Nastavenie, pomocou ktorých údajov vám Google zobrazuje reklamy

V tomto článku

Našou prioritou je, aby ste svoje údaje mali pod kontrolou. Pomocou Môjho centra reklám môžete určiť a upraviť, ktoré informácie Google použije pri zobrazovaní reklám vrátane:

 • informácií z vášho účtu Google;
 • kategórií, na základe ktorých sa vám zobrazujú reklamy;
 • aktivít, na základe ktorých sa vám zobrazujú reklamy;
 • oblastí, kde ste použili Google.

Keď vypnete prispôsobené reklamy, reklamy v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube, nebudeme prispôsobovať pomocou vašich informácií.

Ďalšie informácie o tom, ako zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy

Nastavenie používaných informácií v účte Google

Ak sú personalizované reklamy zapnuté, niektoré informácie z vášho účtu Google sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a na zaistenie súladu s miestnymi právnymi predpismi a našimi pravidlami. Ak napríklad z informácií v účte Google vyplýva, že máte menej ako 18 rokov, nebudú sa vám reklamy po prihlásení do účtu Google prispôsobovať.

Medzi informácie v účte Google, ktoré sú využívané pri výbere zobrazovaných reklám, patria:

 • vaše pohlavie,
 • vaša veková skupina,
 • váš predvolený jazyk.

Ak chcete aktualizovať informácie vo svojom účte Google:

Prejsť do účtu Google

Ďalšie informácie o zmene informácií v účte Google

Ako sú prispôsobované reklamy pomocou kategórií

Na karte Ochrana súkromia  v Mojom centre reklám si môžete pozrieť, pre ktoré kategórie sa vám momentálne zobrazujú reklamy. Keď firma umiestni reklamu, často si vyberie, ktorým kategóriám ľudí chce zobrazovať reklamy. Pokrývačská firma sa napríklad môže rozhodnúť zobrazovať reklamy vlastníkom domov, nie nájomníkom.

Na základe vašej aktivity na weboch a v aplikáciách Google sa určí, ktoré kategórie sú pre vás najrelevantnejšie. Potom sa vám zobrazia reklamy určené pre ľudí v danej kategórii. Naše odhady sú niekedy nesprávne. Preto môžete aktualizovať alebo vypnúť ktorúkoľvek kategóriu.

Príklad:
Povedzme, že vo Vyhľadávaní Google hľadáte plienky pre batoľatá. Na základe toho by Google mohol odhadnúť, že máte záujem o ďalšie výrobky určené pre ľudí v kategórii Rodičia batoliat.

Výber, pomocou ktorých kategórií sa prispôsobujú reklamy

Aktualizácia kategórie

Keď aktualizujete kategóriu, zmeny sa uložia do sekcie Moje reklamy a o niekoľko dní sa vám môžu začať zobrazovať reklamy určené ľuďom v tejto kategórii.

Ak chcete aktualizovať kategóriu:

 1. Prejdite do služby Moje centrum reklám.
 2. Vyberte Spravovať ochranu súkromia .
 3. V sekcii Kategórie na zobrazovanie reklám vyberte kategóriu, ktorú by ste chceli nastaviť alebo aktualizovať.
 4. Vyberte možnosť, ktorá vyhovuje vašim záujmom.

Ak vypnete prispôsobené reklamy, všetky informácie o vašej kategórii budú odstránené a nebudú pomocou nich prispôsobované reklamy.

Prejsť do služby Moje centrum reklám

Zapnutie alebo vypnutie kategórie pre reklamy

Keď kategóriu vypnete, vaše informácie pre danú kategóriu sa odstránia a nebudú sa pomocou nej zobrazovať reklamy.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť kategóriu pre reklamy:

 1. Prejdite do služby Moje centrum reklám.
 2. Vyberte Spravovať ochranu súkromia .
 3. V sekcii Kategórie na zobrazovanie reklám vyberte kategóriu, ktorú by ste chceli zapnúť alebo vypnúť.
 4. Zapnite alebo vypnite danú kategóriu.

Ak vypnete prispôsobené reklamy, všetky informácie o vašej kategórii budú odstránené a nebudú pomocou nich prispôsobované reklamy.

Prejsť do služby Moje centrum reklám

Overenie kategórie pre reklamy

Ako overiť, či máte záujem o reklamy pre určitú kategóriu:

 1. Prejdite do Môjho centra reklám.
 2. Vyberte Spravovať ochranu súkromia .
 3. V sekcii Kategórie na zobrazovanie reklám vyberte kategóriu, ktorú chcete overiť.
 4. Vyberte Overiť.

Ak vypnete prispôsobené reklamy, všetky informácie o vašej kategórii budú odstránené a nebudú pomocou nich prispôsobované reklamy.

Prejsť do služby Moje centrum reklám

Ako sú prispôsobované reklamy pomocou vašej aktivity na Googli

Vašu uloženú aktivitu je možné na Googli využiť pri prispôsobených odporúčaniach aj pri prispôsobených reklamách.

Prispôsobené odporúčania vám na základe vašej aktivity poskytujú rýchlejšie vyhľadávanie, lepšie odporúčania a lepšie prostredie vo Vyhľadávaní, v Mapách, a ďalších službách Googlu. Keď napríklad pomocou Vyhľadávania Google vyhľadáte výraz „čokoládová torta“ a potom vyhľadáte „ako sa pečie…“, môže vám Google odporučiť „ako sa pečie čokoládová torta“.

Ďalšie informácie o tom, ako nájsť a spravovať aktivitu na internete a v aplikáciách

Prispôsobené reklamy vám pomocou vašej aktivity zobrazujú relevantnejšie a zaujímavejšie reklamy v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube. Ak napríklad hľadáte video o behaní na YouTube, pri budúcej návšteve sa vám môže zobraziť reklama na bežecké šortky.

Ďalšie informácie o tom, ako zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy

Vyberte, pomocou ktorej aktivity sa prispôsobujú reklamy

Pomocou Môjho centra reklám môžete ovládať, či budú reklamy prispôsobovať pomocou vašej aktivity. Môžete zapnúť alebo vypnúť:

 • aktivitu na internete a v aplikáciách pre reklamy,
 • históriu na YouTube pre reklamy
 • oblastí, kde ste použili Google.

Ak prispôsobené reklamy vypnete, nepoužije sa pri zobrazovaní reklám žiadna vaša aktivita.

Ovládanie aktivity na internete a v aplikáciách pre reklamy

Ovládanie aktivity na internete a v aplikáciách pre reklamy:

 1. Prejdite do Môjho centra reklám.
 2. Vyberte Spravovať ochranu súkromia .
 3. V sekcii Používanie aktivity na prispôsobenie reklám vyberte Aktivita na internete a v aplikáciách.
 4. Zapnite alebo vypnite Prispôsobiť reklamy pomocou aktivity na internete a v aplikáciách.
 5. Potvrďte výber.

Toto nastavenie má vplyv na reklamy, ktoré sa vám zobrazia vo Vyhľadávaní Google a na YouTube.

Keď vypnete aktivitu na internete a v aplikáciách pre reklamy, nebudú sa pomocou nej prispôsobovať zobrazované reklamy. Vypnutím aktivity na internete a v aplikáciách pre reklamy však nevypnete prispôsobené odporúčania v službách Googlu, ako je Vyhľadávanie.

Prejsť do služby Moje centrum reklám

Toto nastavenie má vplyv na reklamy, ktoré sa vám zobrazia vo Vyhľadávaní Google, na YouTube a vo funkcii Objaviť. 

Keď toto nastavenie vypnete, zobrazované reklamy sa nebudú prispôsobovať pomocou vašej uloženej aktivity na internete a v aplikáciách. Aktivita na internete a v aplikáciách sa môže naďalej ukladať do účtu Google a naďalej môžete dostávať prispôsobené odporúčania v službách Googlu.

Ďalšie informácie o tom, ako vypnúť alebo odstrániť aktivitu na internete a v aplikáciách

Ovládanie histórie na YouTube pre reklamy

Ovládanie histórie na YouTube pre reklamy:

 1. Prejdite do Môjho centra reklám.
 2. Vyberte Spravovať ochranu súkromia .
 3. V sekcii Používanie aktivity na prispôsobenie reklám vyberte položku História na YouTube.
 4. Zapnite alebo vypnite Používať históriu na YouTube na prispôsobenie reklám.
 5. Potvrďte výber.

Prejsť do služby Moje centrum reklám

Toto nastavenie má vplyv iba na reklamy, ktoré sa vám zobrazia vo Vyhľadávaní Google a na YouTube. 

Keď toto nastavenie vypnete, zobrazované reklamy sa nebudú prispôsobovať pomocou vašej histórie na YouTube. História na YouTube sa môže naďalej ukladať do účtu Google a naďalej môžete dostávať prispôsobené odporúčania v službách Googlu. 

Ďalšie informácie o tom, ako zobraziť alebo odstrániť históriu na YouTube

Nastavenie, či sa oblasti, kde ste použili Google, použijú pre reklamy

Keď používate službu Googlu, Google odhadne približnú polohu, odkiaľ vyhľadávate, a uloží tieto informácie pomocou funkcie aktivity na internete a v aplikáciách. Tieto oblasti, kde ste používali Google, nám pomáhajú zobrazovať vám relevantnejšie reklamy. Používanie polohy na zobrazovanie prispôsobených reklám môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

Príklad:

 • Ak je zapnutá funkcia Oblasti, kde ste používali Google a vyhľadáte výraz „káva“, mohla by sa vám zobraziť reklama na miestnu kaviareň.
 • Ak je vypnutá funkcia Oblasti, kde ste používali Google a vyhľadáte výraz „káva“, mohla by sa vám zobraziť reklama na kaviareň v inom meste.

Ak chcete určiť, či môžu byť oblasti, kde ste používali Google, použité na zobrazovanie reklám:

 1. Prejdite do služby Moje centrum reklám.
 2. Vyberte Spravovať ochranu súkromia .
 3. V sekcii Používanie aktivity na prispôsobenie reklám vyberte Oblasti, kde ste používali Google.
 4. Zapnite alebo vypnite funkciu Používať oblasti na prispôsobenie reklám.
 5. Potvrďte výber.

Prejsť do služby Moje centrum reklám

Toto nastavenie má vplyv na reklamy, ktoré sa vám zobrazia na všetkých weboch a vo všetkých aplikáciách Googlu.

Keď vypnete funkciu Oblasti, kde ste používali Google, nepoužije sa na prispôsobovanie zobrazovaných reklám. Oblasti, kde ste používali Google, sa môžu naďalej ukladať do účtu Google a naďalej môžete dostávať prispôsobené odporúčania v službách Googlu.

Ďalšie informácie o správe oblastí, v ktorých ste použili Google

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka