Tạo hoặc chỉnh sửa danh sách phát

Bạn có thể tạo các danh sách phát tuỳ chỉnh trong YouTube Music để không bao giờ lạc mất những video nhạc yêu thích. Các danh sách phát của bạn sẽ xuất hiện trên thẻ Thư viện trong cả ứng dụng YouTube Music và ứng dụng YouTube. Các danh sách phát thịnh hành có thể xuất hiện nổi bật trên trang chủ của ứng dụng YouTube Music.

How to create and edit playlists in YouTube Music

Đăng ký theo dõi kênh YouTube Viewers để nắm bắt tin tức, thông tin cập nhật và những mẹo mới nhất.

Danh sách phát của bạn sẽ xuất hiện trên thẻ Thư viện trong cả ứng dụng YouTube Music và ứng dụng YouTube. 

Khi bạn xem nội dung dành cho trẻ em hoặc trang chi tiết về nghệ sĩ, các lựa chọn trên Trình đơn '' sẽ không giống với khi bạn xem những nội dung khác. Bạn không thể chia sẻ hoặc thêm những nội dung này vào một danh sách phát hay danh sách bài hát đã thích.

Theo mặc định, danh sách phát sẽ ở chế độ riêng tư đối với những tài khoản được giám sát. Tìm hiểu thêm về chế độ sử dụng có giám sát trên YouTube tại đây.

Tạo danh sách phát mới hoặc thêm bài hát vào danh sách phát

Bạn có thể tạo danh sách phát mới hoặc thêm bài hát vào một danh sách phát hiện có theo vài cách.

Tại bài hát:

 1. Chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác ''.
 2. Chọn Thêm vào danh sách phát.
 3. Chọn Danh sách phát mới hoặc chọn một danh sách phát hiện có.

Tại thanh bên:

 1. Chọn Danh sách phát mới.

Tại Thư viện:

 1. Chuyển đến thẻ Danh sách phát.
 2. Chọn Danh sách phát mới.

Chỉnh sửa danh sách phát

Cách chỉnh sửa một danh sách phát bạn đã tạo:

 1. Chọn Thư viện sau đó Danh sách phát hoặc chọn danh sách phát của bạn trên thanh bên.
 2. Tìm danh sách phát đã tạo mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Để thay đổi tiêu đề của danh sách phát, thêm nội dung mô tả hoặc thay đổi quyền riêng tư, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác '' sau đó Chỉnh sửa.
 4. Để sắp xếp lại các bài hát, hãy nhấp vào danh sách phát đã tạo mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Kéo rồi thả các bài hát theo thứ tự ưu tiên.

Xoá danh sách phát

Cách xoá danh sách phát:

 1. Tìm danh sách phát bạn muốn xoá trong Thư viện hoặc chọn danh sách phát đó trên thanh bên.
 2. Chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác '' sau đó Xoá danh sách phát.

Cộng tác trên danh sách phát

Người nghe YouTube Music có thể cộng tác trên danh sách phát. Khi là cộng tác viên, bạn có thể chia sẻ, sắp xếp, thêm nội dung và chỉnh sửa danh sách phát.

Cách cộng tác trên danh sách phát:

 1. Để chỉnh sửa danh sách phát, hãy chọn biểu tượng bút chì .
 2. Chọn Cộng tác.
 3. Chọn những cộng tác viên có thể thêm bài hát và video.
 4. Mời cộng tác viên tham gia danh sách phát của bạn bằng cách chia sẻ đường liên kết.

Lưu ý: Chủ sở hữu danh sách phát có thể huỷ kích hoạt đường liên kết chia sẻ bất cứ lúc nào để ngăn việc người khác thêm nội dung vào danh sách phát.

Đặt chế độ cài đặt quyền riêng tư cho danh sách phát thông qua YouTube Music

Cách thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư cho danh sách phát:

 1. Chọn Thư viện sau đó Danh sách phát hoặc chọn danh sách phát của bạn trên thanh bên.
 2. Để chỉnh sửa danh sách phát, hãy chọn biểu tượng bút chì .
 3. Bên dưới tiêu đề và nội dung mô tả của danh sách phát, hãy chọn trình đơn thả xuống gồm các chế độ cài đặt quyền riêng tư cho danh sách phát.
 4. Chọn chế độ cài đặt quyền riêng tư bạn muốn dùng.
 5. Chọn Lưu.
YouTube Music mang đến trải nghiệm riêng về âm nhạc nên bạn chỉ có thể xem và tạo danh sách phát gồm các video nhạc. Nếu bạn tạo danh sách phát trong ứng dụng YouTube chính, thì chỉ video nhạc từ danh sách phát của bạn hiển thị trên YouTube Âm nhạc. Bạn có thể thưởng thức danh sách phát gồm các video không phải video nhạc trong ứng dụng YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
104506642861025576
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
5030828