Metodtips för konton

Följ dessa metodtips om du vill utnyttja ditt Gmail-konto maximalt:

  • Undvik massåtgärder. Markera färre än tusen meddelanden i taget när du genomför åtgärder som t.ex. att ta bort e-post, tömma papperskorgen, sätta etiketter eller arkivera meddelanden.
  • Använd sökfunktionen i Gmail. Använd Sök i Gmail på samma sätt som när du använder Google för att söka på webben. Skriv nyckelord för att hitta meddelanden på ditt konto.
  • Använd filter. Använd filter för att begränsa eller rikta sökningar i Gmail. Filter kan också användas för att automatiskt sortera och sätta etiketter på e-postmeddelanden. Begränsa antalet filter till högst 5 000. Om du använder 5 000 filter eller fler kan vissa Gmail-filter sluta fungera, inklusive att skriva nya meddelanden, skicka meddelanden, använda etiketter på meddelanden och öppna Gmail-inställningar.
  • Minska antalet etiketter. Alltför många etiketter kan göra att bearbetningen tar tid. För bästa resultat rekommenderar Google att du använder färre än 500 etiketter (inklusive kapslade etiketter) på kontot och använd sökning och filter för att hitta meddelanden. Vid övergången till ett G Suite-konto, slå du ihop postmapparna innan du migrerar gammal e-post till Gmail. Om du vill organisera detaljerat efter en datamigrering kan du prova att använda flera etiketter per meddelande snarare än att skapa exklusiva etiketter.
  • Färre meddelanden i inkorgen. För många meddelanden i Gmail-inkorgen kan göra att vissa Gmail-funktioner slutar fungera. Menyn höger högerklick i Gmail är inte tillgänglig när det finns 250 000 eller fler meddelanden i inkorgen.
  • Minska antalet meddelanden per sida: Om du vill läsa in Gmail snabbare ändrar du Gmail-inställningarna så att färre meddelanden visas per sida i Gmail.
  • Känn gränserna. För att systemen ska fungera väl och ditt konto vara säkert begränsar Google bandbredden, lagringsutrymmet, antalet serverbegäranden och antalet e-postmeddelanden som användare kan skicka eller ta emot i sitt G Suite-konto. Begränsningarna hindrar inte normal e-postanvändning utan är avsedda att hjälpa till att identifiera missbruk av Gmail. Mer information finns i:
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?