Správa reklám pri ich zobrazení

 

V tomto článku

Kde môžete spravovať reklamy

Vďaka službe Moje centrum reklám a karte O reklame máte väčšiu kontrolu nad prostredím reklamy. Či už ste v službách Googlu, ako je YouTube alebo Vyhľadávanie, alebo na weboch, ktoré s Googlom spolupracujú na zobrazovaní reklám, môžete reklamu zablokovať, nahlásiť ju, zistiť, kto za ňu zaplatil, a podniknúť ďalšie kroky.

Moje centrum reklám funguje najlepšie v najnovších verziách prehliadača. Je možné, že Moje centrum reklám nebudete môcť používať bez najnovšej verzie prehliadača. Ako aktualizovať prehliadač

Moje centrum reklám v reklamách

Moje centrum reklám môžete otvoriť priamo v reklamách zobrazených v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube.

Otvorenie služby Moje centrum reklám priamo v reklame: vyberte Viac alebo Informácie .

Moje centrum reklám sa momentálne zavádza vo všetkých službách Googlu. Všetky nasledujúce funkcie sa však nemusia okamžite zobraziť vo všetkých službách Googlu.

Moje centrum reklám v televízore pripojenom k internetu

Ak používate televízor pripojený k internetu so službou Android TV, Google TV alebo aplikáciou YouTube, Moje centrum reklám môžete otvoriť priamo v zobrazených reklamách. V záujme ochrany vášho súkromia sa zobrazia špeciálny odkaz a QR kód na prístup do služby Moje centrum reklám.

Získanie prístupu do služby Moje centrum reklám v televízore pripojenom k internetu pomocou diaľkového ovládania alebo pripojeného mobilného zariadenia:

 1. V reklame vyberte Možnosti reklamy.
 2. Prejdite na zobrazený špeciálny odkaz
  alebo
 3. Fotoaparátom mobilného zariadenia naskenujte QR kód zobrazený v televízore pripojenom k internetu.

O reklame

Kartu O reklame môžete otvoriť priamo v reklamách, ktoré sa zobrazujú na partnerských weboch a v partnerských aplikáciách. Partnerské weby a aplikácie zobrazujú reklamy pomocou technológie Googlu. Google tieto weby nevlastní ani neprevádzkuje.

Nie každý web alebo každá aplikácia zobrazuje reklamy pomocou technológie Googlu. Mnoho webov a aplikácií zobrazuje reklamy pomocou iných reklamných platforiem.

Blokovanie reklamy

Pomocou služby Moje centrum reklám a karty O reklame môžete blokovať reklamy, ktoré nechcete vidieť. Po zablokovaní reklamy sa budeme snažiť zaistiť, aby sa vám v čase, keď sa prihlásite do účtu Google, tá istá reklama minimálne šesť mesiacov nezobrazovala v službách Googlu ani na partnerských weboch.

Táto funkcia nie je k dispozícii, ak ste vypli prispôsobené reklamy alebo ste sa odhlásili z účtu Google.

Ďalšie informácie o zapnutí alebo vypnutí prispôsobených reklám na Googli

Na Googli

Zablokovanie reklamy v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube:

 1. V reklame vyberte Viac alebo Informácie .
 2. Vyberte Blokovať reklamu .

V televízore pripojenom k internetu

Zastavenie zobrazovania reklamy v televízore pripojenom k internetu pomocou diaľkového ovládania alebo pripojeného mobilného zariadenia:

 1. V reklame vyberte Možnosti reklamy.
 2. Vyberte Nezobrazovať túto reklamu.

Na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu

Ak chcete zastaviť zobrazovanie reklamy na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu, postupujte takto:

 1. V reklame vyberte Zavrieť alebo Vaša voľba .
 2. Vyberte Nezobrazovať túto reklamu.

Ako nahlásiť reklamu

Google považuje bezpečnosť reklám pre používateľov za svoju najvyššiu prioritu. Niekedy si však zlé reklamy nevšimneme. Ak sa vám zobrazí reklama, ktorá podľa vás porušuje pravidlá reklamy Googlu, môžete ju nahlásiť.

Reklamu nahlásením nezablokujete. Ďalšie informácie o blokovaní reklamy

Krok a ikony nižšie sa môžu mierne líšiť v závislosti od toho, kde sa reklama zobrazuje. Ak chcete nahlásiť reklamu, postupujte takto:

 1. V prípade reklám, ktoré sa vám zobrazujú v službách Googlu, vyberte Viac alebo Informácie .
  alebo
  V prípade reklám zobrazovaných na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu,  vyberte Zavrieť alebo Vaša voľba  a potom Prečo táto reklama?
 2. Ak sa v hornej časti Môjho centra reklám zobrazuje viacero reklám, vyberte tú, ktorú chcete nahlásiť.
 3. Vyberte Nahlásiť reklamu .
 4. Ak ste sa neprihlásili do účtu Google, zadajte svoju e‑mailovú adresu.
 5. Vyberte dôvod nahlásenia reklamy.
 6. Vyplňte formulár.
  Ak má formulár nejaké vopred vyplnené polia, neupravujte ich.
 7. Ak je to potrebné, uveďte ďalšie podrobnosti a vysvetlite, prečo podľa vás táto reklama porušuje pravidlá.
  Ak si napríklad myslíte, že účelom reklamy je phishing, uveďte názov webu, z ktorého táto reklama údajne pochádza.
 8. Vyberte Odoslať.

Po nahlásení reklamy dostanete e‑mail s potvrdením, že sme prijali vaše hlásenie.

Po prijatí vášho hlásenia ho skontrolujeme. Ďalšie informácie o našom procese kontroly

Označenie, že sa vám reklama páči

Ak sa vám na Googli zobrazí reklama na výrobok alebo službu, o ktorú máte záujem, môžete označiť, že sa vám páči. Keď označíte, že sa vám reklama páči, podobné reklamy sa vám môžu začať zobrazovať častejšie.

Ak chcete na weboch Googlu označiť, že sa vám reklama páči, postupujte takto:

 1. V reklame vyberte Viac alebo Informácie .
 2. Ak sa v hornej časti služby Moje centrum reklám zobrazuje viacero reklám, vyberte tú, ktorá sa vám páči.
 3. Vyberte Označiť, že sa mi reklama páči .

Táto funkcia nie je k dispozícii, ak ste vypli prispôsobené reklamy alebo ste sa odhlásili z účtu Google.

Ďalšie informácie o zapnutí alebo vypnutí prispôsobených reklám na Googli

Prispôsobenie tém a značiek v reklamách

Pomocou služby Moje centrum reklám môžete prispôsobiť zobrazované reklamy výberom tém a značiek, pre ktoré by ste chceli vidieť viac alebo menej reklám. Vďaka prispôsobeniu reklám máte väčšiu kontrolu nad typmi reklám, ktoré sa vám zobrazujú v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube.  

Prispôsobenie reklamy má vplyv na to, ako Google určuje, ktoré reklamy sa vám zobrazia. Ak Google informujete, že by ste chceli vidieť viac reklám týkajúcich sa turistiky a menej reklám týkajúcich sa šperkov, môže sa vám začať zobrazovať viac reklám súvisiacich s prírodou a menej reklám súvisiacich s náhrdelníkmi.

Prispôsobenie reklám neblokuje témy ani značky v reklamách
Prispôsobenie reklám neznamená, že sa vám celkovo zobrazí viac alebo menej reklám. Keď Google informujete, že chcete vidieť menej reklám týkajúcich sa danej témy alebo značky, čoskoro sa vám začne zobrazovať menej reklám týkajúcich sa danej témy alebo značky. V niektorých prípadoch sa vám však naďalej môže zobraziť reklama týkajúca sa danej témy alebo značky. Ak by ste napríklad chceli vidieť menej reklám týkajúcich sa šperkov, ale pomocou Vyhľadávania Google vyhľadáte náušnice, môžu sa vám zobrazovať reklamy na náušnice.

Na Googli

Reklamy môžete prispôsobiť v službe Moje centrum reklám a priamo v reklamách, ktoré sa zobrazujú v službách Googlu. Ak chcete prispôsobiť reklamy, keď sa vám zobrazia na Googli:

 1. V reklame vyberte Viac alebo Informácie .
 2. Pri témach alebo značkách, ktoré chcete v reklamách zobrazovať viac alebo menej, vyberte Zobraziť viac  alebo Zobraziť menej .

Moje centrum reklám sa momentálne zavádza vo všetkých službách Googlu. Táto funkcia sa však nemusí okamžite zobraziť vo všetkých službách Googlu.

Táto funkcia nie je k dispozícii, ak ste vypli prispôsobené reklamy alebo ste sa odhlásili z účtu Google.

Ďalšie informácie o zapnutí alebo vypnutí prispôsobených reklám na Googli

Informácie o tomto inzerentovi

Google vyžaduje, aby inzerenti absolvovali proces overenia totožnosti. Tento proces vyžaduje, aby inzerenti poskytli právnu dokumentáciu so svojím menom alebo názvom a adresou. Tieto informácie o zadávateľovi sa budú zobrazovať v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube, a na ďalších weboch, ktoré sú partnermi Googlu.

Ďalšie informácie o procese overenia totožnosti inzerenta

Na Googli

Ak chcete zistiť viac o inzerentovi v službách Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube, postupujte takto:

 1. V reklame vyberte Viac alebo Informácie .
 2. Vyberte Informácie o tomto inzerentovi.

Na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu

Ak chcete zistiť viac o inzerentovi na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu, postupujte takto:

 1. V reklame vyberte Zavrieť alebo Vaša voľba .
 2. Vyberte Prečo táto reklama?

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka