Fungovanie prispôsobených reklám

V tomto článku

Reklamy na Googli

Pri používaní služieb Googlu, ako sú Vyhľadávanie a YouTube, sa vám môžu zobrazovať reklamy. Vďaka týmto reklamám sú mnohé služby Googlu k dispozícii bez peňažného poplatku. Reklamy zobrazované na Googli sú prispôsobené pomocou faktorov, ako sú vaše nastavenia v službe Moje centrum reklám, alebo neprispôsobené. Otvorte sekcie nižšie a prečítajte si viac o faktoroch používaných na zobrazovanie prispôsobených a neprispôsobených reklám.

Otvoriť všetko | Zavrieť všetko

Prispôsobené reklamy na Googli

Prispôsobené reklamy na Googli sú reklamy, ktoré sa vám zobrazujú na základe faktorov, ako sú:

Príklady:

 • Mohla by sa vám zobraziť reklama na nové auto, pretože ste si na YouTube pozreli video o najlepších nových autách za tento rok.
 • Na YouTube by sa vám mohla zobraziť reklama o varení, pretože ste vo Vyhľadávaní Google hľadali recepty.
 • Mohla by sa vám zobraziť reklama na bežeckú obuv, pretože ste si upravili reklamy v službe Moje centrum reklám na mieru, aby sa vám zobrazovalo viac reklám na tému Fitnes.

Vaše voľby v službe Moje centrum reklám, napríklad preferované témy a značky v reklamách, ovplyvňujú iba reklamy zobrazované v službách Googlu. Tieto predvoľby sa nepoužívajú na prispôsobenie reklám na weboch a v aplikáciách partnerov. Ak chcete ovládať prispôsobené reklamy na weboch a v aplikáciách partnerov, prejdite do nastavení reklám partnerov.

Neprispôsobené reklamy na Googli

Neprispôsobené reklamy na Googli sa zobrazujú na základe faktorov, ako sú čas v rámci dňa, téma navštíveného webu, vaša všeobecná poloha alebo vaše aktuálne vyhľadávanie.

Príklady:

 • Mohla by sa vám zobraziť reklama reštaurácie propagujúca obedové špeciality, pretože vo vašom časovom pásme je poludnie.
 • Mohla by sa vám zobraziť reklama na miestneho inštalatéra, pretože hľadáte inštalatérske služby.

Reklamy na weboch a v aplikáciách partnerov

Spravodajské či nákupné weby a aplikácie často poskytujú priestor vyhradený pre reklamy. Keď chcú weby a aplikácie zobrazovať reklamy, môžu spolupracovať s Googlom alebo inými poskytovateľmi reklamnej technológie, ktorí spravujú tento priestor a zobrazujú návštevníkom relevantné reklamy. 

Milióny webov a aplikácií v spolupráci s Googlom financujú svoj obsah pomocou reklám, za ktoré platia inzerenti. Tieto weby a aplikácie partnerov zobrazujú reklamy konkrétne pomocou technológie Googlu. Tieto reklamy zobrazujú prostredníctvom Obsahovej siete Google (ang. Google Display Network). Ide o platformu Googlu, ktorá inzerentom umožňuje zobrazovať reklamy na weboch. 

Reklamy zobrazované na weboch a v aplikáciách partnerov sú prispôsobené alebo neprispôsobené. Aj keď Google tieto partnerské weby nevlastní ani neprevádzkuje, môžete si vybrať, či budú reklamy na týchto weboch prispôsobené pomocou Obsahovej siete Google.

Nie každý web alebo každá aplikácia zobrazuje reklamy pomocou technológie Googlu. Napríklad weby a aplikácie sociálnych médií môžu mať vlastné reklamné platformy.

Otvoriť všetko | Zavrieť všetko

Prispôsobené reklamy na weboch a v aplikáciách partnerov

Prispôsobené reklamy na partnerských weboch môžu byť založené na:

 • informáciách, ktoré ste poskytli danému webu alebo aplikácii, ako je vaša e‐mailová adresa, vek alebo pohlavie;
 • vašich interakciách s obsahom v rámci daného webu alebo aplikácie;
 • vašich interakciách s reklamami v rámci daného webu alebo aplikácie;
 • aktivite účtu Google v závislosti od vašich nastavení Googlu;
 • vašich nastaveniach účtu pre daný web alebo aplikáciu.

Príklady:

 • Môžete navštíviť spravodajský web a zobrazí sa vám reklama na časopis o varení, pretože ste si predtým na danom webe prečítali článok o jedle.
 • Môžete navštíviť web a zobrazí sa vám reklama na nové auto, pretože ste si prečítali článok o nových autách v tomto roku.
Vaše voľby v službe Moje centrum reklám, napríklad preferované témy a značky v reklamách, ovplyvňujú iba reklamy zobrazované v službách Googlu. Tieto predvoľby sa nepoužívajú na prispôsobenie reklám na weboch a v aplikáciách partnerov. Ak chcete ovládať prispôsobené reklamy na weboch a v aplikáciách partnerov, prejdite do nastavení reklám partnerov.
Neprispôsobené reklamy na weboch a v aplikáciách partnerov

Neprispôsobené reklamy na weboch a v aplikáciách partnerov sa vám zobrazujú na základe faktorov, ako sú čas v rámci dňa, téma navštíveného webu alebo vaša všeobecná poloha.

Príklady:

 • Mohla by sa vám zobraziť reklama reštaurácie propagujúca obedové špeciality, pretože čítate blog o receptoch na obedňajšie jedlá.
 • Mohla by sa vám zobraziť reklama na pokrývačskú firmu, pretože ste na webe zaoberajúcom sa opravami domov.

↑ späť na začiatok

Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám

Google poskytuje mnoho spôsobov, ako môžete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy. Nastavenia prispôsobených reklám môžete ovládať:

V službách Googlu

Otvoriť všetko | Zavrieť všetko

Po prihlásení do účtu Google

Po prihlásení do účtu Google Moje centrum reklám určuje, či sú reklamy v službách Googlu a na weboch a v aplikáciách partnerov prispôsobené. Ak ste sa prihlásili do účtu Google a chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy, postupujte takto:

 1. Prejdite do služby Moje centrum reklám.
 2. Vedľa položky Prispôsobené reklamy vyberte Zapnuté alebo Vypnuté.
 3. Potvrďte výber.

Prejsť do služby Moje centrum reklám

Keď zapnete prispôsobené reklamy pomocou Môjho centra reklám:

 • Reklamy zobrazované v službách Googlu sa môžu javiť ako relevantnejšie, pretože voľby vybrané v Mojom centre reklám, ako aj vaše informácie a aktivita, sa môžu použiť na zobrazovanie reklám na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.
 • Prispôsobené reklamy môžu byť zapnuté aj na partnerských weboch a reklamy zobrazované na weboch a v aplikáciách partnerov sa môžu javiť ako relevantnejšie, pretože vaše informácie a aktivita sa môžu použiť na zobrazovanie reklám na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.

Keď vypnete prispôsobené reklamy:

 • Reklamy zobrazované v službách Googlu nebudú prispôsobené. Budú založené na všeobecných faktoroch, ako sú čas v rámci dňa alebo téma videa, webu alebo aplikácie, ktorú pozeráte.
 • Google nebude prispôsobovať reklamy, ktoré sa vám zobrazujú na weboch a v aplikáciách partnerov.
 • Vaše predvoľby v službe Moje centrum reklám, napríklad témy a značky, ktoré ste si upravili na mieru, budú odstránené.
 • Pri zobrazovaní reklám sa nebudú používať informácie ani aktivita uložené v účte Google.

Kde sa toto nastavenie prejaví:

Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám v službe Moje centrum reklám ovplyvňuje reklamy, ktoré sa vám zobrazujú v službách Googlu vo všetkých zariadeniach, do ktorých ste sa prihlásili.

Toto nastavenie nemusíte mať k dispozícii:

Toto nastavenie nemusíte mať k dispozícii, pretože prispôsobené reklamy sú už vypnuté v službách Googlu. Prispôsobené reklamy môžu byť pre vás vypnuté napríklad preto, že z údajov v účte Google vyplýva, že ešte nemáte 18 rokov.

Niekoľko poznámok:
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám po vašom prihlásení nemá vplyv na reklamy, ktoré nezobrazuje Google, ani na reklamy zobrazované na weboch, ktoré majú vlastné reklamné platformy.
 • Vaše voľby v službe Moje centrum reklám (napríklad preferované témy a značky v reklamách) ovplyvňujú iba reklamy, ktoré sa zobrazujú v službách Googlu, a nepoužívajú sa na prispôsobenie reklám na weboch a v aplikáciách partnerov.

↑ späť na začiatok tejto sekcie

Po odhlásení z účtu Google

Ak ste sa neprihlásili do účtu Google, nastavenia reklám sa ukladajú do zariadenia alebo prehliadača. Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám po odhlásení z účtu Google ovplyvňuje zobrazované reklamy podľa toho, kde zmeníte nastavenia. Po odhlásení z účtu Google môžete prispôsobené reklamy zapnúť alebo vypnúť:

Pre Vyhľadávanie Google

Prispôsobenie reklám vo Vyhľadávaní Google určuje, ktoré reklamy sa zobrazujú, keď sa odhlásite z účtu Google a používate Vyhľadávanie Google.

Prispôsobenie reklám vo Vyhľadávaní Google ovláda prostredie, keď sa odhlásite z účtu Google, a preto sa použije len v konkrétnom prehliadači alebo zariadení, ktoré používate.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy vo Vyhľadávaní Google, keď sa odhlásite z účtu Google, postupujte takto:

 1. Prejdite do nastavení reklamy.
 2. Vyberte Vyhľadávanie.
 3. Zapnite alebo vypnite Prispôsobené reklamy vo Vyhľadávaní Google.
 4. Potvrďte svoje zmeny.

Pre YouTube

Prispôsobené reklamy na YouTube určujú, ktoré reklamy sa vám zobrazujú, keď sa odhlásite z účtu Google a používate YouTube.

Prispôsobené reklamy na YouTube ovláda prostredie, keď sa odhlásite z účtu Google, a preto sa použijú len v konkrétnom používanom prehliadači alebo zariadení.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy na YouTube, keď sa odhlásite z účtu Google, postupujte takto:

 1. Prejdite do nastavení reklamy.
 2. Vyberte YouTube.
 3. Zapnite alebo vypnite Prispôsobené reklamy na YouTube.
 4. Potvrďte svoje zmeny.

Pre web

Keď sa odhlásite z účtu Google, môžete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy na partnerských weboch. Táto možnosť sa vzťahuje iba na konkrétny prehliadač alebo zariadenie, ktoré používate.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy na partnerských weboch, keď sa odhlásite, postupujte takto:

 1. Prejdite do nastavení reklamy.
 2. Vyberte Web.
 3. Zapnite alebo vypnite Prispôsobené reklamy na weboch, ktoré sú partnermi Googlu.
 4. Potvrďte svoje zmeny.

Keď zapnete prispôsobené reklamy:

Reklamy zobrazované v službách Googlu sa môžu javiť ako relevantnejšie, pretože vaše informácie a aktivita sa môžu použiť na zobrazovanie reklám na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.

Keď vypnete prispôsobené reklamy:

 • Pri zobrazovaní reklám sa nebudú používať informácie ani aktivita uložené v účte Google.
 • Zobrazované reklamy nebudú prispôsobené. Budú založené na všeobecných faktoroch, ako sú čas v rámci dňa alebo téma videa, webu alebo aplikácie, ktorú pozeráte.

Tieto nastavenia nemusíte mať k dispozícii:

Uvedené nastavenia nemusíte mať k dispozícii, pretože váš prehliadač alebo zariadenie môže brániť používaniu súborov cookie pre prispôsobené reklamy na viacerých weboch.

Niekoľko poznámok:
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám po vašom odhlásení nemá vplyv na reklamy, ktoré nezobrazuje Google, ani na reklamy zobrazované na weboch, ktoré majú vlastné reklamné platformy.
 • Vaše voľby v službe Moje centrum reklám (napríklad preferované témy a značky v reklamách) ovplyvňujú iba reklamy, ktoré sa zobrazujú v službách Googlu, keď sa prihlásite do účtu Google.

↑ späť na začiatok tejto sekcie

↑ späť na začiatok

Na weboch a v aplikáciách partnerov

Otvoriť všetko | Zavrieť všetko

Po prihlásení do účtu Google

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy na partnerských weboch po prihlásení do účtu Google, postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku Nastavenia reklamy partnerov.
 2. Zapnite alebo vypnite nastavenie Zobrazovať prispôsobené reklamy, keď navštívite weby, ktoré sú partnermi Googlu.
 3. Potvrďte výber.

Keď zapnete prispôsobené reklamy:

Keď zapnete prispôsobené reklamy, reklamy zobrazované na weboch a v aplikáciách partnerov sa môžu javiť ako relevantnejšie, pretože vaše informácie a aktivita sa môžu použiť na zobrazovanie reklám na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.

Keď vypnete prispôsobené reklamy:

 • Pri zobrazovaní reklám sa nebudú používať informácie ani aktivita uložené v účte Google.
 • Reklamy zobrazované na weboch a v aplikáciách partnerov nebudú prispôsobené. Budú založené na všeobecných faktoroch, ako sú čas v rámci dňa alebo téma videa, webu či aplikácie, ktorú pozeráte.

Kde sa toto nastavenie prejaví:

Vypnutie prispôsobených reklám pomocou nastavení reklám partnerov ovplyvňuje reklamy zobrazované na weboch a v aplikáciách partnerov vo všetkých zariadeniach, v ktorých ste sa prihlásili.

Toto nastavenie nemusíte mať k dispozícii:

Toto nastavenie nemusíte mať k dispozícii, pretože prispôsobené reklamy sú už vypnuté v službách Googlu. Prispôsobené reklamy môžu byť pre vás vypnuté napríklad z týchto dôvodov:

 • Z údajov vo vašom účte Google vyplýva, že ešte nemáte 18 rokov.
 • Váš prehliadač alebo zariadenie môže brániť používaniu súborov cookie pre prispôsobené reklamy na viacerých weboch.
Niekoľko poznámok:
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám na weboch a v aplikáciách partnerov nemá vplyv na reklamy zobrazované v službách Googlu.
 • Keď vypnete prispôsobené reklamy v službe Moje centrum reklám, prispôsobené reklamy budú vypnuté aj na weboch a v aplikáciách partnerov.
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám po vašom prihlásení nemá vplyv na reklamy, ktoré nezobrazuje Google, ani na reklamy zobrazované na weboch, ktoré majú vlastné reklamné platformy.
 • Vaše voľby v službe Moje centrum reklám (napríklad preferované témy a značky v reklamách) ovplyvňujú iba reklamy, ktoré sa zobrazujú v službách Googlu, a nepoužívajú sa na prispôsobenie reklám na weboch a v aplikáciách partnerov.

↑ späť na začiatok tejto sekcie

Po odhlásení z účtu Google

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy na partnerských weboch, keď sa odhlásite z účtu Google, postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku Nastavenia reklamy partnerov.
 2. Zapnite alebo vypnite nastavenie Zobrazovať prispôsobené reklamy, keď navštívite weby, ktoré sú partnermi Googlu.
 3. Potvrďte výber.
Prejsť na stránku Nastavenia reklamy partnerov

Keď zapnete prispôsobené reklamy:

Reklamy zobrazované na weboch a v aplikáciách partnerov sa môžu javiť ako relevantnejšie, pretože vaše informácie a aktivita sa môžu použiť na zobrazovanie reklám na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.

Keď vypnete prispôsobené reklamy:

 • Pri zobrazovaní reklám sa nebudú používať informácie ani aktivita uložené v účte Google.
 • Reklamy zobrazované na weboch a v aplikáciách partnerov nebudú prispôsobené. Budú založené na všeobecných faktoroch, ako sú čas v rámci dňa alebo téma videa, webu či aplikácie, ktorú pozeráte.

Kde sa toto nastavenie prejaví:

Vypnutie prispôsobených reklám prostredníctvom nastavení reklám partnerov, keď sa odhlásite z účtu Google, ovplyvní iba reklamy zobrazované v konkrétnom prehliadači či zariadení, ktoré používate.

Toto nastavenie nemusíte mať k dispozícii:

Toto nastavenie nemusí byť k dispozícii, pretože váš prehliadač alebo zariadenie môže brániť používaniu súborov cookie pre prispôsobené reklamy na viacerých weboch.

Niekoľko poznámok:
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám na weboch a v aplikáciách partnerov nemá vplyv na reklamy zobrazované v službách Googlu.
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám, keď sa odhlásite, neovplyvní reklamy, ktoré nezobrazuje Google, ani reklamy zobrazované na weboch, ktoré majú vlastné reklamné platformy.
 • Vaše voľby v službe Moje centrum reklám (napríklad preferované témy a značky v reklamách) ovplyvňujú iba reklamy, ktoré sa zobrazujú v službách Googlu, a nepoužívajú sa na prispôsobenie reklám na weboch a v aplikáciách partnerov.

↑ späť na začiatok tejto sekcie

↑ späť na začiatok

V zariadeniach

Otvoriť všetko | Zavrieť všetko

Mobilné zariadenia

Reklamy, ktoré sa zobrazujú v mobilných zariadeniach, môžu byť prispôsobené na základe reklamného identifikátora. Niekedy Google tento reklamný identifikátor prepojí so súborom cookie pre reklamy v tom istom zariadení, aby bolo možné koordinovať reklamy v mobilných aplikáciách a mobilnom prehliadači. Tento prípad nastane napríklad vtedy, keď sa vám v určitej aplikácii zobrazí reklama, ktorá spúšťa webovú stránku v mobilnom prehliadači.

Reklamný identifikátor môžete ovládať v každom zariadení, ktoré používate.

Ak chcete ovládať prispôsobené reklamy v zariadeniach s Androidom, môžete:

 • Resetovať reklamný identifikátor zariadenia, čím nahradíte aktuálny identifikátor novým. V aplikáciách sa vám naďalej môžu zobrazovať prispôsobené reklamy, ale určitý čas nemusia byť pre vás relevantné ani zaujímavé.
 • Reklamný identifikátor zariadenia môžete odstrániť. Po odstránení sa nepriradí nový. V aplikáciách sa vám naďalej môžu zobrazovať reklamy, ale nemusia byť pre vás relevantné ani zaujímavé. Reklamy založené na tomto reklamnom identifikátore už neuvidíte, ale môžu sa vám naďalej zobrazovať reklamy na základe iných faktorov, napríklad informácií zdieľaných s aplikáciami.

Váš reklamný identifikátor bude resetovaný alebo odstránený, ale aplikácie môžu mať vlastné nastavenia pomocou iných typov identifikátorov, ktoré ovplyvňujú aj to, aké reklamy sa vám zobrazujú.

Ďalšie informácie o resetovaní alebo odstránení reklamného identifikátora

V aplikácii YouTube v zariadení s Androidom

Keď vypnete prispôsobenie reklám v aplikácii YouTube, Google v nej nebude v danom zariadení prispôsobovať reklamy. Reklamy zobrazované v aplikácii YouTube v tomto zariadení budú založené na všeobecných faktoroch, ako sú čas dňa alebo téma sledovaného videa.

Ak chcete vypnúť prispôsobené reklamy v aplikácii YouTube, postupujte takto:

 1. Vyberte Účet a potom Nastavenia.
  1. Ak ste sa prihlásili do účtu Google, posuňte sa do sekcie Ochrana súkromia a potom Nastavenia reklám Google a potom vypnite Povoliť prispôsobené reklamy.
  2. Ak ste sa odhlásili z účtu Google, posuňte sa do sekcie História a ochrana súkromia a vypnite Povoliť prispôsobené reklamy.
 2. Potvrďte výber.
Televízor pripojený k internetu

Ak používate televízor pripojený k internetu so službou Android TV, Google TV alebo YouTube Living Room, priamo v zariadení môžete nastaviť, či budú reklamy prispôsobené.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy, pomocou diaľkového ovládania alebo pripojeného mobilného zariadenia:

 1. V reklame vyberte Možnosti reklamy. Zobrazí sa nová obrazovka so špeciálnou webovou adresou, QR kódom a niekoľkými možnosťami.
 2. Vyberte Prispôsobené reklamy sú zapnuté/vypnuté
 3. Vyberte Zapnúť alebo Vypnúť

 

Android TV

Reklamy, ktoré vidíte v službe Android TV, môžu byť prispôsobené na základe jej reklamného identifikátora. Reklamný identifikátor môžete ovládať v každom televízore pripojenom k internetu, ktorý používate.

Ak chcete ovládať prispôsobené reklamy v službe Android TV, môžete:

 • Resetovať reklamný identifikátor zariadenia, čím nahradíte aktuálny identifikátor novým. V aplikáciách sa vám naďalej môžu zobrazovať prispôsobené reklamy, ale určitý čas nemusia byť pre vás relevantné ani zaujímavé.
 • Reklamný identifikátor zariadenia môžete odstrániť. Po odstránení sa nepriradí nový. V aplikáciách sa vám naďalej môžu zobrazovať reklamy, ale nemusia byť pre vás relevantné ani zaujímavé. Reklamy založené na tomto reklamnom identifikátore už neuvidíte, ale môžu sa vám naďalej zobrazovať reklamy na základe iných faktorov, napríklad informácií zdieľaných s aplikáciami.

Ďalšie informácie o zmene nastavení reklám v službe Android TV

Zariadenia tretích strán

Mnoho televíznych zariadení pripojených k internetu podporuje identifikátory pre reklamu a ponúka používateľom možnosť odhlásiť sa z prispôsobenej reklamy. Úplný zoznam týchto zariadení a spôsoby, ako sa používatelia môžu odhlásiť, sa aktualizuje na webe iniciatívy Network Advertising Initiative.

Ďalšie informácie o tom, ako sa odhlásiť z prispôsobených reklám v zariadení, ktoré nepochádza od Googlu, v aliancii Network Advertising Alliance

↑ späť na začiatok

V iných reklamných sieťach

Pomocou sekcie Vaša voľba

Google je jednou z mnohých reklamných sietí, ktoré prispôsobujú reklamy na základe vašej aktivity na internete. Reklamy od Googlu a z ďalších reklamných sietí môžete ovládať v sekcii Vaša voľba.

Prejsť do sekcie Vaša voľba

↑ späť na začiatok

Správa údajov z partnerských webov uložených v účte Google

Keď navštívite weby, ktoré spolupracujú s Googlom na zobrazovaní reklám, dáta prehliadania z partnerských webov a aplikácií sa môžu uložiť do vášho účtu Google. Na základe týchto informácií prispôsobujeme reklamy v prehliadačoch a zariadeniach, ktoré používate. Vďaka tomu sa vám budú zobrazovať reklamy na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.

Spustenie alebo zastavenie ukladania údajov do účtu Google

Ak chcete spustiť alebo zastaviť ukladanie údajov z partnerských webov a aplikácií do účtu Google, postupujte takto:

 1. Prejdite do sekcie Nastavenia reklám partnerov 
  alebo
  V zobrazenej reklame vyberte Zavrieťa potomSkontrolovať nastavenia týchto reklám.
 2. Začiarknite políčko Ukladajte si v účte Google aj údaje z webov a aplikácií, ktoré sú partnermi Googlu alebo zrušte jeho začiarknutie.
 3. Potvrďte svoje zmeny.

Prejsť do nastavení reklám partnerov

Keď zastavíte ukladanie údajov z partnerských webov do účtu Google, dôjde k týmto zmenám:

 • Google nebude ukladať do vášho účtu Google žiadne budúce dáta prehliadania z partnerských webov.
 • Google nebude na základe aktivity a informácií v účte Google prispôsobovať reklamy na weboch a v aplikáciách partnerov.

Kde sa toto nastavenie prejaví:

Toto nastavenie platí iba v prehliadačoch alebo zariadeniach, v ktorých ste sa prihlásili do účtu Google.

↑ späť na začiatok

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
false
false