Upravljanje podacima koje Google upotrebljava za prikazivanje oglasa

U ovom članku

Prioritet nam je pružiti vam kontrolu nad vašim podacima. Pomoću alata Moj centar za oglase možete kontrolirati i ažurirati koje podatke Google upotrebljava da bi vam prikazivao oglase, uključujući:

 • podatke s vašeg Google računa
 • kategorije koje se upotrebljavaju da bi vam se prikazivali oglasi
 • aktivnost koja se upotrebljava da bi vam se prikazivali oglasi
 • područja na kojima ste se koristili Googleom.

Ako ste isključili personalizirane oglase, vaši se podaci ne upotrebljavaju za personaliziranje oglasa na Googleovim web-lokacijama kao što su Pretraživanje i YouTube.

Saznajte više o tome kako uključiti ili isključiti personalizirane oglase.

Upravljanje podacima o Google računu

Ako su personalizirani oglasi uključeni, neki podaci o vašem Google računu upotrebljavaju se kako bi vam se prikazivali oglasi koji su vam relevantni i kako bismo bili sigurni da su ti oglasi usklađeni s lokalnim zakonima i našim pravilima. Na primjer, ako podaci o Google računu pokazuju da ste mlađi od 18 godina, kad ste prijavljeni na Google račun, vaši se oglasi neće personalizirati.

Podaci o Google računu koji se koriste za prikazivanje oglasa uključuju sljedeće:

 • vaš spol
 • vašu dobnu skupinu
 • vašu postavku jezika.

Da biste ažurirali podatke o Google računu:

Otvorite svoj Google račun.

Saznajte više o promjeni podataka o Google računu.

Kako se kategorije upotrebljavaju za personaliziranje oglasa

Kategorije za koje trenutačno primate oglase možete vidjeti na kartici Upravljanje privatnošću u alatu Moj centar za oglase. Kad tvrtka postavi oglas, često odabire kojim ga kategorijama korisnika želi prikazivati. Na primjer, krovopokrivačka usluga može odlučiti da svoje oglase prikazuje vlasnicima kuća, a ne najmoprimcima.

Vaša aktivnost na Googleovim web-lokacijama i u aplikacijama upotrebljava se kako bismo zaključili koje su kategorije najrelevantnije za vas, a zatim prikazivali oglase namijenjene osobama u tim kategorijama. Naše su procjene ponekad pogrešne, pa možete ažurirati ili isključiti bilo koju kategoriju.

Na primjer:
Recimo da na Google pretraživanju tražite pelene za malo dijete. Na temelju toga Google može procijeniti da vas zanimaju drugi proizvodi namijenjeni osobama u kategoriji Roditelji male djece.

Upravljanje kategorijama koje se upotrebljavaju za personaliziranje oglasa

Ažuriranje kategorije

Kad ažurirate kategoriju, promjene će se spremiti u odjeljku Moji oglasi i oglasi za korisnike u toj kategoriji mogu vam se početi prikazivati za nekoliko dana.

Da biste ažurirali kategoriju:

 1. Otvorite Moj centar za oglase.
 2. Odaberite Upravljajte privatnošću .
 3. U odjeljku Kategorije koje se koriste za prikaz oglasa odaberite kategoriju kojom želite upravljati ili koju želite ažurirati.
 4. Odaberite opciju koja odgovara vašim interesima.

Ako isključite personalizirane oglase, svi vaši podaci o kategorijama izbrisat će se i neće se upotrebljavati za personalizaciju oglasa.

Otvorite Moj centar za oglase

Uključivanje ili isključivanje kategorije za oglase

Kad isključite kategoriju, vaši će se podaci za tu kategoriju izbrisati i ta se kategorija neće upotrebljavati za prikazivanje oglasa.

Da biste uključili ili isključili kategoriju za oglase:

 1. Otvorite Moj centar za oglase.
 2. Odaberite Upravljajte privatnošću .
 3. U odjeljku Kategorije koje se koriste za prikaz oglasa odaberite kategoriju koju želite uključiti ili isključiti.
 4. Uključite ili isključite tu kategoriju.

Ako isključite personalizirane oglase, svi vaši podaci o kategorijama izbrisat će se i neće se upotrebljavati za personalizaciju oglasa.

Otvorite Moj centar za oglase

Potvrđivanje kategorije za oglase

Da biste potvrdili da vas zanimaju oglasi namijenjeni kategoriji:

 1. Otvorite Moj centar za oglase.
 2. Odaberite Upravljanje privatnošću .
 3. U odjeljku "Kategorije koje se upotrebljavaju za prikaz oglasa" odaberite kategoriju koju želite potvrditi.
 4. Odaberite Potvrdi.

Ako isključite personalizirane oglase, svi vaši podaci o kategorijama izbrisat će se i neće se upotrebljavati za personaliziranje oglasa.

Otvorite Moj centar za oglase

Kako se vaša aktivnost na Googleu upotrebljava za personaliziranje oglasa

Vaša spremljena aktivnost može se upotrebljavati na Googleu za personalizirane preporuke i personalizirane oglase.

Personalizirane preporuke upotrebljavaju vašu aktivnost kako bi vam pružile brža pretraživanja, bolje preporuke i bolje doživljaje na Kartama, Pretraživanju i drugim Googleovim uslugama. Na primjer, ako na Google pretraživanju pretražite pojam "čokoladna torta", a zatim pretražujete "kako napraviti...", Google bi mogao preporučiti "kako napraviti čokoladnu tortu".

Saznajte više o tome kako pronaći aktivnost na webu i u aplikacijama i upravljati njome.

Personalizirani oglasi upotrebljavaju vašu aktivnost kako bi vam se prikazivali relevantniji i zanimljiviji oglasi na Googleovim uslugama kao što su Pretraživanje i YouTube. Na primjer, ako na YouTubeu potražite videozapis o trčanju, pri sljedećem bi vam se posjetu mogao prikazati oglas za kratke hlače za trčanje.

Saznajte više o tome kako uključiti ili isključiti personalizirane oglase.

Upravljanje aktivnošću koja se upotrebljava za personaliziranje oglasa

Pomoću alata Moj centar za oglase možete upravljati time hoće li se vaša aktivnost upotrebljavati za personaliziranje oglasa. Možete uključiti ili isključiti sljedeće:

 • svoju aktivnost na webu i u aplikacijama za oglase
 • svoju povijest na YouTubeu za oglase
 • područja na kojima ste se koristili Googleom.

Ako isključite personalizirane oglase, vaše se aktivnosti ne upotrebljavaju za oglase.

Upravljanje aktivnošću na webu i u aplikacijama za oglase

Da biste upravljali svojom aktivnošću na webu i u aplikacijama za oglase:

 1. Otvorite Moj centar za oglase.
 2. Odaberite Upravljanje privatnošću .
 3. U odjeljku "Aktivnost za personaliziranje oglasa" odaberite Aktivnost na webu i u aplikacijama.
 4. Uključite ili isključite opciju Upotreba aktivnosti za personaliziranje oglasa.
 5. Potvrdite odabir.

Ta postavka utječe na oglase koji vam se prikazuju na Google pretraživanju i YouTubeu.

Kad isključite aktivnost na webu i u aplikacijama za oglase, ona se neće upotrebljavati za personaliziranje oglasa koji vam se prikazuju. Međutim, isključivanjem aktivnosti na webu i u aplikacijama za oglase ne isključuju se personalizirane preporuke na Googleovim uslugama kao što je Pretraživanje.

Otvorite Moj centar za oglase

Ta postavka utječe na oglase koje vidite na Google pretraživanju, YouTubeu i Discoveru.

Kad isključite tu postavku, vaša se spremljena aktivnost na webu i u aplikacijama neće upotrebljavati za personaliziranje oglasa koji vam se prikazuju. Vaša aktivnost na webu i u aplikacijama i dalje se može spremati na vaš Google račun, a i još uvijek možete primati personalizirane preporuke na Googleovim uslugama.

Saznajte više o tome kako isključiti ili izbrisati svoju aktivnost na webu i u aplikacijama.

Upravljanje poviješću na YouTubeu za oglase

Da biste upravljali svojom poviješću na YouTubeu za oglase:

 1. Otvorite Moj centar za oglase.
 2. Odaberite Upravljanje privatnošću .
 3. U odjeljku "Aktivnost za personaliziranje oglasa" odaberite Povijest na YouTubeu.
 4. Uključite ili isključite opciju Koristi povijest na YouTubeu za personaliziranje oglasa.
 5. Potvrdite odabir.

Otvorite Moj centar za oglase

Ta postavka utječe samo na oglase koji vam se prikazuju na Google pretraživanju i YouTubeu.

Kad isključite tu postavku, vaša povijest na YouTubeu neće se upotrebljavati za personaliziranje oglasa koji vam se prikazuju. Povijest na YouTubeu i dalje se može spremati na vaš Google račun, a i još uvijek možete primati personalizirane preporuke na Googleovim uslugama.

Saznajte više o tome kako pregledati ili izbrisati povijest na YouTubeu.

Upravljajte time hoće li se područja na kojima ste se koristili Googleom upotrebljavati za oglase

Kad upotrebljavate Googleove usluge, Google procjenjuje opće područje s kojeg pretražujete i te podatke sprema uz vašu aktivnost na webu i u aplikacijama. Područja na kojima ste koristili Google omogućuju prikaz relevantnijih oglasa. Upotrebu područja za personalizirane oglase možete uključiti ili isključiti kad god želite.

Na primjer:

 • Ako je opcija Područja na kojima ste se koristili Googleom uključena dok pretražujete pojam "kava", možda će vam se prikazati oglas za lokalni kafić.
 • Ako je opcija Područja na kojima ste se koristili Googleom isključena dok pretražujete pojam "kava", možda će vam se prikazati oglas za kafić u nekom drugom gradu.

Da biste kontrolirali mogu li se područja na kojima ste se koristili Googleom upotrebljavati za oglase:

 1. Otvorite Moj centar za oglase.
 2. Odaberite Upravljajte privatnošću
 3. U odjeljku Aktivnost za personalizaciju oglasa odaberite Područja na kojima ste se koristili Googleom.
 4. Uključite ili isključite opciju Koristi područja za personalizaciju oglasa.
 5. Potvrdite odabir.

Otvorite Moj centar za oglase

Ova postavka utječe na oglase koji vam se prikazuju na svim Googleovim web-lokacijama i u svim Googleovim aplikacijama.

Ako isključite opciju Područja na kojima ste se koristili Googleom za oglase, ona se neće upotrebljavati za personalizaciju oglasa koji vam se prikazuju. Područja na kojima ste se koristili Googleom i dalje se mogu spremati na vaš Google račun te i dalje možete primati personalizirane preporuke na Googleovim uslugama.

Saznajte više o tome kako upravljati područjima na kojima ste se koristili Googleom.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
14218449466345443602