrzeby wiadomości wychodzących. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wysyłanie e-maili przez bezpieczne połączenie TLS.
Błędy dostarczania

W panelu błędów dostarczania wyświetla się odsetek wszystkich uwierzytelnionych wiadomości (SPF lub DKIM), które zostały odrzucone lub spowodowały tymczasowy błąd, w porównaniu ze wszystkimi uwierzytelnionymi wiadomościami. Ten panel zawiera również te informacje:

 • liczba odrzuconych wiadomości i tymczasowych błędów,
 • powód odrzucenia lub tymczasowego niepowodzenia.

Ze względu na ochronę prywatności użytkowników Gmaila panel może nie zawierać wszystkich danych z dni, gdy liczba wysyłanych e-maili jest mała.

Jeśli odsetek błędów jest wyższy niż w dziennikach wysyłania, przyczyny mogą być następujące:

 • Adresaci automatycznie przekazują Twoje wiadomości dalej, a błędy dostarczania występują na serwerze przekazującym.
 • Nieuczciwy podmiot próbuje ponownie odtworzyć stare wiadomości lub podszyć się pod nie i występują błędy dostarczania po jego stronie. Jest to tzw. atak DKIM replay.

Błędy dostarczania w narzędziach Postmaster Tools

Komunikat o błędzie Opis Zalecane działania
Rate limit exceeded (Przekroczono limit częstotliwości) Domena lub adres IP wysyłają pocztę e-mail z podejrzanie dużą częstotliwością, więc Gmail tymczasowo ograniczył częstotliwość wysyłania.

Gdy zobaczysz ten komunikat o błędzie, natychmiast przestań wysyłać e-maile i wznów wysyłanie po kilka minutach. Jest to nazywane rozgrzewaniem domeny lub adresu IP wysyłającego.

Zalecamy wysyłanie e-maili w równych odstępach czasu, ponieważ rzadziej powoduje to błąd niż wysyłanie wiadomości ze zróżnicowaną częstotliwością.

Suspected spam (Podejrzenie spamu) Gmail wykrył, że wiadomość może zawierać spam. Zwykle ten błąd wynika z niskiej reputacji domeny lub adresu IP. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z nami za pomocą formularza przekazywania zgłoszeń dla nadawców wiadomości zbiorczych.
Email content is possibly spammy (E-mail prawdopodobnie zawiera spam) Ze względu na treść wiadomości Gmail ustalił, że może ona zawierać spam. Niektóre rodzaje treści wiadomości, takie jak linki, zwiększają prawdopodobieństwo, że wiadomość zostanie uznana za spam. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z nami za pomocą formularza przekazywania zgłoszeń dla nadawców wiadomości zbiorczych.
Bad or unsupported attachment (Nieprawidłowy lub nieobsługiwany załącznik) Wiadomość zawiera nieobsługiwane załączniki. Więcej informacji o obsługiwanych załącznikach w Gmailu znajdziesz w artykule Typy plików blokowane w Gmailu. Wysyłaj załączniki bezpośrednio obsługiwane przez Gmaila.
Zasady DMARC domeny nadawcy W domenie nadawcy zostały skonfigurowane zasady odrzucania spamu zgodnie z mechanizmem DMARC. Na podstawie tych zasad wiadomości, które nie przejdą uwierzytelniania DMARC, będą odrzucane. Możesz użyć zasady DMARC „none”, aby spełnić nasze wymagania dotyczące wytycznych dla nadawców, a mimo to dostarczać wiadomości, które nie przechodzą uwierzytelniania DMARC. Sprawdzaj dzienne raporty DMARC, aby łatwiej ustalić, czy wiadomość jest wiarygodna, czy jest próbą podszywania się lub wyłudzania informacji.

Sending IP has a low reputation (Wysyłający adres IP ma niską reputację)

Reputacja adresu IP nadawcy jest bardzo słaba.Dowiedz się, jak poprawić reputację swojego adresu IP. Używaj innych adresów IP do wysyłania e-maili. Jeśli problem się powtarza i postępujesz zgodnie z zaleceniami oraz wymaganiami określonymi we wskazówkach dla nadawców e-maili, skontaktuj się z nami za pomocą formularza przekazywania zgłoszeń dla nadawców wiadomości zbiorczych.
Sending domain has a low reputation (Domena wysyłająca ma niską reputację) Reputacja domeny wysyłającej jest bardzo słaba. Dowiedz się, jak poprawić reputację domeny. Jeśli problem się powtarza i postępujesz zgodnie z zaleceniami oraz wymaganiami określonymi we wskazówkach dla nadawców e-maili, skontaktuj się z nami za pomocą formularza przekazywania zgłoszeń dla nadawców wiadomości zbiorczych.
IP is in one or more public RBLs (Adres IP znajduje się na co najmniej 1 publicznej liście RBL) Adres IP nadawcy znajduje się na co najmniej 1 publicznej liście zablokowanych adresów w internecie. Aby adres IP został usunięty z listy zablokowanych, skontaktuj się z organizacją, która umieściła na niej ten adres. Skontaktuj się z właścicielem listy i poproś o usunięcie z niej swojego adresu.
Domain is in one or more public RBLs (Domena znajduje się na co najmniej 1 publicznej liście RBL) Domena wysyłająca znajduje się na co najmniej 1 publicznej liście zablokowanych adresów w internecie. Aby domena została usunięta z listy zablokowanych, skontaktuj się z organizacją, która umieściła na niej tę domenę. Skontaktuj się z właścicielem listy i poproś o usunięcie z niej swojego adresu.
Bad or missing PTR record (Brakujący lub nieprawidłowy rekord PTR) Adres IP, z którego wysłano wiadomość, nie ma rekordu PTR.

Jeśli nie ma rekordu PTR, dodaj go. Rekord PTR możesz sprawdzić za pomocą narzędzia Dig z Narzędzi administracyjnych Google.

Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem

Zbyt duża liczba niepowodzeń zmniejsza limity dla Twoich domen i adresów IP, a dostarczanie dużych ilości e-maili trwa dłużej. Najlepszym sposobem na zwiększenie limitu jest wysyłanie e-maili z jak najmniejszą liczbą błędów.

Oto kilka ogólnych zaleceń dotyczących rozwiązywania problemów z dostarczaniem:

 • Przejrzyj wyświetlane komunikaty o błędach, aby dowiedzieć się, jak ograniczyć liczbę błędów dostarczania.
 • Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź dzienniki swojego serwera wysyłającego.
To protect the privacy of Gmail users, the dashboard might not include all data on days when outgoing email volume is low. This can impact what you see in the dashboard.

Jeśli komunikat o błędzie nie zawiera rozwiązania ani zalecanego działania, zwykle należy do jednej z tych kategorii:

Typ błędu Opis Zalecane działania
Tymczasowe błędy Inna nazwa to tymczasowe awarie. Błąd tymczasowy to narzędzie do ograniczania ruchu, które ma na celu spowalnianie częstotliwości wysyłania. Jeśli nie spowolnisz częstotliwości wysyłania po tymczasowej awarii, w e-mailach prawdopodobnie wystąpią trwałe błędy. Zalecamy stosowanie wzrastającego czasu do ponowienia: okresowe ponawianie nieudanego żądania ze zwiększającym się opóźnieniem między każdym żądaniem. Więcej informacji o wzrastającym czasie do ponowienia

Sprawdzona metoda: całkowicie zatrzymaj wysyłanie na krótki czas, a następnie wznów wysyłanie z mniejszą częstotliwością.

Ogranicz częstotliwość wysyłania.

Trwałe błędy związane z nadużyciami Przyczyny tych błędów mogą być różne: np. treść wiadomości, reputacja adresu IP nadawcy, problemy z Twoją domeną lub niezastosowanie wzrastającego czasu do ponowienia po wystąpieniu tymczasowego błędu.

Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi formatowania wiadomości podanymi we wskazówkach dla nadawców e-maili.

Sprawdzona metoda: całkowicie zatrzymaj wysyłanie na krótki czas, a następnie wznów wysyłanie z mniejszą częstotliwością.

Ogranicz częstotliwość wysyłania.

Ogólne błędy trwałe Zwykle są one oznaką problemów z serwerami poczty e-mail Google.

Sprawdzona metoda: całkowicie zatrzymaj wysyłanie na krótki czas, a następnie wznów wysyłanie z mniejszą częstotliwością.

Ogranicz częstotliwość wysyłania.

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne