Wyświetlanie przypisanych urządzeń mobilnych

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz zobaczyć listę urządzeń mobilnych przypisanych do użytkownika. Możesz zobaczyć szczegółowe informacje o każdym urządzeniu, w tym typ i model urządzenia, datę i godzinę ostatniej synchronizacji danych firmowych na urządzeniu oraz nazwę użytkownika, który korzysta z danych na tym urządzeniu. Na tej liście możesz na przykład uniemożliwić synchronizowanie firmowych danych na urządzeniu czy usunąć dane ze zgubionego urządzenia.

Otwieranie listy urządzeń

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień.

 3. Kliknij Urządzenia mobilne, aby zobaczyć swoje urządzenia zarządzane.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę.
  Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wyświetlanie szczegółów urządzenia mobilnego.

Co znajduje się na liście

Urządzenia mobilne

 • Urządzenia osobiste użytkownika, na których są synchronizowane dane organizacji. 
 • Urządzenia należące do firmy, które są przypisane do użytkowników. Aby wyświetlić urządzenia, które nie są przypisane do użytkowników, u dołu ekranu kliknij Wyświetl nieprzypisane urządzenia.
 • Urządzenia, które próbowały uzyskać dostęp do konta użytkownika z organizacji, ale zostały zablokowane automatycznie lub przez administratora, ponieważ nie są zgodne z zasadami organizacji.
 • Niektóre niezarządzane urządzenia, które mają Twoje pozwolenie na synchronizowanie służbowych danych. Na przykład urządzenia korzystające z Google Sync, urządzenia z Androidem zarejestrowane przy użyciu aplikacji Device Policy czy urządzenia, które były wcześniej przez Ciebie zarządzane.

Niektóre z urządzeń mogą być wyszczególnione więcej niż jeden raz. Jeśli na przykład telefon jest używany przez dwóch użytkowników, jest on wymieniony dwukrotnie – raz dla każdego konta użytkownika. 

Informacje o urządzeniach

Dane Opis
Nazwa urządzenia Nazwa powiązana z urządzeniem użytkownika (na przykład Pixel Andrzeja).
Nazwa Nazwa użytkownika, którego służbowe dane są synchronizowane na danym urządzeniu.
E-mail Adres e-mail użytkownika, którego służbowe dane są synchronizowane na urządzeniu.
System operacyjny Wersja systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, na przykład Android 7.1. 
Ostatnia synchronizacja Liczba dni od ostatniej synchronizacji urządzenia z Zarządzaniem urządzeniami mobilnymi w Google. Ten dzień jest określany inaczej na urządzeniach różnych typów:
 • Android – data ostatniej synchronizacji aplikacji Google Apps Device Policy,
 • Apple® iOS® – data ostatniej synchronizacji profilu lub aplikacji Device Policy,
 • (tylko w G Suite) Urządzenia synchronizowane przy użyciu Google Sync – data ostatniej synchronizacji służbowych danych na urządzeniu (z uwzględnieniem danych iOS).
Stan Stan zarządzania urządzeniem. Na przykład Zatwierdzone, Zablokowane lub Konto zostało wyczyszczone.
Typ Typ urządzenia, na przykład Android lub iOS.
Model Model urządzenia, na przykład Nexus 9. Pełne informacje dostępne tylko w zaawansowanym zarządzaniu urządzeniami mobilnymi. Jeśli korzystasz z podstawowego zarządzania urządzeniami mobilnymi, niektóre szczegóły mogą być niedostępne.
Pierwsza synchronizacja Liczba dni od pierwszej synchronizacji danych służbowych na urządzeniu.

W konsoli administracyjnej kliknij nagłówek kolumny, aby posortować urządzenia według tej kolumny. Aby zmienić wyświetlane kolumny lub ich kolejność, kliknij Zarządzaj kolumnami Zarządzaj kolumnami.

Uwaga: jeśli używasz podstawowych funkcji zarządzania, to zanim pojawią się informacje o nowych urządzeniach, mogą minąć nawet trzy dni.

Znajdowanie określonych urządzeń mobilnych

Wyszukiwanie urządzeń

Urządzenia możesz wyszukiwać na liście urządzeń. W prawym górnym rogu wpisz zapytanie na pasku wyszukiwania i kliknij Szukaj Szukaj. Jeśli na przykład szukasz urządzenia określonego typu, wpisz jego model.

Jeśli chcesz zobaczyć więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wyświetlanie szczegółów urządzenia mobilnego.

Wskazówki na temat wyszukiwania

 • Wpisz każde wyszukiwane hasło jako pojedyncze słowo (bez spacji). Możesz też wpisać wiele słów w cudzysłowach, aby wyszukać dokładne wyrażenia.
 • Wielkość znaków nie jest rozróżniana.
 • W trakcie wyszukiwania słów i wyrażeń przeszukiwane są wszystkie pola. 
 • Aby przeszukać określone pole, użyj filtrów. Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższej sekcji Filtrowanie listy urządzeń. Możesz też wpisać operator wyszukiwania z odpowiednim argumentem, na przykład user:admin. Szczegółowe informacje na temat operatorów wyszukiwania znajdziesz w sekcji Znajdowanie urządzeń przy użyciu operatorów wyszukiwania.
 • Znaki interpunkcyjne i specjalne są traktowane przez system jak spacje. Na przykład wyszukanie hasła admin@twoja_domena.com da takie same wyniki jak wyszukanie hasła "admin twoja_domena com".
Filtrowanie listy urządzeń
 1. Na liście urządzeń w nagłówku Urządzenia kliknij Dodaj filtr.
 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Wybierz kategorię, według której chcesz filtrować listę (np. Model lub Aplikacje) a potem wybierz opcję lub wpisz tekst filtra a potem kliknij Zastosuj.
  • Zacznij wpisywać tekst, według którego chcesz filtrować listę (np. nazwa użytkownika, model urządzenia czy aplikacja) a potem wybierz odpowiedni filtr.

Uwaga: filtr Należące do firmy w sekcji Własność wyświetla wszystkie urządzenia działające w trybie właściciela urządzenia (tryb zarządzania, który zapewnia organizacji pełną kontrolę nad urządzeniem). Ta lista obejmuje urządzenia należące do firmy oraz osobiste urządzenia użytkowników przypisane do firmy. Aby zobaczyć tylko urządzenia należące do firmy, wyświetl flotę urządzeń należących do firmy.

Pobieranie listy urządzeń

Możesz pobrać plik CSV z listą urządzeń mobilnych w organizacji. Zawiera ona wszystkie informacje o urządzeniach, takie jak nazwa urządzenia, adres e-mail czy data ostatniej synchronizacji. Jeśli w organizacji jest dużo urządzeń mobilnych, pobieranie danych może być powolne.

Aby pobrać listę urządzeń, u góry ekranu kliknij Pobierz Pobierz.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?