Phát ngẫu nhiên hoặc phát lặp lại bài hát

Khi dùng ứng dụng YouTube Music, bạn có thể làm chủ trải nghiệm nghe nhạc của mình bằng tính năng phát ngẫu nhiên một danh sách phát hoặc phát lặp lại một bài hát. Hãy tìm hiểu cách làm dưới đây.

Phát ngẫu nhiên các bài hát trong danh sách phát, đĩa nhạc hoặc trên trang nghệ sĩ

Từ một đĩa nhạc:

  1. Nhấp vào một đĩa nhạc (dành cho nghệ sĩ) mà bạn muốn nghe.
  2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn ''.
  3. Nhấp vào biểu tượng Phát ngẫu nhiên .

Từ danh sách phát hoặc trang nghệ sĩ:

  1. Nhấp vào danh sách phát hoặc trang nghệ sĩ bất kỳ (dành cho nghệ sĩ) mà bạn muốn nghe.
  2. Nhấp vào biểu tượng Phát ngẫu nhiên .

Phát ngẫu nhiên một danh sách phát hoặc đĩa nhạc trong lúc nghe

Khi đang nghe một bài hát trong đĩa nhạc hoặc danh sách phát, bạn có thể phát các bài hát trong đó theo thứ tự ngẫu nhiên. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên chéo nhau  ở góc dưới cùng bên phải.

Phát ngẫu nhiên bài hát và đĩa nhạc trong Thư viện

Cách phát ngẫu nhiên tất cả các bản nhạc của bạn:
  1. Trên music.youtube.com, hãy chuyển đến Thư viện .
  2. Chọn Bài hát.
  3. Chọn Phát ngẫu nhiên tất cả.
Những bài hát bạn đã thích và thêm vào Thư viện sẽ xuất hiện trên trang Bài hát. Những bài hát này cũng có thể xuất hiện trong danh sách nhạc kết hợp ngẫu nhiên của bạn.
Nếu bạn đã thêm một đĩa nhạc vào thư viện YouTube Music của mình, thì từng bài hát trong đĩa nhạc đó cũng sẽ xuất hiện trên trang Bài hát. Những bài hát này cũng có thể xuất hiện trong danh sách nhạc kết hợp ngẫu nhiên của bạn.
Khi bạn đồng bộ hoá tệp trên thiết bị với YouTube Music, những tệp này sẽ phát ngẫu nhiên cùng với các bài hát trong thư viện YouTube Music của bạn.
Tìm hiểu thêm về Thư viện và cách dùng Thư viện để nâng cao trải nghiệm nghe nhạc của bạn.

Cách phát lặp lại một bài hát, đĩa nhạc hoặc danh sách phát

Khi đang nghe một bài hát trong đĩa nhạc hoặc danh sách phát, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên tuần hoàn  cho đến khi số 1 xuất hiện ở giữa biểu tượng đó. Thao tác này sẽ phát lặp lại bài hát hoặc video bạn đang thưởng thức.

Nếu đang nghe một danh sách phát hoặc đĩa nhạc, thì bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng mũi tên tuần hoàn  thêm lần nữa cho đến khi các mũi tên này sáng lên để phát lặp lại toàn bộ danh sách phát hoặc đĩa nhạc đó.

Nếu bạn đã chọn một bài hát, video, danh sách phát ngẫu nhiên các bài hát của nghệ sĩ hoặc đài phát cụ thể, thì bạn chỉ có thể phát lặp lại bài hát hoặc video đang phát.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8124061042445595369
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
5030828