Uw netwerk voorbereiden op Meet-videogesprekken

Dit artikel is bestemd voor G Suite-beheerders. De IP-adresbereiken van Meet Enterprise gelden niet voor niet-G Suite-gebruikers. 

Als u videovergaderingen van hoge kwaliteit wilt voeren met Google Meet, moet u uw netwerk zo instellen dat Meet efficiënt kan communiceren met de Google-infrastructuur. 

U moet het volgende doen:

 • Zorgen dat Meet-verkeer een kort pad naar het internet heeft.
 • Proxy's, pakketinspectie, protocolanalyseprogramma's en Quality of Service (QoS) niet gebruiken.
 • De wachttijd, bandbreedte en wifi-netwerkinstellingen meten en optimaliseren.
   

Alles openen  |  Alles sluiten

Uw netwerk instellen

Stap 1: Uitgaande poorten instellen voor mediaverkeer
Stel de volgende poorten in zodat mediaverkeer van en naar uw organisatie kan worden geleid:
 • Stel voor media (audio en video) uitgaande UDP-poorten 19302-19309 in met de Chrome-instelling WebRTC UDP-poorten.
 • Gebruik voor webverkeer en gebruikersverificatie de uitgaande UDP- en TCP-poort 443.
 
Stap 2: Toegang tot Uniform Resource Indicators (URI's) toestaan

De kernservices van Google moeten volledige netwerktoegang hebben. Als er beperkingen of filters gelden voor gebruikers in uw netwerk, moet u de volgende URI-patronen netwerktoegang via poort 443 geven.

Opmerking: Als u Meet gebruikt op Chromebox-apparaten voor vergaderingen, bekijkt u ook de netwerkvereisten voor Chrome OS.

Voor patronen voor webverkeer, API's, feedbackrapporten, het uploaden van logboeken en verbindingsinstellingen:

 • https://*.google.com/*
 • https://*.googleapis.com/*
 • https://*.gstatic.com/* 
 • https://*.googleusercontent.com/*

Voor livestreamingpatronen:

 • https://*.googlevideo.com/*
 • https://*.youtube-nocookie.com/*
 • https://*.ytimg.com/*
Stap 3: Toegang toestaan tot IP-adresbereiken van Google-media

Meet-verkeer is beveiligd en versleuteld. Het is dus niet nodig het verkeer naar de IP-adressen van G Suite te beperken.

Als er echter netwerkbeperkingen gelden die vereisen dat verkeer wordt beperkt, kunt u alleen de mediaservers van Meet toegang geven. Deze IP-bereiken worden uitsluitend gebruikt voor Meet, zodat u videovergaderingsverkeer kunt identificeren dat wordt gebruikt met het G Suite-account van uw organisatie en Google Meet-verkeer van consumentenaccounts minder prioriteit geeft.

Geef de mediaservers van Meet toegang via de volgende reeks IP-bereiken: 

 • IPv4: 74.125.250.0/24
 • IPv6: 2001:4860:4864:5::0/64

Opmerking: Deze IP-adresbereiken gelden alleen voor media (audio en video) en zijn anders dan de hierboven in stap 2 vermelde URI's.
 

Stap 4: Controleer de bandbreedtevereisten
Uw netwerk moet genoeg bandbreedte hebben voor alle gelijktijdige HD-videovergaderingen en extra bandbreedte voor andere taken zoals livestreams. Als er niet genoeg bandbreedte is, verlaagt Meet de videodefinitie zodat deze past binnen de netwerkbeperkingen. Als er niet genoeg bandbreedte is voor video, wordt de modus met alleen audio gebruikt.

De minimale bandbreedtevereisten voor Meet berekenen

Als u de minimale bandbreedte voor deelnemers en livestreams wilt berekenen, vermenigvuldigt u de gemiddelde bandbreedte per deelnemer met het piekaantal gelijktijdige deelnemers.

Bandbreedtevereisten per deelnemer

Meet past het bandbreedtegebruik aan om de beste prestaties te leveren op het netwerk van de deelnemers.

Gemiddelde bandbreedte per deelnemer    
Type vergadering Uitgaand Binnenkomend
HD-video 3,2 Mbps 1,8 Mbps
Alleen audio 12 Kbps 18 Kbps

 

Ideale bandbreedte per deelnemer    
Type vergadering Uitgaand Binnenkomend
HD-videovergaderingen met twee deelnemers 3,2 Mbps 2,6 Mbps
Videovergaderingen met een groep 3,2 Mbps 3,2 Mbps

Het piekaantal gelijktijdige deelnemers schatten

Bepaal het aantal gelijktijdige deelnemers, gebaseerd op hoe belangrijk videogesprekken zijn op elke locatie, zoals weergegeven in de volgende tabel.
 

Belang van videomeetings Piekaantal gelijktijdige videovergaderingen
Hoog 10-20%
Normaal 1-4%
Laag 0,01-0,5%

Als videovergaderingen bijvoorbeeld erg belangrijk zijn, schat u dat 20% van de gebruikers op die locatie Meet gebruikt. Als videovergaderingen minder belangrijk zijn, neemt wellicht slechts 0,5% van de mensen gelijktijdig deel aan een vergadering.

Bandbreedtevereisten per kijker voor livestreams

Als uw organisatie videovergaderingen livestreamt, is de ideale bandbreedte voor elke deelnemer die de stream bekijkt 2,6 Mbps. De standaard video-instelling voor hoge kwaliteit is 720p. Deze wordt gebruikt als de deelnemer voldoende individuele bandbreedte heeft.
 
Als er niet genoeg bandbreedte beschikbaar is, kunnen kijkers er ook voor kiezen de videokwaliteit van Meet te verlagen.

Meet-video-instelling Vereiste binnenkomende bandbreedte Opmerkingen
720p 2,6 Mbps Standaardinstelling voor hoge kwaliteit, levert de beste prestaties
480p 1,5 Mbps  
360p 1,0 Mbps  
240p 0,5 Mbps We raden deze instelling af vanwege de lage kwaliteit.

Praktische tips

Proxy's gebruiken

We raden het gebruik van proxyservers voor Meet-verkeer sterk af.

Wanneer verkeer via een proxy verloopt, zorgt dit voor een langere wachttijd. Hierdoor kan het gebeuren dat Meet de video- en audiokwaliteit automatisch vermindert. De prestaties van Meet zijn het best wanneer de wachttijd tussen de client en de Google-backend minder dan 100 ms is. Daarnaast biedt Meet dezelfde voordelen voor videoverkeer als een proxy, dus er is geen proxy nodig.  

Doe het volgende als proxyservers noodzakelijk zijn

Als het gebruik van een proxy absoluut is vereist, moet u weten dat proxyservers veel invloed kunnen hebben op de prestaties. Doe dus het volgende:

Het Socket Secure-internetprotocol (SOCKS5) wordt momenteel niet ondersteund.

Praktische tips voor wifi

De volgende aanbevelingen gelden voor typische kantooromgevingen. Complexere omgevingen, zoals fabrieksvloeren, gebieden met veel ruis op de radiofrequentie (RF) of gebieden met weinig dekking, moeten worden geëvalueerd door een wifi-technicus.

Bekijk de volgende overwegingen wanneer u een draadloos netwerk ontwerpt, implementeert en gebruikt met Meet.

2,4 GHz- en 5 GHz RF-banden

We raden de implementatie en het gebruik van Meet via de 2,4 GHz-band van een draadloos netwerk af, aangezien dit netwerk meestal veel wordt gebruikt. De 2,4 GHz-band is ook minder betrouwbaar, omdat deze drie niet-overlappende kanalen heeft, er hoge ruisniveaus van nabijgelegen storende netwerken zijn en extra storing van andere apparaten aanwezig is.

Overwegingen voor ontwerp en implementatie

Houd bij een draadloos netwerk vooral rekening met capaciteit in plaats van dekking.

 • Celgrootte beheren: Bepaal de celgrootte met de zendkracht van het toegangspunt (Access Point, AP). Implementeer kleinere cellen wanneer u meer apparaten verwacht, zoals vergaderruimten en collegezalen, voor meer capaciteit. Grotere cellen zijn geschikt voor algemene dekking op kantoor.
 • Schakel lage rates uit om de RF efficiënter te gebruiken en dwing af dat de handover van de client via de dichtstbijzijnde AP gebeurt bij roaming tussen AP's.

Als de SSID van een draadloos netwerk beschikbaar is op beide banden (2,4 GHz en 5 GHz), moet het netwerk afdwingen dat clients de 5 GHz-band gebruiken.

Als u geavanceerde functies wilt toestaan, zoals naadloze roaming tussen AP's en het juiste RF-beheer, moet een draadloos netwerk centraal worden beheerd en geen verzameling zijn van opzichzelfstaande AP's.

Voer als laatste na de implementatie een test uit om te kijken of het draadloze netwerk genoeg dekking heeft in de ruimten waarin Meet het meest zal worden gebruikt.

Praktische tips voor WMM

Implementeer Wireless Multimedia Extensions (WMM) om de Meet-communicatie via draadloze netwerken betrouwbaar te laten verlopen.

Meet-verkeer moet op een van de volgende manieren worden geclassificeerd:

 • De draadloze controller of AP gebaseerd op de Meet-specifieke protocollen en poorten.
 • De Differentiated Services Code Point-veldwaarde (DSCP) die is ingesteld door andere netwerkapparatuur. Gebruik DSCP als u voldoende vertrouwen heeft in het netwerk.

Hoewel volledige WMM-ondersteuning (inclusief clients) is vereist om QoS in beide richtingen te kunnen leveren, kunt u veel voordeel behalen als u het configureert op netwerkniveau (op de controller of AP). Meet-verkeer moet worden toegewezen aan de audio- of de videorij op de draadloze AP of controller en moet voorrang krijgen op andere soorten verkeer.

Praktische tips voor QoS

Gebruik QoS niet

Gebruik Quality of Service (QoS) niet voor Meet in uw netwerk, omdat Meet zich automatisch aanpast aan de netwerkomstandigheden. Gebruik QoS alleen als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het geval van een overbelast netwerk, en u een end-to-end QoS-model in uw netwerk kunt implementeren en beheren.  

Als u QoS moet gebruiken

Gebruik de praktische tips die worden beschreven in de gids met praktische tips voor Meet QoS.
Meet-verkeer beperken
Als u het bandbreedtegebruik van Meet wilt beperken voor gebruikers in een bepaalde organisatie-eenheid, stelt u de standaard videokwaliteit in de Google Beheerdersconsole in.
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsen danG Suiteen danInstellingen voor Google Hangouts.
 3. Klik op Meet-instellingen.
 4. Selecteer links de organisatie-eenheid die u wilt beheren. Selecteer de organisatie op het hoogste niveau als u wilt dat de instellingen gelden voor alle gebruikers.
 5. Selecteer een optie voor de standaard videokwaliteit:
  • Automatisch aanpassen (standaard): De bandbreedte wordt aangepast aan het netwerk en het systeem, zodat de best mogelijke kwaliteit wordt geleverd.
  • Beperkte videobandbreedte: De uplink-bandbreedte wordt standaard beperkt tot 1 Mbps, om bandbreedtegebruik te beperken.
  • Alleen audio: Video is standaard uitgeschakeld. Gebruikers kunnen hun camera handmatig inschakelen, maar dan wordt de uplink-video standaard beperkt tot 1 Mbps.
 6. Pas de instellingen toe:
  1. Als de instelling voor de organisatie op het hoogste niveau geldt, klikt u op Opslaan.
  2. Als de instelling voor een onderliggende organisatie-eenheid geldt en anders is dan de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
Opmerking: Deze instelling is alleen van toepassing op webbrowsers en heeft geen invloed op de hardware van Google Meet of de mobiele Meet-apps. Gebruikers kunnen in hun browser de standaardwaarde voor hun organisatie-eenheid overschrijven door in de Meet-vergadering hun video in te schakelen en de videokwaliteit aan te passen. De standaardinstelling geldt voor elke nieuwe vergadering waaraan de gebruiker deelneemt.
 
Het gebruik van QoS in uw Meet-netwerk wordt afgeraden. Als u Meet-bandbreedtegebruik op netwerkniveau moet bepalen om Meet-verkeer te reserveren of beperken, bekijkt u de praktische tips voor QoS.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?