Odtwarzanie losowe i powtarzanie utworów

W aplikacji YouTube Music możesz losowo odtwarzać utwory umieszczone na playliście lub odtworzyć je ponownie. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Odtwarzanie losowe utworów umieszczonych na playlistach, stronach wykonawców lub w albumach

  1. Kliknij wybrany album albo wybraną playlistę lub stronę wykonawcy.
  2. Kliknij Odtwarzanie losowe  pod grafiką albumu.

Odtwarzanie losowe utworów umieszczonych na playliście lub albumie podczas słuchania

  1. Podczas słuchania utworu z albumu lub playlisty dotknij ikony  na dole ekranu odtwarzacza. Rozwinie się sekcja, w której zobaczysz listę utworów i filmów, które będą kolejno odtwarzane.
  2. Możesz zmienić ich kolejność, klikając skrzyżowane strzałki .

Ponowne odtwarzanie

  1. Podczas słuchania utworu z albumu lub playlisty dotknij ikony  na dole ekranu odtwarzacza. Rozwinie się sekcja, w której zobaczysz listę utworów i filmów, które będą kolejno odtwarzane.
  2. Klikaj strzałki tworzące pętlę  aż do momentu, gdy w ich wnętrzu pojawi się numer 1. Aktualnie odtwarzany utwór lub film zostanie odtworzone jeszcze raz.

    Jeśli słuchasz playlisty lub albumu, możesz też jeszcze raz kliknąć strzałki tworzące pętlę , by je podświetlić. Oznacza to, że cała playlista lub cały album zostaną odtworzone ponownie.

    Jeżeli chcesz, aby konkretny utwór, film bądź utwór wykonawcy został odtworzony jeszcze raz, możesz jedynie wybrać aktualnie odtwarzany materiał.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?