POP en IMAP aan- en uitzetten voor gebruikers

Dit artikel is bedoeld voor Google Workspace-beheerders. Als u uw persoonlijke Gmail wilt synchroniseren met een andere e-mailclient, zoals Microsoft Outlook of Apple Mail, volgt u de instructies om POP of IMAP in te stellen.

Mensen in uw organisatie willen Gmail misschien synchroniseren met e-mailclients zoals Microsoft Outlook of Apple Mail. Als u wilt dat uw gebruikers hun Google Workspace Gmail kunnen synchroniseren met ondersteunde e-mailclients, zet u POP of IMAP aan. U kunt POP en IMAP aanzetten voor iedereen, of alleen voor mensen in bepaalde organisatie-eenheden.

Over POP en IMAP met Gmail

POP- en IMAP-instellingen

POP en IMAP kunnen afzonderlijk worden aangezet: U kunt POP en IMAP afzonderlijk van elkaar aanzetten. U kunt POP en IMAP ook aanzetten voor uw hele organisatie of per organisatie-eenheid.

Beperken welke IMAP-clients mensen kunnen gebruiken: U kunt ervoor kiezen om alle IMAP-clients toe te staan of de toegestane clients opgeven. Opgegeven e-mailclients moeten OAuth ondersteunen. Met OAuth kunnen apps en websites uw accountgegevens delen zonder dat u uw Google-wachtwoord hoeft te gebruiken. Zo blijft uw account beter beveiligd. Meer informatie over hoe u de toegang tot minder goed beveiligde apps beheert.

E-mailclients zonder OAuth: E-mailclients die OAuth niet ondersteunen, kunnen worden gebruikt met POP. Ze kunnen alleen met IMAP worden gebruikt als u alle IMAP-clients toestaat. Als mensen in uw organisatie clients zonder OAuth gebruiken, zet u minder goed beveiligde apps aan in de Beheerdersconsole. Vraag uw gebruikers minder goed beveiligde apps aan te zetten in hun account.

POP en IMAP uitzetten

Als u POP of IMAP uitzet voor uw gebruikers, is het volgende van toepassing:

 • Ze kunnen geen e-mail ontvangen met POP- of IMAP-mailclients, zelfs niet als ze dat eerder wel konden.
 • POP- en IMAP-instellingen zijn niet beschikbaar in hun Gmail-webaccount.
 • Gebruikers van mobiele apparaten moeten de Gmail-app gebruiken om hun e-mail te openen. Als ze proberen in te loggen bij een IMAP-mailclient, mislukt de inlogpoging. Ze krijgen hier geen melding van.

Voordat u IMAP uitzet voor iOS Mail

Als u IMAP uitzet, moet u iPad- en iPhone-gebruikers laten weten dat Gmail niet meer wordt gesynchroniseerd met iOS Mail. Nieuwe gebruikers kunnen het Google-account dat ze voor het werk of school gebruiken niet handmatig toevoegen aan hun apparaat.

Als u Google Workspace Contacten of Agenda-afspraken wilt synchroniseren met iOS-apps, moet u de service voor beheer van mobiele apparaten (Mobile Device Management, MDM) instellen om die gegevens te pushen:

 • Als u Google-eindpuntbeheer gebruikt, zet u Google-account in iOS-instellingen aan. Als Google-services die worden vereist de iOS-apps beperkte app-toegang hebben, moet u ook expliciet iOS-apps op de lijst met vertrouwde apps zetten.
 • Als u een andere MDM-service gebruikt, neemt u contact op met de provider voor instructies.
 • Als u geen MDM-service gebruikt, moeten gebruikers van een iOS-apparaat Google-apps gebruiken voor toegang tot Google Workspace Contacten en Agenda-afspraken.

POP en IMAP aanzetten

Zo zet u POP en IMAP aan:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenToegang voor eindgebruikers.

  Tip: Scroll naar beneden op de pagina Gmail om 'Toegang voor eindgebruikers' te zien.

 3. Selecteer de organisatie-eenheid waarvoor u de instellingen wilt configureren. Als u de instellingen wilt configureren voor iedereen, selecteert u de organisatie op het hoogste niveau. Selecteer anders een van de onderliggende organisatie-eenheden.
 4. Scroll naar POP- en IMAP-toegang. U kunt POP, IMAP of beide aanzetten.
 5. (Optioneel) Vink het vakje aan voor POP-toegang inschakelen voor alle gebruikers om POP-toegang aan te zetten.
 6. (Optioneel) Vink het vakje aan voor IMAP-toegang inschakelen voor alle gebruikers om IMAP-toegang aan te zetten.          
 7. Als u IMAP heeft aangezet in stap 6, selecteert u een optie voor toegestane e-mailclients:
  • Elke e-mailclient toestaan: Elke IMAP-mailclient kan synchroniseren met Gmail.
  • Beperken welke e-mailclients gebruikers kunnen gebruiken (alleen OAuth-mailclients): Beperk de e-mailclients van derden die kunnen synchroniseren met Gmail. Met deze optie kunnen gebruikers alleen synchroniseren met clients die u opgeeft. Belangrijk: Deze optie ondersteunt geen e-mailclients van derden die domeinbrede machtiging gebruiken via een serviceaccount. Meer informatie over domeinbrede machtiging en serviceaccounts.
 8. Als u de optie Beperken welke e-mailclients... heeft geselecteerd in stap 7, geeft u de OAuth-ID's van toegestane e-mailclients op in het veld Door komma's gescheiden lijst met OAuth-client-ID's. Als u meerdere clients wilt toevoegen, scheidt u OAuth-ID's van elkaar met een komma.
  OAuth-ID's voor veelvoorkomende e-mailclients
  E-mailclient OAuth-ID
  Apple iOS Mail 450232826690-0rm6bs9d2fps9tifvk2oodh3tasd7vl7.apps.googleusercontent.com
  Apple Mac Mail 946018238758-bi6ni53dfoddlgn97pk3b8i7nphige40.apps.googleusercontent.com
 9. Herhaal deze stappen voor elke organisatie-eenheid waarvoor u POP of IMAP wilt aanzetten.
 10. Klik op Wijzigingen opslaan.

Het kan tot 24 uur duren voordat POP- en IMAP-wijzigingen zijn doorgevoerd.

Eindgebruikerinstellingen voor POP en IMAP

Nadat u POP en IMAP heeft aangezet, kunnen mensen in uw organisatie POP- en IMAP-toegang instellen tot hun Gmail-account door deze instructies te volgen:

Werken uw gebruikersnaam en wachtwoord niet?

Voor sommige apps moet u ook toegang voor minder goed beveiligde apps aanzetten voordat u een POP- of IMAP-verbinding instelt.

 


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen