Valdykite, kokius duomenis „Google“ naudoja rodydama jums skelbimus

Šiame straipsnyje pateikiamos toliau nurodytos skiltys.

Mūsų prioritetas – leisti jums patiems kontroliuoti savo duomenis. Mano skelbimų centre galite valdyti ir atnaujinti informaciją, kurią „Google“ naudoja skelbimams rodyti, įskaitant toliau nurodytą informaciją.

 • Informacija iš jūsų „Google“ paskyros
 • Skelbimams rodyti naudojamos kategorijos
 • Skelbimams rodyti naudojama veikla
 • Regionai, kur naudojate „Google“

Jei esate išjungę suasmenintus skelbimus, informacija nenaudojama skelbimams „Google“ svetainėse, pvz., Paieškoje ir „YouTube“, suasmeninti.

Sužinokite daugiau, kaip įjungti arba išjungti suasmenintus skelbimus.

„Google“ paskyros informacijos valdymas

Jei suasmeninti skelbimai įjungti, tam tikra jūsų „Google“ paskyros informacija naudojama siekiant rodyti jums aktualius skelbimus ir įsitikinti, kad jie atitinka vietinius įstatymus ir mūsų politiką. Pavyzdžiui, jei „Google“ paskyros informacijoje nurodoma, kad jums nėra 18 metų, kai esate prisijungę prie „Google“ paskyros, skelbimai niekada nėra suasmeninami.

Skelbimams rodyti naudojama „Google“ paskyros informacija:

 • jūsų lytis;
 • jūsų amžiaus intervalas;
 • jūsų pageidaujama kalba.

Norėdami atnaujinti „Google“ paskyros informaciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Eikite į „Google“ paskyrą

Sužinokite daugiau apie „Google“ paskyros informacijos keitimą.

Kaip kategorijos naudojamos skelbimams suasmeninti

Mano skelbimų centro skirtuke Tvarkyti privatumą  galite peržiūrėti, kurių kategorijų skelbimus šiuo metu gaunate. Kai įmonė pateikia skelbimą, dažnai ji pasirenka, kokių kategorijų žmonėms jie nori rodyti skelbimus. Pvz., stogdengiai gali pasirinkti rodyti skelbimus namų savininkams, o ne nuomininkams.

Veikla „Google“ svetainėse ir programose naudojama siekiant nustatyti, kurios kategorijos jums aktualiausios, o tada rodyti skelbimus, skirtus tai kategorijai. Kartais mūsų įvertinimai yra klaidingi ir jūs galite atnaujinti arba išjungti bet kurią kategoriją.

Pavyzdžiui:
tarkime, kad naudodamiesi „Google“ paieška ieškote sauskelnių mažyliams. Atsižvelgdama į tai, „Google“ gali numatyti, kad domitės kitais produktais, skirtais kategorijai „Mažų vaikų tėvai“.

Valdykite, kokios kategorijos naudojamos skelbimams suasmeninti

Kategorijos atnaujinimas

Atnaujinus kategoriją pakeitimai bus išsaugoti puslapyje „Mano skelbimai“ ir po kelių dienų galite matyti skelbimus, skirtus tos kategorijos žmonėms.

Jei norite atnaujinti kategoriją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į Mano skelbimų centras.
 2. Pasirinkite Tvarkyti privatumą .
 3. Skiltyje Kategorijos, naudojamos skelbimams rodyti pasirinkite kategoriją, kurią norite valdyti ar atnaujinti.
 4. Pasirinkite jūsų pomėgius atitinkančią parinktį

Jei išjungsite suasmenintus skelbimus, visa kategorijos informacija bus ištrinta ir nebus naudojama skelbimams suasmeninti.

Eikite į „Mano skelbimų centras“

Skelbimų kategorijos įjungimas arba išjungimas

Išjungus kategoriją, tos kategorijos informacija bus ištrinta ir ji nebus naudojama skelbimams rodyti.

Jei norite įjungti arba išjungti skelbimų kategoriją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į Mano skelbimų centras.
 2. Pasirinkite Tvarkyti privatumą .
 3. Skiltyje „Skelbimams rodyti naudojamos kategorijos“ pasirinkite kategoriją, kurią norite įjungti arba išjungti.
 4. Įjunkite arba išjunkite tą kategoriją.

Jei išjungsite suasmenintus skelbimus, visa kategorijos informacija bus ištrinta ir nebus naudojama skelbimams suasmeninti.

Eikite į „Mano skelbimų centras“

Skelbimų kategorijos patvirtinimas

Jei norite patvirtinti, kad domitės konkrečiai kategorijai skirtais skelbimais, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į Mano skelbimų centras.
 2. Pasirinkite Tvarkyti privatumą .
 3. Skiltyje „Kategorijos, naudojamos skelbimams rodyti“ pasirinkite norimą patvirtinti kategoriją.
 4. Pasirinkite Patvirtinti.

Jei išjungsite suasmenintus skelbimus, visa kategorijos informacija bus ištrinta ir nebus naudojama skelbimams suasmeninti.

Eikite į „Mano skelbimų centras“

Kaip jūsų veikla sistemoje „Google“ naudojama skelbimams suasmeninti

Jūsų išsaugota veikla gali būti naudojama sistemoje „Google“ tiek suasmenintoms rekomendacijoms, tiek suasmenintiems skelbimams.

Suasmenintos rekomendacijos naudoja jūsų veiklą, kad paieškos būtų spartesnės, rekomendacijos geresnės, o Žemėlapių, Paieškos ir kitų „Google“ paslaugų funkcijos dar geresnės. Pvz., jei naudodami „Google“ paiešką ieškote „šokoladinis tortas“, o tada dar kartą ieškote „kaip pasigaminti…“, „Google“ gali rekomenduoti „kaip pasigaminti šokoladinį tortą“.

Sužinokite daugiau, kaip rasti ir valdyti žiniatinklio ir programų veiklą.

Suasmeninti skelbimai naudoja jūsų veiklą, kad būtų galima rodyti aktualesnius ir įdomesnius skelbimus „Google“ paslaugose, pvz., Paieškoje ir „YouTube“. Pvz., jei „YouTube“ ieškote vaizdo įrašo apie bėgimą, būsimo apsilankymo metu galite matyti skelbimą, kuriame rodomi klipukai apie bėgimą.

Sužinokite daugiau, kaip įjungti arba išjungti suasmenintus skelbimus.

Valdykite, kokia veikla naudojama skelbimams suasmeninti

Mano skelbimų centre galite valdyti, ar jūsų veikla naudojama skelbimams suasmeninti. Galite įjungti arba išjungti toliau nurodytas veiklas.

 • Žiniatinklio ir programų veikla skelbimuose
 • „YouTube“ skelbimų istorija
 • Regionai, kur naudojate „Google“

Jei išjungsite suasmenintus skelbimus, jokia jūsų veikla nebus naudojama skelbimams rodyti.

Žiniatinklio ir programų veiklos valdymas skelbimuose

Jei norite valdyti Žiniatinklio ir programų veiklą skelbimuose, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į Mano skelbimų centras.
 2. Pasirinkite Tvarkyti privatumą
 3. Skiltyje „Veikla, naudojama skelbimams suasmeninti“ pasirinkite Žiniatinklio ir programų veikla.
 4. Įjunkite arba išjunkite parinktį Naudoti žiniatinklio ir programų veiklą skelbimams suasmeninti.
 5. Patvirtinkite pasirinkimą

Šis nustatymas turi įtakos skelbimams, kuriuos matote „Google“ paieškoje ir „YouTube“.

Išjungus skelbimų žiniatinklio ir programų veiklą, jie nebus naudojami jums rodomiems skelbimams suasmeninti. Išjungus žiniatinklio ir programų veiklą skelbimuose, suasmenintos rekomendacijos „Google“ paslaugose, pvz., Paieškoje, neišjungiamos.

Eikite į „Mano skelbimų centras“

Šis nustatymas turi įtakos skelbimams, kuriuos matote „Google“ paieškoje, „YouTube“ ir „Discover“. 

Išjungus šį nustatymą, išsaugota žiniatinklio ir programų veikla nebus naudojama rodomiems skelbimams suasmeninti. Žiniatinklio ir programų veikla vis tiek gali būti išsaugota „Google“ paskyroje ir vis tiek galite gauti suasmenintų rekomendacijų „Google“ paslaugose.

Sužinokite daugiau, kaip išjungti ar ištrinti žiniatinklio ir programų veiklą.

YouTube“ skelbimų istorijos valdymas

Norėdami valdyti skelbimų „YouTube“ istoriją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į Mano skelbimų centras.
 2. Pasirinkite Tvarkyti privatumą 
 3. Skiltyje „Veikla, naudojama skelbimams suasmeninti“ pasirinkite „YouTube“ istorija.
 4. Įjunkite arba išjunkite parinktį Naudoti „YouTube“ istoriją skelbimams suasmeninti.
 5. Patvirtinkite pasirinkimą.

Eikite į „Mano skelbimų centras“

Šis nustatymas turi įtakos tik skelbimams, rodomiems „Google“ paieškoje ir „YouTube“. 

Išjungus šį nustatymą, „YouTube“ istorija nebus naudojama rodomiems skelbimams suasmeninti. „YouTube“ istorija vis tiek gali būti išsaugota „Google“ paskyroje ir vis tiek galite gauti suasmenintų rekomendacijų „Google“ paslaugose. 

Sužinokite daugiau, kaip peržiūrėti arba ištrinti „YouTube“ istoriją.

Valdykite, ar sritys, kuriose naudojote „Google“, naudojamos skelbimams

Kai naudojate „Google“ paslaugas, „Google“ įvertina bendrą geografinę vietovę, iš kurios ieškote, ir išsaugo šią informaciją naudodama Žiniatinklio ir programų veiklos nustatymą. Vietovėse, kuriose naudojote „Google“, rodomi aktualesni skelbimai. Galite bet kada įjungti arba išjungti šias vietoves, kuriose rodomi suasmeninti skelbimai.

Pavyzdys:

 • jei parinktis „Sritys, kuriose naudojote „Google“ yra įjungta, ir ieškote kavos, gali būti rodomas vietinės kavinės skelbimas.
 • Jei parinktis „Sritys, kuriose naudojote „Google“, išjungta ir ieškote kavos, galite matyti kavinės, esančios kitame mieste, skelbimą.

Jei norite valdyti, ar sritys, kuriose naudojote „Google“, gali būti naudojamos skelbimams rodyti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į Mano skelbimų centras.
 2. Pasirinkite Tvarkyti privatumą 
 3. Skiltyje „Veikla, naudojama skelbimams suasmeninti“ pasirinkite Sritys, kuriose naudojote „Google“.
 4. Įjunkite arba išjunkite parinktį Naudoti sritis skelbimams suasmeninti.
 5. Patvirtinkite pasirinkimą.

Eikite į „Mano skelbimų centras“

Šis nustatymas turi įtakos skelbimams, kuriuos matote visose „Google“ svetainėse ir programose.

Išjungus parinktį „Sritys, kuriose naudojote „Google“ skelbimams rodyti, ji nebus naudojama rodomiems skelbimams suasmeninti. Sritys, kuriose naudojote „Google“, vis tiek gali būti išsaugotos „Google“ paskyroje ir galite gauti suasmenintų rekomendacijų „Google“ paslaugose.

Sužinokite daugiau, kaip tvarkyti sritis, kuriose naudojote „Google“.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
12158422841581715486