Uw netwerk voorbereiden op Meet-vergaderingen

Dit artikel is bedoeld voor beheerders. Als u wilt weten hoe u zelf vergaderingen instelt en beheert, gaat u naar het Helpcentrum van Meet.

Als u videovergaderingen van hoge kwaliteit wilt voeren met Google Meet, moet u uw netwerk zo instellen dat Meet efficiënt kan communiceren met de Google-infrastructuur.

Denk hierbij aan het volgende:

 • Zorg dat Meet-verkeer een korte route naar internet heeft.
 • Gebruik geen proxy's, pakketinspectie, protocolanalyseprogramma's en Quality of Service (QoS).
 • Meet en optimaliseer de wachttijd, bandbreedte en wifi-netwerkinstellingen.

Alles uitvouwen  |  Alles samenvouwen

Uw netwerk instellen

Stap 1: Uitgaande poorten instellen voor mediaverkeer
Update de firewalls zodat mediaverkeer van en naar uw organisatie kan worden gestuurd:
 • Stel voor audio en video uitgaande UDP-poorten 3478 en 19302-19309 in.
  • Als u het aantal gebruikte Chrome WebRTC-poorten wilt beperken, gebruikt u de poorten in het artikel WebRTC UDP-poorten.
  • U kunt deze poorten ook beperken via de firewall.
 • Gebruik voor webverkeer en gebruikersverificatie de uitgaande UDP- en TCP-poort 443.

Deze poorten zijn toegestaan zonder IP-beperking. Als UDP-poorten worden geblokkeerd, wordt TCP gebruikt. Maar bij langdurig gebruik van TCP of TCP via een proxy kan de algehele kwaliteit van vergaderingen afnemen.

Stap 2: Sta toegang tot Uniform Resource Identifiers (URI's) toe

Meet heeft volledige netwerktoegang nodig.

 1. Als er beperkingen of filters gelden voor gebruikers in uw netwerk, moet u netwerktoegang geven tot de patronen van de Uniform Resource Identifier (URI) hieronder op deze pagina via poort 443.
 2. Als u een Google Meet-hardwareproduct gebruikt, checkt u de netwerkvereisten voor ChromeOS via TLS-inspectie (of SSL-inspectie) instellen op Chrome-apparaten.

Voor patronen voor webverkeer, API's, feedbackrapporten, logboeken uploaden en verbindingsinstellingen:

 • https://*.google.com/*
 • https://*.googleapis.com/*
 • https://*.gstatic.com/* 
 • https://*.googleusercontent.com/*

Voor livestreamingpatronen:

 • https://*.googlevideo.com/*
 • https://*.youtube-nocookie.com/*
 • https://*.ytimg.com/*
Stap 3: Sta toegang toe tot IP-adresbereiken van Google (voor audio en video)
 1. Als uw organisatie Meet-verkeer via poort 443 moet ondersteunen, zet u Meet SNI op de toelatingslijst van uw firewall of proxy om audio- en videoverkeer via TLS toe te staan. Dit zijn andere IP-adressen dan de URI's uit stap 2.
 2. Voeg de IP-adresbereiken van Google Workspace toe (voor uw gebruikers). Geef de mediaservers van Meet toegang via de volgende reeks IP-bereiken en de volgende SNI:
  • IPv4: 74.125.250.0/24
  • IPv6: 2001:4860:4864:5::0/64
  • SNI: workspace.turns.goog
 3. Voeg IP-adresbereiken voor consumenten toe (voor gebruikers die niet zijn ingelogd bij Google Workspace). Geef de mediaservers van Meet toegang via de volgende reeks IP-bereiken:
  • IPv4: 142.250.82.0/24
  • IPv6: 2001:4860:4864:6::/64
  • SNI: meet.turns.goog
Stap 4: Check de bandbreedtevereisten

Uw netwerk moet genoeg bandbreedte hebben voor alle gelijktijdige HD-videovergaderingen en extra bandbreedte voor andere taken zoals livestreams. Het aantal deelnemers, scherm delen en andere factoren hebben ook invloed op het bandbreedtegebruik.

Als uw netwerk niet genoeg bandbreedte heeft, verlaagt Meet de videodefinitie zodat deze binnen de netwerkbeperkingen past. Als uw netwerk niet genoeg bandbreedte heeft voor video, gebruikt Meet alleen audio.

De minimale bandbreedtevereisten voor Meet berekenen

Als u de minimale bandbreedtevereiste voor uw organisatie wilt berekenen, vermenigvuldigt u de gemiddelde bandbreedte per deelnemer met het piekaantal gelijktijdige deelnemers. Er zijn veel factoren die het bandbreedtegebruik kunnen beïnvloeden, zoals het aantal deelnemers, de lay-out en of gebruikers hun scherm delen.

Gemiddelde bandbreedte per deelnemer voor grote organisaties    
Type vergadering Uitgaand Binnenkomend
Video 1 Mbps 1,3 Mbps
Alleen audio 12 Kbps 18 Kbps

 

Bandbreedte per deelnemer voor kleine organisaties of individuele gebruikers    
Type vergadering Uitgaand Binnenkomend
720p video Tot 1,7 Mbps Tot 1,7 Mbps
Groepsvergadering 250 Kbps en hoger* Tot 4,0 Mbps
Alleen audio 100 Kbps 100 Kbps

*Afhankelijk van de verzendresolutie

Het piekaantal gelijktijdige deelnemers schatten

Als Meet-vergaderingen van hoge prioriteit zijn voor uw gebruikers, schat u dat op elk moment 20% van de gebruikers in uw organisatie Meet gebruikt. Als Meet-vergaderingen van lage prioriteit zijn voor gebruikers, neemt mogelijk slechts 0,5% van de mensen tegelijk deel aan een Meet-vergadering.

Prioriteit van videovergaderingen Geschatte hoeveelheid gelijktijdige deelnemers aan de vergadering
Hoog 10–20%
Normaal 1-4%
Laag 0,01-0,5%

Bandbreedtevereisten per kijker voor livestreams

Als uw organisatie vergaderingen livestreamt, is de ideale bandbreedte voor elke deelnemer die de stream bekijkt 2,6 Mbps. De standaard video-instelling voor hoge kwaliteit is 720p. Meet gebruikt deze instelling als de deelnemer voldoende individuele bandbreedte heeft.

Als kijkers niet genoeg bandbreedte hebben, kunnen ze ervoor kiezen de Meet-kwaliteit te verlagen.

Meet-video-instelling Vereiste binnenkomende bandbreedte Opmerkingen
720p 2,6 Mbps Standaardinstelling voor hoge kwaliteit, levert de beste prestaties
480p 1,5 Mbps  
360p 1,0 Mbps  
240p 0,5 Mbps We raden deze instelling af vanwege de lage kwaliteit

Best practices voor het netwerk

Wifi gebruiken

De volgende aanbevelingen gelden voor typische kantooromgevingen. Complexere omgevingen, zoals fabrieksvloeren, gebieden met veel ruis op de radiofrequentie (RF) of gebieden met weinig dekking, moeten worden geëvalueerd door een wifi-technicus.

Bekijk de volgende overwegingen als u een draadloos netwerk ontwerpt, implementeert en gebruikt met Meet.

2,4 GHz- en 5 GHz RF-banden

We raden u aan af te dwingen dat clients in het netwerk verbinding maken met de 5 GHz RF-band, indien beschikbaar.

We raden de implementatie en het gebruik van Meet via de 2,4 GHz-band van een draadloos netwerk af, aangezien dit netwerk meestal veel wordt gebruikt. De 2,4 GHz-band is ook minder betrouwbaar, omdat deze 3 niet-overlappende kanalen heeft, er hoge ruisniveaus van nabijgelegen storende netwerken zijn en extra storing van andere apparaten aanwezig is.

Overwegingen voor ontwerp en implementatie

Houd bij een draadloos netwerk vooral rekening met capaciteit in plaats van dekking.

 • Celgrootte beheren: Bepaal de celgrootte met de zendkracht van het toegangspunt (TP). Implementeer kleinere cellen als u meer apparaten verwacht (zoals in vergaderruimtes en collegezalen) voor meer capaciteit. Grotere cellen zijn geschikt voor algemene dekking op kantoor.
 • Zet lage gegevenssnelheden uit om de RF efficiënter te gebruiken en dwing af dat de handover van de client via het dichtstbijzijnde TP gebeurt bij roaming tussen TP's.

Als de SSID van een draadloos netwerk beschikbaar is op beide banden (2,4 GHz en 5 GHz), moet het netwerk afdwingen dat clients de 5 GHz-band gebruiken.

Als u geavanceerde functies wilt toestaan, zoals naadloze roaming tussen TP's en het juiste RF-beheer, moet een draadloos netwerk centraal worden beheerd en geen verzameling zijn van opzichzelfstaande TP's.

Voer als laatste na de implementatie een test uit om te kijken of het draadloze netwerk genoeg dekking heeft in de ruimtes waarin Meet het meest zal worden gebruikt.

WMM gebruiken

Implementeer Wireless Multimedia Extensions (WMM) om de Meet-communicatie via draadloze netwerken betrouwbaar te laten verlopen.

Meet-verkeer moet op een van de volgende manieren worden geclassificeerd:

 • De draadloze controller of het TP gebaseerd op de Meet-specifieke protocollen en poorten.
 • De Differentiated Services Code Point-veldwaarde (DSCP) die is ingesteld door andere netwerkapparatuur. Gebruik DSCP als u voldoende vertrouwen heeft in het netwerk.

Hoewel volledige WMM-ondersteuning (inclusief clients) is vereist om QoS in beide richtingen te kunnen leveren, kunt u veel voordeel halen als u het configureert op netwerkniveau (op de controller of het TP). U moet Meet-verkeer toewijzen aan de audio- of de videorij op het draadloze TP of de controller en voorrang geven op andere soorten verkeer.

Proxy's vermijden

We raden het gebruik van proxyservers voor Meet-verkeer sterk af.

Als verkeer via een proxy wordt gestuurd, zorgt dit voor een langere wachttijd. Hierdoor kan het gebeuren dat Meet de video- en audiokwaliteit automatisch vermindert. De prestaties van Meet zijn het best als de wachttijd tussen de client en de Google-backend minder dan 100 ms is. Daarnaast biedt Meet dezelfde voordelen voor videoverkeer als een proxy, dus er is geen proxy nodig.  

Als proxyservers vereist zijn voor uw netwerk

Als het gebruik van een proxy absoluut is vereist, moet u weten dat proxyservers veel invloed kunnen hebben op de prestaties. Doe dus het volgende:

Het Socket Secure-internetprotocol (SOCKS5) wordt op dit moment niet ondersteund.

VDI vermijden

We raden u af Meet uit te voeren in een VDI-omgeving (virtueledesktop-infrastructuur), zoals Citrix en VMware.

VDI-omgevingen voegen een extra laag aan vertraging en complexiteit toe, waardoor Meet trager kan worden en de kwaliteit niet meer kan worden gegarandeerd. Hoewel er u afraden om VDI te gebruiken, kunt u wel stappen uitvoeren om de impact van het gebruik van VDI met Meet te verkleinen:

 • Zorg dat Google Meet kan detecteren dat het wordt uitgevoerd in een virtuele machine (VM) door het Enterprise Hardware Platform API-beleid aan te zetten in Chrome. Zie Chrome-beleid instellen voor gebruikers of browsers en de API-pagina voor meer informatie.
 • Wijs minstens 4 virtuele CPU's toe voor elke VM-instantie.
 • Gebruik VM-instanties waarvoor GPU is geactiveerd om videocodering en achtergrondeffecten, zoals vervaging, sneller toe te passen.
 • Zorg voor voldoende bandbreedte en een korte vertraging tussen clients, virtuele desktops en de Meet-mediaservers. Zie stap 4 (hierboven op deze pagina) voor de bandbreedtevereisten tussen Meet-mediaservers en VM's. Vraag uw VDI-provider wat de vereiste bandbreedte is voor de verbinding tussen VDI-clients en VM's.
QoS vermijden
Gebruik Quality of Service (QoS) niet voor Meet in uw netwerk, omdat Meet zich automatisch aanpast aan de netwerkomstandigheden. Gebruik QoS alleen als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het geval van een overbelast netwerk) en u een end-to-end QoS-model in uw netwerk kunt implementeren en beheren.  

Als u QoS moet gebruiken

Gebruik de best practices in de handleiding met best practices voor Meet QoS.
De standaard videokwaliteit instellen
Als u bandbreedtegebruik wilt beperken, stelt u de standaard voor Meet-videokwaliteit in de Google Beheerdersconsole in.
Deze instelling geldt alleen voor webbrowsers, niet voor Google Meet-hardware of de mobiele Meet-apps.
Gebruikers kunnen de standaardwaarde voor hun organisatie-eenheid in hun browser overschrijven door in de Meet-vergadering hun video aan te zetten en de videokwaliteit aan te passen. De standaardinstelling geldt voor elke nieuwe vergadering waaraan de gebruiker deelneemt.
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu ""and then"" Appsand thenGoogle Workspaceand thenGoogle Meet.
 3. Klik op Meet-video-instellingen.
 4. Selecteer links de organisatie-eenheid die u wilt beheren. Selecteer de organisatie op het hoogste niveau als u wilt dat de instellingen gelden voor alle gebruikers.
 5. Selecteer een optie voor de standaard videokwaliteit:
  • Automatisch aanpassen (standaard): De bandbreedte wordt aangepast aan het netwerk en het systeem, zodat de best mogelijke kwaliteit wordt geleverd.
  • Beperkte videobandbreedte: De uplink-bandbreedte wordt standaard beperkt tot 1 Mbps, om bandbreedtegebruik te beperken.
  • Alleen audio: Video staat standaard uit. Gebruikers kunnen in het Meet-browservenster op "" klikken om hun camera aan te zetten, maar de uplink-video wordt dan standaard beperkt tot 1 Mbps.
 6. Pas de instellingen toe:
  1. Als de instelling geldt voor de organisatie-eenheid op het hoogste niveau, klikt u op Opslaan.
  2. Als de instelling geldt voor een onderliggende organisatie-eenheid en anders is dan de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.

Gerelateerde onderwerpen


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
73010
false
false