Mottagningsgränser för Gmail i Google Workspace

Google begränsar antalet e-postmeddelanden som du kan ta emot för att Gmail ska fungera effektivt och kontona skyddas. Om ditt konto får många automatiska meddelanden är det mer troligt att det når meddelandegränsen.

När ett konto når gränsen kan du inte ta emot nya meddelanden. Kontot kan också ha allmänna problem, till exempel långsam sökning. Alla nya inkommande meddelanden avvisas tillbaka till avsändaren.

Om du blir utelåst från Gmail-kontot kan en administratör

Dessa Gmail-gränser gäller för alla utgåvor och kan inte höjas. Gränserna kan ändras utan föregående meddelande.

Beskrivning All e-post skickad till kontot. Den kan visas som med eller utan Gmail-tråd.
Per minut 60
Per timme 3 600
Per dag 86 400
Storleksgräns

Du kan ta emot e-postmeddelanden på upp till 50 MB.

Obs! Vid sändning av filbilagor som är större än 25 MB ska du använda Google Drive eller andra fildelningstjänster.

Gräns för bilaga Du kan ta emot upp till 500 bilagor per enskilt e-postmeddelande.

Hur länge varar en avstängning?

Om ett konto uppnår en mottagningsgräns gäller begränsningen att ta emot ny e-post vanligtvis i ca 24 timmar. Efter 24 timmar återställs mottagningsgränserna automatiskt och kontot kan ta emot e-post igen. När ett konto återställs kan meddelanden som skickas till kontot under den begränsade perioden inte återställas.

Rekommendationer

Använd Google Grupper

Undvik att nå mottagningsgränsen genom att skicka meddelandeloggar och automatiska e-postmeddelanden till Google Grupper. Använd Grupper för att läsa stora eller ofta skickade meddelanden. När du använder Grupper bidrar det till att du undviker att överskrida mottagningsgränserna för ditt Gmail-konto. Om du skickar automatiska e-postmeddelanden till ett gruppkonto minskar antalet meddelanden som skickas till ditt e-postkonto. Genom att använda Grupper kan du dra nytta av mottagningsgränserna för både e-post och Grupper.

Tänk på följande när du använder Grupper för att minska antalet inkommande meddelanden till ditt Gmail-konto:

Bästa metoder för konton

  • Undvik att använda ett enda konto för flera användare.
  • Dela e-post via Google Grupper.
  • Använd 10 eller färre e-postalias per konto.
  • Skapa delade postlådor med grupper eller gör så att många personer skickar och tar emot e-post med en enda adress.

Undvik att använda catch-all-konton

Spammare försöker ofta gissa e-postadresser i din domän. När de gissar fel, levereras skräppost till catch-all-adresser. De stora volymerna kan göra att Gmail-gränserna snabbt nås.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt