ควบคุมข้อมูลที่ Google ใช้เพื่อแสดงโฆษณาให้คุณดู

ในบทความนี้

การให้คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา My Ad Center ให้คุณควบคุมและอัปเดตข้อมูลที่ Google ใช้เพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณ ซึ่งได้แก่

 • ข้อมูลจากบัญชี Google
 • หมวดหมู่ที่ใช้เพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณ
 • กิจกรรมที่ใช้เพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณ
 • พื้นที่ที่คุณใช้ Google

หากคุณปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ระบบจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปรับโฆษณาในเว็บไซต์ของ Google เช่น Search และ YouTube

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดหรือปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ควบคุมข้อมูลในบัญชี Google

หากเปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ระบบจะใช้ข้อมูลบางส่วนในบัญชี Google เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ และเพื่อตรวจสอบว่าโฆษณาปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายของเรา ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลบัญชี Google ระบุว่าคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็จะไม่มีการปรับโฆษณาเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

ข้อมูลบัญชี Google ที่ใช้เพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณมีดังนี้

 • เพศ
 • ช่วงอายุ
 • ค่ากําหนดภาษา

หากต้องการอัปเดตข้อมูลบัญชี Google

ไปที่บัญชี Google

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี Google

วิธีใช้หมวดหมู่เพื่อปรับโฆษณา

คุณสามารถดูหมวดหมู่ที่ใช้แสดงโฆษณาในแท็บจัดการความเป็นส่วนตัว ของ My Ad Center เมื่อธุรกิจลงโฆษณา ธุรกิจมักจะเลือกหมวดหมู่ผู้ใช้ที่ต้องการแสดงโฆษณาให้เห็น ตัวอย่างเช่น บริการมุงหลังคาอาจเลือกแสดงโฆษณาต่อเจ้าของบ้าน ไม่ใช่ผู้เช่า

ระบบจะใช้กิจกรรมที่คุณทําในเว็บไซต์และแอปของ Google เพื่ออนุมานหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด จากนั้นจะแสดงโฆษณาสําหรับผู้คนในหมวดหมู่นั้นแก่คุณ บางครั้งการคาดคะเนของเราอาจไม่ถูกต้อง และคุณจะอัปเดตหรือปิดหมวดหมู่ใดก็ได้

ตัวอย่าง
สมมติว่าคุณใช้ Google Search เพื่อค้นหาผ้าอ้อมสําหรับเด็กเล็ก การค้นหานี้อาจทำให้ Google คาดคะเนว่าคุณสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ สําหรับผู้คนในหมวดหมู่ "ผู้ปกครองเด็กเล็ก"

ควบคุมหมวดหมู่ที่ใช้เพื่อปรับโฆษณา

อัปเดตหมวดหมู่

เมื่อคุณอัปเดตหมวดหมู่ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ในแท็บโฆษณาของฉัน และคุณอาจเริ่มเห็นโฆษณาสําหรับผู้ใช้ในหมวดหมู่นั้นในอีก 2-3 วัน

วิธีอัปเดตหมวดหมู่

 1. ไปที่ศูนย์โฆษณาของฉัน
 2. เลือกจัดการความเป็นส่วนตัว
 3. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการควบคุมหรืออัปเดตในส่วนหมวดหมู่ที่ใช้เพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณ
 4. เลือกตัวเลือกที่ตรงกับความสนใจ

หากคุณปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ระบบจะลบข้อมูลหมวดหมู่ทั้งหมดและไม่นําไปใช้ปรับโฆษณา

ไปที่ศูนย์โฆษณาของฉัน

เปิดหรือปิดหมวดหมู่โฆษณา

เมื่อคุณปิดหมวดหมู่ ระบบจะลบข้อมูลของหมวดหมู่นั้นและไม่ใช้หมวดหมู่นั้นเพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณ

วิธีเปิดหรือปิดหมวดหมู่โฆษณา

 1. ไปที่ศูนย์โฆษณาของฉัน
 2. เลือกจัดการความเป็นส่วนตัว
 3. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการเปิดหรือปิดในส่วน "หมวดหมู่ที่ใช้เพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณ"
 4. เปิดหรือปิดหมวดหมู่นั้น

หากคุณปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ระบบจะลบข้อมูลหมวดหมู่ทั้งหมดและไม่นําไปใช้ปรับโฆษณา

ไปที่ศูนย์โฆษณาของฉัน

ยืนยันหมวดหมู่สําหรับโฆษณา

วิธียืนยันว่าคุณสนใจโฆษณาในหมวดหมู่หนึ่งๆ

 1. ไปที่ My Ad Center
 2. เลือกจัดการความเป็นส่วนตัว
 3. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการยืนยันในส่วน "หมวดหมู่ที่ใช้เพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณ"
 4. เลือกยืนยัน

หากคุณปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ระบบจะลบข้อมูลหมวดหมู่ทั้งหมดและไม่นําไปใช้ปรับโฆษณา

ไปที่ศูนย์โฆษณาของฉัน

วิธีใช้กิจกรรมที่คุณทำใน Google เพื่อปรับโฆษณา

Google สามารถใช้กิจกรรมที่คุณบันทึกไว้ได้สําหรับทั้งคําแนะนําที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณและโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

คําแนะนําที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณใช้กิจกรรมที่คุณทำเพื่อให้การค้นหาที่รวดเร็วขึ้น คําแนะนําที่ดียิ่งขึ้น และประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นใน Maps, Search และบริการอื่นๆ ของ Google ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ Google Search เพื่อค้นหา "เค้กช็อกโกแลต" แล้วค้นหาอีกครั้งโดยใช้คำว่า "วิธีทำ…" Google ก็อาจแนะนํา "วิธีทําเค้กช็อกโกแลต"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีหาและควบคุมกิจกรรมบนเว็บและแอป

โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใช้กิจกรรมที่คุณทำเพื่อแสดงโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจมากขึ้นในบริการของ Google เช่น Search และ YouTube ตัวอย่างเช่น หากค้นหาวิดีโอเกี่ยวกับการวิ่งใน YouTube ครั้งถัดไปคุณอาจเห็นโฆษณากางเกงวิ่งขาสั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดหรือปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ควบคุมกิจกรรมที่ใช้เพื่อปรับโฆษณา

My Ad Center ให้คุณควบคุมได้ว่าจะใช้กิจกรรมที่ทำเพื่อปรับโฆษณาหรือไม่ โดยปิดหรือปิดตัวเลือกต่อไปนี้

 • กิจกรรมบนเว็บและแอปสำหรับโฆษณา
 • ประวัติการใช้งาน YouTube สําหรับโฆษณา
 • พื้นที่ที่คุณใช้ Google

หากคุณปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ระบบจะไม่ใช้กิจกรรมใดๆ สำหรับโฆษณา

ควบคุมกิจกรรมบนเว็บและแอปสําหรับโฆษณา

วิธีควบคุมกิจกรรมบนเว็บและแอปสําหรับโฆษณา

 1. ไปที่ My Ad Center
 2. เลือกจัดการความเป็นส่วนตัว
 3. เลือกกิจกรรมบนเว็บและแอปในส่วน "กิจกรรมที่ใช้เพื่อปรับโฆษณา"
 4. เปิดหรือปิดใช้กิจกรรมบนเว็บและแอปเพื่อปรับโฆษณา
 5. ยืนยันสิ่งที่เลือก

การตั้งค่านี้ส่งผลต่อโฆษณาที่คุณเห็นใน Google Search และ YouTube

เมื่อคุณปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปสําหรับโฆษณา ระบบจะไม่ใช้กิจกรรมนี้เพื่อปรับโฆษณาที่คุณเห็น อย่างไรก็ตาม การปิดการตั้งค่านี้จะไม่ปิดคําแนะนําที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณในบริการของ Google เช่น Search

ไปที่ศูนย์โฆษณาของฉัน

การตั้งค่านี้ส่งผลต่อโฆษณาที่คุณเห็นใน Google Search, YouTube และ Discover 

เมื่อปิดการตั้งค่านี้ ระบบจะไม่ใช้กิจกรรมบนเว็บและแอปที่บันทึกไว้เพื่อปรับโฆษณาที่คุณเห็น กิจกรรมบนเว็บและแอปอาจยังบันทึกอยู่ในบัญชี Google และคุณอาจยังคงได้รับคําแนะนําที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณในบริการของ Google

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดหรือลบกิจกรรมบนเว็บและแอป

ควบคุมประวัติการใช้งาน YouTube สําหรับโฆษณา

วิธีควบคุมประวัติการใช้งาน YouTube สำหรับโฆษณา

 1. ไปที่ My Ad Center
 2. เลือกจัดการความเป็นส่วนตัว
 3. เลือกประวัติการใช้งาน YouTube ในส่วน "กิจกรรมที่ใช้เพื่อปรับโฆษณา"
 4. เปิดหรือปิดใช้ประวัติการใช้งาน YouTube เพื่อปรับโฆษณา
 5. ยืนยันสิ่งที่เลือก

ไปที่ศูนย์โฆษณาของฉัน

การตั้งค่านี้ส่งผลต่อโฆษณาที่คุณเห็นใน Google Search และ YouTube เท่านั้น 

เมื่อปิดการตั้งค่านี้ ระบบจะไม่ใช้ประวัติการใช้งาน YouTube เพื่อปรับโฆษณาที่คุณเห็น ประวัติการใช้งาน YouTube อาจยังบันทึกอยู่ในบัญชี Google และคุณอาจยังคงได้รับคําแนะนําที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณในบริการของ Google 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูหรือลบประวัติการใช้งาน YouTube

ควบคุมว่าจะให้ใช้พื้นที่ที่คุณใช้ Google สําหรับโฆษณาหรือไม่

เมื่อคุณใช้บริการของ Google เราจะประมาณพื้นที่ทั่วไปที่คุณอยู่ขณะทำการค้นหาและบันทึกข้อมูลนั้นพร้อมกับกิจกรรมบนเว็บและแอป พื้นที่ที่คุณใช้ Google จะช่วยในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้พื้นที่เหล่านี้เพื่อการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ

เช่น

 • หาก "พื้นที่ที่คุณใช้ Google" เปิดอยู่และคุณค้นหากาแฟ คุณอาจเห็นโฆษณาร้านกาแฟในพื้นที่
 • หาก "พื้นที่ที่คุณใช้ Google" ปิดอยู่และคุณค้นหากาแฟ คุณอาจเห็นโฆษณาร้านกาแฟในเมืองอื่น

วิธีควบคุมว่าต้องการให้ใช้พื้นที่ที่คุณใช้ Google สำหรับโฆษณาหรือไม่

 1. ไปที่ศูนย์โฆษณาของฉัน
 2. เลือกจัดการความเป็นส่วนตัว
 3. เลือกพื้นที่ที่คุณใช้ Google ในส่วน "กิจกรรมที่ใช้เพื่อปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ผู้ใช้"
 4. เปิดหรือปิดใช้พื้นที่เพื่อปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 5. ยืนยันสิ่งที่เลือก

ไปที่ศูนย์โฆษณาของฉัน

การตั้งค่านี้ส่งผลต่อโฆษณาที่คุณเห็นในเว็บไซต์และแอปทั้งหมดของ Google

เมื่อปิดพื้นที่ที่คุณใช้ Google สำหรับโฆษณา ระบบจะไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อช่วยปรับโฆษณาที่คุณเห็น พื้นที่ที่คุณใช้ Google อาจยังบันทึกอยู่ในบัญชี Google และคุณอาจยังคงได้รับคําแนะนําที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในบริการของ Google

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการพื้นที่ที่คุณใช้ Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก