Fungovanie prispôsobených reklám

V tomto článku

Reklamy v službách spoločnosti Google

Pri používaní služieb spoločnosti Google, ako sú Vyhľadávanie a YouTube, sa vám môžu zobrazovať reklamy. Vďaka týmto reklamám sú mnohé služby spoločnosti Google k dispozícii bez peňažného poplatku. Reklamy zobrazované v službách spoločnosti Google sú prispôsobené pomocou faktorov, ako sú vaše nastavenia v službe Moje centrum reklám, alebo neprispôsobené. Otvorte sekcie nižšie a prečítajte si viac o faktoroch používaných na zobrazovanie prispôsobených a neprispôsobených reklám.

Otvoriť všetko | Zavrieť všetko

Prispôsobené reklamy v službách spoločnosti Google

Prispôsobené reklamy v službách spoločnosti Google sú reklamy, ktoré sa vám zobrazujú na základe faktorov, ako sú:

Príklady:

 • Mohla by sa vám zobraziť reklama na nové auto, pretože ste si v službe YouTube pozreli video o najlepších nových autách za tento rok.
 • V službe YouTube by sa vám mohla zobraziť reklama o varení, pretože ste v službe Vyhľadávanie Google hľadali recepty.
 • Mohla by sa vám zobraziť reklama na bežeckú obuv, pretože ste si upravili reklamy v službe Moje centrum reklám na mieru, aby sa vám zobrazovalo viac reklám na tému fitnes.

Vaše voľby v službe Moje centrum reklám, napríklad preferované témy a značky v reklamách, ovplyvňujú iba reklamy zobrazované v službách spoločnosti Google. Tieto predvoľby sa nepoužívajú na prispôsobenie reklám na webových stránkach a v aplikáciách partnerov. Ak chcete ovládať prispôsobené reklamy na webových stránkach a v aplikáciách partnerov, prejdite do nastavení reklám partnerov.

Neprispôsobené reklamy v službách spoločnosti Google

Neprispôsobené reklamy v službách spoločnosti Google sa zobrazujú na základe faktorov, ako sú čas dňa, téma navštívených webových stránok, vaša aktuálna poloha alebo vaše aktuálne vyhľadávanie.

Príklady:

 • Mohla by sa vám zobraziť reklama reštaurácie propagujúca obedové špeciality, pretože vo vašom časovom pásme je poludnie.
 • Mohla by sa vám zobraziť reklama na miestneho inštalatéra, pretože hľadáte inštalatérske služby.

Reklamy na webových stránkach a v aplikáciách partnerov

Spravodajské či nákupné webyové stránky a aplikácie často poskytujú priestor vyhradený pre reklamy. Keď chcú webové stránky a aplikácie zobrazovať reklamy, môžu spolupracovať so spoločnosťou Google alebo inými poskytovateľmi reklamnej technológie, ktorí spravujú tento priestor a zobrazujú návštevníkom relevantné reklamy. 

Milióny webových stránok a aplikácií v spolupráci so spoločnosťou Google financujú svoj obsah pomocou reklám, za ktoré platia inzerenti. Tieto webové stránky a aplikácie partnerov zobrazujú reklamy konkrétne pomocou technológie spoločnosti Google. Tieto reklamy zobrazujú prostredníctvom služby Obsahová sieť Google. Ide o platformu spoločnosti Google, ktorá inzerentom umožňuje zobrazovať reklamy na webových stránkach. 

Reklamy zobrazované na webových stránkach a v aplikáciách partnerov sú prispôsobené alebo neprispôsobené. Aj keď spoločnosť Google tieto partnerské webové stránky nevlastní ani neprevádzkuje, môžete si vybrať, či budú reklamy na týchto webových stránkach prispôsobené pomocou služby Obsahová sieť Google.

Nie každá webová stránka alebo aplikácia zobrazuje reklamy pomocou technológie spoločnosti Google. Napríklad webové stránky a aplikácie sociálnych médií môžu mať vlastné reklamné platformy.

Otvoriť všetko | Zavrieť všetko

Prispôsobené reklamy na webových stránkach a v aplikáciách partnerov

Prispôsobené reklamy na partnerských webových stránkach môžu byť založené na:

 • informáciách, ktoré ste poskytli daným webovým stránkam alebo aplikácii, ako je vaša e‐mailová adresa, vek alebo pohlavie;
 • vašich interakciách s obsahom v rámci daných webových stránok alebo aplikácie;
 • vašich interakciách s reklamami v rámci daných webových stránok alebo aplikácie;
 • aktivite účtu Google v závislosti od vašich nastavení v službách spoločnosti Google;
 • vašich nastaveniach účtu pre dané webové stránky alebo aplikáciu.

Príklady:

 • Môžete navštíviť spravodajské webové stránky a zobrazí sa vám reklama na časopis o varení, pretože ste si predtým na daných webových stránkach prečítali článok o jedle.
 • Môžete navštíviť webové stránky a zobrazí sa vám reklama na nové auto, pretože ste si prečítali článok o nových autách v tomto roku.
Vaše voľby v službe Moje centrum reklám, napríklad preferované témy a značky v reklamách, ovplyvňujú iba reklamy zobrazované v službách spoločnosti Google. Tieto predvoľby sa nepoužívajú na prispôsobenie reklám na webových stránkach a v aplikáciách partnerov. Ak chcete ovládať prispôsobené reklamy na webových stránkach a v aplikáciách partnerov, prejdite do nastavení reklám partnerov.
Neprispôsobené reklamy na webových stránkach a v aplikáciách partnerov

Neprispôsobené reklamy na webových stránkach a v aplikáciách partnerov sa vám zobrazujú na základe faktorov, ako sú čas v rámci dňa, téma navštívených webových stránok alebo vaša všeobecná poloha.

Príklady:

 • Mohla by sa vám zobraziť reklama reštaurácie propagujúca obedové špeciality, pretože čítate blog o receptoch na obedňajšie jedlá.
 • Mohla by sa vám zobraziť reklama na pokrývačskú firmu, pretože ste na webových stránkach zaoberajúcich sa opravami domov.

↑ späť na začiatok

Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám

Spoločnosť Google poskytuje mnoho spôsobov, ako môžete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy. Nastavenia prispôsobených reklám môžete ovládať:

V službách spoločnosti Google

Otvoriť všetko | Zavrieť všetko

Po prihlásení do účtu Google

Po prihlásení do účtu Google služba Moje centrum reklám určuje, či sú reklamy v službách spoločnosti Google a na webových stránkach a v aplikáciách partnerov prispôsobené. Ak ste sa prihlásili do účtu Google a chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy, postupujte takto:

 1. Prejdite do služby Moje centrum reklám.
 2. Vedľa položky Prispôsobené reklamy vyberte Zapnuté alebo Vypnuté.
 3. Potvrďte výber.

Prejsť do služby Moje centrum reklám

Keď zapnete prispôsobené reklamy pomocou služby Moje centrum reklám:

 • Reklamy zobrazované v službách spoločnosti Google sa môžu javiť ako relevantnejšie, pretože voľby vybrané v službe Moje centrum reklám, ako aj vaše informácie a aktivita, sa môžu použiť na zobrazovanie reklám na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.
 • Prispôsobené reklamy môžu byť zapnuté aj na partnerských webových stránkach a reklamy zobrazované na webových stránkach a v aplikáciách partnerov sa môžu javiť ako relevantnejšie, pretože vaše informácie a aktivita sa môžu použiť na zobrazovanie reklám na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.

Keď vypnete prispôsobené reklamy:

 • Reklamy zobrazované v službách spoločnosti Google nebudú prispôsobené. Budú založené na všeobecných faktoroch, ako sú čas v rámci dňa alebo téma videa, webových stránok alebo aplikácie, ktorú pozeráte.
 • Spoločnosť Google nebude prispôsobovať reklamy, ktoré sa vám zobrazujú na webových stránkach a v aplikáciách partnerov.
 • Vaše predvoľby v službe Moje centrum reklám, napríklad témy a značky, ktoré ste si upravili na mieru, budú odstránené.
 • Pri zobrazovaní reklám sa nebudú používať informácie ani aktivita uložené v účte Google.

Kde sa toto nastavenie prejaví:

Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám v službe Moje centrum reklám ovplyvňuje reklamy, ktoré sa vám zobrazujú v službách spoločnosti Google vo všetkých zariadeniach, do ktorých ste sa prihlásili.

Toto nastavenie nemusíte mať k dispozícii:

Toto nastavenie nemusíte mať k dispozícii, pretože prispôsobené reklamy sú už vypnuté v službách spoločnosti Google. Prispôsobené reklamy môžu byť pre vás vypnuté napríklad preto, že z údajov v účte Google vyplýva, že ešte nemáte 18 rokov.

Niekoľko poznámok:
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám po vašom prihlásení nemá vplyv na reklamy, ktoré nezobrazuje spoločnosť Google, ani na reklamy zobrazované na webových stránkach, ktoré majú vlastné reklamné platformy.
 • Vaše voľby v službe Moje centrum reklám (napríklad preferované témy a značky v reklamách) ovplyvňujú iba reklamy, ktoré sa zobrazujú v službách spoločnosti Google, a nepoužívajú sa na prispôsobenie reklám na webových stránkach a v aplikáciách partnerov.

↑ späť na začiatok tejto sekcie

Po odhlásení z účtu Google

Ak ste sa neprihlásili do účtu Google, nastavenia reklám sa ukladajú do zariadenia alebo prehliadača. Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám po odhlásení z účtu Google ovplyvňuje zobrazované reklamy podľa toho, kde zmeníte nastavenia. Po odhlásení z účtu Google môžete prispôsobené reklamy zapnúť alebo vypnúť:

Pre službu Vyhľadávanie Google

Prispôsobenie reklám v službe Vyhľadávanie Google určuje, ktoré reklamy sa zobrazujú, keď sa odhlásite z účtu Google a používate službu Vyhľadávanie Google.

Prispôsobenie reklám v službe Vyhľadávanie Google ovláda prostredie, keď sa odhlásite z účtu Google, a preto sa použije len v konkrétnom prehliadači alebo zariadení, ktoré používate.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy v službe Vyhľadávanie Google, keď sa odhlásite z účtu Google, postupujte takto:

 1. Prejdite do nastavení reklamy.
 2. Vyberte Vyhľadávanie.
 3. Zapnite alebo vypnite Prispôsobené reklamy vo Vyhľadávaní Google.
 4. Potvrďte svoje zmeny.

Pre službu YouTube

Prispôsobené reklamy v službe YouTube určujú, ktoré reklamy sa vám zobrazujú, keď sa odhlásite z účtu Google a používate službu YouTube.

Prispôsobené reklamy v službe YouTube ovládajú prostredie, keď sa odhlásite z účtu Google, a preto sa použijú len v konkrétnom používanom prehliadači alebo zariadení.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy v službe YouTube, keď sa odhlásite z účtu Google, postupujte takto:

 1. Prejdite do nastavení reklamy.
 2. Vyberte YouTube.
 3. Zapnite alebo vypnite Prispôsobené reklamy na YouTube.
 4. Potvrďte svoje zmeny.

Pre webové stránky

Keď sa odhlásite z účtu Google, môžete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy na partnerských webových stránkach. Táto možnosť sa vzťahuje iba na konkrétny prehliadač alebo zariadenie, ktoré používate.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy na partnerských webových stránkach, keď sa odhlásite, postupujte takto:

 1. Prejdite do nastavení reklamy.
 2. Vyberte Web.
 3. Zapnite alebo vypnite Prispôsobené reklamy na weboch, ktoré sú partnermi Googlu.
 4. Potvrďte svoje zmeny.

Keď zapnete prispôsobené reklamy:

Reklamy zobrazované v službách spoločnosti Google sa môžu javiť ako relevantnejšie, pretože vaše informácie a aktivita sa môžu použiť na zobrazovanie reklám na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.

Keď vypnete prispôsobené reklamy:

 • Pri zobrazovaní reklám sa nebudú používať informácie ani aktivita uložené v účte Google.
 • Zobrazované reklamy nebudú prispôsobené. Budú založené na všeobecných faktoroch, ako sú čas v rámci dňa alebo téma videa, webových stránok alebo aplikácie, ktorú pozeráte.

Tieto nastavenia nemusíte mať k dispozícii:

Uvedené nastavenia nemusíte mať k dispozícii, pretože váš prehliadač alebo zariadenie môže brániť používaniu súborov cookie pre prispôsobené reklamy na viacerých webových stránkach.

Niekoľko poznámok:
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám po vašom odhlásení nemá vplyv na reklamy, ktoré nezobrazuje spoločnosť Google, ani na reklamy zobrazované na webových stránkach, ktoré majú vlastné reklamné platformy.
 • Vaše voľby v službe Moje centrum reklám (napríklad preferované témy a značky v reklamách) ovplyvňujú iba reklamy, ktoré sa zobrazujú v službách spoločnosti Google, keď sa prihlásite do účtu Google.

↑ späť na začiatok tejto sekcie

↑ späť na začiatok

Na webových stránkach a v aplikáciách partnerov

Otvoriť všetko | Zavrieť všetko

Po prihlásení do účtu Google

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy na partnerských webových stránkach po prihlásení do účtu Google, postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku Nastavenia reklamy partnerov.
 2. Zapnite alebo vypnite nastavenie Zobrazovať prispôsobené reklamy, keď navštívite weby, ktoré sú partnermi Googlu.
 3. Potvrďte výber.

Keď zapnete prispôsobené reklamy:

Keď zapnete prispôsobené reklamy, reklamy zobrazované na webových stránkach a v aplikáciách partnerov sa môžu javiť ako relevantnejšie, pretože vaše informácie a aktivita sa môžu použiť na zobrazovanie reklám na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.

Keď vypnete prispôsobené reklamy:

 • Pri zobrazovaní reklám sa nebudú používať informácie ani aktivita uložené v účte Google.
 • Reklamy zobrazované na webových stránkach a v aplikáciách partnerov nebudú prispôsobené. Budú založené na všeobecných faktoroch, ako sú čas v rámci dňa alebo téma videa, webových stránok či aplikácie, ktorú pozeráte.

Kde sa toto nastavenie prejaví:

Vypnutie prispôsobených reklám pomocou nastavení reklám partnerov ovplyvňuje reklamy zobrazované na webových stránkach a v aplikáciách partnerov vo všetkých zariadeniach, v ktorých ste sa prihlásili.

Toto nastavenie nemusíte mať k dispozícii:

Toto nastavenie nemusíte mať k dispozícii, pretože prispôsobené reklamy sú už vypnuté v službách spoločnosti Google. Prispôsobené reklamy môžu byť pre vás vypnuté napríklad z týchto dôvodov:

 • Z údajov vo vašom účte Google vyplýva, že ešte nemáte 18 rokov.
 • Váš prehliadač alebo zariadenie môže brániť používaniu súborov cookie pre prispôsobené reklamy na viacerých webových stránkach.
Niekoľko poznámok:
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám na webových stránkach a v aplikáciách partnerov nemá vplyv na reklamy zobrazované v službách spoločnosti Google.
 • Keď vypnete prispôsobené reklamy v službe Moje centrum reklám, prispôsobené reklamy budú vypnuté aj na webových stránkach a v aplikáciách partnerov.
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám po vašom prihlásení nemá vplyv na reklamy, ktoré nezobrazuje spoločnosť Google, ani na reklamy zobrazované na webových stránkach, ktoré majú vlastné reklamné platformy.
 • Vaše voľby v službe Moje centrum reklám (napríklad preferované témy a značky v reklamách) ovplyvňujú iba reklamy, ktoré sa zobrazujú v službách spoločnosti Google, a nepoužívajú sa na prispôsobenie reklám na webových stránkach a v aplikáciách partnerov.

↑ späť na začiatok tejto sekcie

Po odhlásení z účtu Google

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy na partnerských webových stránkach, keď sa odhlásite z účtu Google, postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku Nastavenia reklamy partnerov.
 2. Zapnite alebo vypnite nastavenie Zobrazovať prispôsobené reklamy, keď navštívite weby, ktoré sú partnermi Googlu.
 3. Potvrďte výber.
Prejsť na stránku Nastavenia reklamy partnerov

Keď zapnete prispôsobené reklamy:

Reklamy zobrazované na webových stránkach a v aplikáciách partnerov sa môžu javiť ako relevantnejšie, pretože vaše informácie a aktivita sa môžu použiť na zobrazovanie reklám na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.

Keď vypnete prispôsobené reklamy:

 • Pri zobrazovaní reklám sa nebudú používať informácie ani aktivita uložené v účte Google.
 • Reklamy zobrazované na webových stránkach a v aplikáciách partnerov nebudú prispôsobené. Budú založené na všeobecných faktoroch, ako sú čas v rámci dňa alebo téma videa, webových stránok či aplikácie, ktorú pozeráte.

Kde sa toto nastavenie prejaví:

Vypnutie prispôsobených reklám prostredníctvom nastavení reklám partnerov, keď sa odhlásite z účtu Google, ovplyvní iba reklamy zobrazované v konkrétnom prehliadači či zariadení, ktoré používate.

Toto nastavenie nemusíte mať k dispozícii:

Toto nastavenie nemusí byť k dispozícii, pretože váš prehliadač alebo zariadenie môže brániť používaniu súborov cookie pre prispôsobené reklamy na viacerých webových stránkach.

Niekoľko poznámok:
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám na webových stránkach a v aplikáciách partnerov nemá vplyv na reklamy zobrazované v službách spoločnosti Google.
 • Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených reklám, keď sa odhlásite, neovplyvní reklamy, ktoré nezobrazuje spoločnosť Google, ani reklamy zobrazované na webových stránkach, ktoré majú vlastné reklamné platformy.
 • Vaše voľby v službe Moje centrum reklám (napríklad preferované témy a značky v reklamách) ovplyvňujú iba reklamy, ktoré sa zobrazujú v službách spoločnosti Google, a nepoužívajú sa na prispôsobenie reklám na webových stránkach a v aplikáciách partnerov.

↑ späť na začiatok tejto sekcie

↑ späť na začiatok

V zariadeniach

Otvoriť všetko | Zavrieť všetko

Mobilné zariadenia

Reklamy, ktoré sa zobrazujú v mobilných zariadeniach, môžu byť prispôsobené na základe reklamného identifikátora. Niekedy Google tento reklamný identifikátor prepojí so súborom cookie pre reklamy v tom istom zariadení, aby bolo možné koordinovať reklamy v mobilných aplikáciách a mobilnom prehliadači. Tento prípad nastane napríklad vtedy, keď sa vám v určitej aplikácii zobrazí reklama, ktorá spúšťa webovú stránku v mobilnom prehliadači.

Reklamný identifikátor môžete ovládať v každom zariadení, ktoré používate.

Ak chcete ovládať prispôsobené reklamy v zariadeniach s Androidom, môžete:

 • Resetovať reklamný identifikátor zariadenia, čím nahradíte aktuálny identifikátor novým. V aplikáciách sa vám naďalej môžu zobrazovať prispôsobené reklamy, ale určitý čas nemusia byť pre vás relevantné ani zaujímavé.
 • Reklamný identifikátor zariadenia môžete odstrániť. Po odstránení sa nepriradí nový. V aplikáciách sa vám naďalej môžu zobrazovať reklamy, ale nemusia byť pre vás relevantné ani zaujímavé. Reklamy založené na tomto reklamnom identifikátore už neuvidíte, ale môžu sa vám naďalej zobrazovať reklamy na základe iných faktorov, napríklad informácií zdieľaných s aplikáciami.

Váš reklamný identifikátor bude resetovaný alebo odstránený, ale aplikácie môžu mať vlastné nastavenia pomocou iných typov identifikátorov, ktoré ovplyvňujú aj to, aké reklamy sa vám zobrazujú.

Ďalšie informácie o resetovaní alebo odstránení reklamného identifikátora

V aplikácii YouTube v zariadení s Androidom

Ak ste sa prihlásili:

Po prihlásení do účtu Google určuje Moje centrum reklám, či sú reklamy v službách Googlu a na weboch, a v aplikáciách partnerov prispôsobené. Ďalšie informácie o tom, čo sa stane, keď v nástroji Moje centrum reklám vypnete prispôsobené reklamy

Ak chcete vypnúť prispôsobené reklamy v aplikácii YouTube, postupujte takto:

 1. Vyberte Účet a potom Nastavenia.
 2. Posuňte sa na sekciu Ochrana súkromia a potom Nastavenia reklám Google a systém vás presmeruje do nástroja Moje centrum reklám.
 3. Vedľa položky Prispôsobené reklamy vyberte Zapnuté alebo Vypnuté.
 4. Potvrďte výber.

Ak ste sa neprihlásili:

Keď vypnete prispôsobenie reklám v aplikácii YouTube bez toho, aby ste sa prihlásili, Google nebude v tejto aplikácii v danom zariadení prispôsobovať reklamy. Reklamy zobrazované v aplikácii YouTube v tomto zariadení budú založené na všeobecných faktoroch, ako sú čas dňa alebo téma sledovaného videa. Ďalšie informácie o tom, čo sa stane, keď vypnete prispôsobené reklamy, keď ste odhlásený/-á

Ak chcete vypnúť prispôsobené reklamy v aplikácii YouTube bez toho, aby ste sa prihlásili, postupujte takto:

 1. Vyberte Účet a potom Nastavenia.
 2. Posuňte sa na sekciu História a ochrana súkromia a vypnite Povoliť prispôsobené reklamy.
 3. Potvrďte výber.

 

Televízor pripojený k internetu

Ak používate televízor pripojený k internetu so službou Android TV, Google TV alebo aplikáciou YouTube, priamo v zariadení môžete nastaviť, či budú reklamy prispôsobené.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prispôsobené reklamy pomocou diaľkového ovládania alebo pripojeného mobilného zariadenia:

 1. V reklame vyberte Možnosti reklamy. Zobrazí sa nová obrazovka so špeciálnou webovou adresou, QR kódom a niekoľkými možnosťami.
 2. Vyberte Prispôsobené reklamy sú zapnuté/vypnuté.
 3. Vyberte Zapnúť alebo Vypnúť.
Android TV

Reklamy, ktoré vidíte v službe Android TV, môžu byť prispôsobené na základe jej reklamného identifikátora. Reklamný identifikátor môžete ovládať v každom televízore pripojenom k internetu, ktorý používate.

Ak chcete ovládať prispôsobené reklamy v službe Android TV, môžete:

 • Resetovať reklamný identifikátor zariadenia, čím nahradíte aktuálny identifikátor novým. V aplikáciách sa vám naďalej môžu zobrazovať prispôsobené reklamy, ale určitý čas nemusia byť pre vás relevantné ani zaujímavé.
 • Reklamný identifikátor zariadenia môžete odstrániť. Po odstránení sa nepriradí nový. V aplikáciách sa vám naďalej môžu zobrazovať reklamy, ale nemusia byť pre vás relevantné ani zaujímavé. Reklamy založené na tomto reklamnom identifikátore už neuvidíte, ale môžu sa vám naďalej zobrazovať reklamy na základe iných faktorov, napríklad informácií zdieľaných s aplikáciami.

Ďalšie informácie o zmene nastavení reklám v službe Android TV

Zariadenia tretích strán

Mnoho televíznych zariadení pripojených k internetu podporuje identifikátory pre reklamu a ponúka používateľom možnosť odhlásiť sa z prispôsobenej reklamy. Úplný zoznam týchto zariadení a spôsoby, ako sa používatelia môžu odhlásiť, sa aktualizuje na webových stránkach iniciatívy Network Advertising Initiative.

Ďalšie informácie o tom, ako sa odhlásiť z prispôsobených reklám v zariadení tretej strany v aliancii Network Advertising Alliance

↑ späť na začiatok

V iných reklamných sieťach

Pomocou sekcie Vaša voľba

Spoločnosť Google je jednou z mnohých reklamných sietí, ktoré prispôsobujú reklamy na základe vašej aktivity na internete. Reklamy od spoločnosti Google a z ďalších reklamných sietí môžete ovládať v sekcii Vaša voľba.

Prejsť do sekcie Vaša voľba

↑ späť na začiatok

Správa údajov z partnerských webov uložených v účte Google

Keď navštívite weby, ktoré spolupracujú s Googlom na zobrazovaní reklám, dáta prehliadania z partnerských webov a aplikácií sa môžu uložiť do vášho účtu Google. Na základe týchto informácií prispôsobujeme reklamy v prehliadačoch a zariadeniach, ktoré používate. Vďaka tomu sa vám budú zobrazovať reklamy na výrobky a značky, ktoré vás zaujímajú.

Spustenie alebo zastavenie ukladania údajov do účtu Google

Ak chcete spustiť alebo zastaviť ukladanie údajov z partnerských webov a aplikácií do účtu Google, postupujte takto:

 1. Prejdite do sekcie Nastavenia reklám partnerov 
  alebo
  V zobrazenej reklame vyberte Zavrieťa potomSkontrolovať nastavenia týchto reklám.
 2. Začiarknite políčko Ukladajte si v účte Google aj údaje z webov a aplikácií, ktoré sú partnermi Googlu alebo zrušte jeho začiarknutie.
 3. Potvrďte svoje zmeny.

Prejsť do nastavení reklám partnerov

Keď zastavíte ukladanie údajov z partnerských webov do účtu Google, dôjde k týmto zmenám:

 • Google nebude ukladať do vášho účtu Google žiadne budúce dáta prehliadania z partnerských webov.
 • Google nebude na základe aktivity a informácií v účte Google prispôsobovať reklamy na weboch a v aplikáciách partnerov.

Kde sa toto nastavenie prejaví:

Toto nastavenie platí iba v prehliadačoch alebo zariadeniach, v ktorých ste sa prihlásili do účtu Google.

↑ späť na začiatok

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka