Kontrolowanie danych, których Google używa do wyświetlania reklam

Tematy w tym artykule

Naszym priorytetem jest zapewnienie Ci kontroli nad Twoimi danymi. W Moim centrum reklam możesz kontrolować i aktualizować informacje, których Google używa do wyświetlania Ci reklam, m.in.:

 • informacje z Twojego konta Google;
 • kategorie używane do wyświetlania Ci reklam;
 • aktywność używaną do wyświetlania Ci reklam;
 • miejsca, w których używasz Google.

Jeśli masz wyłączone reklamy spersonalizowane, Twoje dane nie będą służyć do personalizacji reklam w usługach Google, np. w wyszukiwarce czy YouTube.

Więcej informacji o włączaniu i wyłączaniu reklam spersonalizowanych

Kontrolowanie informacji z konta Google

Jeśli masz włączone reklamy spersonalizowane, niektóre informacje z Twojego konta Google służą do wyświetlania Ci odpowiednich reklam i zapewnienia, że są zgodne z lokalnymi przepisami prawa i naszymi zasadami. Jeśli np. z informacji z Twojego konta Google wynika, że masz mniej niż 18 lat, to gdy się na nie zalogujesz, wyświetlane Ci reklamy nigdy nie będą personalizowane.

Do informacji z konta Google służących do wyświetlania reklam należą:

 • Twoja płeć,
 • Twój przedział wiekowy,
 • Twój preferowany język.

Aby zaktualizować informacje na koncie Google:

Otwórz swoje konto Google

Dowiedz się więcej o zmianie informacji na koncie Google

Sposób używania kategorii do personalizacji reklam

Na karcie Zarządzaj prywatnością  w Moim centrum reklam możesz sprawdzać, do których kategorii należą reklamy, jakie wyświetlamy Ci obecnie. Gdy firma zamieszcza reklamę, określa często kategorie osób, którym chce ją pokazywać. Na przykład firma świadcząca usługi dekarskie może określić, że chce wyświetlać swoje reklamy właścicielom domów, a nie najemcom.

Twoja aktywność w witrynach i aplikacjach Google umożliwia nam ustalenie, które kategorie są dla Ciebie najważniejsze, a potem wyświetlanie Ci reklam przeznaczonych dla osób z tych kategorii. Nasze ustalenia są czasami nieprawidłowe, dlatego możesz aktualizować i wyłączać dowolne kategorie.

Przykład:
Załóżmy, że używasz wyszukiwarki Google, aby znaleźć pieluchy dla niemowlaka. Na podstawie tej informacji Google może założyć, że interesują Cię też inne produkty przeznaczone dla osób z kategorii „Rodzice małych dzieci”.

Decydowanie, które kategorie mają służyć do personalizacji reklam

Aktualizowanie kategorii

Gdy zaktualizujesz kategorię, zmiany zostaną zapisane w sekcji Moje reklamy i w ciągu kilku dni mogą Ci się zacząć wyświetlać reklamy kierowane do osób z tej kategorii.

Aby zaktualizować kategorię:

 1. Otwórz Moje centrum reklam.
 2. Kliknij Zarządzaj prywatnością .
 3. W sekcji Kategorie, na podstawie których widzisz reklamy wybierz kategorię, którą chcesz zarządzać lub zaktualizować.
 4. Wybierz opcję pasującą do Twoich zainteresowań.

Jeśli wyłączysz reklamy spersonalizowane, wszystkie informacje o kategoriach zostaną usunięte i nie będą służyć do personalizacji reklam.

Otwórz Moje centrum reklam

Włączanie i wyłączanie kategorii na potrzeby reklam

Gdy wyłączysz daną kategorię, informacje o niej zostaną usunięte i nie będą już służyć do wyświetlania reklam.

Aby włączyć lub wyłączyć daną kategorię na potrzeby reklam:

 1. Otwórz Moje centrum reklam.
 2. Kliknij Zarządzaj prywatnością .
 3. W sekcji „Kategorie, na podstawie których widzisz reklamy” wybierz kategorię, którą chcesz włączyć lub wyłączyć.
 4. Włącz lub wyłącz tę kategorię.

Jeśli wyłączysz reklamy spersonalizowane, wszystkie informacje o kategoriach zostaną usunięte i nie będą służyć do personalizacji reklam.

Otwórz Moje centrum reklam

Weryfikowanie kategorii na potrzeby reklam

Aby potwierdzić, że interesują Cię reklamy z danej kategorii:

 1. Otwórz Moje centrum reklam.
 2. Kliknij Zarządzaj prywatnością .
 3. W sekcji „Kategorie, na podstawie których widzisz reklamy” wybierz kategorię, którą chcesz sprawdzić.
 4. Kliknij Potwierdź.

Jeśli wyłączysz reklamy spersonalizowane, wszystkie informacje o kategoriach zostaną usunięte i nie będą służyć do personalizacji reklam.

Otwórz Moje centrum reklam

Sposób używania informacji o aktywności w Google do personalizacji reklam

Twoja zapisana aktywność może służyć Google do personalizowania rekomendacji i reklam.

Spersonalizowane rekomendacje korzystają z informacji o Twojej aktywności, aby przyspieszać wyszukiwanie, podawać lepsze rekomendacje oraz ułatwiać korzystanie z Map, wyszukiwarki i innych usług Google. Jeśli np. wpiszesz w wyszukiwarce Google hasło „ciasto czekoladowe”, a potem hasło „jak zrobić…”, Google może Ci podpowiedzieć wyszukanie „jak zrobić ciasto czekoladowe”.

Dowiedz się, jak znaleźć opcję Aktywność w internecie i aplikacjach oraz jak nią zarządzać

Reklamy spersonalizowane korzystają z informacji o Twojej aktywności, aby wyświetlać Ci w usługach Google, np. w wyszukiwarce i YouTube, trafniejsze i ciekawsze reklamy. Jeśli np. wyszukasz w YouTube film o bieganiu, podczas kolejnej wizyty w tej witrynie możesz zobaczyć reklamę szortów do biegania.

Więcej informacji o włączaniu i wyłączaniu reklam spersonalizowanych

Decydowanie, jaka aktywność ma służyć do personalizacji reklam

W Moim centrum reklam możesz określić, czy Twoja aktywność ma służyć do personalizacji reklam. Możesz włączać i wyłączać te ustawienia:

 • Aktywność w internecie i aplikacjach a reklamy,
 • Historia w YouTube i reklamy,
 • Miejsca, w których używasz Google.

Jeśli wyłączysz reklamy spersonalizowane, informacje o Twojej aktywności nie będą służyć do wyświetlania reklam.

Decydowanie o używaniu informacji o aktywności w internecie i aplikacjach na potrzeby reklam

Aby decydować o używaniu informacji o aktywności w internecie i aplikacjach na potrzeby reklam:

 1. Otwórz Moje centrum reklam.
 2. Kliknij Zarządzaj prywatnością .
 3. W sekcji „Aktywność służąca do personalizacji reklam” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach.
 4. Włącz lub wyłącz opcję Używaj Aktywności w internecie i aplikacjach do personalizowania reklam.
 5. Potwierdź wybór.

To ustawienie wpływa na reklamy, które widzisz w wyszukiwarce Google i w YouTube.

Jeśli wyłączysz opcję „Aktywność w internecie i aplikacjach a reklamy”, informacje o tym rodzaju aktywności nie będą służyć do personalizacji wyświetlanych Ci reklam. Nie spowoduje to jednak wyłączenia spersonalizowanych rekomendacji w usługach Google, np. w wyszukiwarce.

Otwórz Moje centrum reklam

To ustawienie wpływa na reklamy, które wyświetlają Ci się w wyszukiwarce Google, w YouTube i na kartach Discover.

Jeśli wyłączysz to ustawienie, zapisana aktywność w internecie i aplikacjach nie będzie służyć do personalizacji wyświetlanych Ci reklam. Aktywność w internecie i aplikacjach nadal może jednak być zapisywana na Twoim koncie Google i wciąż możesz otrzymywać w usługach Google spersonalizowane rekomendacje.

Więcej informacji o wyłączaniu oraz usuwaniu aktywności w internecie i aplikacjach

Decydowanie o używaniu historii w YouTube na potrzeby reklam

Aby decydować o używaniu historii w YouTube na potrzeby reklam:

 1. Otwórz Moje centrum reklam.
 2. Kliknij Zarządzaj prywatnością .
 3. W sekcji „Aktywność służąca do personalizacji reklam” kliknij Historia w YouTube.
 4. Włącz lub wyłącz opcję Używaj historii w YouTube do personalizacji reklam.
 5. Potwierdź wybór.

Otwórz Moje centrum reklam

To ustawienie wpływa tylko na reklamy, które widzisz w wyszukiwarce Google i w YouTube.

Jeśli wyłączysz to ustawienie, Twoja historia w YouTube nie będzie służyć do personalizacji wyświetlanych Ci reklam. Nadal może ona jednak być zapisywana na Twoim koncie Google i wciąż możesz otrzymywać w usługach Google spersonalizowane rekomendacje.

Więcej informacji o wyświetlaniu i usuwaniu historii w YouTube

Decydowanie, czy informacje o tym, gdzie korzystasz z Google, służą do wyświetlania reklam

Gdy korzystasz z usługi Google, ustalamy ogólny obszar, na którym się znajdujesz w trakcie korzystania z wyszukiwarki, a potem zapisujemy tę informację na Twoim koncie w sekcji Aktywność w internecie i aplikacjach. Znajomość miejsc, w których korzystasz z Google, pomaga wyświetlać Ci trafniejsze reklamy. W każdej chwili możesz włączać i wyłączać używanie tych obszarów na potrzeby reklam spersonalizowanych.

Przykład:

 • Jeśli masz włączoną opcję „Miejsca, w których używasz Google” i szukasz kawy, możesz zobaczyć reklamę lokalnej kawiarni.
 • Jeśli masz wyłączoną opcję „Miejsca, w których używasz Google” i szukasz kawy, możesz zobaczyć reklamę kawiarni znajdującej się w innym mieście.

Aby określić, czy informacje o tym, gdzie używasz Google, mogą służyć do wyświetlania Ci reklam:

 1. Otwórz Moje centrum reklam.
 2. Kliknij Zarządzaj prywatnością .
 3. W sekcji „Aktywność służąca do personalizacji reklam” kliknij Miejsca, w których używasz Google.
 4. Włącz lub wyłącz opcję Używaj obszarów do personalizacji reklam.
 5. Potwierdź wybór.

Otwórz Moje centrum reklam

To ustawienie wpływa na reklamy, które wyświetlają Ci się we wszystkich witrynach i aplikacjach Google.

Po wyłączeniu opcji „Miejsca, w których używasz Google” informacje o tych miejscach nie będą służyć do personalizacji wyświetlanych Ci reklam. Miejsca, w których używasz Google, nadal mogą być zapisywane na Twoim koncie Google, a Ty dalej możesz otrzymywać w usługach Google spersonalizowane rekomendacje.

Dowiedz się, jak zarządzać informacjami o tym, gdzie korzystasz z Google

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne