Melding

Duet AI is now Gemini for Google Workspace. Learn more

Uw netwerk voorbereiden op Meet-vergaderingen en -livestreams

Dit artikel is bedoeld voor beheerders. Als u wilt weten hoe u zelf vergaderingen instelt en beheert, gaat u naar het Helpcentrum van Meet.

Dit artikel is bestemd voor IT-beheerders die Meet beheren voor grote organisaties of organisaties met complexe netwerkbehoeften. Als uw organisatie minder dan 100 werknemers heeft, hoeft u dit zeer technische artikel waarschijnlijk niet te lezen.

Als u hier als IT-beheerder bent en wilt weten hoe u problemen met uw netwerk voor Meet kunt oplossen, gaat u naar Netwerk-, audio- en videoproblemen met Meet oplossen als beheerder. Als u Meet wilt uitzetten voor uw hele organisatie, gaat u naar Meet-vergaderingen en -gesprekken uitzetten voor uw organisatie.

Als u vergaderingen van hoge kwaliteit en livestreaming met ultralage vertraging wilt bieden met Google Meet, moet u uw netwerk zo instellen dat Meet efficiënt kan communiceren met de Google-infrastructuur.

Denk hierbij aan het volgende:

 • Zorg dat Meet-verkeer een korte route naar internet heeft.
 • Gebruik geen proxy's, pakketinspectie, protocolanalyseprogramma's en Quality of Service (QoS).
 • De wachttijd, bandbreedte en wifi-netwerkinstellingen meten en optimaliseren.

Alles uitvouwen  |  Alles samenvouwen

Uw netwerk instellen

Stap 1: Stel uitgaande poorten in voor mediaverkeer
Update de firewalls zodat mediaverkeer van en naar uw organisatie kan worden gestuurd:
 • Stel voor audio en video uitgaande UDP-poorten 3478 en 19302-19309 in.
  • Als u het aantal gebruikte Chrome WebRTC-poorten wilt beperken, gebruikt u de poorten in het artikel WebRTC UDP-poorten.
  • U kunt deze poorten ook beperken via de firewall.
 • Gebruik voor webverkeer en gebruikersverificatie de uitgaande UDP- en TCP-poort 443.

Deze poorten zijn toegestaan zonder IP-beperking. Als UDP-poorten worden geblokkeerd, wordt TCP gebruikt. Als u TCP of TCP via een proxy gebruikt, kan de algehele kwaliteit van vergaderingen afnemen.

Stap 2: Toegang tot Uniform Resource Identifiers (URI's) toestaan

Meet heeft volledige netwerktoegang nodig.

 1. Als er beperkingen of filters gelden voor gebruikers in uw netwerk, moet u netwerktoegang geven tot de patronen van de Uniform Resource Identifier (URI) hieronder op deze pagina via poort 443.
 2. Als u een Google Meet-hardwareproduct gebruikt, checkt u de netwerkvereisten voor ChromeOS via TLS-inspectie (of SSL-inspectie) instellen op Chrome-apparaten.

Domeinen voor statische bronnen

 • clients2.google.com
 • clients4.google.com
 • clients6.google.com
 • www.gstatic.com
 • fonts.gstatic.com
 • lh3.googleusercontent.com
 • meetings.clients6.google.com

Domeinen voor API-eindpuntconnectiviteit

 • accounts.google.com
 • apis.google.com
 • meetings.googleapis.com
 • hangouts.googleapis.com
 • meet.google.com
 • apps.google.com
 • jamboard.google.com
 • docs.google.com

Domeinen voor livestreaming

 • stream.meet.google.com
 • youtube.googleapis.com
 • www.youtube-nocookie.com
 • googlevideo.com
   

Domeinen voor gebruikersfeedback en uploads van gebeurtenislogboeken

 • https://www.google.com/tools/feedback
 • https://feedback.googleusercontent.com/resources/
 • https://play.google.com/log

Stap 3: Sta toegang toe tot IP-adresbereiken van Google (voor audio en video)
 1. Als uw organisatie Meet-verkeer via poort 443 moet ondersteunen, zet u Meet SNI op de toelatingslijst van uw firewall of proxy om audio- en videoverkeer via TLS toe te staan. Dit zijn andere IP-adressen dan de URI's uit stap 2.
 2. Voeg de IP-adresbereiken van Google Workspace toe (voor uw gebruikers). Geef de mediaservers van Meet toegang via de volgende reeks IP-bereiken en de volgende SNI:
  • IPv4: 74.125.250.0/24
  • IPv6: 2001:4860:4864:5::0/64
  • SNI: workspace.turns.goog
 3. Als uw organisatie livestreaming met ultralage vertraging gebruikt, geeft mediaverkeer voor livestreaming de voorkeur aan het UDP-protocol. Dit verkeer gebruikt de IP-bereiken van Workspace (vergelijkbaar met Meet) in plaats van de HTTP-IP-bereiken van YouTube.
 4. Voeg IP-adresbereiken voor consumenten toe. Geef de mediaservers van Meet toegang via de volgende reeks IP-bereiken:
  • IPv4: 142.250.82.0/24
  • IPv6: 2001:4860:4864:6::/64
  • SNI: meet.turns.goog
Stap 4: De bandbreedtevereisten controleren

Uw netwerk moet genoeg bandbreedte hebben voor alle gelijktijdige HD-videovergaderingen. De camera moet ook extra bandbreedte hebben voor andere taken, zoals livestreaming. Het aantal deelnemers, scherm delen en andere factoren hebben ook invloed op het bandbreedtegebruik.

Als uw netwerk niet genoeg bandbreedte heeft, verlaagt Meet de videodefinitie. Als uw netwerk niet genoeg bandbreedte heeft voor video, kunt u Meet het best instellen op Alleen audio.

De minimale bandbreedtevereisten voor Meet berekenen

Als u de minimale bandbreedte die nodig is voor uw organisatie wilt berekenen, vermenigvuldigt u de gemiddelde bandbreedte per deelnemer met het piekaantal gelijktijdige deelnemers. Er zijn veel factoren die het bandbreedtegebruik kunnen beïnvloeden, zoals het aantal deelnemers, indelingen en scherm delen. Als een scherm wordt gedeeld, neemt het niet meer bandbreedte in beslag nadat het is geladen.

Gemiddelde bandbreedte per deelnemer voor grote organisaties    
Type vergadering Uitgaand Binnenkomend
Video 1 Mbps 1,3 Mbps
Alleen audio 12 Kbps 18 Kbps

 

Bandbreedte per deelnemer voor kleine organisaties of individuele gebruikers    
Type vergadering Uitgaand Binnenkomend
1080p video Tot 3,6 Mbps Tot 3,6 Mbps
720p video Tot 1,7 Mbps Tot 1,7 Mbps
Groepsvergadering 250 Kbps en hoger* Tot 4,0 Mbps
Alleen audio 100 Kbps 100 Kbps

*Afhankelijk van de verzendresolutie

Het piekaantal gelijktijdige deelnemers schatten

Als Meet-vergaderingen van hoge prioriteit zijn voor uw gebruikers, schat u dat op elk moment 20% van de gebruikers in uw organisatie Meet gebruikt. Als Meet-vergaderingen van lage prioriteit zijn voor uw gebruikers, neemt mogelijk slechts 0,5% van de mensen tegelijk deel aan een Meet-vergadering.

Prioriteit van videovergaderingen Geschatte hoeveelheid gelijktijdige deelnemers aan de vergadering
Hoog 10–20%
Normaal 1-4%
Laag 0,01–0,5%

Bandbreedtevereisten per livestreamfeed

Als uw organisatie vergaderingen livestreamt, is de ideale bandbreedte voor elke feed die de stream bekijkt 2,6 Mbps. Livestreams hebben opties voor dynamische indelingen en formaten. Mogelijkheden van het apparaat, zoals venstergrootte en beeldverhouding, zijn geoptimaliseerd. Meet gebruikt de standaard video-instelling voor hoge kwaliteit als de deelnemer voldoende individuele bandbreedte heeft.

Als deelnemers niet genoeg bandbreedte hebben, kunnen ze ervoor kiezen de Meet-kwaliteit te verlagen of alleen audio te gebruiken.

Eén videofeed (bitsnelheid kilobit/s)

Resolutie

Minimum

Maximum

180p

80

200

360p

200

500

540p

400

1000

720p

600

1500

 

Feed voor scherm delen (bitsnelheid kilobit/s)

Resolutie

Minimum

Maximum

Minimumkwaliteit

200

200

360p

250

500

720p

750

1500

1800p

1300

2600

 

Bandbreedte voor klassieke livestreaming (geen ultralage vertraging)

Ga na welke livestreamversie uw domein gebruikt door naar de client te kijken. De klassieke versie van livestreaming heeft bovenaan een witte balk met bedieningselementen. De nieuwe livestreamclient heeft net als Meet een donker thema, en alle bedieningselementen staan onderaan.

Resolutie Minimum Maximum
360p 400 kbps 1 Mbps
720p 1,5 Mbps 4 Mbps
1080p 3 Mbps 6 Mbps


De werkelijke bandbreedte verandert op basis van het type content in de livestream.

Best practices voor het netwerk

De standaard videokwaliteit instellen
 

Gebruikers kunnen de standaard videokwaliteit overschrijven in hun browser. De standaardinstelling geldt voor elke nieuwe vergadering waaraan de gebruiker deelneemt.

Deze instelling geldt alleen voor webbrowsers, niet voor Google Meet-hardware of de mobiele Meet-apps.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenGoogle Workspaceand thenGoogle Meet.
 3. Klik op Meet-video-instellingen.
 4. Selecteer links de organisatie-eenheid die u wilt beheren. Selecteer de organisatie op het hoogste niveau als u wilt dat de instellingen gelden voor alle gebruikers.
 5. Selecteer een optie voor de standaard videokwaliteit:
  • Automatisch aanpassen (standaard): De bandbreedte wordt aangepast aan het netwerk en het systeem, zodat de best mogelijke kwaliteit wordt geleverd.
  • Beperkte videobandbreedte: De uplink-bandbreedte is beperkt tot 1 Mbps.
  • Alleen audio: Video staat standaard uit. Gebruikers kunnen in het Meet-browservenster op klikken om hun camera aan te zetten. De uplink-video wordt beperkt tot 1 Mbps.
 6. Pas de instellingen toe:
  1. Als de instelling geldt voor de organisatie-eenheid op het hoogste niveau, klikt u op Opslaan.
  2. Als de instelling geldt voor een onderliggende organisatie-eenheid en anders is dan de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
Wifi gebruiken

De volgende aanbevelingen gelden voor typische kantooromgevingen. Complexere omgevingen, zoals fabrieksvloeren, gebieden met veel ruis op de radiofrequentie (RF) of gebieden met weinig dekking, moeten worden geëvalueerd door een wifi-technicus. 

Bekijk de volgende overwegingen als u een draadloos netwerk ontwerpt, implementeert en gebruikt met Meet.

2,4 GHz- en 5 GHz RF-banden

We raden u aan af te dwingen dat clients in het netwerk verbinding maken met de 5 GHz RF-band, indien beschikbaar.

We raden de implementatie en het gebruik van Meet via de 2,4 GHz-band van een draadloos netwerk af, aangezien dit netwerk meestal veel wordt gebruikt. De 2,4 GHz-band is ook minder betrouwbaar, omdat deze 3 niet-overlappende kanalen heeft, er hoge ruisniveaus van nabijgelegen storende netwerken zijn en extra storing van andere apparaten aanwezig is.

Overwegingen voor ontwerp en implementatie

Houd bij een draadloos netwerk vooral rekening met capaciteit in plaats van dekking.

 • Celgrootte beheren: Bepaal de celgrootte met de zendkracht van het toegangspunt (TP). Implementeer kleinere cellen als je meer apparaten verwacht, zoals vergaderruimten en collegezalen, voor meer capaciteit. Grotere cellen zijn geschikt voor algemene dekking op kantoor.
 • Zet lage gegevenssnelheden uit om de RF efficiënter te gebruiken en dwing af dat de handover van de client via het dichtstbijzijnde TP gebeurt bij roaming tussen TP's.

Als de SSID van een draadloos netwerk beschikbaar is op beide banden (2,4 GHz en 5 GHz), moet het netwerk afdwingen dat clients de 5 GHz-band gebruiken.

Een draadloos netwerk moet centraal worden beheerd om geavanceerde functies mogelijk te maken, zoals naadloze roaming tussen TP's en het juiste RF-beheer. Dit mag geen verzameling op zichzelf staande AP's zijn.

Voer als laatste na de implementatie een test uit om te controleren of het draadloze netwerk genoeg dekking heeft in de ruimtes waarin Meet het meest zal worden gebruikt.

WMM gebruiken

Implementeer Wireless Multimedia Extensions (WMM) om de Meet-communicatie via draadloze netwerken betrouwbaar te laten verlopen. 

Meet-verkeer moet op een van de volgende manieren worden geclassificeerd:

 • De draadloze controller of het TP gebaseerd op de Meet-specifieke protocollen en poorten.
 • De Differentiated Services Code Point-veldwaarde (DSCP) die is ingesteld door andere netwerkapparatuur. Gebruik DSCP als u voldoende vertrouwen heeft in het netwerk.

Volledige WMM-ondersteuning (inclusief clients) is vereist voor QoS in beide richtingen. U kunt het wel instellen op netwerkniveau (op de controller of het AP) voor veel voordelen. Meet-verkeer moet worden toegewezen aan de audio- of videorij op het draadloze TP of de controller. Meet-verkeer moet voorrang krijgen op andere soorten verkeer.

VDI gebruiken

VDI-omgevingen voegen een extra laag toe tussen Meet en internet. Hierdoor kan Meet trager worden en kan de kwaliteit afnemen. Achtergrondeffecten zijn beperkt en de preview van de green room is niet beschikbaar.

Hoewel we u afraden om VDI te gebruiken, kunt u wel stappen uitvoeren om de impact van het gebruik van VDI op Meet te verkleinen:

 • Zorg dat Google Meet kan detecteren dat het wordt uitgevoerd in een virtuele machine (VM) door het Enterprise Hardware Platform API-beleid aan te zetten in Chrome. Ga naar Chrome-beleid instellen voor gebruikers of browsers en de API-pagina voor meer informatie.
 • Wijs minstens 4 virtuele CPU's toe voor elke VM-instantie.
 • Een GPU is niet vereist voor videoverwerking op basis van cloudeffecten voor achtergrondeffecten, maar VM-instanties waarvoor GPU is aangezet, verhogen de betrouwbaarheid van videocodering en achtergrondeffecten, zoals vervagen.
 • Zorg voor voldoende bandbreedte en een korte vertraging tussen clients, virtuele desktops en de Meet-mediaservers. Zie stap 4 (hierboven op deze pagina) voor de bandbreedtevereisten tussen Meet-mediaservers en VM's. Vraag uw VDI-provider wat de vereiste bandbreedte is voor de verbinding tussen VDI-clients en VM's.
Proxy's vermijden

Meet biedt dezelfde voordelen voor videoverkeer als een proxy, dus er is geen proxy nodig. We raden het gebruik van proxyservers voor Meet-verkeer af. Wanneer verkeer via een proxy loopt, zorgt dit voor een langere wachttijd. Hierdoor kan het gebeuren dat Meet de videokwaliteit automatisch vermindert. De prestaties van Meet zijn het best als de vertraging tussen de client en Google minder dan 100 ms is.

Als proxyservers vereist zijn voor uw netwerk

Als u absoluut een proxy moet gebruiken, moet u weten dat proxyservers veel invloed kunnen hebben op de prestaties. Zorg voor het volgende:

Het Socket Secure-internetprotocol (SOCKS5) wordt op dit moment niet ondersteund.

QoS vermijden
Gebruik Quality of Service (QoS) niet voor Meet in uw netwerk. Meet past zich automatisch aan de netwerkomstandigheden aan. Gebruik QoS alleen als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het geval van een overbelast netwerk) en u een end-to-end QoS-model in uw netwerk kunt implementeren en beheren.  

Als u QoS moet gebruiken

Gebruik de praktische tips die worden beschreven in de gids met praktische tips voor Meet QoS.
Gebruik van VPN's vermijden

We raden het gebruik van een VPN voor Meet-verkeer sterk af. VPN's zorgen voor een langere wachttijd. Hierdoor kan het gebeuren dat Meet de video- en audiokwaliteit automatisch vermindert.

​​Als u een VPN moet gebruiken:

 • Zet split tunneling aan voor uw VPN.
 • Leid de domeinen van stap 2 buiten het VPN om met het DNS of de SNI (SNI wordt aanbevolen).
 • Leid de IP-bereiken uit stap 3 buiten het VPN om via overeenkomsten met voorvoegsels.

Gerelateerde onderwerpen


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
6654304524222444685
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
73010