איך קובעים באיזה נתונים Google תשתמש כדי להציג מודעות

במאמר זה

חשוב לנו מאוד שתוכלו לשלוט בנתונים שלכם. ב'מרכז המודעות שלי' יש לכם אפשרות לקבוע איזה מידע ישמש את Google כדי להציג לכם מודעות ולעדכן אותו. המידע הזה כולל:

 • פרטים מחשבון Google שלכם
 • הקטגוריות שמשמשות לצורך הצגת מודעות
 • הפעילות שמשמשת לצורך הצגת מודעות
 • אזורים שבהם השתמשתם ב-Google

אם משביתים מודעות בהתאמה אישית, המידע שלכם לא ישמש להתאמה אישית של מודעות באתרים של Google כמו חיפוש ו-YouTube.

איך מפעילים או משביתים התאמה אישית של מודעות?

שליטה בפרטים שבחשבון Google

אם הפעלתם מודעות בהתאמה אישית, חלק מהפרטים בחשבון Google שלכם משמשים להצגה של מודעות שרלוונטיות לכם וכדי לוודא שהן מצייתות לחוקים המקומיים ולמדיניות שלנו. למשל, אם לפי הנתונים בחשבון Google אתם מתחת לגיל 18 ואתם מחוברים לחשבון Google, לעולם לא יוצגו לכם מודעות בהתאמה אישית.

המידע מחשבון Google שמשמש לצורך הצגת מודעות כולל את:

 • המגדר
 • טווח הגילאים
 • העדפת השפה

כדי לעדכן את הפרטים בחשבון Google:

נכנסים לחשבון Google.

מידע נוסף על שינוי הפרטים בחשבון Google

איך משתמשים בקטגוריות להתאמה אישית של מודעות

יש לכם אפשרות לראות עבור אילו קטגוריות אתם מקבלים כרגע מודעות בכרטיסייה ניהולהפרטיות  שב'מרכז המודעות שלי'. כשעסק מציב מודעה, לעיתים קרובות הוא בוחר לאילו קטגוריות של אנשים הוא רוצה להציג את המודעות שלו. לדוגמה, יכול להיות ששירות גגות יבחר להציג את המודעות שלו לבעלי בתים ולא לשוכרים.

אנחנו משתמשים בפעילות שלכם באפליקציות ובאתרים של Google כדי להסיק אילו קטגוריות הכי רלוונטיות לכם, וכך להציג לכם מודעות שמיועדות לאנשים בקטגוריה הזו. לפעמים ההערכות שלנו שגויות, ולכן יש לכם אפשרות לעדכן או להשבית כל קטגוריה.

לדוגמה:
נניח שאתם משתמשים בחיפוש Google כדי לחפש חיתולים לתינוקות. על סמך הנתונים האלה, יכול להיות ש-Google תשער שאתם מעוניינים במוצרים אחרים שמיועדים לאנשים בקטגוריה 'הורים לתינוקות'.

איך קובעים אילו קטגוריות ישמשו לצורך התאמה אישית של מודעות

עדכון קטגוריה

כשאתם מעדכנים קטגוריה, השינויים שלכם נשמרים בכרטיסייה 'המודעות שלי', ותוך כמה ימים תוכלו לראות מודעות שמיועדות לאנשים בקטגוריה הזו.

כדי לעדכן קטגוריה:

 1. נכנסים אל מרכז המודעות שלי.
 2. בוחרים באפשרות ניהול הפרטיות .
 3. בקטע הקטגוריות שמשמשות להצגת מודעות, בוחרים את הקטגוריה שרוצים לשנות או לעדכן.
 4. בוחרים את האפשרות שמתאימה לתחומי העניין שלכם.

אם תשביתו את המודעות בהתאמה אישית, כל פרטי הקטגוריות שלכם יימחקו ולא ישמשו להתאמה אישית של מודעות.

אל 'מרכז המודעות שלי'

הפעלה או השבתה של קטגוריה עבור מודעות

כשתשביתו קטגוריה, המידע שלכם לגבי הקטגוריה הזו יימחק והיא לא תשמש יותר להצגת מודעות.

כדי להפעיל או להשבית קטגוריה של מודעות:

 1. נכנסים אל מרכז המודעות שלי.
 2. בוחרים באפשרות ניהול הפרטיות .
 3. בקטע 'הקטגוריות שמשמשות לצורך הצגת מודעות', בוחרים את הקטגוריה שרוצים להפעיל או להשבית.
 4. מפעילים או משביתים את הקטגוריה הזאת.

אם תשביתו מודעות בהתאמה אישית, כל פרטי הקטגוריות שלכם יימחקו ולא ישמשו להתאמה אישית של מודעות.

אל 'מרכז המודעות שלי'

אימות קטגוריה של מודעות

כדי לאשר שאתם מעוניינים במודעות ששייכות לקטגוריה מסוימת:

 1. נכנסים אל מרכז המודעות שלי.
 2. בוחרים באפשרות ניהול הפרטיות .
 3. בקטע 'הקטגוריות שמשמשות לצורך הצגת מודעות', בוחרים את הקטגוריה שרוצים לאשר.
 4. לוחצים על אישור.

אם תשביתו מודעות בהתאמה אישית, כל פרטי הקטגוריות שלכם יימחקו ולא ישמשו להתאמה אישית של מודעות.

אל 'מרכז המודעות שלי'

איך הפעילות שלכם ב-Google משמשת להתאמה אישית של מודעות

הפעילות שלכם ששמורה ב-Google משמשת גם להמלצות מותאמות אישית וגם למודעות מותאמות אישית.

כדי לתת לכם המלצות בהתאמה אישית אנחנו משתמשים בפעילות שלכם בשביל לספק לכם חיפושים מהירים יותר, לתת המלצות טובות יותר ולהעניק חוויות שימוש אישיות יותר במפות, בחיפוש ובשירותי Google אחרים. לדוגמה: אם משתמשים בחיפוש Google כדי לחפש את המונח "עוגת שוקולד" ואז את המונח "איך מכינים", יכול להיות שהמערכת של Google תמליץ על "איך מכינים עוגת שוקולד".

כך תוכלו למצוא את הפעילות שלכם באינטרנט ובאפליקציות ולנהל אותה.

במודעות בהתאמה אישית אנחנו משתמשים בפעילות שלכם כדי להציג לכם מודעות רלוונטיות ומעניינות יותר בשירותי Google, כמו חיפוש ו-YouTube. לדוגמה, אם חיפשתם סרטון בנושא ריצה ב-YouTube, יכול להיות שפעם הבאה שתיכנסו לחיפוש תוצג לכם מודעה של מכנסי ריצה.

איך מפעילים או משביתים התאמה אישית של מודעות?

איך לקבוע אילו פעילויות ישמשו להתאמה אישית של מודעות

ב'מרכז המודעות שלי' אפשר לקבוע אם הפעילות שלכם תשמש כדי להציג לכם מודעות בהתאמה אישית. אתם יכולים להפעיל או להשבית התאמה אישית של מודעות לפי:

 • פעילות באינטרנט ובאפליקציות
 • היסטוריית הפעילות ב-YouTube
 • אזורים שבהם השתמשת ב-Google

אם תשביתו מודעות בהתאמה אישית, כל פרטי הפעילות שלכם לא ישמשו להתאמה אישית של מודעות.

איך קובעים איזו פעילות באינטרנט ובאפליקציות תשמש להתאמה אישית של מודעות

כדי לקבוע איזו פעילות באינטרנט ובאפליקציות תשמש להתאמה אישית של מודעות:

 1. נכנסים אל מרכז המודעות שלי.
 2. בוחרים באפשרות ניהול הפרטיות
 3. בקטע 'פעילות המשמשת להתאמה אישית של מודעות', בוחרים באפשרות פעילות באינטרנט ובאפליקציות.
 4. מפעילים או משביתים את האפשרות שימוש בפעילות באינטרנט ובאפליקציות להתאמה אישית של מודעות.
 5. מאשרים את הבחירה.

ההגדרה הזו משפיעה על המודעות שמוצגות לכם בחיפוש Google וב-YouTube.

אם משביתים את האפשרות 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות', הנתונים האלה לא ישמשו להתאמה אישית של המודעות שמוצגות לכם. עם זאת, השבתה של האפשרות 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' למודעות לא תשבית הצגה של המלצות בהתאמה אישית בשירותי Google כמו חיפוש.

אל 'מרכז המודעות שלי'

ההגדרה הזו משפיעה על המודעות שמוצגות לכם בחיפוש Google, ב-YouTube וב-Discover. 

אם ההגדרה הזו מושבתת, הפעילות באינטרנט ובאפליקציות שנשמרה לא תשמש להתאמה אישית של המודעות שיוצגו לכם. יכול להיות שעדיין נשמור את הפעילות באינטרנט ובאפליקציות בחשבון Google שלכם, ויכול להיות שעדיין תקבלו המלצות מותאמות אישית בשירותי Google.

כך משביתים או מוחקים את הפעילות באינטרנט ובאפליקציות.

שליטה בשימוש בהיסטוריית הפעילות ב-YouTube להתאמה אישית של מודעות

כדי לשלוט בהיסטוריית הפעילות ב-YouTube להתאמה אישית של מודעות:

 1. נכנסים אל מרכז המודעות שלי.
 2. בוחרים באפשרות ניהול הפרטיות 
 3. בקטע 'פעילות המשמשת להתאמה אישית של מודעות', בוחרים באפשרות היסטוריית הפעילות ב-YouTube.
 4. מפעילים או משביתים את האפשרות שימוש בהיסטוריית הפעילות ב-YouTube להתאמה אישית של מודעות.
 5. מאשרים את הבחירה.

אל 'מרכז המודעות שלי'

ההגדרה הזו משפיעה רק על המודעות שמוצגות לכם בחיפוש Google וב-YouTube. 

אם ההגדרה הזו מושבתת, היסטוריית הפעילות ב-YouTube שנשמרה לא תשמש להתאמה אישית של המודעות שיוצגו לכם. יכול להיות שעדיין נשמור את היסטוריית הפעילות ב-YouTube בחשבון Google שלכם, ויכול להיות שעדיין תקבלו המלצות מותאמות אישית בשירותי Google. 

כך מציגים או מוחקים את היסטוריית הפעילות ב-YouTube.

איך קובעים אם האזורים שבהם השתמשתם ב-Google ישמשו להתאמה אישית של מודעות

כשאתם משתמשים בשירות של Google, ‏Google משערת מהו האזור הכללי שבו אתם מבצעים את החיפוש ושומרת את המידע הזה בפעילות שלכם באינטרנט ובאפליקציות. האזורים שבהם השתמשתם ב-Google עוזרים לנו להציג לכם מודעות רלוונטיות יותר. אתם יכולים להפעיל או להשבית את השימוש באזורים להתאמה אישית של מודעות בכל שלב.

למשל:

 • אם האפשרות 'אזורים שבהם השתמשת ב-Google' מופעלת ואתם מחפשים קפה, יכול להיות שתוצג לכם מודעה של בית קפה בסביבה.
 • אם האפשרות 'אזורים שבהם השתמשת ב-Google' מושבתת ואתם מחפשים קפה, יכול להיות שתוצג לכם מודעה של בית קפה בעיר אחרת.

כדי לקבוע אם האזורים שבהם אתם משתמשים ב-Google ישמשו להצגת מודעות:

 1. נכנסים אל מרכז המודעות שלי.
 2. בוחרים באפשרות ניהול הפרטיות 
 3. בקטע 'הפעילות שמשמשת להתאמה אישית של המודעות', בוחרים באפשרות האזורים שבהם השתמשת ב-Google.
 4. מפעילים או משביתים את האפשרות שימוש באזורים להתאמה אישית של מודעות.
 5. מאשרים את הבחירה.

אל 'מרכז המודעות שלי'

ההגדרה הזו משפיעה על המודעות שמוצגות לכם בכל האתרים והאפליקציות של Google.

אם משביתים אזורים שנעשה בהם שימוש ב-Google להצגת מודעות, לא נשתמש בהם כדי להתאים אישית את המודעות שיוצגו לכם. יכול להיות שהאזור שבו אתם משתמשים ב-Google עדיין יישמר בחשבון Google שלכם, ועדיין תקבלו המלצות מותאמות אישית בשירותי Google.

מידע נוסף על ניהול האזורים שבהם השתמשתם ב-Google

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי