Mottagandegränser för e-post

För att system ska fungera väl och konton vara säkra finns det gränser i Google för antalet e-postmeddelanden som användare kan ta emot per minut, timme och dag. Om du ställer in konton på att ta emot automatiska meddelanden, t.ex. loggfiler, ökar risken för att gränsen uppnås.

Om ett konto når gränsen kan en användare inte få något nytt e-postmeddelande och kan uppleva generella kontoproblem, exempelvis långsam sökning. Alla inkommande meddelanden studsar tillbaka till avsändaren.

Är du utelåst från kontot? G Suite-administratörer kan kontrollera avsnittet Användare på Google Apps administratörskonsol och hitta information om vilka gränser du överskridit och när åtkomsten kommer att återställas. Ibland kan en administratör återställa Gmail-avstängningen.

Följande tabell visar gränser för olika tidsperioder. Dessa gränser gäller för G Suite- och Education-utgåvor. Gränserna kan ändras utan föregående meddelande för att skydda Googles infrastruktur.

Beskrivning All e-post skickad till kontot. Den kan visas som med eller utan Gmail-tråd.
Per minut 60
Per timme 3 600
Per dag 86 400
Storleksgräns

Du kan ta emot e-postmeddelanden på upp till 50 MB.

Obs! Vid sändning av filbilagor som är större än 25 MB ska du använda Google Drive eller andra fildelningstjänster.


Hur länge varar en avstängning?

Om ett konto uppnår en mottagningsgräns gäller begränsningen att ta emot ny e-post vanligtvis i ca 24 timmar. Efter denna period återställs gränser för att ta emot e-post automatiskt och användaren fortsätter ta emot e-post. Efter en kontoåterställning kan en användare inte återställa några meddelanden som skickas till kontot under den begränsade perioden.

Rekommendationer

Använd Google Grupper

Undvik att nå mottagningsgränsen genom att skicka meddelandeloggar och automatiska e-postmeddelanden till Google Grupper. Med Grupper kan du använda ett webbgränssnitt för att läsa stora eller ofta skickade meddelanden som gör att mottagningsgränserna för e-postkontot snabbt uppnås. Om du skickar automatiska e-postmeddelanden till ett gruppkonto minskar belastningen på ditt e-postkonto och du kan dra nytta av mottagningsgränserna för både e-post och grupper.

Prenumerera på de dagliga sammanfattningarna av e-postlistor med mycket trafik.

Bästa metoder för konton

  • Undvik att använda ett enda konto för flera användare.
  • Dela e-post via Google Grupper.
  • Använd 10 eller färre e-postalias per konto.
  • Skapa delade postlådor med grupper eller gör så att många personer skickar och tar emot e-post med en enda adress.

Undvik att använda catch-all-konton

Spammare försöker ofta gissa e-postadresser i din domän. När de gissar fel, levereras skräppost till catch-all-adresser. De stora volymerna gör att Gmail-gränserna snabbt kan överskridas.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?