Wyświetlanie urządzeń mobilnych, które korzystają z danych służbowych

Ta funkcja jest dostępna na kontach Business Starter, Standard i Standard Plus, Enterprise i Enterprise for Education, G Suite Basic i G Suite Business, G Suite Essentials, Cloud Identity Free i Cloud Identity Premium. Porównanie wersji

Jako administrator możesz wyświetlić listę urządzeń mobilnych, za pomocą których użytkownicy logowali się na zarządzane konta.

Możesz zobaczyć szczegółowe informacje, w tym typ i model urządzenia, datę i godzinę ostatniej synchronizacji danych służbowych na urządzeniu oraz nazwę użytkownika, który korzysta z danych na tym urządzeniu. Na tej liście możesz na przykład uniemożliwić synchronizowanie danych służbowych na urządzeniu czy usunąć dane ze zgubionego urządzenia.

Otwieranie listy urządzeń mobilnych

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Kliknij Urządzenia mobilne, aby zobaczyć swoje urządzenia zarządzane.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę.
  Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wyświetlanie informacji o urządzeniu mobilnym.

Co znajduje się na liście

Urządzenia mobilne

 • Prywatne urządzenia użytkownika, z którymi są synchronizowane dane organizacji.
 • Urządzenia należące do firmy, które są przypisane do użytkowników. Aby wyświetlić urządzenia, które nie są przypisane do użytkowników, u dołu ekranu kliknij Wyświetl nieprzypisane urządzenia.
 • Urządzenia, które próbowały uzyskać dostęp do konta użytkownika z organizacji, ale zostały zablokowane automatycznie lub przez administratora, ponieważ nie są zgodne z zasadami organizacji.
 • Niektóre niezarządzane urządzenia, które mają Twoje pozwolenie na synchronizowanie danych służbowych. Na przykład urządzenia korzystające z Google Sync, urządzenia z Androidem zarejestrowane przy użyciu aplikacji Device Policy czy urządzenia, które były wcześniej przez Ciebie zarządzane.

Niektóre urządzenia mogą pojawić się na liście więcej niż jeden raz. Jeśli na przykład telefon jest używany przez dwóch użytkowników, jest on wymieniony dwukrotnie – raz dla każdego konta użytkownika.

Informacje o urządzeniach

Dane Opis
Nazwa urządzenia Nazwa powiązana z urządzeniem użytkownika (na przykład Pixel Andrzeja).
Nazwa Nazwa użytkownika logującego się na zarządzane konto Google na urządzeniu.
E-mail Adres e-mail użytkownika logującego się na zarządzane konto Google na urządzeniu.
System operacyjny Wersja systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, na przykład Android 7.1.
Własność Informacja o tym, do kogo należy urządzenie.
Pierwsza synchronizacja Liczba dni od pierwszej synchronizacji danych służbowych na urządzeniu.
Ostatnia synchronizacja Liczba dni od ostatniej synchronizacji urządzenia z systemem zarządzania punktami końcowymi Google. Ten dzień jest określany inaczej na urządzeniach różnych typów:
 • Urządzenia z Androidem – data ostatniej synchronizacji aplikacji Google Apps Device Policy.
 • Urządzenia z Apple iOS – data ostatniej synchronizacji profilu lub aplikacji Device Policy.
 • Urządzenia synchronizowane przy użyciu Google Sync (tylko w przypadku Google Workspace) – data ostatniej synchronizacji urządzenia z danymi służbowymi (z uwzględnieniem danych iOS).
Stan Stan zarządzania urządzeniem. Na przykład Zatwierdzone, Zablokowane lub Konto zostało wyczyszczone.
Typ Typ urządzenia, na przykład Android lub iOS.
Model Model urządzenia, na przykład Nexus 9. Pełne informacje dostępne tylko w zaawansowanych funkcjach zarządzania urządzeniami mobilnymi. Jeśli korzystasz z podstawowych funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi, niektóre szczegóły mogą być niedostępne.

Aby posortować dane według innej kolumny, kliknij jej nagłówek. Aby zmienić wyświetlane kolumny lub ich kolejność, kliknij Zarządzaj kolumnami "".

Jeśli chcesz zobaczyć więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wyświetlanie informacji o urządzeniu mobilnym.

Uwaga: jeśli używasz podstawowych funkcji zarządzania, to zanim pojawią się informacje o nowych urządzeniach, mogą minąć nawet trzy dni.

Znajdowanie określonych urządzeń mobilnych

Urządzenia możesz wyszukiwać na liście urządzeń. W prawym górnym rogu wpisz zapytanie na pasku wyszukiwania i kliknij Szukaj "". Jeśli na przykład szukasz urządzenia określonego typu, wpisz jego model.

Aby filtrować listę urządzeń:

 1. U góry listy urządzeń kliknij Dodaj filtr.
 2. Wybierz kategorię, według której chcesz filtrować listę (np. Model lub Aplikacje), lub zacznij wpisywać tekst, według którego chcesz filtrować listę (np. nazwa użytkownika, model urządzenia czy aplikacja).
 3. Wybierz opcję lub wpisz tekst filtra.

  Uwaga: jeśli przejdziesz do sekcji Własnośća następnieNależące do firmy, wyświetlą się wszystkie urządzenia działające w trybie właściciela urządzenia (tryb zarządzania, który zapewnia organizacji pełną kontrolę nad urządzeniem). Ta lista obejmuje urządzenia należące do firmy oraz osobiste urządzenia użytkowników przypisane do firmy. Aby zobaczyć tylko urządzenia należące do firmy, wyświetl spis urządzeń należących do firmy.

 4. Kliknij Zastosuj.
 5. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wyświetlanie szczegółów urządzenia mobilnego.

Pobieranie listy urządzeń

Możesz pobrać plik CSV z listą urządzeń mobilnych w organizacji. Zawiera ona wszystkie informacje o urządzeniach, takie jak nazwa urządzenia, adres e-mail czy data ostatniej synchronizacji. Jeśli w organizacji jest wiele urządzeń mobilnych, pobieranie danych może być powolne.

Aby pobrać listę urządzeń, otwórz ją i kliknij Pobierz "".

Powiązane artykułyGoogle, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem